Zakelijk

> Direct bezwaar maken

Op deze pagina kun je meer informatie vinden over zakelijke gevolgen van de WOZ waarde. Zo gaan we in op de verschillende type pandeigenaren en de gevolgen voor de verschillende belastingen.

WOZ belastingen voor beleggers

De WOZ-waarde van uw onroerend goed vormt de grondslag voor de vermogensrendementsheffing uit box 3. Een te hoge WOZ-waarde heeft een direct nadelig effect op de door u af te dragen vermogensrendementsheffing. Naast het belang in de OZB en de vermogensredementsheffing is ook de hoogte van de WOZ-waarden bij beleggers van belang voor de afschrijving op een onroerend goed. Beleggers mogen afschrijven tot een van de WOZ-waarde afgeleide waarde; de zogenaamde bodemwaarde. Bent u zelf de gebruiker van het object dan is de bodemwaarde de helft van de WOZ-waarde. In dat geval kunt u dus meer afschrijven. Onze specialisten kunnen de WOZ-waarden uit uw vastgoedportefeuille op juistheid controleren. Mocht blijken dat de WOZ-waarden te hoog zijn vastgesteld maken wij namens u bezwaar bij de gemeente. Nadat een toewijzende uitspraak is ontvangen waarin de WOZ-waarde naar beneden wordt bijgesteld, betaalt u minder belastingen. Dit kan, afhankelijk van de grote van de vastgoedportefeuille, al snel duizenden tot tienduizenden euro’s per jaar schelen.

De WOZ-waarde vormt de grondslag van uw onroerend goed in box 3. Een te hoog ingeschatte WOZ heeft daarmee een direct nadelig effect op de door u af te dragen vermogensrendementsheffing. Beleggers die via een BV beleggen hebben een extra belang bij een zo laag mogelijke inschatting van de WOZ. Of de belastingdienst u ziet als een “Vastgoed BV” wordt bepaald door de omvang van uw activa. Een te hoge inschatting van de WOZ kan dus grote gevolgen hebben voor de overdrachtsbelasting. Verder kunnen beleggers meestal maar afschrijven tot de WOZ-waarde van een gebouw. Bent u ook zelf de gebruiker van het gebouw dan mag u tot de helft van de WOZ afschrijven. Onze specialisten kunnen uw vastgoedportefeuille optimaliseren in relatie tot de Wet Waardering Onroerende Zaken. Samen met u kunnen we zo over het algemeen fors afwaarderen op de WOZ. Een degelijk, professioneel uitgevoerd, proces scheelt al snel duizenden tot tienduizenden Euro’s. Elk jaar weer.

Corporaties

Hoge WOZ waarden leiden tot een hoge aanslag OZB belasting. Bij (sociale) huurwoningen, welke voor langere tijd in uw bezit blijven, kunnen lagere WOZ- waarden leiden tot forse besparingen.

Voordeel lage WOZ-waarden:

  1. Bij de verkoop van een complex van sociale huurwoningen leiden te hoge WOZ-waarden tot nadelen. Op basis van de circulaire verkoop corporatiewoningen van BZK (MG 2011-04), geldt dat de verkoopprijs op 90% van de WOZ-waarde gesteld dient te worden. Als de WOZ-waarde (veel) hoger is dan de marktwaarde, is de aankoop voor beleggers veel minder interessant.
  2. De regering had het voornemen om de verhuurderbelasting op grond van de WOZ-waarden in te voeren. Inmiddels zijn de plannen hiervoor door de Tweede Kamer aangenomen. Over de hoogte van de totale portefeuille aan WOZ-waarden, minus tien keer de gemiddelde WOZ-waarde, gaat u meer belasting betalen, volgens de ingevoerde plannen. Lagere WOZ-waarden zorgen ervoor dat u minder verhuurdersbelasting behoeft af te dragen.

Voordeel hoge WOZ-waarden:

  1. Het voordeel van hoge WOZ-waarde is de hogere waarde van het vastgoed op de fiscale balans, wat kan leiden tot minder winst en dus minder vennootschapsbelasting.
  2. In het regeerakkoord heeft de huidige regering aangegeven dat slechts 4.5% van de WOZ-waarde als huur gerekend mag worden bij huurwoningen, die vallen in de gereguleerde markt. Enige nuanceringen zijn hierop van toepassing. Uiteraard worden deze plannen nog nader uitgewerkt en dienen deze goed gekeurd te worden door het parlement. Het in onzeker hoe deze maatregel verder wordt uitgewerkt door de regering en of hij überhaupt door het parlement aangenomen zal worden.

Eigenaren van zakelijke panden

Voor een ondernemer met een eigen bedrijfsruimte is het van extra groot belang dat uw WOZ-waarde niet te hoog wordt ingeschat. Vanzelfsprekend heeft het effect op de af te dragen gemeentelijke belastingen, zowel OZB-eigenaar alsook OZB-gebruiker. Belangrijker is de invloed van de WOZ-waarde op de af te dragen vennootschapsbelasting. Je mag als onderneming indien je onroerend goed bezit afschrijven tot een van de WOZ-waarde afgeleide waarde, de zogenaamde bodemwaarde. Een verlaging van de WOZ-waarde kan directe positieve gevolgen hebben voor uw bedrijfsresultaat.

Vereniging van Eigenaren

Hoe groot uw vereniging ook is, onze deskundigen kunnen de WOZ-waarde van al uw leden controleren op juistheid. Een mooie kans voor u als vereniging om iets concreets voor uw leden te betekenen. Middels een quick-scan wordt ingeschat of de WOZ-waarden te hoog zijn vastgesteld, indien blijkt dat de WOZ-waarden te hoog zijn maken wij namens u leden bezwaar tegen de beschikkingen