Over Ons

> Direct bezwaar maken

Zelf de woz waarde berekenen van je woning is een moeilijk gegeven, de waardebepaling gebeurt jaarlijks door de gemeente. Enkele zaken die hierbij in acht genomen worden zijn: het woonoppervlak, aard, bouwjaar en bijzondere kenmerken. Ook de aansluiting op de markt is een factor: door het mogelijk te maken een WOZ-waarde op te vragen, kan je deze eenvoudig vergelijken met die van andere woningen in de buurt. Soms wil je deze woningwaarde verhogen of verlagen. Hierbij kunnen wij je helpen.

Wat doen wij?

Heel wat mensen doen beroep op een bureau om bezwaar in te dienen tegen een te hoge WOZ waarde. Deze bureaus, die vaak werken volgens een no cure no pay principe, worden stilaan een plaag voor de gemeenten. Jaarlijks wordt tegen honderdduizenden beschikkingen bezwaar ingediend en steeds vaker wordt daarbij beroep gedaan op speciaal daartoe opgerichte bureaus. Waar in 2010 slechts 2% van alle bezwaarschriften ingediend werd door bureaus, was dat aantal in 2016 reeds opgelopen tot 25% en in 2021 deed maar liefst 35% een beroep op een bureau. Via wozwaardespecialist.nl kom je eenvoudig in contact met een adviesbureau dat vaak gratis bezwaar kan maken. Hun succes heeft enerzijds te maken met de no cure no pay formule, waarbij ze gratis, in samenwerking met een jurist, het bezwaar en een gemotiveerd taxatierapport opstellen. Zij voeren ook de procedure met de gemeente. Wanneer het bezwaar gehonoreerd wordt, ontvangen zij vervolgens een procesvergoeding van de gemeente. Wordt het bezwaar afgewezen, dan hoeft de aanvrager meestal niets te betalen Sommige bezwaar bureaus behalen een succesratio van wel 80%, waar het gemiddelde van gehonoreerde aanvragen op ongeveer 50% ligt.

Hoe gaan onze WOZ partners te werk?

 • Stap 1: Aanmelding: U meldt zich aan bij het bureau. Gezien de maximale bezwaartermijn van 6 weken na de dagtekening doet u er goed aan dit zo spoedig mogelijk te doen.
 • Stap 2: Benodigde stukken: Het WOZ-bureau zal gedurende de procedure in uw naam optreden. Daarom zal u gevraagd worden een volmacht te ondertekenen. Andere documenten die u zeker zal moeten bezorgen zijn het aanslagbiljet/WOZ beschikking en het bijbehorende taxatieverslag. Dit laatste kan overigens ook eenvoudig bij de gemeente opgevraagd worden.
 • Stap 3: Uw WOZ beschikking zal worden geëvalueerd en het bezwaarschrift wordt opgemaakt. Zorg dat u zelf ook een exemplaar ontvangt van het bezwaarschrift.
 • Stap 4: De gemeente heeft tot 31 december van het belastingjaar de tijd om uitspraak te doen op het bezwaarschrift.
 • Stap 5: Het bezwaarbureau zal bericht ontvangen van de gemeente wanneer de uitspraak bekend is. Zij brengen u vervolgens op de hoogte.
 • Stap 6: Was de uitspraak toch niet in uw voordeel, dan kan u er nog altijd voor kiezen om tegen deze uitspraak in beroep te gaan bij de rechtbank. Sommige WOZ bezwaar bureaus starten zelfs deze procedure kosteloos voor u op.

Advies van wozwaardespecialist.nl

Indien u ervoor kiest om zelf bezwaar aan te tekenen, dan doet u dat per aangetekende brief en uiterlijk binnen 6 weken na de datum van de aanslag. Als u meer tijd nodig heeft, dan moet u binnen 6 weken een pro forma bezwaarschrift indienen. Reageert u niet binnen die 6 weken, dan verliest u alle rechten en aanspraken. Dit wordt aangeduid als een fatale termijn en is niet meer terug te draaien. Enige uitzondering is een afwijking van meer dan 20%, maar de bewijslast daarvoor ligt geheel bij u.

 • Maak een lijst van de punten waarvan u vindt dat die bijdragen aan de waardevermindering van uw woning. Zoek onderbouwing voor uw stellingen in bestaande documenten. Denk aan; krantenartikelen, rapporten, correspondentie.
 • Mobiliseer uw omgeving. Des te meer omwonenden bezwaar maken op basis van dezelfde klachten, des te beter.
 • Beargumenteer kort en zakelijk in uw eigen bewoording. Onthoud u zich van emotionele uitspraken, deze voegen niets toe en kunnen bij de rechtbank zelfs tegen u werken.
 • Kiest u ervoor om uw bezwaarschrift bij de gemeente af te geven in plaats van deze aangetekend te versturen, vraagt u dan om een ontvangstbevestiging. Uw gemeente is wettelijk verplicht deze aan u af te geven.
 • Wacht de reactie van uw gemeente af, dit kan lange tijd duren. U bent natuurlijk vrij om periodiek navraag over de procedure te doen. Sommige gemeenten kennen doorlooptijden van een jaar of langer. Wordt uw bezwaar afgewezen, dan kunt u in beroep gaan.

Wie zijn wij?

Vanuit ons kantoor in Zwolle werkt een team aan de ontwikkeling van wozwaardespecialist.nl. Sinds 2020 zijn we actief op deze markt en bemiddelen we tussen woningbezitters en adviesbureaus & gemeenten. Heb je tips en suggesties voor ons platform? Neem dan gerust contact met ons op. Let op: Ons adres is geen bezoekadres.

Adresgegevens en contact

Wozwaardespecialist.nl
Dokter van Deenweg 162
8025BM, Zwolle
Informatie: info@wozwaardespecialist.nl
Lopende zaken: service@wozwaardespecialist.nl