WOZ bezwaar Hartwerd

> Direct bezwaar maken

Als eigenaar van een woning, bedrijfspand of een andere onroerende zaak ontvang je in de eerste 3 maanden van het jaar een nieuwe WOZ-beschikking. Onder WOZ verstaan we: een inschatting van de waarde van jouw woning. Op basis van de woningwaarde die is vastgesteld kunnen diverse heffingen worden berekend Zoals de jaarlijkse OZB en het eigenwoningforfait. Is de woningwaarde te hoog ingeschat en zou je graag bezwaar maken tegen de WOZ-waarde in Hartwerd? Op dit portaal praten we je bij over de verschillende mogelijkheden.

 • De gemeente Súdwest-Fryslân maakt elk jaar een schatting van de marktwaarde van een huis.
 • Gebaseerd op deze huizenprijs weet je wat je moet betalen aan gemeentelijke heffingen.
 • Je doet er goed aan om hier elk jaar goed naar te kijken zodat de (gemeentelijke) belastingen binnen de perken blijven.
 • De WOZ-beschikking die begin 2024 op de mat valt is de geschatte woningwaarde op peildatum 1 januari 2023.
 • Wanneer je denkt dat de berekening van de WOZ fout is gegaan kun jij bezwaar maken. De uiterlijke datum om dit te doen is 6 weken na dagtekening van het aanslagbiljet.
 • Je kunt zelf online bezwaar maken, echter is het ook uit te besteden aan een jurist. Kies altijd voor een no-cure-no-pay afhandeling.

WOZ waarde Hartwerd 2024

Ieder jaar krijg jij een WOZ-beschikking. Achtergrondgegevens bekijken over de gemiddelde WOZ-waarde en de tarieven van de gemeentelijke belastingen? In het schema hieronder geven we een overzicht met de verschillende woonlasten in Hartwerd (uitgegaan van een meerpersoonshuishouden). Op deze website bekijk je ook informatie over WOZ-waarde bedrijfspand.

ProvincieFriesland
GemeenteSúdwest-Fryslân
Postcode8741
Netnummer0515 (+31515)
Gemiddelde WOZ-waarde€209.000
OZB-tarief woningen0,1349%
Gemiddeld betaalde OZB€281
Rioolheffing€182
Afvalstoffenheffing€241
Totale woonlasten€704
Weergave van gemiddelde WOZ, OZB en gemeentelijke heffingen in Hartwerd.

Kostenberekening: je hebt een eigen woning in de gemeente Súdwest-Fryslân. De WOZ-waarde ligt op €271.000. In dit geval betaal je aan onroerendezaakbelasting €271.000 x 0,1349% = €366.

Moeiteloos bezwaar tegen een hoge WOZ maken?

Doe de gratis WOZ-check en neem direct actie

Bezwaar maken WOZ: informatie en uitleg

Wil jij een verlaging afdwingen voor een te hoge WOZ-waarde in Hartwerd? Dan kan je formeel bezwaar maken. Men heeft hiervoor zo’n 1,5 maand de tijd, gerekend vanaf de dagtekening van het aanslagbiljet. In het praktisch stappenplan maken we je duidelijk hoe WOZ aanvechten in Hartwerd precies in z’n werk gaat.

De WOZ-waarde verlagen in 5 stappen

 1. Wacht de beschikking af

  Het aanslagbiljet met gemeentelijke heffingen ontvang je doorgaans in het eerste kwartaal. Of ga even naar wozwaardeloket.nl (van de Rijksoverheid) om in te zien of de WOZ al geregistreerd staat. Je kunt daar ook de waarde van de afgelopen jaren inzien.

 2. Taxatieverslag doornemen

  Het gebruikte taxatierapport vraag je op bij het WOZ-loket Hartwerd. Waarschijnlijk kan dit alleen met DigiD. Deze documentatie is de basis van de geregistreerde woningwaarde.

 3. Check verkoopprijs

  Check of de waarde consistent is met de verkoopprijs. De heffingsambtenaar kijkt hierbij onder andere naar drie vergelijkbare koopsommen van woningen in de buurt. Evalueer of deze gebouwen dezelfde kenmerken hebben van jouw huis, of dat ze juist te weinig overeenkomsten hebben. Onder andere doordat ze gemoderniseerd zijn of als er bij jou sprake is van veel achterstallig onderhoud.

 4. Bezwaar maken

  Het indienen van het bezwaar moet je binnen 6 weken na datum van de beschikking indienen. Zorg voor de juiste argumentatie, eventueel met een professionele woningtaxatie. Om direct vandaag aan de slag te gaan raden we aan onze voorbeeldbrief te bekijken. Soms is het slim om eerst even te bellen, er is dan ook al veel mogelijk.

 5. Behandeltermijn en reactie gemeente

  De gemeente heeft tot het einde van het jaar waarin het bezwaar is ingediend de tijd om uitspraak te doen. Ben je het niet eens met de beslissing? Dan kan jij nog verdere juridische stappen zetten door een hoger beroep met een advocaat.

Hoogte WOZ-waarde bekijken

Nieuwsgierig naar de vastgestelde WOZ-waarde van 2024?Deze kan je gratis inzien via het WOZ-waardeloket. Op dit platform vind je in een handomdraai jouw woning terug. Je bekijkt hier bovendien de waarde van de laatste paar jaar. De vastgestelde waarde van onroerende zaken is voor alle Nederlanders te bekijken. In het samengestelde taxatieverslag is te vinden hoe de waarde is vastgesteld. Je kunt dit WOZ-rapport aanvragen bij de gemeente. In de tabel hieronder vind je de de gemiddelde waarde van woningen van enkele jaren terug.

JaartalGemiddelde WOZ% verandering
2020€209.0005,0%
2019€199.0004,7%
2018€190.0004,4%
2017€182.0003,4%
2016€176.0002,3%
2015€172.000
Actuele WOZ-waardes in de gemeente Súdwest-Fryslân.

Ja, ik wil een bezwaar indienen

Gratis bezwaar maken, in een paar minuten geregeld

woz-waarde-hartwerd-8741

Woningtaxatie in Hartwerd

Vind jij de nieuwe WOZ-waarde aan de hoge kant? Je hebt dan het recht om bezwaar in te dienen. Het bezwaarschrift WOZ Hartwerd kan je het beste ondersteunen met een erkend taxatierapport. Met deze WOZ contra taxatie wordt het steeds aannemelijker om gelijk te krijgen. Het is een zeer effectief bewijs dat jouw woning een lagere waarde heeft dan de gemeente heeft vastgesteld. Het tarief van een WOZ-taxatierapport in Hartwerd ligt zo rond de €205. Neemt de gemeente je verzoek over, en stellen ze de WOZ-waarde bij? Er bestaat een vergoeding voor het indienen van een taxatierapport, in 2024 is dat maximaal €242,00.

Een taxateur in de regio zoeken
In deze tabel zoek je naar taxateurs en makelaars in Hartwerd die jou kunnen voorzien van een vakkundig taxatierapport om de WOZ aan te passen. Op deze site vind je ook vastgoedadviseurs in de omgeving zoals in Hidaard, Reahûs, Itens, Easterein en Iens.

Geen taxatiebedrijven gevonden! Meld jouw bedrijf aan
In deze plaats zijn er nog geen taxateurs gevonden. Klik hier om een nieuw bedrijf aan te melden.

FAQ – veelgestelde vragen

Wat wordt er bedoeld met de WOZ-waarde?
WOZ houdt in de wet Waardering Onroerende Zaken. Elke huizenbezitter krijgt jaarlijks een aanslagbiljet toegestuurd. Hieraan ten grondslag ligt een gestandaardiseerd taxatierapport. De WOZ-waarde wordt gebruikt als basis voor gemeentelijke belastingen en de IB. De WOZ 2024 is de commerciële waarde van jouw huis op 1 januari 2023 en wordt gecalculeerd a.d.h.v. thema’s als: grootte, oppervlakte, onderhoudsniveau, bijgebouwen, type woning, bouwjaar en 1 of meer vergelijkbare woningen.

Wat is een WOZ-beschikking?
Normaal gesproken krijg je aan het begin van het jaar de WOZ-beschikking in Hartwerd. Op dit aanslagbiljet bekijk je de geregistreerde woningwaarde en alle verschillende gemeentelijke belastingen zoals natuurlijk de onroerendezaakbelasting, maar ook de afvalstoffen- en rioolheffing. Het waterschap rekent ook met deze gegevens. Ook gebruik je dit voor de berekening van eigenwoningforfait bij de inkomstenbelasting.

Wat is de OZB-belasting?
We hebben het hier over de onroerende-zaakbelasting die een gemeente heft bij eigenaren van onroerende zaken. Heb jij een woning of stuk grond? Dan krijg je automatisch een gecombineerde aanslag (gereed in februari). Daarin staat bijvoorbeeld de OZB-heffing. In 2024 betaal je 0,1349% over de WOZ waarde aan OZB belasting in Hartwerd. Voor woningen ligt het gemiddelde tarief op €281.

Op basis waarvan is de WOZ-waarde tot stand gekomen?
De waarde wordt vastgesteld aan de hand van een speciaal model. Men kijkt naar kenmerken zoals: de ligging van de woning, de inhoud van de woning, type woning en 1 of meer vergelijkbare woningen in de nabije omgeving. Data van het kadaster wordt gebruikt voor het bepalen van betrouwbare woninggegevens.

Wat is het taxatieverslag, en waar vind ik het?
Wanneer je de definitieve aanslag van dit jaar hebt, kan je de gemeente vragen om een taxatieverslag. Deze kan je downloaden via de site van de gemeente (www.sudwestfryslan.nl). In het taxatierapport staan belangrijke gegevens zoals: adresgegevens, grootte van het pand, bijgebouwen, bouwjaar, oppervlakte van het perceel, type object. In het taxatieverslag vind je ook een overzicht met prijzen van nabije woningen die rond 1 januari 2023 te koop zijn aangeboden.

Hoe moet ik bezwaar maken tegen een te hoge WOZ-waarde in Hartwerd?
Het bezwaar maken moet binnen 30 werkdagen na datum van de WOZ-beschikking. Informeer naar het actuele taxatieverslag en evalueer of de aangehaalde woningen in de wijken inderdaad vergelijkbaar zijn. Klopt de WOZ-waarde niet met de werkelijkheid? Schrijf dan een bezwaarschrift naar de gemeente, inclusief argumenten. Daarvoor is er een speciale voorbeeldbrief of laat het doen door een taxateur of juridisch specialist.

Waarom moet ik bezwaar maken?
Als je veronderstelt dat de berekening van de WOZ fout is gegaan dan kan je bezwaar maken bij de desbetreffende ambtenaren. Naar aanleiding van de procedure kan het zijn dat je een lagere waarde voor je woning krijgt. Het grote voordeel is dat je minder belasting betaalt. Belangrijk: ga je verhuizen en wil je jouw huis verkopen? Dan moet je extra goed nadenken. Woningzoekers kijken vaak naar de WOZ-waarde, aangezien dit een afspiegeling is van de reële prijs. Een lagere waardering onroerende zaken in Hartwerd zorgt ervoor dat een huis in potentie minder zal opbrengen.

Plaats een reactie