WOZ bezwaar Idzega

> Direct bezwaar maken

Als eigenaar van een onroerende zaak ontvang je in de eerste 12 weken van het jaar een brief met de WOZ-waarde van jouw woning. WOZ houdt in: een schatting van de woningwaarde die ieder jaar opnieuw plaatsvindt. Op basis van de woningwaarde die is vastgesteld worden diverse belastingen berekend zoals natuurlijk de OZB en uiteraard het eigenwoningforfait. Is de vastgestelde waarde volgens jou niet realistisch, en ben je van plan om bezwaar te maken tegen de WOZ-waarde in Idzega? Op dit portaal bieden wij meer informatie over de te nemen stappen.

 • De gemeente Súdwest-Fryslân raamt ieder jaar de marktwaarde van een huis.
 • Op basis van de huizenprijs die is vastgesteld worden verschillende belastingen berekend.
 • Het is zeer belangrijk hier goed naar te kijken zodat je niet teveel betaalt aan de gemeente.
 • De WOZ-beschikking die je in 2023 vaak digitaal ontvangt is een indicatie van de woningwaarde op peildatum 1 januari 2022.
 • Wanneer je meent dat de WOZ verkeerd is ingeschat dan kun jij bezwaar maken. De uiterlijke datum om dit te doen is 6 weken nadat je de beschikking hebt gekregen.
 • Je kunt zelf een bezwaarschrift indienen, maar voor jouw gemak kan je het ook uitbesteden aan een jurist. Vaak hanteren ze een ‘no-cure-no-pay’ strategie.

WOZ waarde Idzega 2023

Elke woningeigenaar krijgt een WOZ-beschikking. Details bekijken van de gemiddelde WOZ-waarde en welke andere woonlasten er zijn? In de onderstaande tabel bieden we duidelijke info over de huidige woonlasten in Idzega waarbij we uitgaan van een meerpersoonshuishouden. Op deze website kan je ook meer info vinden over WOZ-waarde opvragen .

ProvincieFriesland
GemeenteSúdwest-Fryslân
Postcode8612
Netnummer0515 (+31515)
Gemiddelde WOZ-waarde€209.000
OZB-tarief woningen0,1349%
Gemiddeld betaalde OZB€281
Rioolheffing€182
Afvalstoffenheffing€241
Totale woonlasten€704
Overzicht met OZB, gemiddelde WOZ en gemeentelijke heffingen in Idzega.

Stel: je hebt een koopwoning in de gemeente Súdwest-Fryslân. De WOZ-waarde ligt op €230.000. De onroerendezaakbelasting bedraagt dan €230.000 x 0,1349% = €310.

Moeiteloos bezwaar tegen een hoge WOZ maken?

Start de gratis waardescan en ontdek meteen jouw besparing

Bezwaar maken WOZ: waar kan ik dat doen?

Te maken met een te hoge WOZ-waarde in Idzega? Je kunt hiervoor een bezwaar indienen. Het indienen van een bezwaarschrift moet binnen 1,5 maand, gerekend vanaf de dagtekening van het aanslagbiljet. In het bijgaande vijfstappenplan duiden we hoe WOZ aanvechten in Idzega werkt.

De WOZ-waarde verlagen in 5 stappen

 1. Beoordeel de beschikking

  Het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen krijg je aan het begin van elk jaar. Of ga naar wozwaardeloket.nl om te achterhalen of de nieuwste waarde al beschikbaar is. Je vindt hier tevens de waardes van de afgelopen jaren.

 2. Taxatieverslag opvragen

  Het samengestelde taxatierapport download je vanuit het WOZ-loket Idzega. Waarschijnlijk is een geldige DigiD inlog noodzakelijk. Deze verslaglegging ligt ten grondslag aan de ingeschatte WOZ-waarde.

 3. Onderzoek verkoopprijs

  Beoordeel of de vastgestelde waarde wel realistisch is. De heffingsambtenaar kijkt onder andere naar referentiewoningen. Ga na of deze huizen inderdaad vergelijkbaar zijn, of dat ze juist te weinig overeenkomsten hebben. Bijvoorbeeld omdat ze gerenoveerd zijn of dat er sprake is van veel duurzaamheidinvesteringen.

 4. Bezwaarschrift indienen

  Het bezwaar maken tegen een te hoge woningwaarde moet je zo snel mogelijk doen. Zorg voor een goede onderbouwing, eventueel met een taxatierapport. Daarvoor kun je onze voorbeeldbrief downloaden. Steeds vaker is het slim om eerst even te bellen, er is dan ook al veel mogelijk.

 5. Behandeltermijn en reactie gemeente

  De heffingsambtenaar van de gemeente heeft tot het einde van het kalenderjaar de tijd om te reageren. Wordt jouw bezwaar afgekeurd? Je kunt dan alsnog je gelijk halen met een hoger beroep met een advocaat.

Actuele WOZ-waarde inzien

Wil je meteen weten wat de WOZ-waarde 2023 is? Deze kan je gratis inzien via het WOZ-waardeloket van de overheid. Via die zoekmachine zijn de waardes van alle huizen verzameld. Je ziet hier ook de kenmerken van de woning en de waarde van de afgelopen jaren. De geschatte prijs van onroerende zaken is voor alle Nederlanders te bekijken. In het samengestelde taxatieverslag is te vinden hoe de waarde tot stand komt. Het WOZ-rapport is alleen voor jou, en vind je via het loket van de gemeente. In de bijgaande tabel vind je de gemiddelde berekende woningwaarde van de laatste jaren.

JaartalGemiddelde WOZ% verandering
2020€209.0005,0%
2019€199.0004,7%
2018€190.0004,4%
2017€182.0003,4%
2016€176.0002,3%
2015€172.000
Actuele WOZ-waardes in de gemeente Súdwest-Fryslân.

Ja, ik wil een lagere woningwaarde

Realiseer direct een lagere OZB

woz-waarde-idzega-8612

Woningtaxatie in Idzega

Vind jij de WOZ-waarde die is vastgesteld niet realistisch? Dan kun je een bezwaarprocedure starten. Jouw bezwaarschrift WOZ Idzega kan je goed onderbouwen met een deskundig taxatierapport. Aan de hand van een WOZ contra taxatie heb je een grotere kans dat je verzoek wordt goedgekeurd. Het is een heel betrouwbaar bewijs dat jouw huis minder / meer waard is dan de gemeente heeft vastgesteld. Een kostenindicatie van dit WOZ-taxatierapport in Idzega komt gemiddeld uit rond de €230. Wordt het bezwaar gegrond verklaard, en wordt de WOZ aangepast? Er bestaat een vergoeding voor het indienen van een taxatierapport (tot een max. van €242).

Taxateurs vergelijken
In de volgende tabel zoek je naar taxateurs en makelaars in Idzega die je mogelijk willen helpen aan een deskundig taxatierapport om een betere WOZ af te dwingen. Zoek ook vastgoedadviseurs in de omgeving zoals in Gaastmeer, Sneek, Hemelum, Kolderwolde en Oudega.

Geen taxatiebedrijven gevonden! Meld jouw bedrijf aan
In deze plaats zijn er nog geen taxateurs gevonden. Klik hier om een nieuw bedrijf aan te melden.

FAQ – veelgestelde vragen

Wat is de WOZ-waarde?
WOZ staat voor wet Waardering Onroerende Zaken. Elk woonobject krijgt jaarlijks hiervoor een aanslag in de bus. Deze waarde baseert men op het jaarlijkse taxatierapport van 2023. De geïndexeerde huizenprijs heeft invloed op verschillende soorten belastingen. De WOZ 2023 is de geschatte marktwaarde van een object op 1 januari 2022 en wordt gecalculeerd a.d.h.v. thema’s zoals: oppervlakte, grootte, ligging, bijgebouwen, type woning, onderhoudsniveau en vaak drie vergelijkbare koopsommen van woningen in de buurt.

Waarom ontvang ik een WOZ-beschikking?
Normaal gesproken krijg je aan het begin van het jaar de WOZ-beschikking in Idzega. In deze aanslag staan de vastgestelde woningwaarde en alle verschillende gemeentelijke belastingen zoals onroerendezaakbelasting (ozb), rioolheffing, en afvalstoffenheffing. Ook de waterschappen gebruiken deze gegevens. Je hebt de beschikking tenslotte ook nodig voor het bepalen van de hoogte van het eigenwoningforfait (inkomstenbelasting).

Wanneer is er de OZB-belasting?
We hebben het hier over de onroerende-zaakbelasting die een gemeente heft bij eigenaren van onroerende zaken. Ben jij eigenaar van een huis? Dan krijg je automatisch een gecombineerde aanslag (gereed in februari). In deze aanslag staat het tarief en het te betalen bedrag t.a.z. de OZB-heffing. In 2023 betaal je 0,1349% over de WOZ waarde aan OZB belasting in Idzega. Gemiddeld ligt deze belasting hier op €281.

Hoe bepalen gemeenten de WOZ-waarde?
De waarde wordt gecalculeerd op basis van objectieve criteria. Men kijkt naar factoren zoals: plek van de woning, woonoppervlakte, bouwjaar en verkoopcijfers van woningen in de buurt in de wijk. Via het kadaster kun je een aanvraag doen voor geverifieerde woninggegevens.

Waar vind ik mijn taxatieverslag?
Als je de definitieve aanslag van dit jaar hebt, staat er ook een taxatieverslag voor je klaar. Deze kan je downloaden via het belastingloket van de gemeente (www.sudwestfryslan.nl). In het document zijn allerlei zaken zoals: bouwjaar, bijgebouwen, oppervlakte van het perceel, kadastrale gegevens, adresgegevens, type object. In zo’n taxatieverslag bekijk je ook marktprijzen van vergelijkbare woningen die die rond 1 januari vorig jaar (de waardepeildatum) zijn verkocht.

Hoe kan ik bezwaar maken tegen een te hoge WOZ-waarde in Idzega?
Het bezwaar maken moet in een periode van 1,5 maand na datum van de WOZ-beschikking. Doorzoek het taxatieverslag online en analyseer of deze huizen in de wijken inderdaad gelijkwaardig zijn. Blijkt dat de WOZ-waarde niet klopt? Dien dan een bezwaarschrift in bij de gemeente (inclusief uitgebreide onderbouwing). Als uitgangspunt gebruik je de voorbeeldbrief of schakel een juridisch specialist in.

Wanneer is het verstandig om bezwaar in te dienen?
Als je denkt dat de berekening van de WOZ fout is gegaan dan kun jij een bezwaarschrift schrijven en indienen. In het gunstige geval leidt dit ertoe dat de waarde wordt verminderd. De gemeentelijke heffingen zullen daardoor ook dalen. Vergeet niet: ga je jouw woning verkopen? Dan spelen er meer belangen. Investeerders kijken naar de WOZ-waarde van jouw woning, aangezien dit een afspiegeling is van de reële prijs. Een lagere waardering onroerende zaken in Idzega heeft dus veel invloed op de uiteindelijke verkoopprijs.

Plaats een reactie