WOZ bezwaar Zwagerbosch

> Direct bezwaar maken

Als woningeigenaar krijg je in januari, februari of maart de gemeentelijke aanslag met daarop de WOZ-waarde. Met WOZ bedoelen we een prijsverwachting van de waarde van een huis. A.d.h.v. de woningwaarde kan men verschillende heffingen opleggen zoals natuurlijk de OZB maar ook het eigenwoningforfait. Hebben ze de verwachte prijs van je huis te hoog ingeschat en zou je graag bezwaar maken tegen de WOZ-waarde in Zwagerbosch? Hier geven we inzicht in de wetgeving en processtappen.

 • De gemeente Noardeast-Fryslân calculeert jaarlijks de marktwaarde van een object.
 • Op basis van deze huizenprijs worden er diverse belastingen vastgesteld.
 • Het is zeer belangrijk hier scherp op te zijn zodat je niet een onnodig hoog bedrag aan belastingen kwijt bent.
 • De WOZ-beschikking die je begin 2024 krijgt heeft betrekking op de woningwaarde op peildatum 1 januari 2023.
 • Wanneer je veronderstelt dat er een fout is gemaakt bij de WOZ berekening kan je een bezwaarschrift schrijven en indienen. Je moet het bezwaar indienen binnen 6 weken na dagtekening van het aanslagbiljet.
 • Het is vrij eenvoudig zelf te doen, maar er zijn ook juristen die dit kunnen oplossen. Doorgaans kan dit op no-cure-no-pay basis.

WOZ waarde Zwagerbosch 2024

Ieder jaar krijg jij een WOZ-beschikking. Wil je meer weten over de gemiddelde WOZ-waarde en wat je gemiddeld moet betalen aan OZB? In de tabel hieronder bieden we een samenvatting van de actuele woonlasten in Zwagerbosch waarbij we uitgaan van een meerpersoonshuishouden. Op wozwaardespecialist.nl vind je ook meer informatie over WOZ-waarde uitrekenen.

ProvincieFriesland
GemeenteNoardeast-Fryslân
Postcode9299
Netnummer0511 (+31511)
Gemiddelde WOZ-waarde€173.000
OZB-tarief woningen0,1713%
Gemiddeld betaalde OZB€296
Rioolheffing€249
Afvalstoffenheffing€278
Totale woonlasten€823
Weergave van gemiddelde WOZ, OZB en gemeentelijke heffingen in Zwagerbosch.

Rekenvoorbeeld: je hebt een eigen woning in de gemeente Noardeast-Fryslân. Hierbij hoort een WOZ-waarde van €240.000. De onroerendezaakbelasting bedraagt dan €240.000 x 0,1713% = €411.

No-cure-no-pay WOZ-bezwaar maken?

Doe de gratis check en ontdek meteen jouw besparing

Bezwaar maken WOZ: waar kan ik dat doen?

Te maken met een te hoge WOZ-waarde in Zwagerbosch? Dan kan je vrij eenvoudig een bezwaar indienen. Het indienen van een bezwaarschrift moet binnen 1,5 maand, gerekend vanaf de datum die op de beschikking staat. In het stappenplan hieronder duiden we hoe WOZ aanvechten in Zwagerbosch nu precies werkt.

De WOZ-waarde omlaag in 5 stappen

 1. Neem de beschikking door

  Het aanslagbiljet ontvang je rond januari, februari en maart. Of ga even naar wozwaardeloket.nl (van de Rijksoverheid) om te checken of de waarde van jouw woning al publiekelijk is. Je kunt daar ook de waarde van de afgelopen jaren inzien.

 2. Taxatieverslag bekijken

  Het eenvoudige taxatierapport bekijk je in het digitale WOZ-loket Zwagerbosch. Gewoonlijk moet je daarbij je DigiD inloggegevens bij de hand hebben. Dit rapport ligt ten grondslag aan de waarde die de heffingsambtenaar heeft vastgesteld.

 3. Onderzoek woningprijs

  Weeg af of de waarde correct is. De heffingsambtenaar fundeert hun bevindingen met vergelijkbare woningen rond de waardepeildatum. Weeg af of deze woonobjecten ook echt vergelijkbaar zijn, of dat ze heel andere kenmerken hebben. Bijvoorbeeld omdat ze gerenoveerd zijn of wanneer er sprake is van bodemverontreiniging.

 4. Dien uw bezwaarschrift in

  Het bezwaar maken moet je 6 weken na de datum van het aanslagbiljet opsturen. Zorg voor een goede onderbouwing, eventueel met een professionele woningtaxatie. Om je snel op te weg te helpen is een speciale voorbeeldbrief beschikbaar. In sommige gevallen is het slim om eerst even te bellen, er is dan ook al veel mogelijk.

 5. Inhoudelijke toelichting gemeente

  De gemeente heeft het hele kalenderjaar de tijd om uitspraak te doen. Ben je het oneens? Dan kun je in beroep gaan tegen de uitspraak met een advocaat.

Huidige WOZ-waarde opvragen

Direct de actuele WOZ-waarde van 2024 opvragen? Deze kan je eenvoudig opvragen via het WOZ-waardeloket platform. Op deze site vind je in een handomdraai jouw woning terug. Je treft hier ook kenmerken zoals bouwjaar, oppervlakte en de WOZ-waardes van de afgelopen jaren. De vastgestelde waarde van onroerende zaken is voor iedereen in te zien. In het gemeentelijke taxatieverslag is in te zien op basis waarvan deze waardes zijn berekend. Het WOZ-rapport is alleen voor jou, en vind je via het loket van de gemeente. In het onderstaande overzicht is de gemiddelde woningwaarde te bekijken van meerdere jaren geleden.

JaartalGemiddelde WOZ% verandering
2020€173.0004,8%
2019€165.000
2018
2017
2016
2015
Gemiddelde WOZ-waarde in de gemeente Noardeast-Fryslân.

Ja, ik wil een lagere woningwaarde

Verlaag gratis de waarde van jouw woning

woz-waarde-zwagerbosch-9299

Woningtaxatie in Zwagerbosch

Hoopte jij op een lagere WOZ-waarde? Je hebt dan de optie om bezwaar aan te tekenen. Dit bezwaarschrift WOZ Zwagerbosch kan je extra kracht bijzetten met een deskundig taxatierapport. Geholpen door een WOZ contra taxatie wordt het steeds aannemelijker om gelijk te krijgen. Dit is namelijk een betrouwbare analyse het woonobject een lagere waarde heeft dan de inschatting die de gemeente heeft gemaakt. De verwachte prijs van zo’n WOZ-taxatierapport in Zwagerbosch komt gemiddeld uit rond de €190. Wordt het bezwaar gegrond verklaard, en stellen ze de WOZ-waarde bij? Dan kun jij de kosten van dit taxatierapport terugvorderen, deze is maximaal €242.

Lokale taxateur zoeken
In de onderstaande tabel vind je de gegevens van taxateurs en makelaars in Zwagerbosch die professionele hulp bieden bij een taxatierapport om een betere WOZ af te dwingen. Op deze site vind je ook vastgoedadviseurs in de regio, zoals in Kollumerzwaag, Triemen, Veenklooster, Westergeest en Oudwoude.

Geen taxatiebedrijven gevonden! Meld jouw bedrijf aan
In deze plaats zijn er nog geen taxateurs gevonden. Klik hier om een nieuw bedrijf aan te melden.

Veelgestelde vragen

Wat wordt er bedoeld met de WOZ-waarde?
WOZ betekent wet Waardering Onroerende Zaken. Elke eigenaar ontvangt jaarlijks de welbekende aanslag in de bus. Hieraan ten grondslag ligt een gestandaardiseerd taxatierapport. De waarde van de WOZ bepaalt de gemeentelijke heffingen. De WOZ 2024 is de geschatte marktwaarde van jouw huis op 1 januari 2023 en wordt bepaald door onderwerpen zoals: oppervlakte, bouwjaar, type woning, onderhoudsniveau, grootte, bijgebouwen en de verkoopprijs van vergelijkbare woningen.

Waarom ontvang ik een WOZ-beschikking?
Normaal gesproken krijg je aan het begin van het jaar de WOZ-beschikking in Zwagerbosch. In deze documenten staan de huidige woningwaarde en de gemeentelijke belastingen zoals onroerendezaakbelasting (ozb), rioolheffing, en afvalstoffenheffing. Ook het waterschap gebruikt deze gegeven. Je hebt de beschikking tenslotte ook nodig voor de aangifte inkomstenbelasting (IB) / eigenwoningforfait.

Wat is onroerendezaakbelasting (OZB)?
Hiermee bedoelt men de onroerende-zaakbelasting die je als eigenaar van een woning aan de gemeente betaalt. Staat de woning op jouw naam? Houd dan rekening met de jaarlijkse gecombineerde-aanslag (rond februari). Daar tref je als belangrijkste kostenpost de OZB-heffing. In 2024 betaal je 0,1713% over de WOZ waarde aan OZB belasting in Zwagerbosch. Een gemiddelde woning betaalt €296.

Hoe wordt de WOZ-waarde uitgerekend?
De waarde wordt door de gemeente berekend a.d.h.v. beschikbare data. Hiervoor gebruiken ze onderdelen als: ligging, oppervlakte van de kavel, type woning en vergelijkbare woningen die rond het begin van vorig jaar verkocht zijn in de buurt. Het kadaster is in Nederland verantwoordelijk voor erkende woninggegevens.

Hoe kan ik het taxatieverslag opvragen?
Vanaf het moment dat je de aanslag in de berichtenbox van de overheid hebt ontvangen, is tevens het taxatieverslag beschikbaar voor inzage. Je kunt dit rapport aanvragen via het online loket van de gemeente (www.noardeast-fryslan.nl). In het taxatierapport staan belangrijke gegevens zoals: kadastrale gegevens, type object, adresgegevens, bouwjaar, bijgebouwen, grootte van het pand. In zo’n taxatieverslag vind je ook verkoopgegevens van vergelijkbare woningen die rond 1 januari 2023 te koop zijn aangeboden.

Kan ik bezwaar maken tegen een te hoge WOZ-waarde in Zwagerbosch?
Het bezwaar maken tegen een te hoge woningwaarde moet in een termijn van 6 weken na ontvangst van de beschikking. Download het taxatieverslag direct en weeg af of de aangehaalde woningen in de wijken inderdaad vergelijkbaar zijn. Wil je dan toch de WOZ-waarde verlagen? Formuleer dan een bezwaarschrift voor de gemeente (met daarbij correcte onderbouwing). Je kunt dit eenvoudig zelf doen middels onze voorbeeldbrief , bel even met de gemeente of schakel een juridisch specialist in.

In welke gevallen is bezwaar indienen verstandig?
Als je denkt dat de WOZ te hoog (of te laag is) dan kan je bezwaar maken bij gemeente. In het gunstige geval leidt dit ertoe dat de waarde wordt verminderd. De gemeentelijke belasting kan zo een stuk lager uitpakken. Vergeet niet: sta je op het punt je woning te verkopen? Dan kan een te lage waarde niet handig zijn. Potentiële kopers kijken naar de WOZ-waarde van jouw woning, en baseren mede daarop het bod. Een lagere waardering onroerende zaken in Zwagerbosch kan een negatief effect hebben op de verkoopkansen.

Plaats een reactie