Voorbeeldbrief WOZ bezwaar

Op deze pagina kun je een voorbeeldbrief vinden die zelf kunt gebruiken bij het maken van bezwaar. Er kunnen verder geen rechten worden ontleent aan deze voorbeeldbrief. Vul hem zo volledig mogelijk in en check of alle gegevens naar waarheid zijn ingevuld. Stuur de brief op tijd naar gemeente (of vraag uitstel aan voor bezwaar).


Aan de gemeente {vul gemeente naam in}
Hoofd belastingen

Bezwaarschrift

Betreft: WOZ-beschikking {vul het jaar in}
Dagtekening: {vul de datum in}
Nummer: {vul het corresponderende nummer in}
Betreft: object {beschrijf object / gebouw}

Geachte heer, mevrouw,

Ik ontving van u bovengenoemde WOZ-beschikking {jaar}. Ik ben het niet eens met de daarin genoemde waarde (van €……) voor mijn woning / onroerende zaak. Naar mijn mening heeft u deze te hoog vastgesteld en wel om de volgende reden(en): (selecteer relevante redenen of voeg nieuwe toe).

Mijn woning/ de onroerende zaak wijkt af van het/ de genoemde referentiepand(en): (zelf kiezen)

 • het betreft een ander soort woning/ tussenwoning
 • het is minder groot/ heeft minder kamers
 • er is geen/ een kleinere garage/ tuin o de binnenkant wijkt af/ is minder luxe
 • de staat van onderhoud is (minder dan) o de ligging is (minder gunstig dan)
 • Zie ook deze 30 argumenten voor een WOZ bezwaar.

Er is geen/ te weinig rekening gehouden met: (zelf kiezen)

 • overlast van verkeer/ bedrijven/ afvalstortplaats
 • aanwezigheid van asbest/ vervuilde grond
 • (toekomstige) toename vliegverkeer, nieuwe spoorlijn
 • een ernstig defect aan… (bijv. de riolering)
 • overlast door ontbreken van bestrating (in nieuwbouwwijk)
 • overlast door grote bomen
 • de wijk die minder geliefd is geworden door
 • (het feit) dat vergelijkbare woningen rond {waardepeildatum WOZ} minder hebben opgebracht
 • het pand is verkeerd afgebakend (bijvoorbeeld de garage hoort er niet bij)

De waarde volgens mijn eigen taxatierapport rond {waardepeildatum WOZ} was lager (eventueel verdere onderbouwing)

Naar mijn mening zou de waarde per {waardepeildatum WOZ} vastgesteld moeten worden op €……

Hoogachtend,

{vul naam, adresgegeven en contactgegeven is}


Bronnen voor bezwaarschrift WOZ waarde

Indien u zeker weet dat de WOZ waarde van uw woning lager is dan de bepaalde waarde, dan dient u bezwaar aan te tekenen. En dit moet u trouwens ook ieder jaar blijven doen. Het kan u op lange termijn veel geld besparen. Voor het meer succesvol laten zijn van een bezwaarschrift WOZ is het goed om uw argumenten te bekrachtigen met concrete informatie. Wat heeft een echt vergelijkbare woning bij u in de straat opgebracht? U kunt daartoe het taxatie rapport van uw woning opvragen waarnaast u bij het kadaster verkoopprijzen van woningen bij u in de buurt kunt opvragen. Ook kunt u aanhalen hoe de prijzen zijn ontwikkeld in de afgelopen jaren. Des te beter u kunt aantonen dat uw woning qua waarde verschilt des te beter is uw kans van slagen aangaande het bezwaarschrift WOZ. Tip: kijk ook naar de pagina over WOZ-bezwaar in Zwolle, Deventer en Apeldoorn in Overijssel.

Dien uw bezwaar in bij de gemeente

Des te groter het waarde verschil tussen de door de gemeente vastgestelde waarde en de werkelijke waarde van de woning en des te beter uw argumenten verder zijn, des te groter zal de reductie op de feitelijke WOZ waarde zijn. Toch moet het verschil bij het opstellen van het bezwaarschrift WOZ groter zijn dat vijf procent. Het is aan u gelegen om aan te tonen hoeveel de waarde werkelijk verschilt van de vastgestelde waarde. Toch is het de taak van de gemeente om nauwkeurig een herbeoordeling te doen op basis van uw argumenten. U wilt namelijk niet teveel aan heffingen en belastingen betalen. Dat zou zonde van het geld zijn en u kunt het in deze mindere tijden hard gebruiken. Heeft u dan ook sterke twijfels omtrent de hoogte van de door de gemeente vastgestelde waarde, teken dan tijdig bezwaar aan.

Over de auteur

Mijn naam is Michiel en ben specialist op het gebied van WOZ, woningtaxaties en bezwaarprocedures m.b.t. de gemeentelijke belastingen. Regelmatig schijf ik nieuwsberichten over deze onderwerpen op wozwaardespecialist.nl.

Plaats een reactie