WOZ bezwaar Noardeast-Fryslân

> Direct bezwaar maken

Als eigenaar van een woning ontvang je in de eerste 12 weken van het jaar de gemeentelijke aanslag met daarop de WOZ-waarde. WOZ houdt in: een prijsverwachting van de waarde van een huis. A.d.h.v. de woningwaarde kunnen diverse heffingen worden berekend zoals de verplichte OZB maar het wordt ook gebruikt voor de waterschapsbelasting en het eigenwoningforfait. Vind je dat de waarde van de woning te hoog is, en ga je bezwaar maken tegen de WOZ-waarde in Noardeast-Fryslân? Hieronder geven we inzicht in hoe dit werkt.

 • De gemeente Noardeast-Fryslân beoordeelt elk jaar opnieuw de marktwaarde van het woonhuis.
 • Op basis van de huizenprijs die is vastgesteld zul je gemeenteheffingen moeten betalen.
 • Het is dus slim om hier elk jaar goed naar te kijken zodat de heffingen niet onnodig hoog zijn.
 • De WOZ-beschikking die je begin 2024 krijgt is de verwachte woningwaarde op peildatum 1 januari 2023.
 • Wanneer je meent dat de WOZ verkeerd is ingeschat dan kan je een bezwaarprocedure starten. Men moet dit bezwaar indienen binnen 6 weken na datum van de WOZ-beschikking.
 • Je kunt zelf online bezwaar maken, of je kan het uitbesteden aan een jurist of gespecialiseerd bureau. Kies altijd voor een no-cure-no-pay afhandeling.

WOZ waarde Noardeast-Fryslân 2024

Elk jaar ontvang je een WOZ-beschikking. Details bekijken van de gemiddelde WOZ-waarde en hoe hoog de OZB dit jaar is? In de onderstaande tabel bekijk je duidelijke info over de gemiddelde woonlasten in Noardeast-Fryslân op basis van een meerpersoonshuishouden. Op dit portaal is er meer info te vinden over Nadeel lage WOZ-waarde.

ProvincieFriesland
GemeenteNoardeast-Fryslân
Postcode9101
Netnummer0519 (+31519)
Gemiddelde WOZ-waarde€173.000
OZB-tarief woningen0,1713%
Gemiddeld betaalde OZB€296
Rioolheffing€249
Afvalstoffenheffing€278
Totale woonlasten€823
Schema met gemiddelde WOZ, OZB en gemeentelijke heffingen in Noardeast-Fryslân.

Stel je voor: je bent eigenaar van een woning in de gemeente Noardeast-Fryslân. Hierbij hoort een WOZ-waarde van €251.000. Je betaalt dan aan onroerendezaakbelasting €251.000 x 0,1713% = €430.

Zonder kosten bezwaar maken tegen de WOZ?

Start met de bezwaarcheck en verlaag de belastingen

Bezwaar maken WOZ: hoe werkt dat?

Te maken met een te hoge WOZ-waarde in Noardeast-Fryslân? Je kunt een bezwaar indienen. Het indienen van een bezwaarschrift moet binnen 1,5 maand, gerekend vanaf de datum die op de beschikking staat. In het praktisch stappenplan leggen wij uit hoe WOZ aanvechten in Noardeast-Fryslân werkt.

In vijf stappen een lagere WOZ-waarde realiseren

 1. Beoordeel de beschikking

  Het aanslagbiljet van de gemeente ontvang je doorgaans in het eerste kwartaal. Of open wozwaardeloket.nl om te achterhalen of het al bekend is. Je kunt daar ook de waarde van de afgelopen jaren inzien.

 2. Taxatieverslag bekijken

  Het beschikbare taxatierapport download je vanuit het WOZ-loket Noardeast-Fryslân. Vermoedelijk is een DigiD account vereist. Dit verslag dient als onderbouwing van de WOZ-waarde.

 3. Evalueer woningprijs

  Controleer of de waarde correct is. De heffingsambtenaar fundeert hun bevindingen met referentiewoningen. Controleer of deze woonobjecten inderdaad vergelijkbaar zijn, of dat ze eigenlijk heel anders zijn dan jouw huis. Dat kan voorkomen doordat ze op een goede plek gebouwd zijn (ligging) of wanneer er sprake is van asbest.

 4. Maak bezwaar

  Een bezwaarschrift indienen bij de gemeente moet je uiterlijk 6 weken na datum van de WOZ-beschikking indienen. Je kunt het bezwaar kracht bijzetten met een taxatierapport. Voor het gemak zijn online verschillende voorbeeldbrieven te vinden. Steeds vaker bestaat ook de optie om telefonisch bezwaar te maken.

 5. Reactie gemeente afwachten

  Jouw gemeente heeft tot en met eind december de optie om het bezwaar af te keuren. Vind jij de uitspraak onterecht? Dan kan je nog overwegen om in beroep te gaan met een advocaat.

De WOZ-waarde inzien

Wil je weten wat jouw huidige WOZ-waarde 2024 is? Je kunt dit opvragen via https://www.wozwaardeloket.nl. Daar vind je snel en eenvoudig de vastgestelde waarde van jouw huis. Je checkt hier bovendien het bouwjaar, gebruiksdoel, oppervlakte en de waardes van de afgelopen jaren. De geschatte prijs van onroerende zaken is voor iedereen in te zien. In het gestandaardiseerde taxatierapport vind je meer details over hoe deze waardes zijn gecalculeerd. Het WOZ-rapport is te downloaden op de website van de gemeente. In het schema hieronder vind je de ontwikkeling van de gemiddelde woningwaarde van de laatste 6 jaar.

JaartalGemiddelde WOZ% verandering
2020€173.0004,8%
2019€165.000
2018
2017
2016
2015
Tabel met recente WOZ-gegevens in de gemeente Noardeast-Fryslân.

Ja, ik wil bezwaar indienen tegen mijn WOZ

Start gratis WOZ-bezwaar

woz-waarde-noordoost-friesland-9101

Woningtaxatie in Noardeast-Fryslân

Wil jij een verlaging van de WOZ-waarde? Dan kan je bezwaar indienen. Dit bezwaarschrift WOZ Noardeast-Fryslân kan je goed onderbouwen met een officieel taxatierapport. Met deze WOZ contra taxatie heb je serieus kans om in het gelijk gesteld te worden. Dit is namelijk een betrouwbare analyse het huis een minder hoge marktwaarde heeft dan de inschatting die de gemeente heeft gemaakt. De kostprijs van een WOZ-taxatierapport in Noardeast-Fryslân ligt rond de €185. Word je in het gelijk gesteld, en wordt de waarde verminderd? Soms heb je recht op een vergoeding, maar een plafond van €242.

Zoek taxateurs in de buurt
In de tabel hieronder zoek je naar taxateurs en makelaars in Noardeast-Fryslân die je kunnen adviseren aangaande een vakkundig taxatierapport om een lagere WOZ te verkrijgen. Zoek ook vastgoedadviseurs in de regio zoals in Tytsjerksteradiel, Leeuwarden, Vlieland, Terschelling en Harlingen.

Geen taxatiebedrijven gevonden! Meld jouw bedrijf aan
In deze plaats zijn er nog geen taxateurs gevonden. Klik hier om een nieuw bedrijf aan te melden.

Bekijk hier de FAQ met veelgestelde vragen

Wat betekent de WOZ-waarde?
De wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ) geldt voor elke huizenbezitter. Elke woningbezitter ontvangt jaarlijks zo’n aanslagbiljet. Deze waarde komt tot stand middels het taxatierapport. De nieuwste woningwaarde wordt gebruikt voor verschillende soorten belastingen. De WOZ 2024 is een inschatting van de prijs van een woonobject op 1 januari 2023 en wordt berekend a.d.h.v. factoren als: ligging, onderhoudsniveau, grootte, oppervlakte, bouwjaar, type woning en vergelijkbare woningen rond de waardepeildatum.

Waarom ontvang ik een WOZ-beschikking?
Aan het begin van het jaar krijg je een WOZ-beschikking in Noardeast-Fryslân. In dit document staan een indicatie van de woningwaarde en de gemeentelijke belastingen zoals de onroerendezaakbelasting (ozb) en afvalstoffenheffing. Het waterschap rekent ook met deze gegevens. Ook gebruik je dit voor de inkomstenbelasting (eigenwoningforfait).

Wat wordt er bedoeld met de OZB-belasting?
We hebben het hier over de onroerende-zaakbelasting die woningeigenaren elk jaar weer opnieuw moeten betalen. Heb jij zelf een huis? In dat geval krijg je aan het begin van het jaar een gecombineerde aanslag (in de eerste maanden van het jaar). Daarin staat als belangrijkste kostenpost de OZB-heffing. In 2024 betaal je 0,1713% over de WOZ waarde aan OZB belasting in Noardeast-Fryslân. Voor woningen ligt het gemiddelde tarief op €296.

Hoe wordt de WOZ-waarde van mijn woning berekend?
De waarde wordt door de gemeente berekend met behulp van openbare data. Zo wordt er gekeken naar feiten zoals: de ligging van het huis, grondoppervlakte, bouwjaar en de verkoopprijs van vergelijkbare woningen in de nabije omgeving. Het kadaster is in Nederland verantwoordelijk voor betrouwbare woninggegevens.

Hoe kan ik het taxatieverslag inzien?
Vanaf het moment dat je de beschikking in de bus hebt gekregen, staat er ook een taxatieverslag voor je klaar. Deze kan je opvragen via het online loket van de gemeente (www.noardeast-fryslan.nl). In het taxatierapport staan alle gebruikte onderdelen zoals; grootte van het pand, oppervlakte van het perceel, type object, bijgebouwen, bouwjaar, adresgegevens. In het taxatieverslag vind je ook details van transactiecijfers van gelijkwaardige woningen die rond 1 januari 2023 te koop zijn aangeboden.

Hoe maak ik bezwaar tegen een te hoge WOZ-waarde in Noardeast-Fryslân?
Het maken van bezwaar is mogelijk binnen 30 werkdagen nadat je de beschikking hebt gekregen. Vraag het taxatieverslag op (via DigiD) en ga na of de aangehaalde huizen in de wijken inderdaad vergelijkbaar zijn. Vind je de WOZ-waarde niet kloppen? Verstuur dan het bezwaarschrift gelijk naar de gemeente met daarbij jouw argumenten. Je kunt hiervoor gebruik maken van de voorbeeldbrief of besteed het uit aan een juridisch specialist.

Waarom zou ik bezwaar maken?
Als je kunt aantonen dat de waarde van jouw huis verkeerd is ingeschat dan kan je bezwaar maken. Dit kan ervoor zorgen dat de gemeente de waarde bijstelt. Je betaalt dan minder OZB en andere (gemeentelijke) belastingen. Goed om te weten: wil je jouw woning te koop zetten? Dan speelt er nog wat anders mee. Woningzoekers hechten veel waarde aan de WOZ-waarde om zo hun bod voor te bereiden. Een lagere waardering onroerende zaken in Noardeast-Fryslân maakt je woning bij verkoop minder waardevol.

 • WOZ bezwaar Burum
 • WOZ bezwaar Warfstermolen
 • WOZ bezwaar Munnekezijl
 • WOZ bezwaar Kollumerpomp
 • WOZ bezwaar Oudwoude
 • WOZ bezwaar Westergeest
 • WOZ bezwaar Veenklooster
 • WOZ bezwaar Triemen
 • WOZ bezwaar Kollumerzwaag
 • WOZ bezwaar Zwagerbosch
 • WOZ bezwaar Kollum
 • WOZ bezwaar Augsbuurt
 • WOZ bezwaar Raard
 • WOZ bezwaar Bornwird
 • WOZ bezwaar Blije
 • WOZ bezwaar Ferwert
 • WOZ bezwaar Hegebeintum
 • WOZ bezwaar Ginnum
 • WOZ bezwaar Reitsum
 • WOZ bezwaar Lichtaard
 • WOZ bezwaar Jislum
 • WOZ bezwaar Wânswert
 • WOZ bezwaar Brantgum
 • WOZ bezwaar Foudgum
 • WOZ bezwaar Oostrum
 • WOZ bezwaar Ee
 • WOZ bezwaar Engwierum
 • WOZ bezwaar Anjum
 • WOZ bezwaar Lioessens
 • WOZ bezwaar Morra
 • WOZ bezwaar Paesens
 • WOZ bezwaar Oosternijkerk
 • WOZ bezwaar Niawier
 • WOZ bezwaar Wierum
 • WOZ bezwaar Moddergat
 • WOZ bezwaar Hantumhuizen
 • WOZ bezwaar Ternaard
 • WOZ bezwaar Hantumeruitburen
 • WOZ bezwaar Hantum
 • WOZ bezwaar Hiaure
 • WOZ bezwaar Holwerd
 • WOZ bezwaar Waaxens
 • WOZ bezwaar Dokkum
 • WOZ bezwaar Jannum
 • WOZ bezwaar Burdaard
 • WOZ bezwaar Aalsum
 • WOZ bezwaar Wetsens
 • WOZ bezwaar Metslawier
 • WOZ bezwaar Jouswier
 • WOZ bezwaar Marrum
 • WOZ bezwaar Hallum
 • Plaats een reactie