WOZ bezwaar Blessum

> Direct bezwaar maken

Als bezitter van een woning of bedrijfspand krijg je jaarlijks aan het begin van het jaar een nieuwe WOZ-beschikking. De WOZ wil zeggen een inschatting van de waarde van een pand door de gemeente. Op basis van deze woningwaarde allerlei belastingen berekend zoals de verplichte OZB maar ook het eigenwoningforfait. Is de waarde van het huis te hoog en zou je graag bezwaar maken tegen de WOZ-waarde in Blessum? Hieronder bieden wij meer informatie over de verschillende mogelijkheden.

 • De gemeente Waadhoeke komt elk jaar met een indicatie van de verkoopprijs van een huis.
 • Aan de hand van deze huizenprijs wordt de hoogte van verschillende belastingen bepaald.
 • Het is essentieel om hier scherp op te zijn zodat je niet een onnodig hoog bedrag aan belastingen kwijt bent.
 • De WOZ-beschikking die je begin 2024 krijgt is een schatting van de marktwaarde van je woning op peildatum 1 januari 2023.
 • Wanneer je kunt aantonen dat de calculatie van de WOZ niet actueel is kun jij hiertegen bezwaar maken. Je moet het bezwaar indienen binnen 6 weken na de datum van het aanslagbiljet.
 • Dit is privé te regelen, maar er zijn ook tal van juristen die dit graag voor je doen. Kies altijd voor een no-cure-no-pay afhandeling.

WOZ waarde Blessum 2024

Elke woningbezitter krijgt een WOZ-beschikking. Achtergrondgegevens bekijken over de gemiddelde WOZ-waarde en de verschillende woonlasten in de gemeente? In de tabel hieronder bieden we een samenvatting van de verschillende woonlasten in Blessum (waarbij we inzoomen op een meerpersoonshuishouden). Op wozwaardespecialist.nl lees je ook meer informatie over WOZ-waarde vragen.

ProvincieFriesland
GemeenteWaadhoeke
Postcode9032
Netnummer058 (+3158)
Gemiddelde WOZ-waarde€174.000
OZB-tarief woningen0,1437%
Gemiddeld betaalde OZB€249
Rioolheffing€268
Afvalstoffenheffing€260
Totale woonlasten€777
Weergave van gemiddelde WOZ, OZB en gemeentelijke heffingen in Blessum.

Stel: je woont in een koophuis in de gemeente Waadhoeke. De WOZ-waarde is vastgesteld op €232.000. De onroerendezaakbelasting is dan € 232.000 x 0,1437% = €333.

Moeiteloos bezwaar tegen een hoge WOZ maken?

Start met de gratis check en ontdek meteen jouw besparing

Bezwaar maken WOZ: hoe doe ik dat?

Wil jij een verlaging afdwingen voor een te hoge WOZ-waarde in Blessum? Je kunt hiervoor een bezwaar indienen. Doe dit altijd binnen 1,5 maand, gerekend vanaf de dag volgend op de dagtekening van de beschikking. In het stappenplan hieronder duiden we hoe WOZ aanvechten in Blessum werkt.

Een lagere WOZ-waarde bedingen in 5 stappen

 1. Onderzoek de beschikking

  Het aanslagbiljet van de gemeente ontvang je (digitaal) in de eerste 3 maanden van het jaar. Of ga naar wozwaardeloket.nl om te bekijken of de waarde al ingevoerd is. Je vindt hier tevens de waardes van de afgelopen jaren.

 2. Taxatieverslag openen

  Het eenvoudige taxatierapport kan je raadplegen via het WOZ-loket Blessum. Meestal kan dit alleen met DigiD. Het document is feitelijk een onderbouwing van de geregistreerde woningwaarde.

 3. Beoordeling marktwaarde

  Weeg af of de geregistreerde waarde wel klopt. De heffingsambtenaar vergelijkt jouw huis met de verkoopprijs van vergelijkbare woningen. Controleer of deze woonobjecten vergelijkbaar zijn met jouw woning, of dat ze significant verschillen. Onder andere doordat ze een beter uitzicht hebben of dat er sprake is van veel duurzaamheidinvesteringen.

 4. Bezwaarschrift indienen

  Het WOZ-bezwaar maken moet je zo snel mogelijk doen. Let erop dat je alles juist onderbouwd met eventueel een taxatierapport. Hiervoor zijn online verschillende voorbeeldbrieven te vinden. Vaak bestaat ook de optie om telefonisch bezwaar te maken.

 5. Behandeltermijn en reactie gemeente

  De heffingsambtenaar van de gemeente heeft tot het einde van het kalenderjaar de gelegenheid om jou een reactie te geven. Vind jij de uitspraak onterecht? Dan kun je in beroep gaan tegen de uitspraak met een advocaat.

Actuele WOZ-waarde opvragen

Nieuwsgierig naar de vastgestelde WOZ-waarde van 2024?Deze kan je gratis inzien via www.wozwaardeloket.nl. Op dit platform kun jij je huis snel vinden (straat & postcode). Je achterhaalt daar ook de vastgestelde waardes van de laatste paar jaar. De verwachte tarieven van onroerende zaken is openbaar beschikbaar. In het gemeentelijke taxatieverslag staat hoe de waarde tot stand komt. Dit WOZ-rapport staat klaar in je mijnoverheid account. In het schema hieronder vind je de de gemiddelde waarde van woningen van de afgelopen periode.

JaartalGemiddelde WOZ% verandering
2020€174.0006,7%
2019€163.0005,8%
2018€154.000
2017
2016
2015
Gemiddelde WOZ-waarde in de gemeente Waadhoeke.

Ja, verlaag mijn WOZ-waarde

Realiseer direct een lagere OZB

woz-waarde-blessum-9032

Woningtaxatie in Blessum

Wil jij een verlaging van de WOZ-waarde? Dan raden we aan om bezwaar te maken. Jouw bezwaarschrift WOZ Blessum kan je nog sterker maken met een officieel taxatierapport. Dankzij een WOZ contra taxatie nemen de kansen toe om in het gelijk gesteld te worden. Het is een heel betrouwbaar bewijs dat het woonobject een lagere waarde heeft dan de inschatting die de gemeente heeft gemaakt. De prijs van een WOZ-taxatierapport in Blessum ligt rond de €200. Word je in het gelijk gesteld, en wordt de WOZ aangepast? Soms heb je recht op een vergoeding (maximaal €242).

Vind een taxateur in de buurt
In het overzicht hieronder vergelijk je taxateurs en makelaars in Blessum die jou kunnen voorzien van een deskundig taxatierapport om de WOZ aan te passen. Bekijk ook vastgoedadviseurs in naburige plaatsen zoals Boksum, Hilaard, Jellum, Bears en Weidum.

Geen taxatiebedrijven gevonden! Meld jouw bedrijf aan
In deze plaats zijn er nog geen taxateurs gevonden. Klik hier om een nieuw bedrijf aan te melden.

Veelgestelde vragen en antwoorden (FAQ)

Wat betekent de WOZ-waarde?
De wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ) geldt voor elke huizenbezitter. Elk huis ontvangt jaarlijks een geüpdatete woningwaarde. Deze waarde baseert men op het jaarlijkse taxatierapport van 2024. De waarde van de WOZ bepaalt gemeentelijke belastingen en de IB. De WOZ 2024 is de inschatting van de waarde van jouw woning op 1 januari 2023 en wordt bepaald door kenmerken als: type woning, grootte, oppervlakte, onderhoudsniveau, bijgebouwen, ligging en vergelijkbare woningen die rond het begin van vorig jaar verkocht zijn.

Wat is de WOZ-beschikking?
Elk jaar ontvang je een WOZ-beschikking in Blessum. In deze gemeentelijke beschikking vind je een indicatie van de woningwaarde en de daaraan gekoppelde gemeentelijke belastingen zoals onroerendezaakbelasting (ozb), rioolheffing, en afvalstoffenheffing. Het waterschap rekent ook met deze gegevens. De beschikking speelt ook een rol bij de aangifte inkomstenbelasting (IB) / eigenwoningforfait.

Wat is de OZB-belasting?
Het betreft de onroerende-zaakbelasting die je – als percentage van de WOZ-waarde – moet betalen aan de gemeente. Ben jij de bezitter dan een huis? Dan kun je jaarlijks een gecombineerde-aanslag verwachten (in de eerste maanden van het jaar). Je vindt daarin als belangrijkste kostenpost de OZB-heffing. In 2024 betaal je 0,1437% over de WOZ waarde aan OZB belasting in Blessum. Voor woningen ligt het gemiddelde tarief op €249.

Op basis waarvan is de WOZ-waarde tot stand gekomen?
De waarde wordt vastgesteld door middel van verschillende objectkenmerken. Ze onderzoeken aspecten als: ligging van het perceel, hoe groot de woning is (oppervlakte), onderhoudsstaat en 1 of meer vergelijkbare woningen in de wijk. In Nederland is het kadaster de instantie voor het verzamelen van actuele woninggegevens.

Waar vind ik mijn taxatieverslag?
Op het moment dat je de aanslag van de gemeente binnen hebt gekregen staat er ook een taxatieverslag voor je klaar. Je kunt dit rapport aanvragen bij de gemeente (www.waadhoeke.nl). In dit document zijn diverse zaken opgenomen zoals: kadastrale gegevens, grootte van het pand, type object, bouwjaar, oppervlakte van het perceel, adresgegevens. In zo’n taxatieverslag bekijk je eveneens verkoopcijfers van andere vergelijkbare woningen die rond 1 januari 2023 te koop zijn aangeboden.

Hoe kan ik bezwaar aantekenen tegen een te hoge WOZ-waarde in Blessum?
Je dient bezwaar te maken binnen 45 dagen na ontvangst van de beschikking. Neem het taxatieverslag goed door en check of de aangehaalde huizen in de wijken in hoofdlijnen hetzelfde zijn als jouw huis. Wil je dan toch de WOZ-waarde verlagen? Schrijf dan een bezwaarschrift naar de gemeente (inclusief uitgebreide onderbouwing). Gebruik gerust een professionele voorbeeldbrief of schakel een juridisch specialist in.

Wanneer is het verstandig om bezwaar in te dienen?
Als je vermoedt dat er een fout is gemaakt bij de WOZ berekening dan kan je bezwaar maken. Bezwaar maken kan ertoe leiden dat de woningwaarde kan worden verlaagd. De gemeentelijke belasting kan zo een stuk lager uitpakken. Disclaimer: ga je verhuizen en wil je jouw huis verkopen? Dan kan een te lage waarde niet handig zijn. Kopers kijken naar de WOZ-waarde van jouw woning, en baseren mede daarop het bod. Een lagere waardering onroerende zaken in Blessum zorgt ervoor dat een huis in potentie minder zal opbrengen.

Plaats een reactie