WOZ Waarde Opvragen

> Direct bezwaar maken

De WOZ waarde wordt jaarlijks op basis van gegevens van 1 januari van het jaar ervoor bepaald. Daarin schuilt dan ook direct het probleem aangaande WOZ waarde bepalingen door de gemeente. Omdat de gebruikte gegevens verouderd zijn is de WOZ waarde bepaling door de gemeente per definitie onjuist. Indien u redelijkerwijs kunt aantonen – en met de verslechterende huizen markt kunt ook u dit makkelijk aantonen – dat de door de gemeente vastgestelde WOZ waarde een verschil heeft meer dan vijf procent met de werkelijke waarde, dan kunt ook u succesvol een bezwaarschrift WOZ waarde indienen. Daartoe dient u uiteraard enige hout snijdende argumenten inbrengen om zo de gemeente te overtuigen van uw gelijk.

WOZ waarde gemeente opvragen

Om inzicht te hebben op basis waarvan de gemeente de WOZ waarde van uw woning heeft gebaseerd, dient u het taxatie rapport behorende bij de WOZ waarde bepaling op te vragen. U krijgt dan een indruk van met welke woningen uw woning is vergeleken, en tegen welke prijzen. Let wel dit betreffen dus oude verkoop prijzen, waarbij de huidige verkoop prijzen gewoonlijk procenten lager liggen. Daarmee kunt u uw voordeel al halen. Ook dient u te bekijken welke woningen uw WOZ waarde hebben bepaald. Die woningen zijn mogelijk vergelijkbaar echter zijn anders van aard, zijn groter, hebben meer perceel, enzovoorts. U kunt dan werkelijk vergelijkbare woningen aandragen die onlangs zijn verkocht.

WOZ waarde bekijken en verifiëren

U kunt de WOZ waarde eveneens aanvragen bij het kadaster of via een makelaar om zo de werkelijke WOZ waarde van uw woning te kunnen bepalen. In de tussentijd is de verkoop prijs van vergelijkbare woningen simpelweg gedaald en dat vertaalt zich dan ook naar de werkelijke WOZ waarde. Bij het kadaster kunt u de ontwikkeling van verkochte vergelijkbare woningen met de tijd opvragen, zodat u feitelijk harde gegevens heeft omtrent de dalende trend van woning prijzen. Ook u kunt met die verificatie uw verhaal hard maken omtrent de verminderde WOZ waarde ten opzichte van de WOZ waarde zoals de gemeente die heeft bepaald.


Hoe kan ik het taxatieverslag opvragen?

Het verslag van de taxatie kan u opvragen bij uw gemeente. Dit verslag vermeldt de woningen die gebruikt werden om de WOZ waarde vast te stellen. Jaarlijks krijgt u tevens een woz beschikking thuis gestuurd, hierin is het taxatieverslag vaak bijgevoegd. Opgelet: het is enkel mogelijk het taxatieverslag op te vragen van woningen waarvan u geregistreerd staat als eigenaar. Bij MijnOverheid kun je via DigiD inloggen en de data inzien.

Hoe kan ik de woningwaarde opvragen via internet?

De aankoop- of verkoopprijs van een specifiek adres of woningen in een bepaald postcode gebied kan u vinden op kadaster.nl. Deze vastgoedinformatie kunt u online opzoeken, elektronisch betalen en direct op uw scherm bekijken. Deze informatie is zeer nuttig wanneer u een huis wenst te kopen of verkopen. In sommige gevallen is de informatie niet beschikbaar. Koopsominformatie kunt u ook online aanvragen, per mail of per SMS.

Wat is de juiste waardepeildatum?

De woz waarde wordt bepaald door de gemeenten, het college van burgemeesters en wethouders is verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de WOZ wet. De waarderingskamer controleert de uitvoering van deze wet, politiek verantwoordelijke is de Minister van Financiën. De woz waarde opvragen zal je dus doen bij je gemeente, aangezien zij deze bepalen voor de Rijksbelastingdienst, waterschappen en het CBS (voor statistieken). De WOZ waarde wordt bepaald naar het prijspeil van vorig jaar, op 1 januari, men noemt dit de waardepeildatum. Om een idee te krijgen van de juiste woz waarde kan je deze dus gaan vergelijken met de verkoopprijzen van woningen die vorig jaar rond 1 januari werden verkocht.