WOZ bezwaar Tzummarum

> Direct bezwaar maken

Woningbezitters ontvangen in het eerste kwartaal van het jaar de aanslag OZB met daarop de nieuwe WOZ-waarde. Met WOZ bedoelen we een indicatie van de verkoopprijs van een gebouw. Aan de hand van deze woningwaarde worden diverse belastingen berekend zoals natuurlijk de OZB maar ook bij de IB, eigenwoningforfait en voor erf- en schenkbelasting. Stelt de gemeente een te hoge waarde vast, en ben je van plan om bezwaar te maken tegen de WOZ-waarde in Tzummarum? Hier vind je uitgebreide informatie over de verschillende mogelijkheden.

 • De gemeente Waadhoeke komt elk jaar met een indicatie van de marktwaarde van het woonhuis.
 • Gebaseerd op deze huizenprijs wordt duidelijk hoe hoog de verschillende belastingen zijn.
 • Het is essentieel om hier goed naar te kijken zodat de OZB ook klopt met de feitelijke woningwaarde.
 • De WOZ-beschikking die jij ontvangt in 2024 is een afgeleide van de woningwaarde op peildatum 1 januari 2023.
 • Wanneer je kunt aantonen dat de WOZ niet juist is dan kan je hiertegen bezwaar maken. Dit moet je doen binnen uiterlijk 6 weken na dagtekening van de beschikking.
 • Het is vrij eenvoudig zelf te doen, maar je kunt hier ook een jurist voor inschakelen. Kies bij voorkeur voor een no-cure-no-pay bureau.

WOZ waarde Tzummarum 2024

Iedere huiseigenaar ontvangt een WOZ-beschikking. Details bekijken van de gemiddelde WOZ-waarde en de belastingtarieven van de diverse heffingen? In de bijgaande tabel geven we duidelijke info over de recente woonlasten in Tzummarum waarbij we uitgaan van een meerpersoonshuishouden. Tevens kan je ook meer info vinden over WOZ-waarde opvragen .

ProvincieFriesland
GemeenteWaadhoeke
Postcode8851
Netnummer0518 (+31518)
Gemiddelde WOZ-waarde€174.000
OZB-tarief woningen0,1437%
Gemiddeld betaalde OZB€249
Rioolheffing€268
Afvalstoffenheffing€260
Totale woonlasten€777
Lijst met gemiddelde WOZ, OZB en gemeentelijke heffingen in Tzummarum.

Stel: je hebt een koopwoning in de gemeente Waadhoeke. Hierbij hoort een WOZ-waarde van €259.000. Aan de onroerendezaakbelasting betaal je dan €259.000 x 0,1437% = €372.

No-cure-no-pay WOZ-bezwaar maken?

Doe de gratis WOZ-check en verlaag de belastingen

Bezwaar maken WOZ: waarom en hoe werkt het?

Heb jij een te hoge WOZ-waarde in Tzummarum? Dan kan je vrij eenvoudig een bezwaar indienen. Je moet dit indienen binnen 6 weken, gerekend vanaf de datum die op de beschikking staat. In onderstaande stappenplan beschrijven we hoe WOZ aanvechten in Tzummarum ingediend kan worden.

Een lagere WOZ-waarde in 5 stappen

 1. Neem de beschikking door

  Het aanslagbiljet krijg je aan het begin van elk jaar. Of surf naar wozwaardeloket.nl om te achterhalen of de waarde van 2024 al ingevoerd is. De waardes van afgelopen jaren staan ook in dat systeem.

 2. Taxatieverslag downloaden

  Het eenvoudige taxatierapport bekijk je in het digitale WOZ-loket Tzummarum. Over het algemeen moet je daarbij je DigiD inloggegevens bij de hand hebben. Het document dient als onderbouwing van de vastgestelde WOZ-waarde.

 3. Check huizenprijs

  Evalueer of de waardering te hoog is. De heffingsambtenaar kijkt hierbij ook naar de verkoopprijs van vergelijkbare woningen. Evalueer of deze woonhuizen in hoofdlijnen hetzelfde zijn als jouw huis, of dat ze significant verschillen. Een reden kan zijn dat ze gemoderniseerd zijn of als er sprake is van betonrot.

 4. Bezwaarschrift indienen

  Het bezwaar maken tegen een te hoge woningwaarde moet je uiterlijk 6 weken na datum van de WOZ-beschikking indienen. Je kunt het bezwaar kracht bijzetten met een alternatieve taxatie. Daarvoor adviseren wij de voorbeeldbrief te raadplegen. In sommige gevallen kan je ook bellen met de gemeente.

 5. Behandeltermijn en reactie gemeente

  De gemeente heeft tot het einde van het jaar waarin het bezwaar is ingediend de tijd om met een reactie op het bezwaar te komen. Ben je het niet eens met de beslissing? Dan kan jij nog verdere juridische stappen zetten door een hoger beroep met een advocaat.

Huidige WOZ-waarde inzien

Wil je weten wat jouw huidige WOZ-waarde 2024 is? Dit kan je 24/7 inzien via het WOZ-waardeloket. Met deze zoekfunctie kun jij je huis snel vinden (straat & postcode). Je ziet hier ook kenmerken zoals bouwjaar, oppervlakte en de WOZ-waardes van de laatste paar jaar. De vastgestelde waarde van onroerende zaken is beschikbaar voor elke Nederlander. In het samengestelde taxatierapport is te vinden hoe de waarde is vastgesteld. Je kunt dit WOZ-rapport aanvragen bij de gemeente. In de volgende tabel vind je de gemiddelde berekende woningwaarde van enkele jaren terug.

JaartalGemiddelde WOZ% verandering
2020€174.0006,7%
2019€163.0005,8%
2018€154.000
2017
2016
2015
Historische ontwikkeling WOZ-waarde gemeente Waadhoeke.

Ja, ik wil een lagere woningwaarde

Realiseer direct een lagere OZB

woz-waarde-tzummarum-8851

Woningtaxatie in Tzummarum

Is de WOZ-waarde aan de hoge kant? Dan raden we aan om bezwaar te maken. Jouw bezwaarschrift WOZ Tzummarum kan je nog sterker maken met een officieel taxatierapport. Dankzij een WOZ contra taxatie heb je serieus kans dat jouw verzoek wordt gehonoreerd. Dit is namelijk een betrouwbare analyse het woonobject een lagere waarde heeft dan de gemeente stelt. De verwachte prijs van zo’n WOZ-taxatierapport in Tzummarum is ongeveer €205. Wordt jij in het gelijk gesteld, en wordt de WOZ aangepast? Dan heb je mogelijk recht op een vergoeding van de kosten (dit ligt maximaal op €242).

Lokale taxateur zoeken
In de onderstaande tabel bekijk je taxateurs en makelaars in Tzummarum die je mogelijk willen helpen aan een officieel taxatierapport om een lagere WOZ te verkrijgen. Op deze site vind je ook vastgoedadviseurs in de regio zoals in Waaksens, Hinnaard, Spannum, Wjelsryp en Baaium.

Geen taxatiebedrijven gevonden! Meld jouw bedrijf aan
In deze plaats zijn er nog geen taxateurs gevonden. Klik hier om een nieuw bedrijf aan te melden.

FAQ – veelgestelde vragen

Waar staat de WOZ-waarde voor?
De wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ) is van toepassing op vastgoed. Elke woningeigenaar krijgt elk jaar een nieuwe waardering toegestuurd. Deze waarde baseert men op het jaarlijkse taxatierapport van 2024. De geïndexeerde huizenprijs heeft invloed op gemeentelijke belastingen en de IB. De WOZ 2024 is een indicatie van de verkoopprijs van je woning op 1 januari 2023 en komt tot stand door zaken als: ligging, onderhoudsniveau, oppervlakte, grootte, bijgebouwen, type woning en verkoopcijfers van huizen in de omgeving.

Wat wordt er verstaan onder een WOZ-beschikking?
Doorgaans ontvang je januari of februari de WOZ-beschikking in Tzummarum. In deze documenten lees je een indicatie van de woningwaarde en alle verschillende gemeentelijke belastingen zoals onroerendezaakbelasting (ozb), rioolheffing, en afvalstoffenheffing. Het waterschap rekent ook met deze gegevens. Als laatste gebruik je dit ook voor de IB (aangifte inkomstenbelasting) voor eigenwoningforfait.

Hoe komt de OZB-belasting tot stand?
We spreken van een onroerende-zaakbelasting die je als eigenaar van een woning aan de gemeente betaalt. Ben jij de bezitter dan een huis? In dat geval krijg je aan het begin van het jaar een gecombineerde aanslag (rond februari). Je treft hierin het tarief van de OZB-heffing. In 2024 betaal je 0,1437% over de WOZ waarde aan OZB belasting in Tzummarum. Een gemiddelde woning betaalt €249.

Op basis waarvan is de WOZ-waarde tot stand gekomen?
De waarde wordt bepaald op basis van openbare data. Zo wordt er gekeken naar aspecten zoals: ligging, hoe groot de woning is (oppervlakte), onderhoudsstaat en 1 of meer vergelijkbare woningen in de omgeving. In Nederland is het kadaster de instantie voor het verzamelen van erkende woninggegevens.

Wat is een taxatieverslag?
Op het moment dat je het aanslagbiljet hebt ontvangen kan je ook online het taxatieverslag downloaden. Dit document vind je via het online loket van de gemeente (www.waadhoeke.nl). In het taxatierapport staan belangrijke gegevens zoals: adresgegevens, bouwjaar, oppervlakte van het perceel, type object, kadastrale gegevens, bijgebouwen. In zo’n taxatieverslag vind je ook details van marktprijzen van soortgelijke woningen die die rond 1 januari vorig jaar (de waardepeildatum) zijn verkocht.

Hoe moet ik bezwaar maken tegen een te hoge WOZ-waarde in Tzummarum?
Het indienen van het bezwaar moet in een termijn van 1,5 maand na de datum van het aanslagbiljet. Neem het taxatieverslag goed door en onderzoek of de referentie huizen in de wijken in grote lijnen overeenkomen met jouw woning. Blijkt dat de WOZ-waarde niet klopt? Stel dan een bezwaarschrift op voor de gemeente met daarbij jouw argumenten. Je kunt dit eenvoudig zelf doen middels onze voorbeeldbrief , bel even met de gemeente of schakel een juridisch specialist in.

Wanneer is het slim om bezwaar te maken?
Als je het vermoeden hebt dat de WOZ niet klopt dan kun jij bezwaar maken bij de desbetreffende ambtenaren. Het effect van het bezwaar is doorgaans dat de gemeente de woningwaarde herziet. Het grote voordeel is dat je minder belasting betaalt. Goed om te weten: ga je verhuizen en wil je jouw huis verkopen? Dan kan een te lage waarde niet handig zijn. Huizenzoekers letten vaak extra goed op de WOZ-waarde, en baseren mede daarop het bod. Een lagere waardering onroerende zaken in Tzummarum kan de verkoopkansen verkleinen.

Plaats een reactie