Wat is de Waardering Onroerende Zaken?

Waardering Onroerende Zaken (WOZ). Het is een waardebepaling van onroerende zaken die als basis geldt voor verschillende belastingen. Zo is er de onroerendezaakbelasting, inkomstenbelasting en waterschapsheffing. Om deze reden is de woz waarde bepaling zeer belangrijk: hoe hoger je woz waarde, hoe hoger je kosten. De woz waarde opzoeken van jouw woning is binnenkort mogelijk!

Woonoppervlak is belangrijkste factor

De woz waarde wordt onder andere bepaald door het woonoppervlak. Verder zijn er factoren als de aard, bouwjaar en bijzondere kenmerken van het object. Ook de aansluiting op de markt is een bepalende factor: bij woningen worden verkoopprijzen en woz waarde van drie vergelijkbare woningen vermeld. De waardebepaling houdt uiteraard rekening met de aanwezige verschillen als ander bouwjaar en woonoppervlak. Bij bedrijven, kantoren, kerken, scholen, etc(niet-woningen) geschiedt dit door het weergeven van de opbouw van de taxatie (huurwaarde en kapitalisatiefactor of herbouwwaarde en correctiefactoren). Het taxatieverslag van een niet-woning dient schriftelijk te worden opgevraagd bij de afdeling Gemeentebelastingen. Bekijk nu ook meer informatie over de WOZ in Enschede en Hengelo.

Oorsprong van de Waardering Onroerende Zaken

De landelijke invoering van de wet dateert van 1997. Voorheen waren inwoners zelf verantwoordelijk voor de waardebepaling van het onroerend goed, wat uiteraard meermaals leidde tot oneerlijke praktijken. De wet waardering onroerende zaken heeft als doel dit probleem aan te pakken en de registratie landelijk te beheren. De uniforme waardebepaling zorgt ervoor dat ieder onroerend goed belast wordt volgens dezelfde standaarden. Sinds 2004 legt de wet WOZ op aan de gemeenten om jaarlijks een taxatie uit te voeren van de woningen binnen hun gemeente. Voorheen was dit niet het geval en kon een waardebepaling enkele jaren meegaan. Gezien de immer verschuivende markten bleek het echter een noodzaak om jaarlijks een nieuwe waardepeildatum aan te duiden. De WOZ waarde van dit jaar wordt bepaald volgens de waardepeildatum vorig jaar, 1 januari. Uitzonderingen gelden wanneer er in tussentijd wijzigingen hebben voorgedaan als (ver)bouw, verbetering, afbraak, wijziging van bestemming etc. De beschikking van de WOZ krijgt u jaarlijks toegestuurd. Hierop vindt u de woz waarde die door de gemeente werd vastgesteld. Indien u het niet eens bent met deze beschikking kan u bezwaar aantekenen.

Over de auteur

Mijn naam is Michiel en ben specialist op het gebied van WOZ, woningtaxaties en bezwaarprocedures m.b.t. de gemeentelijke belastingen. Regelmatig schijf ik nieuwsberichten over deze onderwerpen op wozwaardespecialist.nl.

Plaats een reactie