WOZ bezwaar Waadhoeke

> Direct bezwaar maken

Als eigenaar van een woning, bedrijfspand of een andere onroerende zaak ontvang je in de eerste 3 maanden van het jaar een aanslag met daarbij je nieuwe WOZ-waarde. WOZ betekent: een inschatting van de waarde van een pand door de gemeente. Op basis van de woningwaarde die is vastgesteld kunnen diverse heffingen worden berekend zoals de verplichte OZB en uiteraard het eigenwoningforfait. Geeft de gemeente een te hoge waarde, en ga je bezwaar maken tegen de WOZ-waarde in Waadhoeke? Op deze pagina kan je aan de slag met handige info over de verschillende mogelijkheden.

 • De gemeente Waadhoeke calculeert jaarlijks de marktwaarde van een object.
 • Gebaseerd op deze huizenprijs zullen de gemeentelijke heffingen worden berekend.
 • We raden altijd aan om hier scherp op te zijn zodat de heffingen niet onnodig hoog zijn.
 • De WOZ-beschikking die je begin 2024 krijgt heeft betrekking op de woningwaarde op peildatum 1 januari 2023.
 • Als je kunt aantonen dat er een fout is gemaakt bij de WOZ berekening kun jij een bezwaarschrift schrijven en indienen. Dit moet kenbaar gemaakt worden binnen 6 weken na de datum van het aanslagbiljet.
 • Je kunt zelf online bezwaar maken, maar er zijn ook tal van juristen die dit graag voor je doen. Zij werken vaak op basis van no-cure-no-pay.

WOZ waarde Waadhoeke 2024

Ieder jaar krijg jij een WOZ-beschikking. Details bekijken van de gemiddelde WOZ-waarde en de verschillende woonlasten in de gemeente? In de tabel hieronder bekijk je een overview van de recente woonlasten in Waadhoeke van een meerpersoonshuishouden. Eveneens bekijk je ook informatie over Informatie over WOZ-waarde.

ProvincieFriesland
GemeenteWaadhoeke
Postcode8814
Netnummer0517 (+31517)
Gemiddelde WOZ-waarde€174.000
OZB-tarief woningen0,1437%
Gemiddeld betaalde OZB€249
Rioolheffing€268
Afvalstoffenheffing€260
Totale woonlasten€777
Weergave van OZB, gemiddelde WOZ en gemeentelijke heffingen in Waadhoeke.

Kostenberekening: je beschikt over een eigen huis in de gemeente Waadhoeke. De gemeente heeft een WOZ-waarde berekent van €237.000. De onroerendezaakbelasting is in dit geval €237.000 x 0,1437% = €341.

Eenvoudig en snel gratis bezwaar indienen?

Start de gratis waardescan en ontdek jouw besparing

Bezwaar maken WOZ: hoe doe ik dat?

Heb jij een te hoge WOZ-waarde in Waadhoeke? Je kunt een bezwaar indienen. Let op: je hebt hier zes weken de tijd voor, gerekend vanaf de datum die je op de beschikking ziet staan. In het praktisch stappenplan vertellen we jou hoe WOZ aanvechten in Waadhoeke nu precies werkt.

De WOZ-waarde verlagen in 5 stappen

 1. Neem de beschikking door

  Het aanslagbiljet valt in januari, februari of maart op de mat. Of ga even naar wozwaardeloket.nl (van de Rijksoverheid) om te bekijken of de waarde van 2024 al ingevoerd is. De waardes van afgelopen jaren staan ook in dat systeem.

 2. Taxatieverslag inzien

  Het zogenaamde taxatierapport download je vanuit het WOZ-loket Waadhoeke. Meestal heb je hier DigiD voor nodig. Het document is feitelijk een onderbouwing van de waardebepaling.

 3. Beoordeling marktprijs

  Ga naar of de waardering te hoog is. De heffingsambtenaar kijkt hierbij ook naar referentiewoningen. Weeg af of deze woonobjecten vergelijkbaar zijn met jouw woning, of dat ze juist te weinig overeenkomsten hebben. Bijvoorbeeld omdat ze gerenoveerd zijn of omdat jouw woning een slechte staat van onderhoud heeft.

 4. Indienen van bezwaarschrift

  Het indienen van het bezwaar moet je uiterlijk 6 weken na datum van de WOZ-beschikking indienen. Zorg voor de juiste argumentatie, eventueel met een uitgebreide taxatie. Om direct vandaag aan de slag te gaan kan je gebruik maken van een voorbeeldbrief. Vaak is het slim om eerst even te bellen, er is dan ook al veel mogelijk.

 5. Wacht op bevestiging van de gemeente

  Jouw gemeente heeft tot en met eind december de gelegenheid om jou een reactie te geven. Wordt jouw bezwaar afgekeurd? Dan kan je in hoger beroep gaan met een advocaat.

Hoogte WOZ-waarde bekijken

Geïnteresseerd in de WOZ-waarde 2024?Deze kan je eenvoudig opvragen via website van het WOZ-waardeloket. Op die website kun jij je huis snel vinden (straat & postcode). Je achterhaalt daar ook kenmerken zoals bouwjaar, oppervlakte en de WOZ-waardes van de laatste paar jaar. De marktwaarde van onroerende zaken is voor iedereen openbaar. In het samengestelde taxatierapport vind je meer details over hoe de waarde tot stand komt. Het WOZ-rapport is te downloaden op de website van de gemeente. Hieronder vind je de gemiddelde vastgestelde woningwaarde van de afgelopen jaren.

JaartalGemiddelde WOZ% verandering
2020€174.0006,7%
2019€163.0005,8%
2018€154.000
2017
2016
2015
Historische ontwikkeling WOZ-waarde gemeente Waadhoeke.

Ja, ik wil een lagere WOZ-waarde

Gratis bezwaar maken, in een paar minuten geregeld

woz-waarde-waadhoeke-8814

Woningtaxatie in Waadhoeke

Vind jij de nieuwe WOZ-waarde aan de hoge kant? Dan raden we aan om bezwaar te maken. Jouw bezwaarschrift WOZ Waadhoeke kan je nog sterker maken met een uitgebreid taxatierapport. Met een WOZ contra taxatie heb je serieus kans dat jouw verzoek wordt gehonoreerd. Het is namelijk een perfect bewijsstuk dat de woning minder waard is dan de gemeente aangeeft. De kostprijs van een WOZ-taxatierapport in Waadhoeke ligt zo rond de €280. Wordt het bezwaar gegrond verklaard, en gaat de waarde omlaag? Er bestaat een vergoeding voor het indienen van een taxatierapport, in 2024 is dat maximaal €242,00.

Vind en vergelijk taxateurs
In de tabel hieronder check je taxateurs en makelaars in Waadhoeke die je mogelijk kunnen helpen met een uitgebreid taxatierapport om een lagere WOZ te realiseren. Vergelijk ook vastgoedadviseurs in de regio, zoals in Súdwest-Fryslân, De Fryske Marren, Heerenveen, Westerveld en Ooststellingwerf.

Geen taxatiebedrijven gevonden! Meld jouw bedrijf aan
In deze plaats zijn er nog geen taxateurs gevonden. Klik hier om een nieuw bedrijf aan te melden.

Veelgestelde vragen (FAQ) en antwoorden

De WOZ waarde: wat is dat?
De wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ) geldt voor elke huizenbezitter. Elke huiseigenaar ontvangt jaarlijks de welbekende aanslag in de bus. Deze waarde komt tot stand middels het taxatierapport. De nieuwste woningwaarde wordt gebruikt voor gemeentelijke belastingen en de IB. De WOZ 2024 is de verwachte marktprijs van jouw woning op 1 januari 2023 en wordt bepaald door onderdelen als: onderhoudsniveau, grootte, type woning, oppervlakte, bijgebouwen, ligging en 1 of meer vergelijkbare woningen.

Wat wordt er verstaan onder een WOZ-beschikking?
Aan het begin van het jaar krijg je een WOZ-beschikking in Waadhoeke. In deze aanslag tref je een indicatie van de woningwaarde en de jaarlijkse gemeentelijke belastingen zoals de onroerendezaakbelasting (ozb) en afvalstoffenheffing. Het waterschap rekent ook met deze gegevens. Als laatste gebruik je dit ook voor de aangifte inkomstenbelasting (IB) / eigenwoningforfait.

Wie betaalt de OZB-belasting?
Hiermee bedoelt men de onroerende-zaakbelasting die huiseigenaren jaarlijks betalen aan de gemeente. Bezit jij een woning, gebouw of grond? Dan kun je jaarlijks een gecombineerde-aanslag verwachten (gereed in februari). Je vindt daarin het tarief en het te betalen bedrag t.a.z. de OZB-heffing. In 2024 betaal je 0,1437% over de WOZ waarde aan OZB belasting in Waadhoeke. Een gemiddelde woning betaalt €249.

Hoe komt de WOZ-waarde tot stand?
De waarde wordt bepaald op basis van beschikbare gegevens. Hiervoor gebruiken ze kenmerken zoals: waar staat de woning, oppervlakte van het perceel, onderhoudsstaat en verkoopcijfers van huizen in de omgeving in de omgeving. In Nederland is het kadaster de instantie voor het verzamelen van actuele woninggegevens.

Hoe kan ik het taxatieverslag opvragen?
Op het moment dat je de aanslag van de gemeente binnen hebt gekregen heb je ook recht om het taxatieverslag in te zien. Deze kan je bekijken via de site van de gemeente (www.waadhoeke.nl). In het rapport krijg je inzicht in de gebruikte gegevens als; type object, kadastrale gegevens, bijgebouwen, adresgegevens, oppervlakte van het perceel, grootte van het pand. In dit taxatieverslag vind je daarbij ook verkooptransacties van soortgelijke woningen die rondom de waardepeildatum zijn verkocht.

Hoe kan ik bezwaar aantekenen tegen een te hoge WOZ-waarde in Waadhoeke?
Het indienen van een bezwaarschrift kan in een termijn van 6 weken na de datum van het aanslagbiljet. Neem het taxatieverslag goed door en weeg af of de referentiewoningen in de wijken vergelijkbaar zijn met jouw woning. Ligt de WOZ-waarde te ver af van de correcte prijs? Dien dan een bezwaarschrift in bij de gemeente (inclusief uitgebreide onderbouwing). Gebruik hiervoor devoorbeeldbrief of schakel een juridisch specialist in.

Waarom moet ik een bezwaar indienen?
Als je van mening bent dat de calculatie van de WOZ niet correct is dan kun jij een bezwaarschrift schrijven en indienen. Naar aanleiding van de procedure kan het zijn dat de waarde wordt verminderd. Je betaalt dan minder OZB en andere (gemeentelijke) belastingen. Opmerking: ga je een woning in de verkoop zetten? Dan speelt er nog wat anders mee. Kopers kijken naar de huidige WOZ-waarde van jouw huis, en baseren mede daarop het bod. Een lagere waardering onroerende zaken in Waadhoeke kan de verkoopkansen verkleinen.

 • WOZ bezwaar Nij Altoenae
 • WOZ bezwaar Westhoek
 • WOZ bezwaar St.-Annaparochie
 • WOZ bezwaar Vrouwenparochie
 • WOZ bezwaar Oudebildtzijl
 • WOZ bezwaar St.-Jacobiparochie
 • WOZ bezwaar Boksum
 • WOZ bezwaar Blessum
 • WOZ bezwaar Deinum
 • WOZ bezwaar Marsum
 • WOZ bezwaar Dronryp
 • WOZ bezwaar Menaam
 • WOZ bezwaar Slappeterp
 • WOZ bezwaar Ingelum
 • WOZ bezwaar Berltsum
 • WOZ bezwaar Wier
 • WOZ bezwaar Bitgum
 • WOZ bezwaar Bitgummole
 • WOZ bezwaar Minnertsga
 • WOZ bezwaar Wjelsryp
 • WOZ bezwaar Spannum
 • WOZ bezwaar Tzummarum
 • WOZ bezwaar Firdgum
 • WOZ bezwaar Klooster Lidlum
 • WOZ bezwaar Oosterbierum
 • WOZ bezwaar Sexbierum
 • WOZ bezwaar Pietersbierum
 • WOZ bezwaar Tzum
 • WOZ bezwaar Hitzum
 • WOZ bezwaar Achlum
 • WOZ bezwaar Herbaijum
 • WOZ bezwaar Dongjum
 • WOZ bezwaar Boer
 • WOZ bezwaar Ried
 • WOZ bezwaar Peins
 • WOZ bezwaar Schalsum
 • WOZ bezwaar Zweins
 • WOZ bezwaar Skingen
 • WOZ bezwaar Winsum
 • WOZ bezwaar Baaium
 • WOZ bezwaar Franeker
 • Plaats een reactie