WOZ bezwaar Dongjum

> Direct bezwaar maken

Als bezitter van een woning of bedrijfspand ontvang je in de eerste 12 weken van het jaar een aanslag met daarbij je nieuwe WOZ-waarde. Met WOZ wordt bedoeld: een indicatie van de verkoopprijs van een gebouw. Op basis van de woningwaarde die is vastgesteld worden heffingen en belastingen berekend zoals met name de OZB en de waterschapsbelastingen en het eigenwoningforfait. Geeft de gemeente een te hoge waarde, en wil je een bezwaarprocedure starten tegen de WOZ-waarde in Dongjum? Op deze pagina geven we inzicht in hoe dit werkt.

 • De gemeente Waadhoeke maakt elk jaar een schatting van de marktprijs van een gebouw.
 • Op basis van de huizenprijs die is vastgesteld worden verschillende belastingen berekend.
 • Het is aan te raden hier scherp op te zijn zodat je niet een onnodig hoog bedrag aan belastingen kwijt bent.
 • De WOZ-beschikking die begin 2024 op de mat valt heeft betrekking op de woningwaarde op peildatum 1 januari 2023.
 • Wanneer je het vermoeden hebt dat er een fout is gemaakt bij de WOZ berekening kun jij hiertegen bezwaar maken. De maximaal termijn om dit te doen is 6 weken na de datum van het aanslagbiljet.
 • Je kunt zelf een bezwaarschrift indienen, maar er zijn ook juristen die dit kunnen oplossen. Ons advies is in zee te gaan met een no-cure-no-pay partij.

WOZ waarde Dongjum 2024

Aan het begin van het jaar krijg je de welbekende WOZ-beschikking. Info aanvragen over de gemiddelde WOZ-waarde en hoe hoog de OZB dit jaar is? In de tabel hieronder check je verschillende gegevens van de verschillende woonlasten in Dongjum (waarbij we inzoomen op een meerpersoonshuishouden). Op deze pagina kun je ook verder lezen over WOZ-waarde FAQ.

ProvincieFriesland
GemeenteWaadhoeke
Postcode8808
Netnummer0517 (+31517)
Gemiddelde WOZ-waarde€174.000
OZB-tarief woningen0,1437%
Gemiddeld betaalde OZB€249
Rioolheffing€268
Afvalstoffenheffing€260
Totale woonlasten€777
Weergave van gemiddelde WOZ, OZB en gemeentelijke heffingen in Dongjum.

Stel: je bezit een woning of bedrijfspand in de gemeente Waadhoeke. Hierbij hoort een WOZ-waarde van €239.000. De onroerendezaakbelasting is in dit geval €239.000 x 0,1437% = €343.

Gratis en snel WOZ-bezwaar maken?

Start met de bezwaarcheck en neem direct actie

Bezwaar maken WOZ: waarom en hoe werkt het?

Word jij geconfronteerd met een te hoge WOZ-waarde in Dongjum? Dan kan je een bezwaarschrift indienen. Let op: je hebt hier zes weken de tijd voor, gerekend vanaf de datum die je op de beschikking ziet staan. In het praktisch stappenplan duiden we hoe WOZ aanvechten in Dongjum ingediend kan worden.

WOZ-waarde verlagen in 5 stappen

 1. De beschikking bekijken

  Het WOZ-aanslagbiljet ontvang je in januari, februari of maart. Of ga naar wozwaardeloket.nl om op te vragen of de nieuwste waarde al beschikbaar is. Je ziet hier ook een tabel met de waardes van de afgelopen jaren.

 2. Taxatieverslag bekijken

  Het opgestelde taxatierapport staat voor je klaar in het WOZ-loket Dongjum. Let op: vaak kan dit alleen met DigiD. Het document is feitelijk een onderbouwing van de vastgestelde WOZ-waarde.

 3. Check woningprijs

  Check of de waarde correct is. De heffingsambtenaar kijkt hierbij ook naar verkoopbedragen van vergelijkbare huizen rond de peildatum. Ga na of deze gebouwen in hoofdlijnen hetzelfde zijn als jouw huis, of dat ze eigenlijk heel anders zijn dan jouw huis. Onder andere doordat ze gerenoveerd zijn of wanneer jouw huis sterk verouderd is.

 4. Indienen van bezwaarschrift

  Het bezwaar maken moet je uiterlijk 6 weken na datum van de WOZ-beschikking indienen. Je kunt het bezwaar kracht bijzetten met een recent taxatierapport. Om direct vandaag aan de slag te gaan is een speciale voorbeeldbrief beschikbaar. Dikwijls kan je ook al e.e.a. regelen door even te bellen.

 5. Uitspraak van de gemeente

  Jouw gemeente heeft tot en met eind december de tijd om uitspraak te doen. Ben je het niet eens met de beslissing? Je kunt dan alsnog je gelijk halen met een hoger beroep met een advocaat.

Actuele WOZ-waarde bekijken

Wil je weten wat jouw huidige WOZ-waarde 2024 is? Je kunt dit opvragen via website van het WOZ-waardeloket. Hier kan je zoeken op adres, plaats of postcode. Je ziet hier ook de waarde van de laatste paar jaar. De vastgestelde waarde van onroerende zaken is inzichtelijk voor iedereen. In het taxatieverslag dat kan worden opgevraagd vind je meer details over hoe deze waardes zijn berekend. Je kunt dit WOZ-rapport aanvragen bij de gemeente. Hieronder kan jij de gemiddelde woningwaarde inzien van enkele jaren terug.

JaartalGemiddelde WOZ% verandering
2020€174.0006,7%
2019€163.0005,8%
2018€154.000
2017
2016
2015
Historische ontwikkeling WOZ-waarde gemeente Waadhoeke.

Ja, ik wil bezwaar indienen tegen mijn WOZ

Realiseer direct een lagere OZB

woz-waarde-dongjum-8808

Woningtaxatie in Dongjum

Vind jij de WOZ-waarde die is vastgesteld niet realistisch? Dan raden we aan om bezwaar te maken. Jouw bezwaarschrift WOZ Dongjum zal een stuk overtuigender zijn met een officieel taxatierapport. Met deze WOZ contra taxatie heb je een grotere kans dat jouw verzoek wordt gehonoreerd. Het is namelijk een perfect bewijsstuk dat jouw woning een lagere waarde heeft dan de inschatting die de gemeente heeft gemaakt. De verwachte prijs van zo’n WOZ-taxatierapport in Dongjum is ongeveer €195. Word je in het gelijk gesteld, en wordt de WOZ aangepast? Dan heb je mogelijk recht op een vergoeding van de kosten (tot een max. van €242).

Vind en vergelijk taxateurs
In het schema hieronder verstrekken we taxateurs en makelaars in Dongjum die je mogelijk willen helpen aan een taxatierapport om een lagere WOZ te verkrijgen. Bekijk ook vastgoedadviseurs in de regio, zoals in Herbaijum, Achlum, Hitzum, Tzum en Franeker.

Geen taxatiebedrijven gevonden! Meld jouw bedrijf aan
In deze plaats zijn er nog geen taxateurs gevonden. Klik hier om een nieuw bedrijf aan te melden.

Veelgestelde vragen (FAQ) en antwoorden

Wat is de WOZ-waarde?
WOZ betekent wet Waardering Onroerende Zaken. Elke woning in Nederland ontvangt jaarlijks zo’n aanslagbiljet. Hieraan ten grondslag ligt een gestandaardiseerd taxatierapport. De WOZ-waarde wordt gebruikt als basis voor verschillende soorten belastingen. De WOZ 2024 is de verwachte marktprijs van een woonobject op 1 januari 2023 en wordt bepaald door thema’s zoals: ligging, grootte, onderhoudsniveau, type woning, bouwjaar, bijgebouwen en de verkoopprijs van vergelijkbare woningen.

Wat is een WOZ-beschikking?
Normaal gesproken krijg je aan het begin van het jaar de WOZ-beschikking in Dongjum. In deze aanslag vind je de ingeschatte woningwaarde en alle verschillende gemeentelijke belastingen zoals de onroerendezaakbelasting (OZB), en ook de afvalstoffenheffing, rioolheffing en ledigingen van de container. Ook de waterschappen gebruiken deze gegevens. Je hebt de beschikking tenslotte ook nodig voor de berekening van eigenwoningforfait bij de inkomstenbelasting.

Hoe komt de OZB-belasting tot stand?
Dit staat voor de onroerende-zaakbelasting die gemeenten opleggen aan huiseigenaren. Heb jij zelf een huis? Dan ontvang jij elk jaar deze gecombineerde aanslag (begin van het jaar). Je treft hierin de OZB-heffing voor woningeigenaren. In 2024 betaal je 0,1437% over de WOZ waarde aan OZB belasting in Dongjum. Gemiddeld betaal hier een woningeigenaar €249.

Hoe kan ik de WOZ-waarde berekenen?
De waarde wordt door de gemeente berekend a.d.h.v. verschillende objectkenmerken. Zo wordt er gekeken naar factoren als: de ligging van de woning, hoe groot de woning is (oppervlakte), onderhoudsstaat en 1 of meer vergelijkbare woningen dichtbij jouw woning. Data van het kadaster wordt gebruikt voor het bepalen van de juiste woninggegevens.

Hoe kan ik het taxatieverslag inzien?
Zodra je het aanslagbiljet hebt ontvangen staat er ook een taxatieverslag voor je klaar. Deze kan je downloaden via het online loket van de gemeente (www.waadhoeke.nl). In het rapport zijn allerlei zaken zoals: adresgegevens, oppervlakte van het perceel, bijgebouwen, type object, bouwjaar, grootte van het pand. In dit taxatieverslag bekijk je ook koopsommen van soortgelijke woningen die die rond 1 januari vorig jaar (de waardepeildatum) zijn verkocht.

Hoe kan ik bezwaar aantekenen tegen een te hoge WOZ-waarde in Dongjum?
Je dient bezwaar te maken in een termijn van 6 weken na datum van de WOZ-beschikking. Bekijk het bijbehorende taxatieverslag en onderzoek of de referentiewoningen in de wijken inderdaad gelijkwaardig zijn. Ligt de WOZ-waarde te ver af van de correcte prijs? Formuleer dan een bezwaarschrift voor de gemeente met daarbij jouw argumenten. Daarvoor is er een speciale voorbeeldbrief of laat het doen door een taxateur of juridisch specialist.

Wanneer is het verstandig om bezwaar in te dienen?
Als je vermoedt dat er een fout is gemaakt bij de WOZ berekening dan kan je bezwaar aantekenen. Het gevolg van de bezwaarprocedure is dat de waarde lager wordt ingeschat. Dit zorgt weer voor lagere (gemeentelijke) belastingen. Aandachtspunt: ga je een woning in de verkoop zetten? Dan wil je juist geen lagere waarde. Kopers checken doorgaans eerst de WOZ-waarde, want dit heeft invloed op het bod dat zij uitbrengen. Een lagere waardering onroerende zaken in Dongjum zorgt ervoor dat een huis in potentie minder zal opbrengen.

Plaats een reactie