WOZ bezwaar Boer

> Direct bezwaar maken

Als bezitter van een woning of bedrijfspand krijg je in het eerste kwartaal van het jaar een aanslag met daarbij je nieuwe WOZ-waarde. Onder WOZ verstaan we: een schatting van de waarde van jouw huis. Op basis van de woningwaarde die is vastgesteld kan men verschillende heffingen opleggen zoals de OZB beschikking en uiteraard het eigenwoningforfait. Hebben ze de verwachte prijs van je huis te hoog ingeschat en wil je een bezwaarprocedure starten tegen de WOZ-waarde in Boer? Op deze website vind je uitgebreide informatie over wat je moet doen.

 • De gemeente Waadhoeke raamt ieder jaar de marktwaarde van een huis.
 • Met behulp van de vastgestelde huizenprijs worden er diverse belastingen vastgesteld.
 • Het is aan te raden hier scherp op te zijn zodat de heffingen niet onnodig hoog zijn.
 • De WOZ-beschikking die je in 2024 vaak digitaal ontvangt is een indicatie van de woningwaarde op peildatum 1 januari 2023.
 • Wanneer je kunt aantonen dat de WOZ niet juist is dan kun jij een bezwaarprocedure starten. Men moet dit bezwaar indienen binnen 6 weken na datum van de beschikking.
 • Men kan eenvoudig online bezwaar maken, maar er zijn ook tal van juristen die dit graag voor je doen. Doorgaans kan dit op no-cure-no-pay basis.

WOZ waarde Boer 2024

Ieder jaar krijg jij een WOZ-beschikking. Informatie opvragen over de gemiddelde WOZ-waarde en hoe hoog de OZB dit jaar is? In de onderstaande lijst bekijk je een overzicht met de recente woonlasten in Boer van een meerpersoonshuishouden. Eveneens vind je ook meer informatie over WOZ-waarde zakelijk.

ProvincieFriesland
GemeenteWaadhoeke
Postcode8809
Netnummer0517 (+31517)
Gemiddelde WOZ-waarde€174.000
OZB-tarief woningen0,1437%
Gemiddeld betaalde OZB€249
Rioolheffing€268
Afvalstoffenheffing€260
Totale woonlasten€777
Schema met OZB, gemiddelde WOZ en gemeentelijke heffingen in Boer.

Calculatie: je beschikt over een eigen huis in de gemeente Waadhoeke. De WOZ-waarde die daarbij hoort ligt op €240.000. De onroerendezaakbelasting is in dit geval €240.000 x 0,1437% = €345.

Moeiteloos bezwaar tegen een hoge WOZ maken?

Doe de gratis waardescan en bespaar direct veel geld

Bezwaar maken WOZ: informatie en uitleg

Word jij geconfronteerd met een te hoge WOZ-waarde in Boer? Dan kan je vrij eenvoudig een bezwaar indienen. Men heeft hiervoor zo’n 1,5 maand de tijd, gerekend vanaf de dagtekening van het aanslagbiljet. In het bijgaande vijfstappenplan maken we je duidelijk hoe WOZ aanvechten in Boer nu precies werkt.

5-stappenplan voor een lagere WOZ-waarde

 1. Wacht de beschikking af

  Het aanslagbiljet met gemeentelijke heffingen krijg je opgestuurd in de eerste 12 weken van het jaar. Of gebruik de website wozwaardeloket.nl om te achterhalen of de WOZ al geregistreerd staat. Je kunt daar ook de waarde van de afgelopen jaren inzien.

 2. Taxatieverslag opvragen

  Het taxatierapport download je vanuit het WOZ-loket Boer. Over het algemeen is een DigiD account vereist. Deze documentatie is feitelijk een onderbouwing van de waarde die de heffingsambtenaar heeft vastgesteld.

 3. Controle woningprijs

  Beoordeel of de waarde consistent is met de verkoopprijs. De heffingsambtenaar maakt een vergelijking van jouw object met 1 of meer vergelijkbare woningen. Check of deze huizen in grote lijnen overeenkomen met jouw woning, of dat ze eigenlijk heel anders zijn dan jouw huis. Een reden kan zijn dat ze een gunstige ligging hebben of wanneer er sprake is van asbest.

 4. Indienen van bezwaarschrift

  Het WOZ-bezwaar maken moet je uiterlijk 6 weken na datum van de WOZ-beschikking indienen. Kom met overtuigend bewijs zoals een taxatierapport. Om je snel op te weg te helpen kun je onze voorbeeldbrief downloaden. Steeds vaker kan je ook telefonisch bezwaar maken.

 5. Behandeltermijn en reactie gemeente

  De gemeente heeft tot het einde van het jaar waarin het bezwaar is ingediend de optie om het bezwaar af te keuren. Wordt jouw bezwaar afgekeurd? Dan kun je in beroep gaan tegen de uitspraak met een advocaat.

Actuele WOZ-waarde checken

Wil je meteen weten wat de WOZ-waarde 2024 is? Dit kan je het gemakkelijkste bekijken via het WOZ-waardeloket van de overheid. Daar zijn de waardes van alle huizen verzameld. Je vindt daar direct ook de WOZ-waardes van de laatste paar jaar. De waarde van onroerende zaken is voor alle Nederlanders te bekijken. In het opgestelde taxatieverslag wordt meer precies omschreven hoe deze waarde zijn afgeleid. Dit WOZ-rapport kun je opvragen bij je gemeente. In het schema hieronder vergelijk je de gemiddelde woningwaardes van meerdere jaren geleden.

JaartalGemiddelde WOZ% verandering
2020€174.0006,7%
2019€163.0005,8%
2018€154.000
2017
2016
2015
Tabel met recente WOZ-gegevens in de gemeente Waadhoeke.

Ja, ik wil gratis bezwaar maken tegen de WOZ.

Gratis bezwaar maken, in een paar minuten geregeld

woz-waarde-boer-8809

Woningtaxatie in Boer

Hoopte jij op een lagere WOZ-waarde? Op dat moment heb je de keuze om bezwaar te maken. Jouw bezwaarschrift WOZ Boer kan je nog sterker maken met een officieel taxatierapport. Geholpen door een WOZ contra taxatie vergroot je de kansen dat jouw verzoek wordt gehonoreerd. Het is een heel betrouwbaar bewijs dat het huis een minder hoge marktwaarde heeft dan de beoogde waarde die je gemeente bepaalde. De investering van een WOZ-taxatierapport in Boer komt gemiddeld uit rond de €270. Wordt jij in het gelijk gesteld, en gaan ze de WOZ-waarde verder aanpassen? Er bestaat een vergoeding voor het indienen van een taxatierapport, maar een plafond van €242.

Lokale taxateur zoeken
In de onderstaande tabel check je taxateurs en makelaars in Boer die professionele hulp bieden bij een uitgebreid taxatierapport om een lagere WOZ te verkrijgen. Of klik door voor vastgoedadviseurs in de buurt zoals in Dongjum, Herbaijum, Achlum, Hitzum en Tzum.

Geen taxatiebedrijven gevonden! Meld jouw bedrijf aan
In deze plaats zijn er nog geen taxateurs gevonden. Klik hier om een nieuw bedrijf aan te melden.

FAQ – veelgestelde vragen

Wat wordt bedoeld met de WOZ-waarde?
WOZ staat voor wet Waardering Onroerende Zaken. Elke woning of bedrijfspand ontvangt jaarlijks een aanslagbiljet met een bepaalde woningwaarde. Hieraan ten grondslag ligt een gestandaardiseerd taxatierapport. De waarde van de WOZ bepaalt de calculatie van diverse belastingen. De WOZ 2024 is een indicatie van de verkoopprijs van je huis op 1 januari 2023 en wordt berekend a.d.h.v. onderwerpen zoals: grootte, bouwjaar, oppervlakte, bijgebouwen, type woning, ligging en vergelijkbare woningen rond de waardepeildatum.

Wanneer ontvang ik een WOZ-beschikking?
Doorgaans ontvang je januari of februari de WOZ-beschikking in Boer. Op dit aanslagbiljet bekijk je de ingeschatte woningwaarde en alle verschillende gemeentelijke belastingen zoals bijvoorbeeld onroerendezaakbelasting (ozb) en afval / riool bijdrage. Het waterschap rekent ook met deze gegevens. Ook gebruik je dit voor de IB (aangifte inkomstenbelasting) voor eigenwoningforfait.

Waarom betaal ik OZB-belasting?
Hier gaat het om de onroerende-zaakbelasting die woningeigenaren elk jaar weer opnieuw moeten betalen. Ben jij de bezitter dan een huis? Houd dan rekening met de jaarlijkse gecombineerde-aanslag (rond februari). In deze aanslag staat bijvoorbeeld de OZB-heffing. In 2024 betaal je 0,1437% over de WOZ waarde aan OZB belasting in Boer. Voor woningen ligt het gemiddelde tarief op €249.

Hoe wordt de WOZ-waarde van een woning bepaald?
De waarde wordt vastgesteld d.m.v. verschillende objectkenmerken. Zo wordt er gekeken naar feiten zoals: de ligging van het huis, oppervlakte van het perceel, onderhoudstoestand en 1 of meer vergelijkbare woningen dichtbij jouw woning. Via het kadaster kun je een aanvraag doen voor de juiste woninggegevens.

Wat is een taxatieverslag?
Indien je de beschikking in de bus hebt gekregen, kan je ook online het taxatieverslag downloaden. Je kunt dit rapport aanvragen bij de gemeente (www.waadhoeke.nl). In het document staan belangrijke gegevens zoals: grootte van het pand, type object, bouwjaar, adresgegevens, kadastrale gegevens, bijgebouwen. In dit taxatieverslag vind je ook koopsommen van referentieobjecten die rond 1 januari 2023 te koop zijn aangeboden.

Kan ik zelf een bezwaar indienen tegen een te hoge WOZ-waarde in Boer?
Het indienen van een bezwaarschrift kan in een periode van 1,5 maand na de datum van het aanslagbiljet. Neem het taxatieverslag goed door en check of de getoonde woningen in de wijken inderdaad vergelijkbaar zijn. Vind je de WOZ-waarde niet kloppen? Dien dan een bezwaarschrift in bij de gemeente (uiteraard met goede argumenten). Hiervoor maak je eenvoudig gebruik van onze voorbeeldbrief , bel even met de gemeente of schakel een juridisch specialist in.

Waarom moet ik bezwaar maken?
Als je van mening bent dat de verwachte WOZ van je huis niet klopt dan kun jij bezwaar maken bij gemeente. In het gunstige geval leidt dit ertoe dat de gemeente de woningwaarde herziet. De te betalen gemeentelijke belasting wordt dan ook minder. Niet vergeten: sta je op het punt je woning te verkopen? Dan moet je extra goed nadenken. Geïnteresseerden checken doorgaans eerst de WOZ-waarde, aangezien dit een afspiegeling is van de reële prijs. Een lagere waardering onroerende zaken in Boer heeft dus veel invloed op de uiteindelijke verkoopprijs.

Plaats een reactie