WOZ bezwaar Hantumhuizen

> Direct bezwaar maken

Als bezitter van een woning of bedrijfspand ontvang je in de eerste 12 weken van het jaar de nieuwe WOZ-waarde. De WOZ is: een prijsverwachting van de waarde van een huis. Met behulp van de vastgestelde woningwaarde is de gemeente instaat heffingen op te leggen zoals de standaard OZB maar het wordt ook gebruikt voor de waterschapsbelasting en het eigenwoningforfait. Stelt de gemeente een te hoge waarde vast, en ben je van plan om bezwaar te maken tegen de WOZ-waarde in Hantumhuizen? Hier geven we inzicht in de te nemen stappen.

 • De gemeente Noardeast-Fryslân beoordeelt elk jaar opnieuw de marktwaarde van een object.
 • Met behulp van de vastgestelde huizenprijs wordt duidelijk hoe hoog de verschillende belastingen zijn.
 • Het is aan te raden hier goed naar te kijken zodat de OZB ook klopt met de feitelijke woningwaarde.
 • De WOZ-beschikking die in februari 2024 uitgegeven wordt heeft betrekking op de woningwaarde op peildatum 1 januari 2023.
 • Als je van mening bent dat de verwachte WOZ van je huis niet klopt kan je bezwaar aantekenen. Je moet het bezwaar indienen binnen 6 weken na de datum van het aanslagbiljet.
 • Dit kan je tegenwoordig prima zelf aanvliegen, echter is het ook uit te besteden aan een jurist. Kies bij voorkeur voor een no-cure-no-pay bureau.

WOZ waarde Hantumhuizen 2024

Elke woningbezitter krijgt een WOZ-beschikking. Statistieken doorzoeken over de gemiddelde WOZ-waarde en wat je gemiddeld moet betalen aan OZB? In de bijgaande tabel verschaffen we een overview van de gemiddelde woonlasten in Hantumhuizen (uitgegaan van een meerpersoonshuishouden). Tevens vind je ook meer informatie over Nadeel lage WOZ-waarde.

ProvincieFriesland
GemeenteNoardeast-Fryslân
Postcode9144
Netnummer0519 (+31519)
Gemiddelde WOZ-waarde€173.000
OZB-tarief woningen0,1713%
Gemiddeld betaalde OZB€296
Rioolheffing€249
Afvalstoffenheffing€278
Totale woonlasten€823
Overzicht met OZB, gemiddelde WOZ en gemeentelijke heffingen in Hantumhuizen.

Kostenberekening: je bent eigenaar van een woning in de gemeente Noardeast-Fryslân. De WOZ-waarde die daarbij hoort ligt op €232.000. In dit geval betaal je aan onroerendezaakbelasting €232.000 x 0,1713% = €397.

Direct een bezwaarschrift indienen?

Doe de gratis WOZ-check en bespaar direct

Bezwaar maken WOZ: informatie en uitleg

Word jij geconfronteerd met een te hoge WOZ-waarde in Hantumhuizen? Je kunt een bezwaar indienen. Je hebt hiervoor 1,5 maand de tijd, gerekend vanaf de dag volgend op de dagtekening van de beschikking. In het volgende stappenplan maken wij inzichtelijk hoe WOZ aanvechten in Hantumhuizen uitgevoerd kan worden.

Een lagere WOZ-waarde bedingen in 5 stappen

 1. Onderzoek de beschikking

  Het WOZ-aanslagbiljet krijg je doorgaans in januari of februari. Of surf naar wozwaardeloket.nl om te bekijken of de waarde van 2024 al ingevoerd is. Je kunt hier tot een aantal jaar terugkijken.

 2. Taxatieverslag doornemen

  Het zogenaamde taxatierapport bekijk je in het digitale WOZ-loket Hantumhuizen. Meestal moet je hiervoor inloggen met DigiD. Dit rapport is de basis van de geregistreerde woningwaarde.

 3. Analyseer woningprijs

  Weeg af of de waarde in lijn ligt met de marktwaarde. De heffingsambtenaar vergelijkt jouw huis met de verkoopprijs van vergelijkbare woningen. Evalueer of deze gebouwen vergelijkbaar zijn met jouw woning, of dat ze juist te weinig overeenkomsten hebben. Dit komt doorgaans doordat ze gemoderniseerd zijn of wanneer jij veel last hebt van geluidsoverlast.

 4. Bezwaar maken

  Het bezwaar maken dien je binnen 6 weken te doen. Gebruik heldere en goede argumenten en vul het eventueel aan met een uitgebreide taxatie. Om het je wat eenvoudiger te maken raden we aan onze voorbeeldbrief te bekijken. Steeds vaker kan je ook telefonisch bezwaar maken.

 5. Uitslag van het onderzoek afwachten

  Jouw gemeente heeft tot en met eind december de mogelijkheid om het bezwaar goed te keuren. Wordt jouw bezwaar afgekeurd? Je kunt dan alsnog je gelijk halen met een hoger beroep met een advocaat.

De WOZ-waarde inzien

Geïnteresseerd in de WOZ-waarde 2024?Deze kan je gratis inzien via www.wozwaardeloket.nl. Op die website zijn de waardes van alle huizen verzameld. Je checkt hier bovendien de vastgestelde waardes van de laatste paar jaar. De geschatte prijs van onroerende zaken is inzichtelijk voor iedereen. In het samengestelde taxatierapport is te vinden hoe deze waardes zijn berekend. Het WOZ-rapport is alleen voor jou, en vind je via het loket van de gemeente. In de onderstaande tabel kan jij de gemiddelde woningwaarde inzien van meerdere jaren geleden.

JaartalGemiddelde WOZ% verandering
2020€173.0004,8%
2019€165.000
2018
2017
2016
2015
Gemiddelde WOZ-waarde in de gemeente Noardeast-Fryslân.

Ja, ik wil een lagere woningwaarde

Maak direct gratis online bezwaar

woz-waarde-hantumhuizen-9144

Woningtaxatie in Hantumhuizen

Vind jij de nieuwe WOZ-waarde aan de hoge kant? Je hebt dan het recht om bezwaar in te dienen. Het bezwaarschrift WOZ Hantumhuizen kan je het beste ondersteunen met een officieel taxatierapport. Geholpen door een WOZ contra taxatie heb je een grotere kans dat men gehoor geeft aan je verzoek. Dit is namelijk een betrouwbare analyse het woonobject een lagere waarde heeft dan de gemeente heeft vastgesteld. De kostprijs van een WOZ-taxatierapport in Hantumhuizen ligt om en nabij de €275. Wordt het bezwaar gegrond verklaard, en stellen ze de WOZ-waarde bij? Dan heb je mogelijk recht op een vergoeding van de kosten (dit ligt maximaal op €242).

Vind een taxateur in de buurt
Hieronder zoek je naar taxateurs en makelaars in Hantumhuizen die professionele hulp bieden bij een uitgebreid taxatierapport om de WOZ aan te passen. Of klik door voor vastgoedadviseurs in naburige plaatsen zoals Moddergat, Wierum, Niawier, Oosternijkerk en Paesens.

Geen taxatiebedrijven gevonden! Meld jouw bedrijf aan
In deze plaats zijn er nog geen taxateurs gevonden. Klik hier om een nieuw bedrijf aan te melden.

Veelgestelde vragen

Wat betekent de WOZ-waarde?
WOZ betekent wet Waardering Onroerende Zaken. Elke huizenbezitter krijgt jaarlijks hiervoor een aanslag in de bus. Hiervoor gebruikt de gemeente een jaarlijks taxatierapport. De nieuwste woningwaarde wordt gebruikt voor uiteenlopende belastingen en heffingen. De WOZ 2024 is de commerciële waarde van jouw huis op 1 januari 2023 en wordt gecalculeerd a.d.h.v. aspecten als: ligging, grootte, onderhoudsniveau, bijgebouwen, oppervlakte, bouwjaar en vergelijkbare woningen rond de waardepeildatum.

Hoe krijg ik een WOZ-beschikking?
Elk jaar ontvang je een WOZ-beschikking in Hantumhuizen. In deze gemeentelijke beschikking vind je de geregistreerde woningwaarde en de periodieke gemeentelijke belastingen zoals bijvoorbeeld onroerendezaakbelasting (ozb) en afval / riool bijdrage. Het waterschap rekent ook met deze gegevens. Tevens is dit van toepassing op het berekenen van het eigenwoningforfait in de IB.

Wanneer is er de OZB-belasting?
Hier gaat het om de onroerende-zaakbelasting die huiseigenaren jaarlijks betalen aan de gemeente. Bezit jij een woning? Dan krijg je automatisch een gecombineerde aanslag (gereed in februari). Je treft hierin onder andere de OZB-heffing. In 2024 betaal je 0,1713% over de WOZ waarde aan OZB belasting in Hantumhuizen. Voor woningen ligt het gemiddelde tarief op €296.

Hoe komt de WOZ-waarde tot stand?
De waarde wordt vastgesteld op basis van modelmatige waardebepaling. Hiervoor gebruiken ze factoren als: de ligging van het huis, oppervlakte van de kavel, het soort woning en vergelijkbare woningen rond de waardepeildatum dichtbij jouw woning. Via de websites van het kadaster bekijk je ook eenvoudig de juiste woninggegevens.

Wat is een taxatieverslag?
Indien je het aanslagbiljet hebt ontvangen kan je het aanvullende taxatieverslag opvragen. Deze kan je opvragen via de online omgeving van de gemeente (www.noardeast-fryslan.nl). In het taxatierapport zijn allerlei zaken zoals: adresgegevens, oppervlakte van het perceel, kadastrale gegevens, grootte van het pand, bouwjaar, type object. In zo’n taxatieverslag zie je ook een overzicht met verkoopcijfers van soortgelijke woningen die rond de peildatum van eigenaar zijn gewisseld.

Kan ik zelf een bezwaar indienen tegen een te hoge WOZ-waarde in Hantumhuizen?
Een bezwaarschrift indienen bij de gemeente moet in een periode van 1,5 maand na de dagtekening van de WOZ-beschikking. Informeer naar het actuele taxatieverslag en bekijk of de woningen in de wijken dezelfde kenmerken hebben van jouw huis. Vind je de WOZ-waarde niet kloppen? Dien dan een bezwaarschrift in bij de gemeente met daarbij jouw argumenten. Gebruik hiervoor devoorbeeldbrief of laat het doen door een taxateur of juridisch specialist.

Wanneer is het slim om bezwaar te maken?
Als je meent dat de waarde van jouw huis verkeerd is ingeschat dan kan je een bezwaarprocedure starten. Bezwaar maken kan ertoe leiden dat de gemeente de waarde bijstelt. Hierdoor betaal je uiteindelijk minder belasting. Vergeet niet: ga je jouw woning verkopen? Dan gelden er andere belangen. Potentiële kopers kijken vaak naar de WOZ-waarde, aangezien dit een afspiegeling is van de reële prijs. Een lagere waardering onroerende zaken in Hantumhuizen kan de verkoopkansen verkleinen.

Plaats een reactie