WOZ belastingen

> Direct bezwaar maken

De WOZ-waarde wordt niet alleen gebruikt voor de OZB-aanslag die u ieder jaar ontvangt, maar ook voor enkele andere belastingen. De meest voorkomende belastingen zijn de onroerendezaakbelasting door de gemeente, de inkomstenbelasting (het eigenwoningforfait) door de belastingdienst en de watersysteemheffing door de waterschappen. Deze belastingen keren jaarlijks terug, wat betekent dat een te hoge WOZ-waarde verstrekkende gevolgen kan hebben. Een te hoge WOZ-waarde merkt u direct bij de OZB-aanslag, maar indirect bij de aangifte inkomstenbelasting en de watersysteemheffing (tip: lees ook over erfbelasting).

Onroerendezaakbelasting en de WOZ-waarde

Uit de Gemeentewet vloeit voort dat gemeenten in Nederland drie soorten onroerendezaakbelastingen mogen heffen, namelijk voor:

  • de eigenaar van een woning.
  • de eigenaar van een niet-woning (bijvoorbeeld een bedrijfspand).
  • de gebruiker van een niet-woning.

De meeste mensen in Nederland ontvangen dus een OZB-aanslag omdat ze eigenaar zijn van een woning aan het begin van het belastingjaar. De heffingsmaatstaf voor de onroerendezaakbelasting is de WOZ-waarde van een woning. Hoe hoger de WOZ-waarde, hoe meer belasting u betaalt. Gemeenten hebben enige vrijheid om de hoogte van het belastingtarief te bepalen, waardoor elke gemeente ook een ander tarief hanteert. Zo betaalt een eigenaar van een woning in 2021 in de gemeente Appingedam 0,2506% belasting over de WOZ-waarde van zijn woning en een eigenaar van een woning in Eindhoven slechts 0,0687%. Dat is maar liefst een verschil van € 181,90 voor elke € 100.000,- aan WOZ-waarde van een woning!

Eigenwoningforfait en de WOZ-waarde

Het eigenwoningforfait is een fictief inkomen dat u geniet uit de waarde van uw woning en wordt opgeteld bij uw jaarlijkse inkomen wanneer u de aangifte inkomstenbelasting invult. Het eigenwoningforfait is altijd 0,60% van de WOZ-waarde van uw woning. U betaalt dus een percentage inkomensbelasting over de waarde van uw woning, want het eigenwoningforfait wordt gezien als ‘inkomen’. Stel dat uw WOZ-waarde is vastgesteld op € 100.000,-, dan is het eigenwoningforfait € 600,- (0,60% van €100.000,-). Over dit bedrag betaalt u, afhankelijk van uw belastingschijf, een bedrag aan belasting. Zo betaalt u bij de belastingschijf van 52% een belastingbedrag van € 312,- (52% van € 600,-). Dit bedrag wordt uiteraard verrekend bij de totale aangifte van de inkomstenbelasting die u ieder jaar doet.

Watersysteemheffing en de WOZ-waarde

De waterschappen in Nederland hebben als taken het gebied van het waterschap te beschermen tegen inkomend water en het reguleren van de waterstand binnen dit gebied. Om deze kosten te dekken kan een waterschap onder andere watersysteemheffing heffen. Maakt het waterschap hiervan gebruik, dan betalen eigenaren van woningen watersysteemheffing. De heffingsmaatstaf voor de watersysteemheffing is een percentage van de WOZ-waarde. Zo betaalt een eigenaar van een woning in het gebied van het waterschap ‘Roer en Overmaas’ 0,0217% belasting over de WOZ-waarde van zijn woning. Bij een WOZ-waarde van € 300.000,- zou dat € 65,10 zijn.