WOZ bezwaar Wergea

> Direct bezwaar maken

Als eigenaar van een woning, bedrijfspand of een andere onroerende zaak ontvang je aan het begin van het jaar de nieuwe WOZ-waarde. De WOZ wil zeggen een schatting van de marktwaarde van jouw onroerend goed. Door gebruik te maken van deze woningwaarde worden diverse belastingen berekend zoals de standaard OZB en de hoogte van het eigenwoningforfait voor de inkomstenbelasting. Is er sprake van een te hoge woningwaarde en wil jij bezwaar indienen voor een lagere WOZ-waarde in Wergea? Op deze website bieden wij meer informatie over de te nemen stappen.

 • De gemeente Leeuwarden begroot jaarlijks de marktwaarde van een huis.
 • A.d.h.v. de huizenprijs weet je wat je moet betalen aan gemeentelijke heffingen.
 • Het is aan te raden de aanslag kritisch te bekijken zodat je niet onnodig veel belasting betaalt.
 • De WOZ-beschikking die begin 2024 op de mat valt is gebaseerd op de waarde van jouw woning op peildatum 1 januari 2023.
 • Als je het gevoel hebt dat de berekening van de WOZ fout is gegaan kun jij een bezwaarschrift schrijven en indienen. De uiterlijke datum om dit te doen is 6 weken nadat je de beschikking hebt gekregen.
 • Het is vrij eenvoudig zelf te doen, of kies voor een jurist die alles uit handen neemt. Ons advies is in zee te gaan met een no-cure-no-pay partij.

WOZ waarde Wergea 2024

Als huizenbezitter ontvang je jaarlijks de WOZ-beschikking. Achtergrondgegevens bekijken over de gemiddelde WOZ-waarde en wat je gemiddeld moet betalen aan OZB? In het schema hieronder verschaffen we een overzicht met de recente woonlasten in Wergea (gebaseerd op een meerpersoonshuishouden). Daarbij is er meer info te vinden over te lage WOZ-waarde.

ProvincieFriesland
GemeenteLeeuwarden
Postcode9005
Netnummer058 (+3158)
Gemiddelde WOZ-waarde€170.000
OZB-tarief woningen0,1418%
Gemiddeld betaalde OZB€240
Rioolheffing€174
Afvalstoffenheffing€325
Totale woonlasten€739
Weergave van gemiddelde WOZ, OZB en gemeentelijke heffingen in Wergea.

Berekening: je bezit een woning of bedrijfspand in de gemeente Leeuwarden. De WOZ-waarde die daarbij hoort ligt op €282.000. Je betaalt dan aan OZB (onroerendezaakbelasting) €282.000 x 0,1418% = €400.

Gratis bezwaar tegen WOZ maken?

Doe de gratis check en verlaag de belastingen

Bezwaar maken WOZ: hoe werkt dat?

Word jij geconfronteerd met een te hoge WOZ-waarde in Wergea? Dan kan je een bezwaarschrift indienen. Men heeft hiervoor zo’n 1,5 maand de tijd, gerekend vanaf de dag dat je de beschikking hebt ontvangen. In onderstaande stappenplan beschrijven we hoe WOZ aanvechten in Wergea aangevlogen dient te worden.

Een lagere WOZ-waarde bedingen in 5 stappen

 1. Wacht de beschikking af

  Het WOZ-aanslagbiljet krijg je opgestuurd in de eerste 12 weken van het jaar. Of surf naar wozwaardeloket.nl om te achterhalen of het al bekend is. Je vindt hier tevens de waardes van de afgelopen jaren.

 2. Taxatieverslag bekijken

  Het eenvoudige taxatierapport kan je raadplegen via het WOZ-loket Wergea. Meestal heb je daarvoor een DigiD account nodig. Dit stuk is feitelijk een onderbouwing van de waardebepaling.

 3. Controle huizenprijs

  Ga naar of de waardering te hoog is. De heffingsambtenaar kijkt onder andere naar referentiewoningen. Controleer of deze woonobjecten in grote lijnen overeenkomen met jouw woning, of dat ze aanzienlijk anders zijn. Onder andere doordat ze een beter uitzicht hebben of dat er sprake is van veel duurzaamheidinvesteringen.

 4. Dien uw bezwaarschrift in

  Het maken van het bezwaar moet je 6 weken na dagtekening van het aanslagbiljet indienen. Goed voorwerk is belangrijk, zoals een professionele woningtaxatie. Om het je wat eenvoudiger te maken is een speciale voorbeeldbrief beschikbaar. Soms kan je ook telefonisch bezwaar maken.

 5. Reactie gemeente afwachten

  Je gemeente heeft t/m het einde van het desbetreffende jaar de tijd om te reageren. Ben je het oneens? Dan kan je in hoger beroep gaan met een advocaat.

Actuele WOZ-waarde inzien

Direct bekijken hoe hoog de WOZ-waarde 2024 is? Je kunt dit dan bekijken via het WOZ-waardeloket van de overheid. Daar vind je snel en eenvoudig de vastgestelde waarde van jouw huis. Je bekijkt hier bovendien het bouwjaar, gebruiksdoel, oppervlakte en de waardes van de afgelopen jaren. De actuele waarde van onroerende zaken zoals een woning of bedrijfspand is beschikbaar voor elke Nederlander. In het gestandaardiseerde taxatierapport vind je meer details over hoe de waarde precies bepaald is. Het WOZ-rapport is alleen voor jou, en vind je via het loket van de gemeente. In de onderstaande lijst kan jij de gemiddelde woningwaarde inzien van meerdere jaren geleden.

JaartalGemiddelde WOZ% verandering
2020€170.0009,0%
2019€156.0009,1%
2018€143.0003,6%
2017€138.0004,5%
2016€132.0000,8%
2015€131.000
Overzicht met recente WOZ-waarde in de gemeente Leeuwarden.

Ja, ik wil een lagere woningwaarde

Start gratis WOZ-bezwaar

woz-waarde-wergea-9005

Woningtaxatie in Wergea

Vind jij de nieuwe WOZ-waarde aan de hoge kant? Op dat moment heb je de keuze om bezwaar te maken. Dit bezwaarschrift WOZ Wergea komt nog beter over met een deskundig taxatierapport. Geholpen door een WOZ contra taxatie wordt het steeds aannemelijker om in het gelijk gesteld te worden. Het is namelijk een heel overtuigend bewijs dat de woning minder waard is dan de gemeente stelt. De prijs van een WOZ-taxatierapport in Wergea komt gemiddeld uit rond de €220. Wordt het bezwaar gegrond verklaard, en wordt de WOZ naar een lagere prijs bijgesteld? Dan kun jij de kosten van dit taxatierapport terugvorderen (dit ligt maximaal op €242).

Vind en vergelijk taxateurs
In de bijgaande tabel tref je contactgegevens van taxateurs en makelaars in Wergea die je kunnen adviseren aangaande een vakkundig taxatierapport om een betere WOZ af te dwingen. Op deze site vind je ook vastgoedadviseurs in de regio, zoals in Warstiens, Warten, Grou, Oosterend en Hoorn.

Geen taxatiebedrijven gevonden! Meld jouw bedrijf aan
In deze plaats zijn er nog geen taxateurs gevonden. Klik hier om een nieuw bedrijf aan te melden.

Veelgestelde vragen (FAQ) en antwoorden

De WOZ waarde: wat is dat?
De wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ) is van toepassing op vastgoed. Elke woningbezitter krijgt jaarlijks hiervoor een aanslag in de bus. Hiervoor gebruikt de gemeente een jaarlijks taxatierapport. De waarde van de WOZ bepaalt berekening van de heffingen. De WOZ 2024 is de commerciële waarde van jouw woning op 1 januari 2023 en wordt bepaald door thema’s zoals: onderhoudsniveau, bouwjaar, oppervlakte, type woning, ligging, bijgebouwen en vergelijkbare woningen rond de waardepeildatum.

Wat wordt bedoeld met een WOZ-beschikking?
In het eerste kwartaal van 2024 ontvang je de WOZ-beschikking in Wergea. Op dit aanslagbiljet check je een indicatie van de woningwaarde en de periodieke gemeentelijke belastingen zoals de onroerendezaakbelasting (ozb) en afvalstoffenheffing. Het waterschap rekent ook met deze gegevens. Als laatste gebruik je dit ook voor de IB (aangifte inkomstenbelasting) voor eigenwoningforfait.

Wanneer is er de OZB-belasting?
Dit is de onroerende-zaakbelasting die je als eigenaar van een woning aan de gemeente betaalt. Staat de woning op jouw naam? Dan ontvang je aan het begin van het jaar de gecombineerde aanslag (in de eerste maanden van het jaar). Daarin staat het tarief van de OZB-heffing. In 2024 betaal je 0,1418% over de WOZ waarde aan OZB belasting in Wergea. In 2024 betaal je gemiddeld aan OZB €240.

Hoe komt de WOZ-waarde tot stand?
De waarde wordt opgesteld door middel van verschillende objectkenmerken. De gemeente verwerkt feiten als: ligging, hoe groot de woning is (oppervlakte), onderhoudsniveau en verkoopcijfers van woningen in de buurt in de buurt. Het kadaster is in Nederland verantwoordelijk voor betrouwbare woninggegevens.

Hoe kan ik het taxatieverslag inzien?
Indien je de definitieve aanslag van dit jaar hebt, is tevens het taxatieverslag beschikbaar voor inzage. Dit document vind je bij de gemeente (www.leeuwarden.nl). In het taxatierapport zijn allerlei zaken zoals: bouwjaar, adresgegevens, bijgebouwen, oppervlakte van het perceel, type object, grootte van het pand. In zo’n taxatieverslag vind je daarbij ook koopsommen van referentieobjecten die rond de peildatum van eigenaar zijn gewisseld.

Hoe kan ik bezwaar aantekenen tegen een te hoge WOZ-waarde in Wergea?
Een bezwaarschrift indienen moet binnen 6 weken na de datum van het aanslagbiljet. Vraag het taxatieverslag op (via DigiD) en evalueer of de vergelijkbare huizen in de wijken in hoofdlijnen hetzelfde zijn als jouw huis. Wil je dan toch de WOZ-waarde verlagen? Schrijf dan een bezwaarschrift naar de gemeente (uiteraard met goede argumenten). Hiervoor maak je eenvoudig gebruik van onze voorbeeldbrief of besteed het uit aan een juridisch specialist.

Wanneer is het verstandig om bezwaar in te dienen?
Als je van mening bent dat de berekening van de WOZ fout is gegaan dan kun jij een bezwaarschrift schrijven en indienen. In het gunstige geval leidt dit ertoe dat de waarde wordt verminderd. Dit zorgt weer voor lagere (gemeentelijke) belastingen. Opmerking: wil jij binnenkort gaan verhuizen en verkopen? Dan moet je extra goed nadenken. Kopers kijken naar de huidige WOZ-waarde van jouw huis, want dit heeft invloed op het bod dat zij uitbrengen. Een lagere waardering onroerende zaken in Wergea kan de verkoopkansen verkleinen.

Plaats een reactie