WOZ bezwaar Sibrandabuorren

> Direct bezwaar maken

Als woningeigenaar krijg je jaarlijks aan het begin van het jaar de gemeentelijke aanslag met daarop de WOZ-waarde. Met WOZ wordt bedoeld: een inschatting van de waarde van een pand door de gemeente. Met behulp van de vastgestelde woningwaarde worden diverse belastingen berekend zoals de OZB beschikking en het eigenwoningforfait. Vind je dat de waarde van de woning te hoog is, en ben je van plan om bezwaar te maken tegen de WOZ-waarde in Sibrandabuorren? Op dit portaal lees je praktische info over wat je moet doen.

 • De gemeente Súdwest-Fryslân maakt elk jaar een schatting van de marktwaarde van een object.
 • Aan de hand van deze huizenprijs zul je gemeenteheffingen moeten betalen.
 • Je doet er goed aan om hier goed naar te kijken zodat de heffingen niet onnodig hoog zijn.
 • De WOZ-beschikking die in februari 2024 uitgegeven wordt is gebaseerd op de waarde van jouw woning op peildatum 1 januari 2023.
 • Als je kunt aantonen dat de verwachte WOZ van je huis niet klopt kan je bezwaar aantekenen. Dit moet kenbaar gemaakt worden binnen 6 weken na de datum van het aanslagbiljet.
 • Je kunt dit zelf doen, echter is het ook uit te besteden aan een jurist. Vaak hanteren ze een ‘no-cure-no-pay’ strategie.

WOZ waarde Sibrandabuorren 2024

Elk jaar ontvang je een WOZ-beschikking. Achtergrondgegevens bekijken over de gemiddelde WOZ-waarde en de belastingtarieven van de diverse heffingen? In de onderstaande tabel check je verschillende gegevens van de hedendaagse woonlasten in Sibrandabuorren van een meerpersoonshuishouden. Op deze pagina kan je ook aan de slag met aanvullende informatie over WOZ-waarde opvragen .

ProvincieFriesland
GemeenteSúdwest-Fryslân
Postcode8647
Netnummer0515 (+31515)
Gemiddelde WOZ-waarde€209.000
OZB-tarief woningen0,1349%
Gemiddeld betaalde OZB€281
Rioolheffing€182
Afvalstoffenheffing€241
Totale woonlasten€704
Weergave van OZB, gemiddelde WOZ en gemeentelijke heffingen in Sibrandabuorren.

Calculatie: je bent eigenaar van een woning in de gemeente Súdwest-Fryslân. De gemeente heeft een WOZ-waarde berekent van €254.000. In dit geval betaal je aan onroerendezaakbelasting €254.000 x 0,1349% = €343.

Gratis bezwaar tegen WOZ maken?

Doe de gratis WOZ-check en ontdek jouw besparing

Bezwaar maken WOZ: hoe werkt dat?

Wil jij een verlaging afdwingen voor een te hoge WOZ-waarde in Sibrandabuorren? Dan kan je formeel bezwaar maken. Men heeft hiervoor zo’n 1,5 maand de tijd, gerekend vanaf de dag volgend op de dagtekening van de beschikking. In onderstaande stappenplan verduidelijken we hoe WOZ aanvechten in Sibrandabuorren ingediend kan worden.

5-stappenplan voor een lagere WOZ-waarde

 1. Neem de beschikking door

  Het aanslagbiljet krijg je aan het begin van het jaar. Of open wozwaardeloket.nl om te checken of de waarde van jouw woning al publiekelijk is. Je kunt hier ook zien hoe de waarde de laatste jaren is ontwikkeld.

 2. Taxatieverslag downloaden

  Het gebruikte taxatierapport bekijk je in het digitale WOZ-loket Sibrandabuorren. Waarschijnlijk kan dit alleen met DigiD. Deze verslaglegging draagt bij aan de berekening van de geregistreerde woningwaarde.

 3. Check woningprijs

  Controleer of de vastgestelde waarde wel realistisch is. De heffingsambtenaar onderbouwt de waardering met drie vergelijkbare koopsommen van woningen in de buurt. Ga na of deze objecten in hoofdlijnen hetzelfde zijn als jouw huis, of dat ze totaal van elkaar verschillen. Dit komt doorgaans doordat ze op een goede plek gebouwd zijn (ligging) of als er sprake is van betonrot.

 4. Begin met bezwaar maken

  Een bezwaarschrift indienen bij de gemeente moet je 6 weken na de datum van het aanslagbiljet opsturen. Zorg voor de juiste argumentatie, eventueel met een onderbouwd taxatierapport. Om je snel op te weg te helpen kan je gebruik maken van een voorbeeldbrief. Steeds vaker volstaat soms al een telefoontje.

 5. Inhoudelijke toelichting gemeente

  Je gemeente heeft t/m het einde van het desbetreffende jaar de optie om het bezwaar af te keuren. Kan jij je hier niet in vinden? Dan kan je via de rechtbank alsnog in beroep gaan met een advocaat.

Huidige WOZ-waarde bekijken

Nieuwsgierig naar de vastgestelde WOZ-waarde van 2024?Dit kan je het gemakkelijkste bekijken via het officiële WOZ-waardeloket. Op deze site is iedere openbare woning op te zoeken. Je ziet hier ook kenmerken zoals bouwjaar, oppervlakte en de WOZ-waardes van de afgelopen jaren. De marktwaarde van onroerende zaken is beschikbaar voor elke Nederlander. In het gestandaardiseerde taxatierapport is te vinden hoe deze waardes zijn gecalculeerd. Dit WOZ-rapport kan je online downloaden via de website van jouw gemeente. In de bijgaande tabel is de gemiddelde woningwaarde te bekijken van meerdere jaren geleden.

JaartalGemiddelde WOZ% verandering
2020€209.0005,0%
2019€199.0004,7%
2018€190.0004,4%
2017€182.0003,4%
2016€176.0002,3%
2015€172.000
Tabel met recente WOZ-gegevens in de gemeente Súdwest-Fryslân.

Ja, verlaag mijn WOZ-waarde

Gratis bezwaar maken, in een paar minuten geregeld

woz-waarde-sibrandabuorren-8647

Woningtaxatie in Sibrandabuorren

Vind jij de WOZ-waarde die is vastgesteld niet realistisch? In die situaties kun jij je wenden tot de gemeente. Dit bezwaarschrift WOZ Sibrandabuorren zal een stuk overtuigender zijn met een erkend taxatierapport. Via een WOZ contra taxatie heb je serieus kans om gelijk te krijgen. Het is een zeer effectief bewijs dat jouw huis minder / meer waard is dan de gemeente stelt. De kostprijs van een WOZ-taxatierapport in Sibrandabuorren bedraagt circa €260. Word je in het gelijk gesteld, en wordt de WOZ naar een lagere prijs bijgesteld? Soms heb je recht op een vergoeding (maximaal €242).

Taxateurs in de regio vinden
In de bijgaande tabel bekijk je taxateurs en makelaars in Sibrandabuorren die jouw kunnen ondersteunen bij een erkend taxatierapport om een lagere WOZ te verkrijgen. Op deze site vind je ook vastgoedadviseurs in omliggende plekken zoals Dearsum, Lytsewierrum, Rien, Wiuwert en Britswert.

Geen taxatiebedrijven gevonden! Meld jouw bedrijf aan
In deze plaats zijn er nog geen taxateurs gevonden. Klik hier om een nieuw bedrijf aan te melden.

FAQ met veelgestelde vragen

Wat wordt er bedoeld met de WOZ-waarde?
De wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ) is van toepassing op vastgoed. Elke eigenaar ontvangt jaarlijks een aanslagbiljet met een bepaalde woningwaarde. De waarde voor 2024 is gebaseerd op de marktwaarde op 1 januari 2023. De waarde van de WOZ bepaalt gemeentelijke belastingen en de IB. De WOZ 2024 is een inschatting van de prijs van het vastgoed op 1 januari 2023 en wordt berekend a.d.h.v. feiten zoals: bijgebouwen, onderhoudsniveau, bouwjaar, oppervlakte, grootte, ligging en verkoopcijfers van huizen in de omgeving.

Waarom ontvang ik een WOZ-beschikking?
In het eerste kwartaal van 2024 ontvang je de WOZ-beschikking in Sibrandabuorren. Op dit aanslagbiljet vind je de ingeschatte woningwaarde en alle verschillende gemeentelijke belastingen zoals de onroerendezaakbelasting (OZB), en ook de afvalstoffenheffing, rioolheffing en ledigingen van de container. Tevens gebruikt het waterschap deze data. Je gebruikt ze ook voor het berekenen van het eigenwoningforfait in de IB.

Hoe komt de OZB-belasting tot stand?
Dit is de onroerende-zaakbelasting die een gemeente heft bij eigenaren van onroerende zaken. Bezit jij een woning? In dat geval krijg je aan het begin van het jaar een gecombineerde aanslag (verzonden rond februari). Je treft hierin de OZB-heffing (totale kosten). In 2024 betaal je 0,1349% over de WOZ waarde aan OZB belasting in Sibrandabuorren. Een huizeneigenaar betaalt hier gemiddeld €281.

Hoe wordt mijn WOZ-waarde bepaald?
Deze waarde wordt berekend d.m.v. modelmatige waardebepaling. Zo wordt er gekeken naar zaken als: ligging, oppervlakte van het perceel, type woning en de verkoopprijs van vergelijkbare woningen dichtbij jouw woning. Via de websites van het kadaster bekijk je ook eenvoudig geverifieerde woninggegevens.

Wat is het taxatieverslag, en waar vind ik het?
Op het moment dat je de aanslag in de berichtenbox van de overheid hebt ontvangen, kan je het aanvullende taxatieverslag opvragen. Deze kan je opvragen via de online omgeving van de gemeente (www.sudwestfryslan.nl). In het taxatierapport vermelden ze relevante details zoals: grootte van het pand, oppervlakte van het perceel, bouwjaar, kadastrale gegevens, adresgegevens, type object. In zo’n taxatieverslag vind je ook een overzicht met prijzen van andere vergelijkbare woningen die rondom 1 januari 2023 zijn verkocht.

Kan ik zelf een bezwaar indienen tegen een te hoge WOZ-waarde in Sibrandabuorren?
Het indienen van een bezwaarschrift kan binnen 45 dagen na de datum van het aanslagbiljet. Vraag het taxatieverslag op (via DigiD) en vergelijk of de vergelijkbare huizen in de wijken in grote lijnen overeenkomen met jouw woning. Blijkt dat de WOZ-waarde niet klopt? Schrijf dan een bezwaarschrift naar de gemeente (inclusief uitgebreide onderbouwing). Je kunt dit eenvoudig zelf doen middels onze voorbeeldbrief of schakel een juridisch specialist in.

Wanneer is het verstandig om bezwaar in te dienen?
Als je van mening bent dat er een fout is gemaakt bij de WOZ berekening dan kan je bezwaar maken. Het gevolg van de bezwaarprocedure is dat de waarde wordt verminderd. Je hoeft daardoor minder belasting te betalen. Vergeet niet: wil jij binnenkort gaan verhuizen en verkopen? Dan moet je goed nadenken. Woningzoekers hechten veel waarde aan de WOZ-waarde , aangezien dit een afspiegeling is van de reële prijs. Een lagere waardering onroerende zaken in Sibrandabuorren kan de verkoopkansen verkleinen.

Plaats een reactie