WOZ bezwaar Stiens

> Direct bezwaar maken

Als bezitter van een woning of bedrijfspand ontvang je aan het begin van het jaar een aanslag met daarbij je nieuwe WOZ-waarde. WOZ houdt in: een inschatting van de waarde van een pand door de gemeente. Met behulp van de vastgestelde woningwaarde worden diverse belastingen berekend zoals de OZB beschikking en de waterschapsbelastingen en het eigenwoningforfait. Is de waarde van het huis te hoog en wil jij gebruik maken van je bezwaarrecht voor de WOZ-waarde in Stiens? Hier kan je aan de slag met handige info over hoe dit werkt.

 • De gemeente Leeuwarden maakt elk jaar een schatting van de verkoopprijs van een huis.
 • Op basis van deze huizenprijs zul je gemeenteheffingen moeten betalen.
 • Je doet er goed aan om daar aandachtig naar te kijken zodat je niet teveel betaalt aan de gemeente.
 • De WOZ-beschikking die je in januari, februari of maart van 2024 krijgt is de verwachte woningwaarde op peildatum 1 januari 2023.
 • Als je van mening bent dat de calculatie van de WOZ niet actueel is kan je bezwaar maken. Je moet het bezwaar indienen binnen 6 weken na ontvangst van de beschikking.
 • Je kunt dit zelf doen, maar je kunt hier ook een jurist voor inschakelen. Kies bij voorkeur voor een no-cure-no-pay bureau.

WOZ waarde Stiens 2024

Aan het begin van het jaar krijg je de welbekende WOZ-beschikking. Achtergrondgegevens bekijken over de gemiddelde WOZ-waarde en de belastingtarieven van de diverse heffingen? In de onderstaande tabel bieden we een kostenraming van de huidige woonlasten in Stiens waarbij we uitgaan van een meerpersoonshuishouden. Eveneens kan je ook meer info vinden over WOZ-waarde FAQ.

ProvincieFriesland
GemeenteLeeuwarden
Postcode9051
Netnummer058 (+3158)
Gemiddelde WOZ-waarde€170.000
OZB-tarief woningen0,1418%
Gemiddeld betaalde OZB€240
Rioolheffing€174
Afvalstoffenheffing€325
Totale woonlasten€739
Lijst met OZB, gemiddelde WOZ en gemeentelijke heffingen in Stiens.

Kostenberekening: je woont in een koophuis in de gemeente Leeuwarden. De WOZ-waarde die daarbij hoort ligt op €244.000. De hoogte van de onroerendezaakbelasting komt dan uit op €244.000 x 0,1418% = €346.

Moeiteloos bezwaar tegen een hoge WOZ maken?

Start met de gratis check en verlaag de belastingen

Bezwaar maken WOZ: hoe doe ik dat?

Heb jij een te hoge WOZ-waarde in Stiens? Je kunt een bezwaar indienen. Let op: je hebt hier zes weken de tijd voor, gerekend vanaf de datum die je op de beschikking ziet staan. In het stappenplan hieronder maken we je duidelijk hoe WOZ aanvechten in Stiens precies in z’n werk gaat.

5-stappenplan voor een lagere WOZ-waarde

 1. Bekijk de beschikking

  Het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen krijg je aan het begin van elk jaar. Of gebruik de website wozwaardeloket.nl om te bekijken of het al bekend is. Je ziet hier ook een tabel met de waardes van de afgelopen jaren.

 2. Taxatieverslag openen

  Het beschikbare taxatierapport vraag je op bij het WOZ-loket Stiens. Let op: vaak is een geldige DigiD inlog noodzakelijk. Dit stuk draagt bij aan de berekening van de geregistreerde woningwaarde.

 3. Controle marktprijs

  Evalueer of de waarde overeenkomt met de werkelijke prijs. De heffingsambtenaar vergelijkt jouw huis met de verkoopprijs van vergelijkbare woningen. Controleer of deze woonruimtes vergelijkbaar zijn met jouw woning, of dat ze significant verschillen. Onder andere doordat ze een gunstige ligging hebben of als er bij jou sprake is van veel achterstallig onderhoud.

 4. Indienen van het bezwaar

  Het WOZ-bezwaar maken moet je 6 weken na ontvangst van de beschikking opsturen. Zorg voor de juiste argumentatie, eventueel met een uitgevoerde woningtaxatie. Voor het gemak is een speciale voorbeeldbrief beschikbaar. Dikwijls is het slim om eerst even te bellen, er is dan ook al veel mogelijk.

 5. Uitslag van het onderzoek afwachten

  De gemeente heeft tot het einde van het kalenderjaar de keuze dit bezwaar goed of af te keuren. Vind jij de uitspraak onterecht? Dan is de weg naar de rechtbank mogelijk middels een hoger beroep met een advocaat.

Huidige WOZ-waarde opvragen

Achterhalen wat de nieuwe WOZ-waarde 2024 is? Dit kan je 24/7 inzien via het WOZ-waardeloket. Via die zoekmachine vind je in een handomdraai jouw woning terug. Je treft hier ook de kenmerken van de woning en de waarde van de afgelopen jaren. De geschatte prijs van onroerende zaken kan iedereen gratis inzien. In het persoonlijke taxatieverslag kun je vinden op welke manier de waarde is vastgesteld. Je kunt dit WOZ-rapport aanvragen bij de gemeente. In de tabel hieronder kan jij de gemiddelde woningwaarde inzien van de afgelopen jaren.

JaartalGemiddelde WOZ% verandering
2020€170.0009,0%
2019€156.0009,1%
2018€143.0003,6%
2017€138.0004,5%
2016€132.0000,8%
2015€131.000
Actuele WOZ-waardes in de gemeente Leeuwarden.

Ja, verlaag mijn WOZ-waarde

Verlaag gratis de waarde van jouw woning

woz-waarde-stiens-9051

Woningtaxatie in Stiens

Vind jij de nieuwe WOZ-waarde aan de hoge kant? Je hebt dan het recht om bezwaar in te dienen. Jouw bezwaarschrift WOZ Stiens kan je nog sterker maken met een erkend taxatierapport. Met een WOZ contra taxatie heb je serieus kans dat je bezwaar gegrond wordt verklaard. Het is een heel betrouwbaar bewijs dat jouw woning een lagere waarde heeft dan de vastgestelde waarde van de gemeente. Een kostenindicatie van dit WOZ-taxatierapport in Stiens bedraagt circa €210. Krijg je gelijk, en wordt de WOZ aangepast? Dan kun jij de kosten van dit taxatierapport terugvorderen, in 2024 is dat maximaal €242,00.

Taxateurs vergelijken
In de onderstaande tabel vind je taxateurs en makelaars in Stiens die professionele hulp bieden bij een taxatierapport om een lagere WOZ te verkrijgen. Zoek ook vastgoedadviseurs in naburige plaatsen zoals Minnertsga, Bitgummole, Bitgum, Wier en Berltsum.

Geen taxatiebedrijven gevonden! Meld jouw bedrijf aan
In deze plaats zijn er nog geen taxateurs gevonden. Klik hier om een nieuw bedrijf aan te melden.

FAQ met veelgestelde vragen

De WOZ waarde: wat is dat?
WOZ houdt in de wet Waardering Onroerende Zaken. Elke huizenbezitter ontvangt jaarlijks de welbekende aanslag in de bus. Deze waarde komt tot stand middels het taxatierapport. De woningwaarde vormt de basis voor uiteenlopende belastingen en heffingen. De WOZ 2024 is de verwachte marktprijs van een object op 1 januari 2023 en wordt berekend a.d.h.v. feiten zoals: oppervlakte, onderhoudsniveau, ligging, grootte, type woning, bouwjaar en de verkoopbedragen van vergelijkbare huizen rond de peildatum.

Wat wordt er verstaan onder een WOZ-beschikking?
In het eerste kwartaal van 2024 ontvang je de WOZ-beschikking in Stiens. In deze gemeentelijke beschikking check je de verwachte woningwaarde en de daaraan gekoppelde gemeentelijke belastingen zoals de welbekende onroerendezaakbelasting (ozb), maar ook bijvoorbeelde de afvalstoffen- en rioolheffing. Waterschappen gebruiken de waarde voor de watersysteemheffing. Je gebruikt ze ook voor de aangifte inkomstenbelasting (IB) / eigenwoningforfait.

Waarom betaal ik OZB-belasting?
Hier gaat het om de onroerende-zaakbelasting die je betaalt over de waarde van onroerend goed. Ben jij de bezitter dan een huis? Dan krijg je automatisch een gecombineerde aanslag (in de eerste maanden van het jaar). Daarin staat onder andere de OZB-heffing. In 2024 betaal je 0,1418% over de WOZ waarde aan OZB belasting in Stiens. Voor woningen ligt het gemiddelde tarief op €240.

Hoe wordt de WOZ-waarde van een woning bepaald?
Deze waarde wordt berekend a.d.h.v. beschikbare gegevens. Er wordt ingezoomd op factoren zoals: de ligging van de woning, woonoppervlakte, type woning en verkoopprijzen van vergelijkbare huizen in de wijk. Via het kadaster kun je een aanvraag doen voor actuele woninggegevens.

Wat is een taxatieverslag?
Op het moment dat je de definitieve aanslag van dit jaar hebt, staat er ook een taxatieverslag voor je klaar. Dit document vind je via de site van de gemeente (www.leeuwarden.nl). In het rapport vermelden ze relevante details zoals: bouwjaar, bijgebouwen, grootte van het pand, oppervlakte van het perceel, kadastrale gegevens, adresgegevens. In het taxatieverslag vind je daarbij ook verkoopprijzen van nabije woningen die rondom de waardepeildatum zijn verkocht.

Hoe maak ik bezwaar tegen een te hoge WOZ-waarde in Stiens?
Een bezwaarschrift indienen moet binnen 1,5 maand na dagtekening van het aanslagbiljet. Bekijk het bijbehorende taxatieverslag en evalueer of de referentie huizen in de wijken vergelijkbaar zijn met jouw woning. Is de WOZ-waarde verkeerd ingeschat? Stel dan een bezwaarschrift op voor de gemeente (inclusief uitgebreide onderbouwing). Je kunt hiervoor gebruik maken van de voorbeeldbrief , bel even met de gemeente of schakel een juridisch specialist in.

Wanneer is het verstandig om bezwaar in te dienen?
Als je het gevoel hebt dat de WOZ niet juist is dan kun jij bezwaar maken bij de desbetreffende ambtenaren. In het gunstige geval leidt dit ertoe dat de geschatte woningprijs verlaagd wordt. Het grote voordeel is dat je minder belasting betaalt. Vergeet niet: ga je jouw woning verkopen? Dan spelen er meer belangen. Potentiële kopers kijken naar de huidige WOZ-waarde van jouw huis, want dit heeft invloed op het bod dat zij uitbrengen. Een lagere waardering onroerende zaken in Stiens kan een negatief effect hebben op de verkoopkansen.

Plaats een reactie