WOZ bezwaar Waaksens

> Direct bezwaar maken

Woningbezitters ontvangen jaarlijks aan het begin van het jaar een nieuwe WOZ-beschikking. De WOZ wil zeggen een geschatte marktprijs van een woning. A.d.h.v. de woningwaarde allerlei belastingen berekend zoals het OZB tarief maar het wordt ook gebruikt voor de waterschapsbelasting en het eigenwoningforfait. Is de waarde van het huis te hoog en wil jij bezwaar indienen voor een lagere WOZ-waarde in Waaksens? Op deze pagina kan je aan de slag met handige info over de te nemen stappen.

 • De gemeente Súdwest-Fryslân komt elk jaar met een indicatie van de waarde van onroerende zaken.
 • Op basis van de huizenprijs die is vastgesteld zullen de gemeentelijke heffingen worden berekend.
 • Je doet er goed aan om deze aanslag goed door te nemen zodat je niet teveel betaalt aan de gemeente.
 • De WOZ-beschikking die begin 2024 op de mat valt is een afgeleide van de woningwaarde op peildatum 1 januari 2023.
 • Wanneer je meent dat de verwachte WOZ van je huis niet klopt kan je een bezwaarprocedure starten. Dit moet kenbaar gemaakt worden binnen 6 weken na de datum van het aanslagbiljet.
 • Je kunt zelf online bezwaar maken, maar je kunt hier ook een jurist voor inschakelen. Doorgaans kan dit op no-cure-no-pay basis.

WOZ waarde Waaksens 2024

Ieder jaar krijg jij een WOZ-beschikking. Benieuwd naar de gemiddelde WOZ-waarde en de hoogte van diverse gemeentelijke heffingen? Hieronder bieden we een overzicht met de gemiddelde woonlasten in Waaksens (waarbij we inzoomen op een meerpersoonshuishouden). Daarbij vind je ook meer informatie over te lage WOZ-waarde.

ProvincieFriesland
GemeenteSúdwest-Fryslân
Postcode8845
Netnummer0517 (+31517)
Gemiddelde WOZ-waarde€209.000
OZB-tarief woningen0,1349%
Gemiddeld betaalde OZB€281
Rioolheffing€182
Afvalstoffenheffing€241
Totale woonlasten€704
Overzicht met OZB, gemiddelde WOZ en gemeentelijke heffingen in Waaksens.

Stel je voor: je woont in een koophuis in de gemeente Súdwest-Fryslân. Hierbij hoort een WOZ-waarde van €258.000. Je betaalt dan aan OZB (onroerendezaakbelasting) €258.000 x 0,1349% = €348.

Zonder kosten bezwaar maken tegen de WOZ?

Start met de bezwaarcheck en neem direct actie

Bezwaar maken WOZ: hoe moet ik dat doen?

Heb jij een te hoge WOZ-waarde in Waaksens? Je kunt een bezwaar indienen. Doe dit altijd binnen 1,5 maand, gerekend vanaf de dag na de dagtekening van het aanslagbiljet. In het 5-stappenplan hieronder maken we je duidelijk hoe WOZ aanvechten in Waaksens ingediend kan worden.

WOZ-waarde verlagen in 5 stappen

 1. De beschikking bekijken

  Het aanslagbiljet van de gemeente ontvang je in januari, februari of maart. Of surf naar wozwaardeloket.nl om te achterhalen of het al bekend is. Je kunt hier ook zien hoe de waarde de laatste jaren is ontwikkeld.

 2. Taxatieverslag bekijken

  Het beschikbare taxatierapport vind je door in te loggen op het WOZ-loket Waaksens. Let op: vaak kan dit alleen met DigiD. Deze documentatie ligt ten grondslag aan de waarde die de heffingsambtenaar heeft vastgesteld.

 3. Evalueer woningprijs

  Ga naar of de vastgestelde waarde wel realistisch is. De heffingsambtenaar vergelijkt jouw huis met vergelijkbare woningen die rond het begin van vorig jaar verkocht zijn. Controleer of deze woningen in hoofdlijnen hetzelfde zijn als jouw huis, of dat je eigenlijk niet mag vergelijken met jouw eigen huis. Onder andere doordat ze gerenoveerd zijn of omdat jouw woning een stuk ouder is.

 4. Indienen van het bezwaar

  Een bezwaarschrift indienen bij de gemeente moet je 6 weken na ontvangst van de beschikking opsturen. Gebruik heldere en goede argumenten en vul het eventueel aan met een professionele woningtaxatie. Voor het gemak zijn online verschillende voorbeeldbrieven te vinden. Soms volstaat soms al een telefoontje.

 5. Inhoudelijke toelichting gemeente

  De gemeente heeft tot het einde van het jaar waarin het bezwaar is ingediend met een inhoudelijke reactie op het bezwaar te komen. Wordt jouw bezwaar afgekeurd? Dan kan je in hoger beroep gaan met een advocaat.

Hoogte WOZ-waarde opvragen

Achterhalen wat de nieuwe WOZ-waarde 2024 is? Dit kan je het gemakkelijkste bekijken via het WOZ-waardeloket. Daar vind je in een handomdraai jouw woning terug. Je achterhaalt daar ook de kenmerken van de woning en de waarde van de afgelopen jaren. De geschatte prijs van onroerende zaken is voor alle Nederlanders te bekijken. In het persoonlijke taxatieverslag kun je vinden op welke manier de waarde precies bepaald is. Je persoonlijke WOZ-rapport is online op te vragen. In de onderstaande lijst vergelijk je de gemiddelde woningwaardes van de afgelopen periode.

JaartalGemiddelde WOZ% verandering
2020€209.0005,0%
2019€199.0004,7%
2018€190.0004,4%
2017€182.0003,4%
2016€176.0002,3%
2015€172.000
Historische ontwikkeling WOZ-waarde gemeente Súdwest-Fryslân.

Ja, ik wil bezwaar indienen tegen mijn WOZ

Realiseer direct een lagere OZB

woz-waarde-waaksens-8845

Woningtaxatie in Waaksens

Wil jij een verlaging van de WOZ-waarde? Op dat moment heb je de keuze om bezwaar te maken. Jouw bezwaarschrift WOZ Waaksens kan je nog sterker maken met een officieel taxatierapport. Via een WOZ contra taxatie heb je serieus kans om gelijk te krijgen. Het is een heel betrouwbaar bewijs dat jouw huis minder / meer waard is dan de gemeente aangeeft. De kostprijs van een WOZ-taxatierapport in Waaksens ligt om en nabij de €185. Wordt het bezwaar gegrond verklaard, en stellen ze de WOZ-waarde bij? De kosten van het taxatierapport kan je verhalen op de gemeente (tot een max. van €242).

Lokale taxateur zoeken
In de onderstaande tabel tref je contactgegevens van taxateurs en makelaars in Waaksens die je kunnen adviseren aangaande een officieel taxatierapport om de WOZ aan te passen. Zoek ook vastgoedadviseurs in omliggende plekken zoals Hinnaard, Spannum, Wjelsryp, Baaium en Easterlittens.

Geen taxatiebedrijven gevonden! Meld jouw bedrijf aan
In deze plaats zijn er nog geen taxateurs gevonden. Klik hier om een nieuw bedrijf aan te melden.

FAQ met veelgestelde vragen

Wat wordt bedoeld met de WOZ-waarde?
Dit is de wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ). Elk huis krijgt jaarlijks een aanslagbiljet toegestuurd. Deze waarde komt tot stand middels het taxatierapport. De waarde van de WOZ bepaalt de calculatie van diverse belastingen. De WOZ 2024 is de geschatte marktwaarde van een huis op 1 januari 2023 en wordt gecalculeerd a.d.h.v. thema’s als: ligging, type woning, onderhoudsniveau, oppervlakte, bouwjaar, grootte en vergelijkbare woningen rond de waardepeildatum.

Wat is een WOZ-beschikking?
In januari, februari of maart krijg je de WOZ-beschikking in Waaksens. In dit document tref je een indicatie van de woningwaarde en de gemeentelijke belastingen zoals de onroerendezaakbelasting (OZB), en ook de afvalstoffenheffing, rioolheffing en ledigingen van de container. De gegevens worden ook gebruikt door het waterschap. Je gebruikt ze ook voor de IB (aangifte inkomstenbelasting) voor eigenwoningforfait.

Hoe komt de OZB-belasting tot stand?
We spreken van een onroerende-zaakbelasting die je als eigenaar van een woning aan de gemeente betaalt. Ben jij eigenaar van een huis? In dat geval krijg je aan het begin van het jaar een gecombineerde aanslag (rond februari). Daarin staat onder andere de OZB-heffing. In 2024 betaal je 0,1349% over de WOZ waarde aan OZB belasting in Waaksens. Een gemiddelde woning betaalt €281.

Hoe wordt de WOZ-waarde vastgesteld?
De waarde wordt vastgesteld met behulp van data die voorhanden is. Zo wordt er gekeken naar onderwerpen zoals: waar het huis gelegen is, hoe groot de woning is (oppervlakte), bouwjaar en vergelijkbare woningen rond de waardepeildatum dichtbij jouw woning. Via de websites van het kadaster bekijk je ook eenvoudig erkende woninggegevens.

Hoe kan ik het taxatieverslag opvragen?
Wanneer je de aanslag in de berichtenbox van de overheid hebt ontvangen, is tevens het taxatieverslag beschikbaar voor inzage. Deze kan je opvragen bij de gemeente (www.sudwestfryslan.nl). In dit document staan belangrijke gegevens zoals: oppervlakte van het perceel, type object, bouwjaar, bijgebouwen, kadastrale gegevens, grootte van het pand. In het taxatieverslag vind je ook details van verkoopprijzen van referentieobjecten die rond de peildatum van eigenaar zijn gewisseld.

Hoe moet ik bezwaar indienen tegen een te hoge WOZ-waarde in Waaksens?
Je dient bezwaar te maken binnen 6 weken na ontvangst van de beschikking. Vraag het taxatieverslag op (via DigiD) en controleer of de referentiewoningen in de wijken dezelfde kenmerken hebben van jouw huis. Blijkt dat de WOZ-waarde niet klopt? Formuleer dan een bezwaarschrift voor de gemeente (inclusief uitgebreide onderbouwing). Hiervoor maak je eenvoudig gebruik van onze voorbeeldbrief of maak gebruik van de diensten van een taxeur of juridisch specialist.

Waarom moet ik bezwaar maken?
Als je kunt aantonen dat de WOZ niet klopt dan kun jij hiertegen bezwaar maken. Het effect van het bezwaar is doorgaans dat je een lagere waarde voor je woning krijgt. Het grote voordeel is dat je minder belasting betaalt. Belangrijk: ga je jouw woning verkopen? Dan moet je extra goed nadenken. Kopers hechten veel waarde aan de WOZ-waarde om te bepalen wat ze gaan bieden. Een lagere waardering onroerende zaken in Waaksens heeft dus veel invloed op de uiteindelijke verkoopprijs.

Plaats een reactie