WOZ bezwaar Klooster Lidlum

> Direct bezwaar maken

Als eigenaar van een woning, bedrijfspand of een andere onroerende zaak krijg je aan het begin van het jaar de nieuwe vastgestelde WOZ-waarde. WOZ houdt in: een indicatie van de verkoopprijs van een gebouw. Op basis van deze woningwaarde worden diverse belastingen berekend zoals natuurlijk de OZB maar het wordt ook gebruikt voor de waterschapsbelasting en het eigenwoningforfait. Is er sprake van een te hoge woningwaarde en zou je graag bezwaar maken tegen de WOZ-waarde in Klooster Lidlum? Op dit portaal geven we inzicht in de verschillende mogelijkheden.

 • De gemeente Waadhoeke komt elk jaar met een indicatie van de marktwaarde van een huis.
 • Op basis van deze huizenprijs worden er diverse belastingen vastgesteld.
 • Het is verstandig om hier elk jaar goed naar te kijken zodat de (gemeentelijke) belastingen binnen de perken blijven.
 • De WOZ-beschikking die je in 2024 vaak digitaal ontvangt is gebaseerd op de waarde van jouw woning op peildatum 1 januari 2023.
 • Wanneer je kunt aantonen dat de calculatie van de WOZ niet actueel is kan je bezwaar maken bij de desbetreffende ambtenaren. Dit moet kenbaar gemaakt worden binnen 6 weken na dagtekening van het aanslagbiljet.
 • Het is vrij eenvoudig zelf te doen, of kies voor een jurist die alles uit handen neemt. Vaak hanteren ze een ‘no-cure-no-pay’ strategie.

WOZ waarde Klooster Lidlum 2024

Elk jaar ontvang je een WOZ-beschikking. Statistieken doorzoeken over de gemiddelde WOZ-waarde en welke andere woonlasten er zijn? In de bijgaande tabel check je een indicatie van de gemiddelde woonlasten in Klooster Lidlum (uitgegaan van een meerpersoonshuishouden). Op deze website kan je ook aan de slag met aanvullende informatie over WOZ-waarde berekenen.

ProvincieFriesland
GemeenteWaadhoeke
Postcode8853
Netnummer0518 (+31518)
Gemiddelde WOZ-waarde€174.000
OZB-tarief woningen0,1437%
Gemiddeld betaalde OZB€249
Rioolheffing€268
Afvalstoffenheffing€260
Totale woonlasten€777
Schema met gemiddelde WOZ, OZB en gemeentelijke heffingen in Klooster Lidlum.

Kostenberekening: je beschikt over een eigen huis in de gemeente Waadhoeke. De gemeente heeft een WOZ-waarde berekent van €261.000. Voor de onroerendezaakbelasting moet je dan rekenen op €261.000 x 0,1437% = €375.

Gratis en snel WOZ-bezwaar maken?

Start de gratis waardescan en ontdek jouw besparing

Bezwaar maken WOZ: hoe moet ik dat doen?

Te maken met een te hoge WOZ-waarde in Klooster Lidlum? Je kunt hiervoor een bezwaar indienen. Het indienen van een bezwaarschrift moet binnen 1,5 maand, gerekend vanaf de dagtekening van het aanslagbiljet. In het bijgaande vijfstappenplan verduidelijken we hoe WOZ aanvechten in Klooster Lidlum werkt.

5-stappenplan voor een lagere WOZ-waarde

 1. Neem de beschikking door

  Het gemeentelijke aanslagbiljet krijg je aan het begin van elk jaar. Of ga naar wozwaardeloket.nl om in te zien of de waarde al ingevoerd is. Je kunt hier ook zien hoe de waarde de laatste jaren is ontwikkeld.

 2. Taxatieverslag doornemen

  Het opgestelde taxatierapport bekijk je in het digitale WOZ-loket Klooster Lidlum. Gewoonlijk kan dit alleen met DigiD. Deze verslaglegging draagt bij aan de berekening van de vastgestelde WOZ-waarde.

 3. Controle woningwaarde

  Beoordeel of de waarde correct is. De heffingsambtenaar vergelijkt jouw huis met de verkoopprijs van vergelijkbare woningen. Ga na of deze huizen vergelijkbaar zijn met jouw woning, of dat ze totaal van elkaar verschillen. Bijvoorbeeld omdat ze op een goede plek gebouwd zijn (ligging) of omdat jouw woning een slechte staat van onderhoud heeft.

 4. Bezwaar maken

  Het WOZ-bezwaar maken moet binnen 6 weken na dagtekening ingediend zijn. Goed voorwerk is belangrijk, zoals een compleet taxatierapport. Om je snel op te weg te helpen adviseren wij de voorbeeldbrief te raadplegen. Dikwijls bestaat ook de optie om telefonisch bezwaar te maken.

 5. Inhoudelijke toelichting gemeente

  Jouw gemeente heeft tot en met eind december de tijd om te beslissen. Wordt jouw bezwaar afgekeurd? Dan is er nog de mogelijkheid om te procederen in hoger beroep met een advocaat.

Hoogte WOZ-waarde bekijken

Direct bekijken hoe hoog de WOZ-waarde 2024 is? Deze kan je gratis inzien via wozwaardeloket.nl. Met deze zoekfunctie kun jij je huis snel vinden (straat & postcode). Je achterhaalt daar ook kenmerken zoals bouwjaar, oppervlakte en de WOZ-waardes van de afgelopen jaren. De verwachte tarieven van onroerende zaken is inzichtelijk voor iedereen. In het taxatieverslag dat kan worden opgevraagd staat hoe deze waardes zijn gecalculeerd. Je kunt dit WOZ-rapport aanvragen bij de gemeente. In het onderstaande overzicht vind je de gemiddelde vastgestelde woningwaarde van enkele jaren terug.

JaartalGemiddelde WOZ% verandering
2020€174.0006,7%
2019€163.0005,8%
2018€154.000
2017
2016
2015
Overzicht met recente WOZ-waarde in de gemeente Waadhoeke.

Ja, ik wil gratis bezwaar maken tegen de WOZ.

Start gratis WOZ-bezwaar

woz-waarde-klooster-lidlum-8853

Woningtaxatie in Klooster Lidlum

Vind jij de nieuwe WOZ-waarde aan de hoge kant? In die situaties kun jij je wenden tot de gemeente. Jouw bezwaarschrift WOZ Klooster Lidlum zal een stuk overtuigender zijn met een officieel taxatierapport. Aan de hand van een WOZ contra taxatie heb je serieus kans dat men gehoor geeft aan je verzoek. Het is namelijk een perfect bewijsstuk dat het woonobject een lagere waarde heeft dan de vastgestelde waarde van de gemeente. De investering van een WOZ-taxatierapport in Klooster Lidlum ligt zo rond de €270. Neemt de gemeente je verzoek over, en wordt de WOZ aangepast? Dan heb je mogelijk recht op een vergoeding van de kosten (tot een max. van €242).

Een taxateur in de regio zoeken
In deze tabel vergelijk je taxateurs en makelaars in Klooster Lidlum die jouw kunnen ondersteunen bij een officieel taxatierapport om de WOZ aan te passen. Vergelijk ook vastgoedadviseurs in de regio zoals in Firdgum, Tzummarum, Waaksens, Hinnaard en Spannum.

Geen taxatiebedrijven gevonden! Meld jouw bedrijf aan
In deze plaats zijn er nog geen taxateurs gevonden. Klik hier om een nieuw bedrijf aan te melden.

Veelgestelde vragen en antwoorden (FAQ)

Waar staat de WOZ-waarde voor?
De wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ) is van toepassing op vastgoed. Elke eigenaar krijgt jaarlijks hiervoor een aanslag in de bus. Deze waarde wordt gebaseerd op de waarde van de woning op 1 januari 2023. De geïndexeerde huizenprijs heeft invloed op berekening van de heffingen. De WOZ 2024 is de commerciële waarde van jouw huis op 1 januari 2023 en wordt bepaald door onderwerpen als: type woning, oppervlakte, bijgebouwen, onderhoudsniveau, grootte, bouwjaar en de verkoopprijs van vergelijkbare woningen.

Wat is een WOZ-beschikking?
Aan het begin van het jaar krijg je een WOZ-beschikking in Klooster Lidlum. In deze gemeentelijke beschikking staan de actuele woningwaarde en de periodieke gemeentelijke belastingen zoals onroerendezaakbelasting (ozb), rioolheffing, en afvalstoffenheffing. Ook de waterschappen gebruiken deze gegevens. Ook gebruik je dit voor de inkomstenbelasting (eigenwoningforfait).

Hoe komt de OZB-belasting tot stand?
Hier gaat het om de onroerende-zaakbelasting die je – als percentage van de WOZ-waarde – moet betalen aan de gemeente. Bezit jij een woning? Dan krijg je automatisch een gecombineerde aanslag (gereed in februari). Daarin staat onder andere de OZB-heffing. In 2024 betaal je 0,1437% over de WOZ waarde aan OZB belasting in Klooster Lidlum. In 2024 betaal je gemiddeld aan OZB €249.

Hoe wordt de WOZ-waarde van een woning bepaald?
De waarde wordt gecalculeerd met behulp van beschikbare gegevens. Hiervoor gebruiken ze aspecten als: waar het huis gelegen is, woonoppervlakte, onderhoudstoestand en vergelijkbare woningen die recent verkocht zijn in de regio. Via de websites van het kadaster bekijk je ook eenvoudig de juiste woninggegevens.

Wat is een taxatieverslag?
Op het moment dat je de definitieve aanslag van dit jaar hebt, is tevens het taxatieverslag beschikbaar voor inzage. Deze kan je bekijken in het WOZ-loket van de gemeente (www.waadhoeke.nl). In het taxatieverslag staan belangrijke gegevens zoals: kadastrale gegevens, grootte van het pand, adresgegevens, bijgebouwen, bouwjaar, oppervlakte van het perceel. In dit taxatieverslag vind je ook details van verkoopprijzen van vergelijkbare huizen die rond de peildatum van eigenaar zijn gewisseld.

Hoe kan ik bezwaar aantekenen tegen een te hoge WOZ-waarde in Klooster Lidlum?
Bezwaar maken kan in een periode van 6 weken na de dagtekening van de WOZ-beschikking. Bekijk het bijbehorende taxatieverslag en onderzoek of de vergelijkbare woningen in de wijken vergelijkbaar zijn met jouw woning. Klopt de WOZ-waarde niet met de werkelijkheid? Dien dan een bezwaarschrift in bij de gemeente, inclusief argumenten. Je kunt dit eenvoudig zelf doen middels onze voorbeeldbrief of maak gebruik van de diensten van een taxeur of juridisch specialist.

Wanneer is het verstandig om bezwaar in te dienen?
Als je het gevoel hebt dat de waarde van jouw huis verkeerd is ingeschat dan kun jij bezwaar maken bij gemeente. Het effect van het bezwaar is doorgaans dat je een lagere waarde voor je woning krijgt. De te betalen gemeentelijke belasting wordt dan ook minder. Goed om te weten: ga je verhuizen en wil je jouw huis verkopen? Dan speelt er nog wat anders mee. Geïnteresseerden kijken naar de huidige WOZ-waarde van jouw huis want dit zegt iets over de marktprijs. Een lagere waardering onroerende zaken in Klooster Lidlum kan de verkoopkansen verkleinen.

Plaats een reactie