WOZ bezwaar Súdwest-Fryslân

> Direct bezwaar maken

Als eigenaar van een onroerende zaak krijg je in de eerste 3 maanden van het jaar een brief met de WOZ-waarde van jouw woning. WOZ betekent: een prijsverwachting van de waarde van een huis. A.d.h.v. de woningwaarde worden heffingen en belastingen berekend zoals de standaard OZB maar ook bij de IB, eigenwoningforfait en voor erf- en schenkbelasting. Is de waarde van het huis te hoog en wil je een bezwaarprocedure starten tegen de WOZ-waarde in Súdwest-Fryslân? Op wozwaardespecialist.nl geven we inzicht in de verschillende mogelijkheden.

 • De gemeente Súdwest-Fryslân raamt ieder jaar de verwachte waarde van elk huis.
 • Met behulp van de vastgestelde huizenprijs zullen de gemeentelijke heffingen worden berekend.
 • Het is essentieel om hier elk jaar goed naar te kijken zodat je niet onnodig veel belasting betaalt.
 • De WOZ-beschikking die begin 2024 op de mat valt is een afgeleide van de woningwaarde op peildatum 1 januari 2023.
 • Als je het gevoel hebt dat de verwachte WOZ van je huis niet klopt kun jij een bezwaarprocedure starten. Men moet dit bezwaar indienen binnen 6 weken na datum van de beschikking.
 • Je kunt zelf een bezwaarschrift indienen, maar voor jouw gemak kan je het ook uitbesteden aan een jurist. Doorgaans kan dit op no-cure-no-pay basis.

WOZ waarde Súdwest-Fryslân 2024

Niemand komt onder de WOZ-beschikking uit. Info aanvragen over de gemiddelde WOZ-waarde en wat je gemiddeld moet betalen aan OZB? In de bijgaande tabel vind je een overzicht met de recente woonlasten in Súdwest-Fryslân waarbij we uitgaan van een meerpersoonshuishouden. Op deze website kan je ook meer info vinden over WOZ-waarde zakelijk.

ProvincieFriesland
GemeenteSúdwest-Fryslân
Postcode8751
Netnummer0517 (+31517)
Gemiddelde WOZ-waarde€209.000
OZB-tarief woningen0,1349%
Gemiddeld betaalde OZB€281
Rioolheffing€182
Afvalstoffenheffing€241
Totale woonlasten€704
Tabel met OZB, gemiddelde WOZ en gemeentelijke heffingen in Súdwest-Fryslân.

Calculatie: je bent eigenaar van een woning in de gemeente Súdwest-Fryslân. De WOZ-waarde bedraagt op €264.000. Voor de onroerendezaakbelasting moet je dan rekenen op €264.000 x 0,1349% = €356.

No-cure-no-pay WOZ-bezwaar maken?

Doe de gratis check en bespaar direct

Bezwaar maken WOZ: hoe regel ik dat?

Heb jij een beschikking ontvangen met een te hoge WOZ-waarde in Súdwest-Fryslân? Je kunt dan bezwaar maken. Wacht niet te lang, je hebt 6 weken de tijd gerekend vanaf de dag na de dagtekening van het aanslagbiljet. In het stappenplan dat je hierna kunt lezen verduidelijken we hoe WOZ aanvechten in Súdwest-Fryslân uitgevoerd kan worden.

WOZ-waarde verlagen in 5 stappen

 1. Bekijk de beschikking

  Het aanslagbiljet van de gemeente ontvang je in januari, februari of maart. Of gebruik de website wozwaardeloket.nl om in te zien of de waarde van 2024 al ingevoerd is. Je kunt hier ook zien hoe de waarde de laatste jaren is ontwikkeld.

 2. Taxatieverslag opvragen

  Het zogenaamde taxatierapport bekijk je in het digitale WOZ-loket Súdwest-Fryslân. Let op: vaak kan dit alleen met DigiD. Dit stuk is een toelichting op de waardebepaling.

 3. Analyseer verkoopprijs

  Weeg af of de waarde consistent is met de verkoopprijs. De heffingsambtenaar kijkt onder andere naar drie vergelijkbare koopsommen van woningen in de buurt. Ga na of deze woonruimtes ook echt vergelijkbaar zijn, of dat ze totaal van elkaar verschillen. Dit komt doorgaans doordat ze gemoderniseerd zijn of dat deze woningen beschikking over veel milieuvriendelijke investeringen.

 4. Begin met de bezwaarprocedure

  Een bezwaarschrift indienen bij de gemeente moet je binnen 6 weken doen. Goed voorwerk is belangrijk, zoals een uitgebreide taxatie. Om direct vandaag aan de slag te gaan kun je onze voorbeeldbrief downloaden. Dikwijls volstaat soms al een telefoontje.

 5. Behandeltermijn en reactie gemeente

  Jouw gemeente heeft tot en met eind december de gelegenheid om jou een reactie te geven. Kan jij je hier niet in vinden? Dan kun je in beroep gaan tegen de uitspraak met een advocaat.

Huidige WOZ-waarde bekijken

Geïnteresseerd in de WOZ-waarde 2024?Deze bekijk je eenvoudig via wozwaardeloket.nl. Daar is betrouwbare info te vinden van alle woning in Nederland. Je bekijkt hier bovendien de kenmerken van de woning en de waarde van de afgelopen jaren. De verwachte tarieven van onroerende zaken kan iedereen gratis inzien. In het gemeentelijke taxatieverslag vind je meer details over hoe de waarde tot stand komt. Je kunt dit WOZ-rapport aanvragen bij de gemeente. In de bijgaande tabel is de gemiddelde woningwaarde te bekijken van de laatste 6 jaar.

JaartalGemiddelde WOZ% verandering
2020€209.0005,0%
2019€199.0004,7%
2018€190.0004,4%
2017€182.0003,4%
2016€176.0002,3%
2015€172.000
Overzicht met recente WOZ-waarde in de gemeente Súdwest-Fryslân.

Ja, verlaag mijn WOZ-waarde

Maak direct gratis online bezwaar

woz-waarde-sudwest-fryslan-8751

Woningtaxatie in Súdwest-Fryslân

Is de vastgestelde WOZ-waarde te hoog? Op dat moment heb je de keuze om bezwaar te maken. Dit bezwaarschrift WOZ Súdwest-Fryslân kan je het beste ondersteunen met een taxatierapport. Met deze WOZ contra taxatie heb je een grotere kans om gelijk te krijgen. Het is een zeer effectief bewijs dat het huis een minder hoge marktwaarde heeft dan de gemeente stelt. De kostprijs van een WOZ-taxatierapport in Súdwest-Fryslân ligt om en nabij de €255. Word je in het gelijk gesteld, en wordt de waarde verminderd? Dan kun jij de kosten van dit taxatierapport terugvorderen, maar een plafond van €242.

Lokale taxateur zoeken
In de bijgaande tabel zoek je naar taxateurs en makelaars in Súdwest-Fryslân die jouw kunnen ondersteunen bij een vakkundig taxatierapport om jouw WOZ te verlagen. Vergelijk ook vastgoedadviseurs in de buurt zoals in De Fryske Marren, Heerenveen, Westerveld, Ooststellingwerf en Weststellingwerf.

Geen taxatiebedrijven gevonden! Meld jouw bedrijf aan
In deze plaats zijn er nog geen taxateurs gevonden. Klik hier om een nieuw bedrijf aan te melden.

FAQ – veelgestelde vragen

Wat betekent de WOZ-waarde?
WOZ betekent wet Waardering Onroerende Zaken. Elk huis in Nederland ontvangt jaarlijks een geüpdatete woningwaarde. De waarde voor 2024 is gebaseerd op de marktwaarde op 1 januari 2023. De nieuwste woningwaarde wordt gebruikt voor de calculatie van diverse belastingen. De WOZ 2024 is een indicatie van de verkoopprijs van een woning op 1 januari 2023 en wordt gecalculeerd a.d.h.v. kenmerken als: onderhoudsniveau, bijgebouwen, oppervlakte, bouwjaar, ligging, grootte en vergelijkbare woningen rond de waardepeildatum.

Wat is een WOZ-beschikking?
Aan het begin van het jaar krijg je een WOZ-beschikking in Súdwest-Fryslân. Op dit aanslagbiljet bekijk je een indicatie van de woningwaarde en diverse gemeentelijke belastingen zoals de onroerendezaakbelasting (OZB), en ook de afvalstoffenheffing, rioolheffing en ledigingen van de container. De gegevens worden ook gebruikt door het waterschap. Tevens is dit van toepassing op de IB (aangifte inkomstenbelasting) voor eigenwoningforfait.

Wat is de OZB-belasting?
We spreken van een onroerende-zaakbelasting die je moet betalen als je eigenaar bent van een woning, gebouw of stuk grond. Heb jij een woning of stuk grond? Houd dan rekening met de jaarlijkse gecombineerde-aanslag (verzonden rond februari). Je treft hierin het tarief en het te betalen bedrag t.a.z. de OZB-heffing. In 2024 betaal je 0,1349% over de WOZ waarde aan OZB belasting in Súdwest-Fryslân. De gemiddelde betaalde ozb ligt op €281.

Hoe wordt de WOZ-waarde vastgesteld?
De waarde wordt door de gemeente berekend d.m.v. objectieve criteria. Hiervoor gebruiken ze kenmerken zoals: plek van de woning, de oppervlakte, het soort woning en 1 of meer vergelijkbare woningen dichtbij jouw woning. Je kunt bij het kadaster terecht actuele woninggegevens.

Wat staat er in een taxatieverslag?
Vanaf het moment dat je de aanslag van de gemeente binnen hebt gekregen heb je ook recht om het taxatieverslag in te zien. Deze kan je inzien via het online loket van de gemeente (www.sudwestfryslan.nl). In het taxatierapport zijn diverse zaken opgenomen zoals: oppervlakte van het perceel, bouwjaar, type object, adresgegevens, bijgebouwen, grootte van het pand. In dit taxatieverslag bekijk je eveneens transactiecijfers van gelijkwaardige woningen die rond de peildatum van eigenaar zijn gewisseld.

Hoe moet ik bezwaar maken tegen een te hoge WOZ-waarde in Súdwest-Fryslân?
Het bezwaar maken tegen een te hoge woningwaarde moet in een periode van 6 weken na ontvangst van de beschikking. Vraag het taxatieverslag op (via DigiD) en ga na of de aangehaalde huizen in de wijken ook echt vergelijkbaar zijn. Wil je dan toch de WOZ-waarde verlagen? Stel dan een bezwaarschrift op voor de gemeente met daarbij jouw argumenten. Je kunt dit eenvoudig zelf doen middels onze voorbeeldbrief of schakel een juridisch specialist in.

Waarom moet ik bezwaar maken?
Als je denkt dat de waarde van jouw huis verkeerd is ingeschat dan kan je bezwaar maken bij de desbetreffende ambtenaren. Dit kan ervoor zorgen dat de waarde lager wordt ingeschat. De te betalen gemeentelijke belasting wordt dan ook minder. Let op: ga je verhuizen en wil je jouw huis verkopen? Dan speelt er nog wat anders mee. Kopers kijken naar de WOZ-waarde van jouw woning want dit zegt iets over de marktprijs. Een lagere waardering onroerende zaken in Súdwest-Fryslân zorgt ervoor dat een huis in potentie minder zal opbrengen.

 • WOZ bezwaar Raerd
 • WOZ bezwaar Poppenwier
 • WOZ bezwaar Tersoal
 • WOZ bezwaar Easterwierrum
 • WOZ bezwaar Hinnaard
 • WOZ bezwaar Waaksens
 • WOZ bezwaar Kimswerd
 • WOZ bezwaar Arum
 • WOZ bezwaar Lollum
 • WOZ bezwaar Cornwerd
 • WOZ bezwaar Makkum
 • WOZ bezwaar Idsegahuizum
 • WOZ bezwaar Piaam
 • WOZ bezwaar Gaast
 • WOZ bezwaar Allingawier
 • WOZ bezwaar Exmorra
 • WOZ bezwaar Ferwoude
 • WOZ bezwaar Hieslum
 • WOZ bezwaar Parrega
 • WOZ bezwaar Dedgum
 • WOZ bezwaar Tjerkwerd
 • WOZ bezwaar Breezanddijk
 • WOZ bezwaar Nijland
 • WOZ bezwaar Tjalhuizum
 • WOZ bezwaar Folsgare
 • WOZ bezwaar Wolsum
 • WOZ bezwaar Nijhuizum
 • WOZ bezwaar Koudum
 • WOZ bezwaar Molkwerum
 • WOZ bezwaar It Heidenskip
 • WOZ bezwaar Wommels
 • WOZ bezwaar Kûbaard
 • WOZ bezwaar Iens
 • WOZ bezwaar Easterein
 • WOZ bezwaar Itens
 • WOZ bezwaar Reahûs
 • WOZ bezwaar Hidaard
 • WOZ bezwaar Hartwerd
 • WOZ bezwaar Burgwerd
 • WOZ bezwaar Hichtum
 • WOZ bezwaar Schettens
 • WOZ bezwaar Longerhouw
 • WOZ bezwaar Schraard
 • WOZ bezwaar Wons
 • WOZ bezwaar Witmarsum
 • WOZ bezwaar Pingjum
 • WOZ bezwaar Zurich
 • WOZ bezwaar Kornwerderzand
 • WOZ bezwaar Gauw
 • WOZ bezwaar Goënga
 • WOZ bezwaar Scharnegoutum
 • WOZ bezwaar Loënga
 • WOZ bezwaar Tirns
 • WOZ bezwaar Ysbrechtum
 • WOZ bezwaar Boazum
 • WOZ bezwaar Britswert
 • WOZ bezwaar Wiuwert
 • WOZ bezwaar Rien
 • WOZ bezwaar Lytsewierrum
 • WOZ bezwaar Dearsum
 • WOZ bezwaar Sibrandabuorren
 • WOZ bezwaar IJlst
 • WOZ bezwaar Greonterp
 • WOZ bezwaar Bolsward
 • WOZ bezwaar Workum
 • WOZ bezwaar Hindeloopen
 • WOZ bezwaar Stavoren
 • WOZ bezwaar Warns
 • WOZ bezwaar Hemelum
 • WOZ bezwaar Sneek
 • WOZ bezwaar Gaastmeer
 • WOZ bezwaar Idzega
 • WOZ bezwaar Sandfirden
 • WOZ bezwaar Blauwhuis
 • WOZ bezwaar Westhem
 • WOZ bezwaar Abbega
 • WOZ bezwaar Oosthem
 • WOZ bezwaar Heeg
 • WOZ bezwaar Hommerts
 • WOZ bezwaar Jutrijp
 • WOZ bezwaar Uitwellingerga
 • WOZ bezwaar Oppenhuizen
 • WOZ bezwaar Offingawier
 • WOZ bezwaar Woudsend
 • WOZ bezwaar Smallebrugge
 • WOZ bezwaar Indijk
 • WOZ bezwaar Ypecolsga
 • WOZ bezwaar Koufurderrige
 • Plaats een reactie