WOZ bezwaar Leeuwarden

> Direct bezwaar maken

Als eigenaar van een onroerende zaak krijg je in het eerste kwartaal van het jaar een aanslag met daarbij je nieuwe WOZ-waarde. De WOZ is: een geschatte marktprijs van een woning. Middels deze woningwaarde worden diverse belastingen berekend Zoals de jaarlijkse OZB en uiteraard het eigenwoningforfait. Vind je dat de waarde van de woning te hoog is, en wil je een bezwaarprocedure starten tegen de WOZ-waarde in Leeuwarden? Op deze pagina bieden wij meer informatie over hoe dit werkt.

 • De gemeente Leeuwarden begroot jaarlijks de marktwaarde van een object.
 • Op basis van deze huizenprijs zullen de gemeentelijke heffingen worden berekend.
 • Het is aan te raden deze aanslag goed door te nemen zodat je een juiste / eerlijke aanslag toegestuurd krijgt.
 • De WOZ-beschikking die je in januari, februari of maart van 2024 krijgt is gebaseerd op de waarde van jouw woning op peildatum 1 januari 2023.
 • Wanneer je kunt aantonen dat de WOZ verkeerd is ingeschat dan kun jij hiertegen bezwaar maken. De maximaal termijn om dit te doen is 6 weken na datum van de beschikking.
 • Het is vrij eenvoudig zelf te doen, echter is het ook uit te besteden aan een jurist. Let er goed op dat dit wel een no-cure-no-pay bureau is.

WOZ waarde Leeuwarden 2024

Elk jaar ontvang je een WOZ-beschikking. Details bekijken van de gemiddelde WOZ-waarde en de tarieven van de gemeentelijke belastingen? In de bijgaande tabel verstrekken we een samenvatting van de actuele woonlasten in Leeuwarden (uitgegaan van een meerpersoonshuishouden). Op deze website vind je ook meer informatie over Nadeel lage WOZ-waarde.

ProvincieFriesland
GemeenteLeeuwarden
Postcode8922
Netnummer058 (+3158)
Gemiddelde WOZ-waarde€170.000
OZB-tarief woningen0,1418%
Gemiddeld betaalde OZB€240
Rioolheffing€174
Afvalstoffenheffing€325
Totale woonlasten€739
Overzicht met gemiddelde WOZ, OZB en gemeentelijke heffingen in Leeuwarden.

Stel: je woont in een koophuis in de gemeente Leeuwarden. De gemeente heeft een WOZ-waarde berekent van €237.000. De hoogte van de onroerendezaakbelasting komt dan uit op €237.000 x 0,1418% = €336.

No-cure-no-pay WOZ-bezwaar maken?

Doe de gratis WOZ-check en kijk wat jij kunt besparen

Bezwaar maken WOZ: hoe doe ik dat?

Wil jij een verlaging afdwingen voor een te hoge WOZ-waarde in Leeuwarden? Je kunt een bezwaar indienen. Je hebt hiervoor 1,5 maand de tijd, gerekend vanaf de dag volgend op de dagtekening van de beschikking. In het stappenplan hieronder leggen wij uit hoe WOZ aanvechten in Leeuwarden werkt.

WOZ-waarde verlagen in 5 stappen

 1. Neem de beschikking door

  Het aanslagbiljet krijg je doorgaans in januari of februari. Of surf naar wozwaardeloket.nl om te achterhalen of het al bekend is. Je kunt hier ook zien hoe de waarde de laatste jaren is ontwikkeld.

 2. Taxatieverslag inzien

  Het samengestelde taxatierapport staat voor je klaar in het WOZ-loket Leeuwarden. Over het algemeen heb je daarvoor een DigiD account nodig. Het document draagt bij aan de berekening van de waarde die de heffingsambtenaar heeft vastgesteld.

 3. Beoordeling huizenprijs

  Evalueer of de waarde consistent is met de verkoopprijs. De heffingsambtenaar maakt een vergelijking van jouw object met drie vergelijkbare koopsommen van woningen in de buurt. Controleer of deze woonobjecten vergelijkbaar zijn met jouw woning, of dat je eigenlijk niet mag vergelijken met jouw eigen huis. Dit kan zijn omdat ze groter zijn of als er sprake is van betonrot.

 4. Dien uw bezwaarschrift in

  Het indienen van het bezwaar dien je binnen 6 weken te doen. Zorg voor een goede onderbouwing, eventueel met een taxatierapport. Om je snel op te weg te helpen raden we aan onze voorbeeldbrief te bekijken. In sommige gevallen kan je ook telefonisch bezwaar maken.

 5. Reactie gemeente afwachten

  Je gemeente heeft t/m het einde van het desbetreffende jaar de tijd om met een reactie op het bezwaar te komen. Kan jij je hier niet in vinden? Dan is de weg naar de rechtbank mogelijk middels een hoger beroep met een advocaat.

Hoogte WOZ-waarde inzien

Achterhalen wat de nieuwe WOZ-waarde 2024 is? Dit kan je 24/7 inzien via website van het WOZ-waardeloket. Op dit platform is betrouwbare info te vinden van alle woning in Nederland. Je achterhaalt daar ook de WOZ-waardes van de afgelopen jaren. De actuele waarde van onroerende zaken zoals een woning of bedrijfspand is beschikbaar voor elke Nederlander. In het taxatieverslag dat kan worden opgevraagd vind je meer details over hoe deze waardes zijn gecalculeerd. Dit WOZ-rapport kan je online downloaden via de website van jouw gemeente. In de onderstaande tabel vind je de gemiddele woningwaarden van de laatste 6 jaar.

JaartalGemiddelde WOZ% verandering
2020€170.0009,0%
2019€156.0009,1%
2018€143.0003,6%
2017€138.0004,5%
2016€132.0000,8%
2015€131.000
Historische ontwikkeling WOZ-waarde gemeente Leeuwarden.

Ja, verlaag mijn WOZ-waarde

Verlaag gratis de waarde van jouw woning

woz-waarde-leeuwarden-8922

Woningtaxatie in Leeuwarden

Is de vastgestelde WOZ-waarde te hoog? Dan raden we aan om bezwaar te maken. Jouw bezwaarschrift WOZ Leeuwarden zal een stuk overtuigender zijn met een taxatierapport. Met een WOZ contra taxatie vergroot je de kansen om in het gelijk gesteld te worden. Dit is namelijk een betrouwbare analyse het huis een minder hoge marktwaarde heeft dan de beoogde waarde die je gemeente bepaalde. De prijs van een WOZ-taxatierapport in Leeuwarden ligt zo rond de €280. Krijg je gelijk, en wordt de WOZ naar een lagere prijs bijgesteld? De kosten van het taxatierapport kan je verhalen op de gemeente, echter tot maximaal €242.

Zoek taxateurs in de buurt
In de onderstaande tabel vind je de gegevens van taxateurs en makelaars in Leeuwarden die professionele hulp bieden bij een officieel taxatierapport om een lagere WOZ te realiseren. Check ook vastgoedadviseurs in de buurt zoals in Vlieland, Terschelling, Harlingen, Waadhoeke en Súdwest-Fryslân.

Geen taxatiebedrijven gevonden! Meld jouw bedrijf aan
In deze plaats zijn er nog geen taxateurs gevonden. Klik hier om een nieuw bedrijf aan te melden.

Veelgestelde vragen en antwoorden (FAQ)

Wat betekent de WOZ-waarde?
WOZ houdt in de wet Waardering Onroerende Zaken. Elke woningbezitter krijgt jaarlijks een aanslagbiljet toegestuurd. De gemeente stelt hiervoor jaarlijks een nieuw taxatierapport op. Deze WOZ-waarde geldt als input voor gemeentelijke belastingen en de IB. De WOZ 2024 is de geschatte marktwaarde van je huis op 1 januari 2023 en wordt geschat op basis van kenmerken als: oppervlakte, bijgebouwen, onderhoudsniveau, bouwjaar, grootte, type woningen verkoopcijfers van woningen in de buurt.

Wanneer ontvang ik een WOZ-beschikking?
In het eerste kwartaal van 2024 ontvang je de WOZ-beschikking in Leeuwarden. In deze gemeentelijke beschikking vind je de vastgestelde woningwaarde en alle verschillende gemeentelijke belastingen zoals de onroerendezaakbelasting (OZB), en ook de afvalstoffenheffing, rioolheffing en ledigingen van de container. Het waterschap gebruikt de waarde ook voor de belasting watersysteemheffing gebouwd. Tevens is dit van toepassing op de IB (aangifte inkomstenbelasting) voor eigenwoningforfait.

Wat wordt er bedoeld met de OZB-belasting?
Hier gaat het om de onroerende-zaakbelasting die gemeenten opleggen aan huiseigenaren. Ben jij de bezitter dan een huis? Dan ontvang jij elk jaar deze gecombineerde aanslag (in de eerste maanden van het jaar). Op het aanslagbiljet vind je onder andere de OZB-heffing. In 2024 betaal je 0,1418% over de WOZ waarde aan OZB belasting in Leeuwarden. In 2024 betaal je gemiddeld aan OZB €240.

Hoe bepalen gemeenten de WOZ-waarde?
De waarde wordt gecalculeerd door middel van openbare data. Ze onderzoeken thema’s zoals: de ligging van de woning, grondoppervlakte van het perceel, onderhoudsniveau en de verkoopprijs van vergelijkbare woningen in de regio. Via het kadaster kun je een aanvraag doen voor betrouwbare woninggegevens.

Waar vind ik mijn taxatieverslag?
Als je de aanslag in de berichtenbox van de overheid hebt ontvangen, kan je ook online het taxatieverslag downloaden. Deze kan je bekijken via het belastingloket van de gemeente (www.leeuwarden.nl). In het taxatierapport krijg je inzicht in de gebruikte gegevens als; oppervlakte van het perceel, type object, kadastrale gegevens, adresgegevens, bijgebouwen, bouwjaar. In zo’n taxatieverslag bekijk je ook prijzen van soortgelijke woningen die rondom 1 januari 2023 zijn verkocht.

Hoe moet ik bezwaar maken tegen een te hoge WOZ-waarde in Leeuwarden?
De bezwaarprocedure kan je starten in een periode van 6 weken na de dagtekening van de WOZ-beschikking. Doorzoek het taxatieverslag online en vergelijk of de aangehaalde woningen in de wijken in hoofdlijnen hetzelfde zijn als jouw huis. Ligt de WOZ-waarde te ver af van de correcte prijs? Kies ervan voor een bezwaarschrift aan te leveren bij de gemeente (met daarbij correcte onderbouwing). Gebruik gerust een professionele voorbeeldbrief of laat het doen door een taxateur of juridisch specialist.

In welke gevallen is bezwaar indienen verstandig?
Als je denkt dat er een fout is gemaakt bij de WOZ berekening dan kun jij hiertegen bezwaar maken. In het gunstige geval leidt dit ertoe dat de waarde lager wordt ingeschat. Dit zorgt weer voor lagere (gemeentelijke) belastingen. Opmerking: ga je een woning in de verkoop zetten? Dan gelden er andere belangen. Geïnteresseerden kijken naar de huidige WOZ-waarde van jouw huis want dit zegt iets over de marktprijs. Een lagere waardering onroerende zaken in Leeuwarden kan een negatief effect hebben op de verkoopkansen.

 • WOZ bezwaar Teerns
 • WOZ bezwaar Hempens
 • WOZ bezwaar Swichum
 • WOZ bezwaar Wirdum
 • WOZ bezwaar Wytgaard
 • WOZ bezwaar Koarnjum
 • WOZ bezwaar Jelsum
 • WOZ bezwaar Alde Leie
 • WOZ bezwaar Lekkum
 • WOZ bezwaar Miedum
 • WOZ bezwaar Snakkerburen
 • WOZ bezwaar Goutum
 • WOZ bezwaar Bears
 • WOZ bezwaar Jellum
 • WOZ bezwaar Hilaard
 • WOZ bezwaar Stiens
 • WOZ bezwaar Feinsum
 • WOZ bezwaar Hijum
 • WOZ bezwaar Britsum
 • WOZ bezwaar Grou
 • WOZ bezwaar Warten
 • WOZ bezwaar Warstiens
 • WOZ bezwaar Wergea
 • WOZ bezwaar Eagum
 • WOZ bezwaar Idaerd
 • WOZ bezwaar Reduzum
 • WOZ bezwaar Friens
 • WOZ bezwaar Jirnsum
 • WOZ bezwaar Mantgum
 • WOZ bezwaar Jorwert
 • WOZ bezwaar Weidum
 • WOZ bezwaar Húns
 • WOZ bezwaar Leons
 • WOZ bezwaar Baard
 • WOZ bezwaar Easterlittens
 • Plaats een reactie