WOZ-waarde Provincie Friesland

> Direct bezwaar maken

Als woningeigenaar ontvang je aan het begin van het jaar de nieuwe WOZ-waarde. De WOZ wil zeggen een schatting van de marktwaarde van jouw onroerend goed. Door gebruik te maken van deze woningwaarde worden heffingen en belastingen berekend zoals het OZB tarief maar ook de inkomstenbelasting en eigenwoningforfait. Is er sprake van een te hoge woningwaarde en wil je bezwaar maken tegen de WOZ-waarde in Provincie Friesland? Hieronder geven we inzicht in de regelgeving.

  • De Provincie Friesland begroot jaarlijks de marktwaarde van het woonhuis.
  • A.d.h.v. de huizenprijs worden er diverse gemeentelijke belastingen bepaald.
  • Het is essentieel om de aanslag kritisch te bekijken zodat je niet een onnodig hoog bedrag aan belastingen kwijt bent.
  • De WOZ-beschikking die begin 2024 op de mat valt is een afgeleide van de woningwaarde op peildatum 1 januari 2023.
  • Wanneer je het vermoeden hebt dat de WOZ niet juist is dan kun jij een bezwaarprocedure starten. Dit moet kenbaar gemaakt worden binnen 6 weken na datum van de beschikking.
  • Je kunt zelf een bezwaarschrift indienen, of je kan het uitbesteden aan een jurist of gespecialiseerd bureau. Ons advies is in zee te gaan met een no-cure-no-pay partij.

Hoogte WOZ-waarde checken

Benieuwd naar jouw laatste WOZ-waarde (2024)? Deze kan je gratis inzien via het WOZ-waardeloket. Op dit platform kun jij je huis snel vinden (straat & postcode). Je vindt daar direct ook de waarde van de afgelopen jaren. De huidige waarde van onroerende zaken is voor iedereen openbaar. In het persoonlijke taxatieverslag is in te zien op basis waarvan de waarde is vastgesteld. Het WOZ-rapport is te downloaden op de website van de gemeente. Hieronder vind je de gemiddelde berekende woningwaarde van de laatste jaren.

Ja, ik wil bezwaar indienen tegen mijn WOZ

Realiseer direct een lagere OZB

Bekijk ook de mogelijkheden in Weststellingwerf, Heerenveen, De Fryske Marren, Súdwest-Fryslân, Waadhoeke, Harlingen, Terschelling, Vlieland, Leeuwarden, Tytsjerksteradiel, Noardeast-Fryslân, Ameland, Schiermonnikoog, Smallingerland, Opsterland, Dantumadiel, Achtkarspelen.

 

Woningtaxatie in Provincie Friesland

Is de WOZ-waarde aan de hoge kant? Je hebt dan de optie om bezwaar aan te tekenen. Het bezwaarschrift WOZ Provincie Friesland kan je het beste ondersteunen met een vakkundig taxatierapport. Geholpen door een WOZ contra taxatie nemen de kansen toe dat jouw verzoek wordt gehonoreerd. Het is een zeer effectief bewijs dat het huis een minder hoge marktwaarde heeft dan de gemeente aangeeft. De investering van een WOZ-taxatierapport in Provincie Friesland komt gemiddeld uit rond de €240. Word je in het gelijk gesteld, en wordt de WOZ aangepast? De kosten van het taxatierapport kan je verhalen op de gemeente, echter tot maximaal €242.