WOZ bezwaar Dedgum

> Direct bezwaar maken

Als eigenaar van een woning, bedrijfspand of een andere onroerende zaak krijg je in de eerste 12 weken van het jaar de aanslag OZB met daarop de nieuwe WOZ-waarde. De WOZ is: een inschatting van de waarde van een pand door de gemeente. A.d.h.v. de woningwaarde worden diverse belastingen berekend zoals met name de OZB en het eigenwoningforfait. Geeft de gemeente een te hoge waarde, en wil jij gebruik maken van je bezwaarrecht voor de WOZ-waarde in Dedgum? Op deze pagina lees je praktische info over de te nemen stappen.

 • De gemeente Súdwest-Fryslân calculeert jaarlijks de waarde van onroerende zaken.
 • Gebaseerd op deze huizenprijs weet je wat je moet betalen aan gemeentelijke heffingen.
 • Het is verstandig om deze aanslag goed door te nemen zodat de heffingen niet onnodig hoog zijn.
 • De WOZ-beschikking die je in 2024 vaak digitaal ontvangt is de geschatte woningwaarde op peildatum 1 januari 2023.
 • Als je kunt aantonen dat de WOZ niet klopt dan kun jij bezwaar maken. Dit moet kenbaar gemaakt worden binnen 6 weken na ontvangst van de beschikking.
 • Je kunt zelf online bezwaar maken, maar je kunt hier ook een jurist voor inschakelen. Kies altijd voor een no-cure-no-pay afhandeling.

WOZ waarde Dedgum 2024

Elk jaar ontvang je een WOZ-beschikking. Wil je meer weten over de gemiddelde WOZ-waarde en hoe hoog de OZB dit jaar is? In de tabel hieronder check je een samenvatting van de hedendaagse woonlasten in Dedgum op basis van een meerpersoonshuishouden. Op dit platform tref je ook handige informatie over WOZ-waarde uitrekenen.

ProvincieFriesland
GemeenteSúdwest-Fryslân
Postcode8764
Netnummer0515 (+31515)
Gemiddelde WOZ-waarde€209.000
OZB-tarief woningen0,1349%
Gemiddeld betaalde OZB€281
Rioolheffing€182
Afvalstoffenheffing€241
Totale woonlasten€704
Schema met OZB, gemiddelde WOZ en gemeentelijke heffingen in Dedgum.

Kostenberekening: je hebt een eigen woning in de gemeente Súdwest-Fryslân. Hierbij hoort een WOZ-waarde van €292.000. Je betaalt dan aan onroerendezaakbelasting €292.000 x 0,1349% = €394.

Zonder gedoe en gratis een WOZ-bezwaar indienen?

Start de gratis waardescan en ontdek meteen jouw besparing

Bezwaar maken WOZ: hoe werkt dat?

Zoek jij naar een oplossing voor een te hoge WOZ-waarde in Dedgum? Dan kan je een bezwaarschrift indienen. Je moet dit indienen binnen 6 weken, gerekend vanaf de dag volgend op de dagtekening van de beschikking. In het bijgaande vijfstappenplan maken wij inzichtelijk hoe WOZ aanvechten in Dedgum nu precies werkt.

De WOZ-waarde omlaag in 5 stappen

 1. De beschikking bekijken

  Het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen ontvang je in januari, februari of maart. Of ga naar wozwaardeloket.nl om te bekijken of de waarde van 2024 al ingevoerd is. De waardes van afgelopen jaren staan ook in dat systeem.

 2. Taxatieverslag bekijken

  Het beknopte taxatierapport vraag je op bij het WOZ-loket Dedgum. Waarschijnlijk heb je hier DigiD voor nodig. Dit rapport bevat kenmerken die van belang zijn voor de indicatie van de woningwaarde.

 3. Beoordeling marktwaarde

  Beoordeel of de waardering te hoog is. De heffingsambtenaar fundeert hun bevindingen met 1 of meer vergelijkbare woningen. Controleer of deze objecten inderdaad vergelijkbaar zijn, of dat ze aanzienlijk anders zijn. Dit komt doorgaans doordat ze gemoderniseerd zijn of als er sprake is van betonrot.

 4. Indienen van het bezwaar

  Het maken van het bezwaar dien je binnen 6 weken te doen. Let erop dat je alles juist onderbouwd met eventueel een extra taxatie. Daarvoor kun je onze voorbeeldbrief downloaden. Steeds vaker is het slim om eerst even te bellen, er is dan ook al veel mogelijk.

 5. Behandeltermijn en reactie gemeente

  Je gemeente heeft t/m het einde van het desbetreffende jaar de optie om het bezwaar af te keuren. Kan jij je hier niet in vinden? Dan kan je in hoger beroep gaan met een advocaat.

Actuele WOZ-waarde opvragen

Achterhalen wat de nieuwe WOZ-waarde 2024 is? Deze bekijk je eenvoudig via www.wozwaardeloket.nl. Via die zoekmachine zijn de waardes van alle huizen verzameld. Je vindt daar direct ook de kenmerken van de woning en de waarde van de laatste paar jaar. De vastgestelde waarde van onroerende zaken is voor iedereen in te zien. In het taxatieverslag dat kan worden opgevraagd vind je meer details over hoe de waarde precies bepaald is. Dit WOZ-rapport staat klaar in je mijnoverheid account. In de volgende tabel vind je de ontwikkeling van de gemiddelde woningwaarde van de laatste 6 jaar.

JaartalGemiddelde WOZ% verandering
2020€209.0005,0%
2019€199.0004,7%
2018€190.0004,4%
2017€182.0003,4%
2016€176.0002,3%
2015€172.000
Overzicht met recente WOZ-waarde in de gemeente Súdwest-Fryslân.

Ja, verlaag mijn WOZ-waarde

Start gratis WOZ-bezwaar

woz-waarde-dedgum-8764

Woningtaxatie in Dedgum

Vind jij de nieuwe WOZ-waarde aan de hoge kant? Dan kun je een bezwaarprocedure starten. Dit bezwaarschrift WOZ Dedgum kan je extra kracht bijzetten met een officieel taxatierapport. Geholpen door een WOZ contra taxatie nemen de kansen toe dat men gehoor geeft aan je verzoek. Het is een uitstekend bewijs dat de woning een lagere marktwaarde heeft dan de beoogde waarde die je gemeente bepaalde. Een kostenindicatie van dit WOZ-taxatierapport in Dedgum komt gemiddeld uit rond de €200. Neemt de gemeente je verzoek over, en stellen ze de WOZ-waarde bij? De kosten van het taxatierapport kan je verhalen op de gemeente (tot een max. van €242).

Een taxateur in de regio zoeken
In de tabel hieronder tref je contactgegevens van taxateurs en makelaars in Dedgum die jouw kunnen ondersteunen bij een taxatierapport om jouw WOZ te verlagen. Zoek ook vastgoedadviseurs in naburige plaatsen zoals Parrega, Hieslum, Ferwoude, Exmorra en Allingawier.

Geen taxatiebedrijven gevonden! Meld jouw bedrijf aan
In deze plaats zijn er nog geen taxateurs gevonden. Klik hier om een nieuw bedrijf aan te melden.

FAQ met veelgestelde vragen

Wat wordt bedoeld met de WOZ-waarde?
WOZ houdt in de wet Waardering Onroerende Zaken. Elke woning in Nederland ontvangt jaarlijks een geüpdatete woningwaarde. De waarde voor 2024 is gebaseerd op de marktwaarde op 1 januari 2023. De waarde van de WOZ bepaalt verschillende soorten belastingen. De WOZ 2024 is de inschatting van de waarde van je huis op 1 januari 2023 en komt tot stand door kenmerken als: oppervlakte, bijgebouwen, grootte, type woning, ligging, bouwjaar en vergelijkbare woningen rond de waardepeildatum.

Wat wordt er verstaan onder een WOZ-beschikking?
Doorgaans ontvang je januari of februari de WOZ-beschikking in Dedgum. In deze gemeentelijke beschikking check je de actuele woningwaarde en allerlei gemeentelijke belastingen zoals onroerendezaakbelasting (ozb), rioolheffing, en afvalstoffenheffing. De gegevens worden ook gebruikt door het waterschap. Je gebruikt ze ook voor het berekenen van het eigenwoningforfait in de IB.

Wat wordt er bedoeld met de OZB-belasting?
Hier gaat het om de onroerende-zaakbelasting die huiseigenaren jaarlijks betalen aan de gemeente. Heb jij een woning of stuk grond? In dat geval krijg je aan het begin van het jaar een gecombineerde aanslag (in de eerste maanden van het jaar). Je vindt daarin als grootste kostenpost de OZB-heffing. In 2024 betaal je 0,1349% over de WOZ waarde aan OZB belasting in Dedgum. De gemiddelde betaalde ozb ligt op €281.

Hoe komt de WOZ-waarde tot stand?
De waarde wordt door de gemeente berekend aan de hand van een speciaal model. Zo wordt er gekeken naar kenmerken als: de ligging van het huis, grondoppervlakte, type woning en vergelijkbare woningen die recent verkocht zijn in de buurt. Het kadaster is in Nederland verantwoordelijk voor geverifieerde woninggegevens.

Hoe kan ik het taxatieverslag opvragen?
Vanaf het moment dat je het aanslagbiljet hebt ontvangen kan je de gemeente vragen om een taxatieverslag. Deze kan je downloaden via het online loket van de gemeente (www.sudwestfryslan.nl). In het rapport staan belangrijke gegevens zoals: type object, bijgebouwen, kadastrale gegevens, oppervlakte van het perceel, adresgegevens, bouwjaar. In dit taxatieverslag vind je tevens verkoopcijfers van vergelijkbare huizen die rond 1 januari 2023 te koop zijn aangeboden.

Hoe moet ik bezwaar maken tegen een te hoge WOZ-waarde in Dedgum?
De bezwaarprocedure kan je starten in een periode van 6 weken nadat je de beschikking hebt gekregen. Doorzoek het taxatieverslag online en bekijk of de getoonde huizen in de wijken in grote lijnen overeenkomen met jouw woning. Ligt de WOZ-waarde te ver af van de correcte prijs? Kies ervan voor een bezwaarschrift aan te leveren bij de gemeente met daarbij jouw argumenten. Als uitgangspunt gebruik je de voorbeeldbrief of maak gebruik van de diensten van een taxeur of juridisch specialist.

Waarom zou ik bezwaar maken?
Als je veronderstelt dat de WOZ te hoog is dan kan je bezwaar maken bij de desbetreffende ambtenaren. Het effect van het bezwaar is doorgaans dat de waarde wordt verminderd. De te betalen gemeentelijke belasting wordt dan ook minder. Disclaimer: ben je van plan om jouw huis te verkopen? Dan spelen er meer belangen. Huizenzoekers hechten veel waarde aan de WOZ-waarde , en baseren mede daarop het bod. Een lagere waardering onroerende zaken in Dedgum kan de verkoopkansen verkleinen.

Plaats een reactie