WOZ Waarde bezwaar maken en WOZ verlagen

Maak eenvoudig bezwaar tegen de actuele woningwaarde. Bespaar op de gemeentelijke belastingen door een verlaging van het WOZ tarief. Een verlaging van enkele procenten kan al honderden euro’s per jaar besparen. Bekijk direct wat de mogelijkheden voor je woning zijn!

Voordelen verlaging WOZ waarde

Elk jaar maakt de gemeente een inschatting van de waarde van je woning (op basis van taxatieverslag). De waardepeildatum is 1 januari van het voorgaande jaar. Deze WOZ waarde wordt gebruikt bij het berekenen van gemeentelijke heffingen zoals de OZB (onroerendezaakbelasting), afvalstoffenheffing (vastrecht), rioolheffing. Ook de waterschapsbelasting wordt hierop gebaseerd (watersysteemheffing). Hoe lager de WOZ waarde van een woning, hoe minder belasting er betaald hoeft te worden.

1. Actuele Waarde

Bekijk eerste de huidige WOZ beschikking 2021 en bepaal of de waarde van de woning correct is. Is deze te hoog (of soms te laag) dan kan het gunstig zijn om bezwaar in te dienen.

2. Bezwaar maken

Binnen 6 weken na het ontvangen van de WOZ-beschikking kun je bezwaar aantekenen. Dit kun je zelfstandig doen of je kan een gespecialiseerd bedrijf voor deskundige ondersteuning.

3. Uitstel aanvragen

Je kunt kiezen om uitstel aan te vragen bij de gemeente (Pro Forma Bezwaarschrift). Je hebt dan meer tijd om een dossier op te bouwen en alles goed te onderbouwen voordat je definitief indient.

4. Uitslag

Na een tijdje ontvang je het besluit van de gemeente of het bezwaar gegrond of ongegrond wordt verklaart. Eventueel kun je in beroep gaan bij de rechtbank tegen deze WOZ beslissing.

Reviews

Via wozwaardespecialist.nl kwam ik snel in contact met een bedrijf dat voor mij het bezwaar heeft aangetekend en de WOZ waarde met wel 8% wist te verlagen. Heel erg bedankt!

– Moniek

Met hulp van de specialist kon ik vrij eenvoudig het bezwaarschrift indienen bij mijn gemeente. Ik had snel antwoord en het bezwaar werd gegrond verklaard. Simpel, snel en goedkoop.

– Hans

Wanneer je geen ervaring hebt met gemeentelijke belastingen (en het proces) kan het ingewikkeld lijken om zelf de WOZ waarde te verlagen. Samen met een expert hebben we de WOZ beschikking kunnen verlagen met €22.000. Dat scheelt flink in de kosten.

– Jordi

Het bezwaar dat ik vorig jaar maakte werd ongegrond verklaard. Dit jaar heb ik via een deskundige van wozwaardespecialist.nl opnieuw bezwaar gemaakt, en dit keer met succes. Super service en het scheelde me veel tijd en ergernis.

– Sandra

Wat is de Waardering Onroerende Zaken?

WOZ staat voor Waardering Onroerende Zaken en de hoogte van de WOZ waarde heeft invloed op een groot aantal belastingen die u moet betalen. De WOZ waarde wordt jaarlijks aan u bekend gemaakt door de eigen gemeente, meestal ontvangt u de WOZ beschikking eind januari begin februari. De WOZ waardering van uw woning komt voort uit een geschatte waarde van de woning op een bepaalde peildatum die de gemeente hanteert. Zoals al eerder is aangegeven zal de hoogte van de WOZ waarde invloed hebben op veel belastingen die u moet betalen zoals waterschapsheffing, onroerendezaakbelasting en de inkomstenbelasting. Daarom is het van groot belang dat u weet wat de WOZ waarde is van uw woning. Wanneer u op de hoogte bent van de eigen WOZ waarde dan kunt u wanneer u denkt dat de WOZ berekening te veel afwijkt van de daadwerkelijke waarde van uw woning een bezwaar indienen. Doordat de WOZ waarde voortdurend verandert kunnen de premies voor belastingen dalen of stijgen, bijvoorbeeld met een kredietcrisis zullen de woningprijzen flink dalen, dan kan het ook zijn dat de WOZ waarde flink gaat dalen en u kunt profiteren van lage belastingtarieven. De WOZ waarde van uw eigen woning wordt aan de hand van vergelijkbare woningen bepaald, dit omdat het voor de gemeente een onmogelijke taak is om elke woning apart te taxeren. Zoek direct een adviesbureau in de regio: Noord-Holland, Utrecht, Zuid-Holland, Groningen, Limburg, Gelderland, Noord-Brabant, Zeeland, Overijssel, Drenthe, Flevoland en Friesland.

WOZ waarde 2021 eigen woning opvragen

De WOZ waarde van uw eigen woning ontvangt u in principe maar éénmalig. Het is dus van groot belang de WOZ beschikking inclusief taxatieverslag niet kwijt te raken. Naast dat de WOZ waarde van uw woning bepaald hoeveel premie u moet betalen aan diverse belastingen is de WOZ waarde ook van belang bij het opgeven van uw belastingaangifte. Mocht u onverhoopt toch op een bepaalde manier het taxatieverslag van de eigen WOZ waarde zijn kwijtgeraakt dan kunt u de WOZ waarde opvragen. Het opvragen van de WOZ waarde kan op twee verschillende manieren. Ten eerste kunt u de WOZ waarde opvragen bij uw eigen gemeente, zij zullen u dan het taxatieverslag dat van toepassing is op uw eigen woning aan u opsturen. U kunt ook via uw DigiD de WOZ waarde opvragen van uw eigen woning, zo hoeft u niet de deur uit om aan het taxatieverslag te komen. U kunt niet bij de gemeente of via uw DigiD taxatieverslagen opvragen van andere woningen. De andere manier om de WOZ waarde op te vragen is via het kadasterdata. U kunt hier het rapport koopsom en WOZ aanvragen, waarmee u tegelijk een extra argument in handen heeft om eventueel bezwaar te maken tegen de WOZ beschikking die u van de eigen gemeente heeft ontvangen. 

Hoe wordt de WOZ bepaald?

De WOZ waarde van uw woning wordt bepaald aan de hand van woningen die vergelijkbaar zijn met uw eigen woning. De gemeente doet dit omdat het voor hen een onmogelijke taak is om elke woning in de gemeente apart te taxeren. De WOZ waarde wordt dus bepaald aan woningen in het eigen postcodegebied. Het kan nog wel eens voorkomen dat de berekening van de WOZ waarde door de gemeente niet volledig nauwkeurig is gedaan, dan kunt u bezwaar aantekenen. Bent u het niet eens met het taxatieverslag van de gemeente die u heeft ontvangen bij uw WOZ beschikking, dan kunt u bezwaar aantekenen tegen de WOZ beschikking. Via het kadasterdata kunt u diverse formulieren aanvragen om woningen in uw eigen omgeving te vergelijken op koopsommen. Het kan voorkomen dat deze informatie niet beschikbaar is van sommige woningen in uw omgeving. Met het formulier koopsom & WOZ aanvragen heeft u een extra argument om bezwaar aan te tekenen tegen de WOZ beschikking. Bent u uw WOZ taxatieverslag onverhoopt kwijt geraakt dan kunt u de WOZ waarde opvragen bij uw eigen gemeente, DigiD of het kadasterdata.

Wat is een WOZ-taxatieverslag?

Op grond van de Wet WOZ wordt voor elk stuk grond en ieder pand (of deel daarvan) dat zelfstandig gebruikt wordt, een taxatie uitgevoerd. In vakjargon leest u dat voor elk WOZ-object een beschikking wordt genomen. Het WOZ-taxatieverslag is (van oudsher) een overzicht op A4-formaat met gegevens die daarbij zijn gebruikt. Het is zeg maar de onderbouwing van de beschikking. Een WOZ-taxatieverslag is iets anders dan een taxatierapport zoals u dat wellicht van een makelaar gewend bent. Zo bevat het WOZ-taxatieverslag bijvoorbeeld veel minder gegevens over de onderhoudstoestand. Daarentegen wordt de waarde juist weer onderbouwd met vergelijkbare verkopen; iets dat u in de meeste taxatierapporten niet zult tegenkomen. Hoe het taxatieverslag er precies uitziet hangt af van het soort WOZ-object. Het meest voorkomende verslag is dat voor woningen. Daarnaast is er een variant voor bedrijven (winkels, kantoren) en voor incourante objecten (zoals ziekenhuizen en zware industrie). Voor alle varianten geldt dat de Minister van Financiën heeft voorgeschreven welke gegevens er op het WOZ-taxatieverslag moeten staan. Gemeenten mogen niet minder en hoeven niet meer te vermelden.

De WOZ Beschikking van vorige waardepeildata

De beschikkingen die in 2021 worden verzonden hebben als waardepeildatum 1-1-2020. Voor de belastingheffing door gemeente en waterschap is de WOZ-waarde naar vorige waardepeildata niet meer van belang. Het is daarom voor de meeste gemeenten niet meer meer mogelijk om via deze site nog taxatieverslagen op te vragen van eerdere waardepeildata. Voor 1 april 2021 dienen de meeste woningeigenaren aangifte inkomstenbelasting te doen bij de Rijksbelastingdienst. Voor deze aangifte heeft u juist wel de WOZ-waarde nodig die u vorig jaar (2020) is toegezonden. De overheid heeft van alle eigenaren die waarde al ontvangen. In de aangifte die u download op www.belastingdienst.nl is de waarde dan ook al opgenomen. U hoeft deze alleen nog maar te controleren. Heeft u toch de ‘oude’ WOZ-waarde nog nodig? Kijk of u nog belastingpapieren heeft uit de betreffende jaren. Hierin staat vaak ook de WOZ-waarde zoals bekend bij het kadaster vermeld. U kunt ook kijken of u nog een aanslagbiljet OZB of van het Waterschap heeft uit die periode. De OZB-waarde en/of de Waarde Gebouwd van woningen zijn (vrijwel altijd) gelijk aan de WOZ-waarde die u zoekt.

Kan ik een WOZ Krediet aanvragen?

Heeft u de nieuwe WOZ waarde via uw gemeente gekregen of opnieuw opgevraagd en is de WOZ waarde van uw woning gestegen, waarbij de gemeentelijke belastingen ook zullen stijgen. Dit is geen reden tot paniek, want een stijging van de WOZ waarde van uw woning betekent ook dat uw woning meer waard is geworden. Doordat uw woning meer waard is geworden zal er geprofiteerd kunnen worden van de overwaarde via het WOZ-krediet waarbij ook geprofiteerd kan worden van een zeer voordelige rente. Ook bij het aanvragen van een WOZ-krediet zitten nog meer voordelen, zo hoeft u niet langs de notaris en bespaard u ook taxatiekosten bij de notaris. Daarnaast biedt een WOZ-krediet geen extra lasten zoals met een tweede hypotheek.