WOZ bezwaar Wolsum

> Direct bezwaar maken

Woningbezitters krijgen in de eerste 3 maanden van het jaar de aanslag OZB met daarop de nieuwe WOZ-waarde. WOZ houdt in: een inschatting van de waarde van jouw woning. Door gebruik te maken van deze woningwaarde worden heffingen en belastingen berekend zoals de OZB beschikking maar het wordt ook gebruikt voor de waterschapsbelasting en het eigenwoningforfait. Is er sprake van een te hoge woningwaarde en wil je bezwaar maken tegen de WOZ-waarde in Wolsum? Op deze pagina kan je aan de slag met handige info over wat je moet doen.

 • De gemeente Súdwest-Fryslân begroot jaarlijks de marktwaarde van een huis.
 • A.d.h.v. de huizenprijs worden verschillende belastingen berekend.
 • We raden altijd aan om hier scherp op te zijn zodat de heffingen niet onnodig hoog zijn.
 • De WOZ-beschikking die in 2024 wordt toegestuurd is een indicatie van de woningwaarde op peildatum 1 januari 2023.
 • Als je het vermoeden hebt dat de WOZ niet juist is dan kan je hiertegen bezwaar maken. Men moet dit bezwaar indienen binnen 6 weken na ontvangst van de beschikking.
 • Dit is privé te regelen, maar voor jouw gemak kan je het ook uitbesteden aan een jurist. Zij werken vaak op basis van no-cure-no-pay.

WOZ waarde Wolsum 2024

Aan het begin van het jaar krijg je de welbekende WOZ-beschikking. Achtergrondgegevens bekijken over de gemiddelde WOZ-waarde en de belastingtarieven van de diverse heffingen? In de onderstaande tabel tref je een kostenraming van de verschillende woonlasten in Wolsum waarbij we uitgaan van een meerpersoonshuishouden. Op dit platform lees je ook meer informatie over Wat betekend de WOZ.

ProvincieFriesland
GemeenteSúdwest-Fryslân
Postcode8774
Netnummer0515 (+31515)
Gemiddelde WOZ-waarde€209.000
OZB-tarief woningen0,1349%
Gemiddeld betaalde OZB€281
Rioolheffing€182
Afvalstoffenheffing€241
Totale woonlasten€704
Weergave van OZB, gemiddelde WOZ en gemeentelijke heffingen in Wolsum.

Berekening: je bent eigenaar van een woning in de gemeente Súdwest-Fryslân. De WOZ-waarde ligt op €231.000. Voor de onroerendezaakbelasting moet je dan rekenen op €231.000 x 0,1349% = €312.

Moeiteloos bezwaar tegen een hoge WOZ maken?

Doe de gratis waardescan en bespaar direct

Bezwaar maken WOZ: hoe moet ik dat doen?

Te maken met een te hoge WOZ-waarde in Wolsum? Je kunt hiervoor een bezwaar indienen. Daarvoor heb je 6 weken de tijd, gerekend vanaf de dag dat je de beschikking hebt ontvangen. In het bijgaande vijfstappenplan maken wij inzichtelijk hoe WOZ aanvechten in Wolsum aangevlogen dient te worden.

WOZ-waarde verlagen in 5 stappen

 1. Het aanslagbiljet afwachten

  Het aanslagbiljet ontvang je in januari, februari of maart, digitaal en/of per post. Of gebruik de website wozwaardeloket.nl om te checken of de waarde van jouw woning al publiekelijk is. Je kunt hier ook zien hoe de waarde de laatste jaren is ontwikkeld.

 2. Taxatieverslag openen

  Het gebruikte taxatierapport vind je door in te loggen op het WOZ-loket Wolsum. Waarschijnlijk is een DigiD account vereist. Dit rapport dient als onderbouwing van de WOZ-waarde.

 3. Controle marktwaarde

  Ga naar of de geregistreerde waarde wel klopt. De heffingsambtenaar fundeert hun bevindingen met drie vergelijkbare koopsommen van woningen in de buurt. Controleer of deze woonhuizen ook echt vergelijkbaar zijn, of dat ze significant verschillen. Een reden kan zijn dat ze op een goede plek gebouwd zijn (ligging) of wanneer jij veel last hebt van geluidsoverlast.

 4. Bezwaarschrift indienen

  Het indienen van het bezwaar moet je zo snel mogelijk doen. Kom met overtuigend bewijs zoals een alternatieve taxatie. Om je snel op te weg te helpen kan je gebruik maken van een voorbeeldbrief. Steeds vaker bestaat ook de optie om telefonisch bezwaar te maken.

 5. Wacht op bevestiging van de gemeente

  De gemeente heeft het hele kalenderjaar de mogelijkheid om het bezwaar goed te keuren. Wijst de gemeente het bezwaar af? Dan kun je in beroep gaan tegen de uitspraak met een advocaat.

Actuele WOZ-waarde opvragen

Direct bekijken hoe hoog de WOZ-waarde 2024 is? Dit kan je het gemakkelijkste bekijken via het officiële WOZ-waardeloket. Daar kun jij je huis snel vinden (straat & postcode). Je vindt daar direct ook de WOZ-waardes van de laatste paar jaar. De marktwaarde van onroerende zaken is voor alle Nederlanders te bekijken. In het gemeentelijke taxatieverslag is in te zien op basis waarvan deze waarde zijn afgeleid. Dit WOZ-rapport kun je opvragen bij je gemeente. In de tabel hieronder is de gemiddelde woningwaarde te bekijken van de laatste jaren.

JaartalGemiddelde WOZ% verandering
2020€209.0005,0%
2019€199.0004,7%
2018€190.0004,4%
2017€182.0003,4%
2016€176.0002,3%
2015€172.000
Historische ontwikkeling WOZ-waarde gemeente Súdwest-Fryslân.

Ja, ik wil een bezwaar indienen

Maak direct gratis online bezwaar

woz-waarde-wolsum-8774

Woningtaxatie in Wolsum

Is de vastgestelde WOZ-waarde te hoog? Op dat moment heb je de keuze om bezwaar te maken. Het bezwaarschrift WOZ Wolsum zal een stuk overtuigender zijn met een uitgebreid taxatierapport. Geholpen door een WOZ contra taxatie vergroot je de kansen dat je bezwaar gegrond wordt verklaard. Het is namelijk een heel overtuigend bewijs dat jouw huis minder / meer waard is dan de beoogde waarde die je gemeente bepaalde. Het tarief van een WOZ-taxatierapport in Wolsum ligt om en nabij de €215. Wordt jij in het gelijk gesteld, en gaan ze de WOZ-waarde verder aanpassen? Vraag de gemeente om een vergoeding van de kosten van het taxatierapport, in 2024 is dat maximaal €242,00.

Vind een taxateur in de buurt
In deze tabel tref je contactgegevens van taxateurs en makelaars in Wolsum die jou kunnen voorzien van een officieel taxatierapport om een lagere WOZ te verkrijgen. Vergelijk ook vastgoedadviseurs in de regio, zoals in Folsgare, Tjalhuizum, Nijland, Breezanddijk en Tjerkwerd.

Geen taxatiebedrijven gevonden! Meld jouw bedrijf aan
In deze plaats zijn er nog geen taxateurs gevonden. Klik hier om een nieuw bedrijf aan te melden.

FAQ – veelgestelde vragen

Wat wordt bedoeld met de WOZ-waarde?
WOZ betekent wet Waardering Onroerende Zaken. Elke huizenbezitter krijgt jaarlijks een aanslagbiljet toegestuurd. Hieraan ten grondslag ligt een gestandaardiseerd taxatierapport. De nieuwste woningwaarde wordt gebruikt voor verschillende soorten belastingen. De WOZ 2024 is een indicatie van de verkoopprijs van je woning op 1 januari 2023 en wordt bepaald door factoren zoals: ligging, onderhoudsniveau, bouwjaar, bijgebouwen, oppervlakte, type woning en vaak drie vergelijkbare koopsommen van woningen in de buurt.

Hoe krijg ik een WOZ-beschikking?
Normaal gesproken krijg je aan het begin van het jaar de WOZ-beschikking in Wolsum. Op dit aanslagbiljet check je de actuele woningwaarde en de gemeentelijke belastingen zoals bijvoorbeeld onroerendezaakbelasting (ozb) en afval / riool bijdrage. Tevens gebruikt het waterschap deze data. Ook gebruik je dit voor de berekening van eigenwoningforfait bij de inkomstenbelasting.

Hoe komt de OZB-belasting tot stand?
Het betreft de onroerende-zaakbelasting die je als eigenaar van een woning aan de gemeente betaalt. Heb jij een woning of stuk grond? Houd dan rekening met de jaarlijkse gecombineerde-aanslag (verstuurd in februari). Op het aanslagbiljet vind je het tarief van de OZB-heffing. In 2024 betaal je 0,1349% over de WOZ waarde aan OZB belasting in Wolsum. Een gemiddelde woning betaalt €281.

Hoe komt de gemeente aan de WOZ-waarde?
De waarde wordt door de gemeente berekend aan de hand van beschikbare data. Zo wordt er gekeken naar factoren als: de ligging van de woning, de inhoud van de woning, onderhoudstoestand en de verkoopbedragen van vergelijkbare huizen rond de peildatum in de omgeving. Via de websites van het kadaster bekijk je ook eenvoudig de correcte woninggegevens.

Hoe kan ik het taxatieverslag inzien?
Zodra je een WOZ-beschikking hebt ontvangen kan je de gemeente vragen om een taxatieverslag. Deze kan je downloaden in het WOZ-loket van de gemeente (www.sudwestfryslan.nl). In dit document krijg je inzicht in de gebruikte gegevens als; grootte van het pand, bijgebouwen, kadastrale gegevens, type object, oppervlakte van het perceel, adresgegevens. In zo’n taxatieverslag vind je ook details van verkoopprijzen van gelijkwaardige woningen die rond 1 januari 2023 te koop zijn aangeboden.

Hoe kan ik bezwaar maken tegen een te hoge WOZ-waarde in Wolsum?
Een bezwaarschrift indienen bij de gemeente moet in een periode van 1,5 maand na dagtekening van de beschikking. Bekijk het bijbehorende taxatieverslag en onderzoek of de referentie huizen in de wijken in hoofdlijnen hetzelfde zijn als jouw huis. Is de WOZ-waarde onrealistisch hoog? Formuleer dan een bezwaarschrift voor de gemeente (inclusief uitgebreide onderbouwing). Gebruik gerust een professionele voorbeeldbrief of laat het doen door een juridisch specialist.

Wanneer is het verstandig om bezwaar in te dienen?
Als je kunt aantonen dat de berekening van de WOZ fout is gegaan dan kan je hiertegen bezwaar maken. In het gunstige geval leidt dit ertoe dat de woningwaarde kan worden verlaagd. De gemeentelijke belasting kan zo een stuk lager uitpakken. Opmerking: ga je jouw woning verkopen? Dan moet je extra goed nadenken. Kopers kijken naar de WOZ-waarde van jouw woning want dit zegt iets over de marktprijs. Een lagere waardering onroerende zaken in Wolsum heeft dus veel invloed op de uiteindelijke verkoopprijs.

Plaats een reactie