WOZ bezwaar Tytsjerksteradiel

> Direct bezwaar maken

Als bezitter van een woning of bedrijfspand krijg je in de eerste 3 maanden van het jaar een brief met de WOZ-waarde van jouw woning. WOZ betekent: een schatting van de waarde van jouw huis. Aan de hand van deze woningwaarde allerlei belastingen berekend Zoals de jaarlijkse OZB en uiteraard het eigenwoningforfait. Vind je dat de waarde van de woning te hoog is, en wil jij bezwaar indienen voor een lagere WOZ-waarde in Tytsjerksteradiel? Op deze pagina bieden wij meer informatie over hoe dit werkt.

 • De gemeente Tytsjerksteradiel raamt ieder jaar de marktprijs van een gebouw.
 • Aan de hand van deze huizenprijs wordt duidelijk hoe hoog de verschillende belastingen zijn.
 • Het is verstandig om de aanslag kritisch te bekijken zodat de heffingen niet onnodig hoog zijn.
 • De WOZ-beschikking die in 2024 wordt toegestuurd is de geschatte woningwaarde op peildatum 1 januari 2023.
 • Wanneer je van mening bent dat de WOZ verkeerd is ingeschat dan kun jij bezwaar maken bij de desbetreffende ambtenaren. De uiterlijke datum om dit te doen is 6 weken na datum van de WOZ-beschikking.
 • Je kunt zelf online bezwaar maken, maar voor jouw gemak kan je het ook uitbesteden aan een jurist. Kies bij voorkeur voor een no-cure-no-pay bureau.

WOZ waarde Tytsjerksteradiel 2024

Iedere huiseigenaar ontvangt een WOZ-beschikking. Details bekijken van de gemiddelde WOZ-waarde en wat je gemiddeld moet betalen aan OZB? In de tabel hieronder geven we duidelijke info over de gemiddelde woonlasten in Tytsjerksteradiel op basis van een meerpersoonshuishouden. Eveneens kun je ook verder lezen over Waardering onroerende zaken.

ProvincieFriesland
GemeenteTytsjerksteradiel
Postcode9091
Netnummer058 (+3158)
Gemiddelde WOZ-waarde€215.000
OZB-tarief woningen0,1892%
Gemiddeld betaalde OZB€405
Rioolheffing€154
Afvalstoffenheffing€283
Totale woonlasten€843
Tabel met OZB, gemiddelde WOZ en gemeentelijke heffingen in Tytsjerksteradiel.

Berekening: je hebt een koopwoning in de gemeente Tytsjerksteradiel. De gemeente heeft een WOZ-waarde berekent van €239.000. De onroerendezaakbelasting is in dit geval €239.000 x 0,1892% = €452.

Gratis bezwaar tegen WOZ maken?

Doe de gratis WOZ-check en ontdek jouw besparing

Bezwaar maken WOZ: informatie en uitleg

Heb jij een te hoge WOZ-waarde in Tytsjerksteradiel? Je kunt dan bezwaar maken. Je moet dit indienen binnen 6 weken, gerekend vanaf de dagtekening van het aanslagbiljet. In het bijgaande vijfstappenplan beschrijven we hoe WOZ aanvechten in Tytsjerksteradiel werkt.

In vijf stappen een lagere WOZ-waarde realiseren

 1. Bekijk de beschikking

  Het WOZ-aanslagbiljet ontvang je doorgaans in het eerste kwartaal. Of gebruik de website wozwaardeloket.nl om te checken of de waarde van 2024 al ingevoerd is. Je kunt hier ook zien hoe de waarde de laatste jaren is ontwikkeld.

 2. Taxatieverslag openen

  Het taxatierapport staat voor je klaar in het WOZ-loket Tytsjerksteradiel. Gewoonlijk kan dit alleen met DigiD. Dit rapport dient als onderbouwing van de ingeschatte WOZ-waarde.

 3. Analyseer huizenprijs

  Check of de waardering te hoog is. De heffingsambtenaar kijkt hierbij onder andere naar 1 of meer vergelijkbare woningen. Beoordeel of deze woonhuizen vergelijkbaar zijn met jouw woning, of dat ze juist te weinig overeenkomsten hebben. Een reden kan zijn dat ze een beter uitzicht hebben of dat deze woningen beschikking over veel milieuvriendelijke investeringen.

 4. Bezwaar maken

  Het indienen van het bezwaar moet je zo snel mogelijk doen. Goed voorwerk is belangrijk, zoals een uitgevoerde woningtaxatie. Hiervoor zijn online verschillende voorbeeldbrieven te vinden. Vaak is het slim om eerst even te bellen, er is dan ook al veel mogelijk.

 5. Reactie gemeente afwachten

  De gemeente heeft tot het einde van het jaar waarin het bezwaar is ingediend de tijd om met een reactie op het bezwaar te komen. Vind jij de uitspraak onterecht? Dan kan je via de rechtbank alsnog in beroep gaan met een advocaat.

Hoogte WOZ-waarde checken

Benieuwd naar jouw laatste WOZ-waarde (2024)? Deze kan je eenvoudig opvragen via het officiële WOZ-waardeloket. Daar vind je in een handomdraai jouw woning terug. Je treft hier ook de vastgestelde waardes van de laatste paar jaar. De geschatte prijs van onroerende zaken kan iedereen gewoon inzien. In het opgestelde taxatieverslag kun je vinden op welke manier de waarde precies bepaald is. Dit WOZ-rapport kun je opvragen bij je gemeente. In de bijgaande tabel vind je de gemiddelde berekende woningwaarde van de laatste 6 jaar.

JaartalGemiddelde WOZ% verandering
2020€215.0007,0%
2019€201.0004,1%
2018€193.0003,8%
2017€186.0001,1%
2016€184.000-0,5%
2015€185.000
Ontwikkeling gemiddelde WOZ-waarde in gemeente Tytsjerksteradiel.

Ja, ik wil bezwaar indienen tegen mijn WOZ

Doe de scan en maak gratis bezwaar

woz-waarde-tytsjerksteradiel-9091

Woningtaxatie in Tytsjerksteradiel

Is de vastgestelde WOZ-waarde te hoog? Dan kun je een bezwaarprocedure starten. Jouw bezwaarschrift WOZ Tytsjerksteradiel komt nog beter over met een deskundig taxatierapport. Geholpen door een WOZ contra taxatie heb je een grotere kans dat je verzoek wordt goedgekeurd. Het is een heel betrouwbaar bewijs dat jouw woning een lagere waarde heeft dan de gemeente stelt. De prijs van een WOZ-taxatierapport in Tytsjerksteradiel bedraagt circa €255. Wordt jij in het gelijk gesteld, en gaan ze de WOZ-waarde verder aanpassen? Vraag de gemeente om een vergoeding van de kosten van het taxatierapport, in 2024 is dat maximaal €242,00.

Lokale taxateurs vergelijken
In de bijgaande tabel vind je taxateurs en makelaars in Tytsjerksteradiel die je mogelijk willen helpen aan een vakkundig taxatierapport om een betere WOZ af te dwingen. Of klik door voor vastgoedadviseurs in naburige plaatsen zoals Leeuwarden, Vlieland, Terschelling, Harlingen en Waadhoeke.

Geen taxatiebedrijven gevonden! Meld jouw bedrijf aan
In deze plaats zijn er nog geen taxateurs gevonden. Klik hier om een nieuw bedrijf aan te melden.

Bekijk hier de FAQ met veelgestelde vragen

Wat is de WOZ-waarde?
WOZ betekent wet Waardering Onroerende Zaken. Elke huiseigenaar ontvangt jaarlijks de welbekende aanslag in de bus. Hiervoor gebruikt de gemeente een jaarlijks taxatierapport. De woningwaarde vormt de basis voor gemeentelijke belastingen en de IB. De WOZ 2024 is de verwachte marktprijs van het vastgoed op 1 januari 2023 en wordt gecalculeerd a.d.h.v. thema’s als: bouwjaar, oppervlakte, bijgebouwen, grootte, onderhoudsniveau, type woning en referentiewoningen die recent zijn verkocht.

Wat wordt bedoeld met een WOZ-beschikking?
Doorgaans ontvang je januari of februari de WOZ-beschikking in Tytsjerksteradiel. In deze documenten tref je de geregistreerde woningwaarde en de gemeentelijke belastingen zoals de onroerendezaakbelasting (ozb) en afvalstoffenheffing. Waterschappen gebruiken de waarde voor de watersysteemheffing. De beschikking speelt ook een rol bij de aangifte inkomstenbelasting (IB) / eigenwoningforfait.

Hoe bereken ik de OZB-belasting?
Dit staat voor de onroerende-zaakbelasting die woningeigenaren elk jaar weer opnieuw moeten betalen. Heb jij zelf een huis? Dan ontvang je aan het begin van het jaar de gecombineerde aanslag (begin van het jaar). Je treft hierin het tarief van de OZB-heffing. In 2024 betaal je 0,1892% over de WOZ waarde aan OZB belasting in Tytsjerksteradiel. Gemiddeld betaal hier een woningeigenaar €405.

Op basis waarvan is de WOZ-waarde tot stand gekomen?
De waarde wordt gecalculeerd met behulp van verschillende objectkenmerken. De gemeente verwerkt feiten als: ligging, oppervlakte van de kavel, onderhoudsniveau en verkoopprijzen van vergelijkbare huizen rondom je huis. Data van het kadaster wordt gebruikt voor het bepalen van actuele woninggegevens.

Wat is het taxatieverslag, en waar vind ik het?
Als je de aanslag in de berichtenbox van de overheid hebt ontvangen, is tevens het taxatieverslag beschikbaar voor inzage. Je kunt dit rapport aanvragen in het WOZ-loket van de gemeente (www.t-diel.nl). In het taxatierapport staan belangrijke gegevens zoals: adresgegevens, grootte van het pand, bouwjaar, type object, oppervlakte van het perceel, kadastrale gegevens. In zo’n taxatieverslag vind je ook details van marktprijzen van vergelijkbare woningen die rond 1 januari van 2023 zijn verkocht.

Kan ik bezwaar maken tegen een te hoge WOZ-waarde in Tytsjerksteradiel?
Het bezwaar maken tegen een te hoge woningwaarde moet binnen 45 dagen nadat je de beschikking hebt gekregen. Doorzoek het taxatieverslag online en vergelijk of de woningen in de wijken in grote lijnen overeenkomen met jouw woning. Is de WOZ-waarde verkeerd ingeschat? Formuleer dan een bezwaarschrift voor de gemeente (met daarbij correcte onderbouwing). Je kunt hiervoor gebruik maken van de voorbeeldbrief of schakel een juridisch specialist in.

Waarom moet ik bezwaar maken?
Als je denkt dat de waarde van jouw huis verkeerd is ingeschat dan kan je bezwaar maken bij gemeente. In het gunstige geval leidt dit ertoe dat de woningwaarde kan worden verlaagd. De gemeentelijke belasting kan zo een stuk lager uitpakken. Vergeet niet: wil je jouw woning te koop zetten? Dan moet je goed nadenken. Potentiële kopers hechten veel waarde aan de WOZ-waarde , en baseren mede daarop het bod. Een lagere waardering onroerende zaken in Tytsjerksteradiel zorgt ervoor dat een huis in potentie minder zal opbrengen.

 • WOZ bezwaar Ryptsjerk
 • WOZ bezwaar Noardburgum
 • WOZ bezwaar Jistrum
 • WOZ bezwaar Eastermar
 • WOZ bezwaar Sumar
 • WOZ bezwaar Garyp
 • WOZ bezwaar Earnewâld
 • WOZ bezwaar Suwâld
 • WOZ bezwaar Burgum
 • WOZ bezwaar Hurdegaryp
 • WOZ bezwaar Tytsjerk
 • WOZ bezwaar Wyns
 • WOZ bezwaar Gytsjerk
 • WOZ bezwaar Oentsjerk
 • WOZ bezwaar Mûnein
 • WOZ bezwaar Aldtsjerk
 • Plaats een reactie