WOZ bezwaar Oosterbierum

> Direct bezwaar maken

Als woningeigenaar ontvang je in de eerste 3 maanden van het jaar de aanslag OZB met daarop de nieuwe WOZ-waarde. De WOZ is: een inschatting van de waarde van een pand door de gemeente. Met behulp van de vastgestelde woningwaarde is de gemeente instaat heffingen op te leggen zoals de OZB beschikking en het eigenwoningforfait. Is de woningwaarde te hoog en ga je bezwaar maken tegen de WOZ-waarde in Oosterbierum? Op dit portaal praten we je bij over hoe dit werkt.

 • De gemeente Waadhoeke begroot jaarlijks de verkoopprijs van een huis.
 • A.d.h.v. de huizenprijs worden er diverse gemeentelijke belastingen bepaald.
 • Het is dus slim om deze aanslag goed door te nemen zodat je niet onnodig veel belasting betaalt.
 • De WOZ-beschikking die jij ontvangt in 2024 is gebaseerd op de waarde van jouw woning op peildatum 1 januari 2023.
 • Wanneer je vermoedt de WOZ niet juist is dan kan je bezwaar maken bij de desbetreffende ambtenaren. De uiterlijke datum om dit te doen is 6 weken na datum van de beschikking.
 • Men kan eenvoudig online bezwaar maken, of kies voor een jurist die alles uit handen neemt. Let er goed op dat dit wel een no-cure-no-pay bureau is.

WOZ waarde Oosterbierum 2024

Aan het begin van het jaar krijg je de welbekende WOZ-beschikking. Informatie opvragen over de gemiddelde WOZ-waarde en de hoogte van diverse gemeentelijke heffingen? In de volgende tabel bekijk je een overview van de verschillende woonlasten in Oosterbierum waarbij we uitgaan van een meerpersoonshuishouden. Daarbij tref je ook handige informatie over WOZ belastingen.

ProvincieFriesland
GemeenteWaadhoeke
Postcode8854
Netnummer0518 (+31518)
Gemiddelde WOZ-waarde€174.000
OZB-tarief woningen0,1437%
Gemiddeld betaalde OZB€249
Rioolheffing€268
Afvalstoffenheffing€260
Totale woonlasten€777
Weergave van OZB, gemiddelde WOZ en gemeentelijke heffingen in Oosterbierum.

Rekenvoorbeeld: je beschikt over een eigen huis in de gemeente Waadhoeke. De WOZ-waarde bedraagt op €262.000. De onroerendezaakbelasting is dan € 262.000 x 0,1437% = €376.

Moeiteloos bezwaar tegen een hoge WOZ maken?

Doe de gratis check en verlaag de belastingen

Bezwaar maken WOZ: hoe moet ik dat doen?

Wil jij een verlaging afdwingen voor een te hoge WOZ-waarde in Oosterbierum? Je kunt dan bezwaar maken. Je hebt hiervoor 1,5 maand de tijd, gerekend vanaf de dagtekening van het aanslagbiljet. In het bijgaande vijfstappenplan duiden we hoe WOZ aanvechten in Oosterbierum nu precies werkt.

In vijf stappen een lagere WOZ-waarde realiseren

 1. De beschikking bekijken

  Het aanslagbiljet met gemeentelijke heffingen krijg je opgestuurd in de eerste 12 weken van het jaar. Of surf naar wozwaardeloket.nl om op te vragen of de waarde al ingevoerd is. Je kunt daar ook de waarde van de afgelopen jaren inzien.

 2. Taxatieverslag inzien

  Het samengestelde taxatierapport download je vanuit het WOZ-loket Oosterbierum. Meestal heb je hier DigiD voor nodig. Het document bevat kenmerken die van belang zijn voor de WOZ-waarde.

 3. Onderzoek verkoopprijs

  Weeg af of de waarde wel klopt. De heffingsambtenaar onderbouwt de waardering met vergelijkbare woningen. Ga na of deze huizen in grote lijnen overeenkomen met jouw woning, of dat ze nogal afwijken van jouw eigen woning. Bijvoorbeeld omdat ze groter zijn of als er sprake is van vervuilde grond.

 4. Begin met bezwaar maken

  Het bezwaar maken tegen een te hoge woningwaarde moet je uiterlijk 6 weken na datum van de WOZ-beschikking indienen. Let erop dat je alles juist onderbouwd met eventueel een uitgebreide taxatie. Voor het gemak adviseren wij de voorbeeldbrief te raadplegen. Steeds vaker kan je ook bellen met de gemeente.

 5. Uitslag van het onderzoek afwachten

  De gemeente heeft het hele kalenderjaar met een inhoudelijke reactie op het bezwaar te komen. Kan jij je hier niet in vinden? Dan kun je in beroep gaan tegen de uitspraak met een advocaat.

De WOZ-waarde checken

Achterhalen wat de nieuwe WOZ-waarde 2024 is? Je kunt dit dan bekijken via het officiële WOZ-waardeloket. Hier vind je in een handomdraai jouw woning terug. Je bekijkt hier bovendien de waarde van de afgelopen jaren. De marktwaarde van onroerende zaken is inzichtelijk voor iedereen. In het taxatieverslag van de overheid wordt onderbouwd hoe deze waardes zijn gecalculeerd. Het WOZ-rapport is alleen voor jou, en vind je via het loket van de gemeente. In de bijgaande tabel vind je de ontwikkeling van de gemiddelde woningwaarde van de laatste jaren.

JaartalGemiddelde WOZ% verandering
2020€174.0006,7%
2019€163.0005,8%
2018€154.000
2017
2016
2015
Overzicht met recente WOZ-waarde in de gemeente Waadhoeke.

Ja, ik wil een lagere woningwaarde

Maak direct gratis online bezwaar

woz-waarde-oosterbierum-8854

Woningtaxatie in Oosterbierum

Ben jij het niet eens met de nieuwe WOZ-waarde? Je hebt dan het recht om bezwaar in te dienen. Het bezwaarschrift WOZ Oosterbierum kan je nog sterker maken met een uitgebreid taxatierapport. Aan de hand van een WOZ contra taxatie vergroot je de kansen dat je bezwaar gegrond wordt verklaard. Dit is namelijk een betrouwbare analyse het woonobject een lagere waarde heeft dan de gemeente aangeeft. De prijs van een WOZ-taxatierapport in Oosterbierum ligt om en nabij de €200. Geeft de gemeente gehoor, en gaat de waarde omlaag? Vraag de gemeente om een vergoeding van de kosten van het taxatierapport (tot een max. van €242).

Taxateurs in de regio vergelijken
Hieronder bekijk je taxateurs en makelaars in Oosterbierum die jou kunnen ondersteunen met een taxatierapport om jouw WOZ te verlagen. Zoek ook vastgoedadviseurs in de omgeving zoals in Klooster Lidlum, Firdgum, Tzummarum, Waaksens en Hinnaard.

Geen taxatiebedrijven gevonden! Meld jouw bedrijf aan
In deze plaats zijn er nog geen taxateurs gevonden. Klik hier om een nieuw bedrijf aan te melden.

Veelgestelde vragen en antwoorden (FAQ)

Wat is de WOZ-waarde?
Met WOZ bedoelen we de wet Waardering Onroerende Zaken. Elke eigenaar krijgt elk jaar een nieuwe waardering toegestuurd. Deze waarde baseert men op het jaarlijkse taxatierapport van 2024. De geïndexeerde huizenprijs heeft invloed op o.a. de IB, OZB en eigenwoningforfait. De WOZ 2024 is de inschatting van de waarde van een woonobject op 1 januari 2023 en wordt gecalculeerd a.d.h.v. onderdelen als: onderhoudsniveau, oppervlakte, bouwjaar, bijgebouwen, type woning, grootte en verkoopcijfers van huizen in de omgeving.

Wat wordt er verstaan onder een WOZ-beschikking?
Doorgaans ontvang je januari of februari de WOZ-beschikking in Oosterbierum. In deze documenten vind je de verwachte woningwaarde en de jaarlijkse gemeentelijke belastingen zoals de welbekende onroerendezaakbelasting (ozb), maar ook bijvoorbeelde de afvalstoffen- en rioolheffing. De gegevens worden ook gebruikt door het waterschap. Als laatste gebruik je dit ook voor de berekening van eigenwoningforfait bij de inkomstenbelasting.

Wat wordt er bedoeld met de OZB-belasting?
Hiermee bedoelt men de onroerende-zaakbelasting die huiseigenaren jaarlijks betalen aan de gemeente. Ben jij de bezitter dan een huis? Dan ontvang je aan het begin van het jaar de gecombineerde aanslag (gereed in februari). Je vindt daarin als belangrijkste kostenpost de OZB-heffing. In 2024 betaal je 0,1437% over de WOZ waarde aan OZB belasting in Oosterbierum. Gemiddeld betaal hier een woningeigenaar €249.

Hoe wordt mijn WOZ-waarde bepaald?
De waarde komt tot stand a.d.h.v. een speciaal model. Men kijkt naar onderwerpen zoals: ligging, de inhoud van de woning, onderhoudsstaat en referentiewoningen die recent zijn verkocht rondom je huis. Via het kadaster kun je een aanvraag doen voor geverifieerde woninggegevens.

Hoe kan ik het taxatieverslag opvragen?
Wanneer je het aanslagbiljet hebt ontvangen staat er ook een taxatieverslag voor je klaar. Deze kan je inzien in het WOZ-loket van de gemeente (www.waadhoeke.nl). In dit document staan alle gebruikte onderdelen zoals; kadastrale gegevens, grootte van het pand, adresgegevens, bijgebouwen, type object, oppervlakte van het perceel. In dit taxatieverslag vind je tevens prijzen van referentieobjecten die rondom de waardepeildatum zijn verkocht.

Hoe kan ik bezwaar aantekenen tegen een te hoge WOZ-waarde in Oosterbierum?
Het indienen van het bezwaar moet binnen 1,5 maand na dagtekening van de beschikking. Bekijk het bijbehorende taxatieverslag en beoordeel of de aangehaalde woningen in de wijken vergelijkbaar zijn met jouw woning. Is de WOZ-waarde verkeerd ingeschat? Schrijf dan een bezwaarschrift naar de gemeente (uiteraard met goede argumenten). Als uitgangspunt gebruik je de voorbeeldbrief of besteed het uit aan een juridisch specialist.

Wanneer is het verstandig om bezwaar in te dienen?
Als je van mening bent dat er een fout is gemaakt bij de WOZ berekening dan kan je hiertegen bezwaar maken. In het gunstige geval leidt dit ertoe dat de woningwaarde kan worden verlaagd. Hierdoor betaal je uiteindelijk minder belasting. Aandachtspunt: ga je jouw woning verkopen? Dan wil je juist geen lagere waarde. Woningzoekers checken doorgaans eerst de WOZ-waarde om zo hun bod voor te bereiden. Een lagere waardering onroerende zaken in Oosterbierum zorgt doorgaans voor een wat lager startbod.

Plaats een reactie