WOZ bezwaar Tytsjerk

> Direct bezwaar maken

Als huizenbezitter krijg je in de eerste 12 weken van het jaar een aanslag met daarbij je nieuwe WOZ-waarde. Onder WOZ verstaan we: een schatting van de woningwaarde die ieder jaar opnieuw plaatsvindt. Aan de hand van deze woningwaarde worden heffingen en belastingen berekend zoals de OZB beschikking en uiteraard het eigenwoningforfait. Is de woningwaarde te hoog en wil je een bezwaarprocedure starten tegen de WOZ-waarde in Tytsjerk? Op dit portaal geven we inzicht in wat je moet doen.

 • De gemeente Tytsjerksteradiel raamt ieder jaar de marktwaarde van een huis.
 • Aan de hand van deze huizenprijs worden er diverse belastingen vastgesteld.
 • Het is verstandig om dit goed in de gaten te houden zodat je niet teveel betaalt aan de gemeente.
 • De WOZ-beschikking die je in 2024 vaak digitaal ontvangt is gebaseerd op de waarde van jouw woning op peildatum 1 januari 2023.
 • Wanneer je veronderstelt dat de WOZ niet juist is dan kun jij hiertegen bezwaar maken. Dit moet kenbaar gemaakt worden binnen 6 weken na datum van de WOZ-beschikking.
 • Je kunt dit zelf doen, maar voor jouw gemak kan je het ook uitbesteden aan een jurist. Vaak hanteren ze een ‘no-cure-no-pay’ strategie.

WOZ waarde Tytsjerk 2024

Elke woningbezitter krijgt een WOZ-beschikking. Info aanvragen over de gemiddelde WOZ-waarde en de hoogte van diverse gemeentelijke heffingen? In deze tabel bieden we duidelijke info over de gemiddelde woonlasten in Tytsjerk van een meerpersoonshuishouden. Op deze website kun je ook verder lezen over Nadeel lage WOZ-waarde.

ProvincieFriesland
GemeenteTytsjerksteradiel
Postcode9255
Netnummer0511 (+31511)
Gemiddelde WOZ-waarde€215.000
OZB-tarief woningen0,1892%
Gemiddeld betaalde OZB€405
Rioolheffing€154
Afvalstoffenheffing€283
Totale woonlasten€843
Lijst met gemiddelde WOZ, OZB en gemeentelijke heffingen in Tytsjerk.

Kostenberekening: je bent eigenaar van een woning in de gemeente Tytsjerksteradiel. De WOZ-waarde is vastgesteld op €280.000. In dit geval betaal je aan onroerendezaakbelasting €280.000 x 0,1892% = €530.

Eenvoudig en snel gratis bezwaar indienen?

Start met de gratis check en verlaag de belastingen

Bezwaar maken WOZ: hoe moet ik dat doen?

Te maken met een te hoge WOZ-waarde in Tytsjerk? Je kunt hiervoor een bezwaar indienen. Daarvoor heb je 6 weken de tijd, gerekend vanaf de datum die op de beschikking staat. In het bijgaande vijfstappenplan leggen wij uit hoe WOZ aanvechten in Tytsjerk uitgevoerd kan worden.

In vijf stappen een lagere WOZ-waarde realiseren

 1. Bekijk de beschikking

  Het aanslagbiljet krijg je aan het begin van elk jaar. Of ga even naar wozwaardeloket.nl (van de Rijksoverheid) om te zien of de nieuwste waarde al beschikbaar is. Je ziet hier ook een tabel met de waardes van de afgelopen jaren.

 2. Taxatieverslag downloaden

  Het taxatierapport kan je raadplegen via het WOZ-loket Tytsjerk. Waarschijnlijk heb je hier DigiD voor nodig. Dit verslag is feitelijk een onderbouwing van de waarde die de heffingsambtenaar heeft vastgesteld.

 3. Beoordeling marktwaarde

  Weeg af of de waardering te hoog is. De heffingsambtenaar kijkt hierbij onder andere naar referentiewoningen. Controleer of deze huizen vergelijkbaar zijn met jouw woning, of dat ze eigenlijk heel anders zijn dan jouw huis. Bijvoorbeeld omdat ze veel meer oppervlak hebben of omdat jouw woning een slechte staat van onderhoud heeft.

 4. Begin met bezwaar maken

  Een bezwaarschrift indienen bij de gemeente moet binnen 6 weken na dagtekening ingediend zijn. Zorg voor een goede onderbouwing, eventueel met een alternatieve taxatie. Om het je wat eenvoudiger te maken raden we aan onze voorbeeldbrief te bekijken. In sommige gevallen volstaat soms al een telefoontje.

 5. Behandeltermijn en reactie gemeente

  Jouw gemeente heeft tot en met eind december de keuze dit bezwaar goed of af te keuren. Wordt jouw bezwaar afgekeurd? Dan is er nog de mogelijkheid om te procederen in hoger beroep met een advocaat.

De WOZ-waarde opvragen

Benieuwd naar jouw laatste WOZ-waarde (2024)? Dit kan je 24/7 inzien via het WOZ-waardeloket platform. Hier zijn de waardes van alle huizen verzameld. Je checkt hier bovendien de kenmerken van de woning en de waarde van de afgelopen jaren. De marktprijs van onroerende zaken is beschikbaar voor elke Nederlander. In het persoonlijke taxatieverslag wordt meer precies omschreven hoe deze waardes zijn berekend. Je persoonlijke WOZ-rapport is online op te vragen. In de onderstaande lijst vind je de gemiddele woningwaarden van de laatste jaren.

JaartalGemiddelde WOZ% verandering
2020€215.0007,0%
2019€201.0004,1%
2018€193.0003,8%
2017€186.0001,1%
2016€184.000-0,5%
2015€185.000
Gemiddelde WOZ-waarde in de gemeente Tytsjerksteradiel.

Ja, verlaag mijn WOZ-waarde

Realiseer direct een lagere OZB

woz-waarde-tytsjerk-9255

Woningtaxatie in Tytsjerk

Vind jij de WOZ-waarde die is vastgesteld niet realistisch? Dan raden we aan om bezwaar te maken. Dit bezwaarschrift WOZ Tytsjerk kan je nog sterker maken met een uitgebreid taxatierapport. Geholpen door een WOZ contra taxatie vergroot je de kansen dat men gehoor geeft aan je verzoek. Het is namelijk een heel overtuigend bewijs dat jouw woning een lagere waarde heeft dan de gemeente heeft vastgesteld. De verwachte prijs van zo’n WOZ-taxatierapport in Tytsjerk bedraagt circa €260. Wordt het bezwaar gegrond verklaard, en wordt de waarde verminderd? Soms heb je recht op een vergoeding (maximaal €242).

Een taxateur in de regio zoeken
In de onderstaande tabel verstrekken we taxateurs en makelaars in Tytsjerk die jou kunnen voorzien van een taxatierapport om een lagere WOZ te realiseren. Vergelijk ook vastgoedadviseurs in naburige plaatsen zoals Hurdegaryp, Burgum, Frieschepalen, Siegerswoude en Ureterp.

Geen taxatiebedrijven gevonden! Meld jouw bedrijf aan
In deze plaats zijn er nog geen taxateurs gevonden. Klik hier om een nieuw bedrijf aan te melden.

FAQ met veelgestelde vragen

Wat is de WOZ-waarde?
De wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ) is van toepassing op vastgoed. Elke woningbezitter krijgt elk jaar een nieuwe waardering toegestuurd. Deze waarde baseert men op het jaarlijkse taxatierapport van 2024. De geïndexeerde huizenprijs heeft invloed op de gemeentelijke heffingen. De WOZ 2024 is de inschatting van de waarde van een woonobject op 1 januari 2023 en wordt geschat op basis van feiten zoals: grootte, oppervlakte, bijgebouwen, ligging, bouwjaar, onderhoudsniveau en vergelijkbare woningen die recent verkocht zijn.

Wat wordt er verstaan onder een WOZ-beschikking?
Normaal gesproken krijg je aan het begin van het jaar de WOZ-beschikking in Tytsjerk. In deze documenten vind je de geregistreerde woningwaarde en de daaraan gekoppelde gemeentelijke belastingen zoals de welbekende onroerendezaakbelasting (ozb), maar ook bijvoorbeelde de afvalstoffen- en rioolheffing. Het waterschap gebruikt de waarde ook voor de belasting watersysteemheffing gebouwd. Ook gebruik je dit voor de inkomstenbelasting (eigenwoningforfait).

Wat is onroerendezaakbelasting (OZB)?
Hier gaat het om de onroerende-zaakbelasting die je – als percentage van de WOZ-waarde – moet betalen aan de gemeente. Bezit jij een woning, gebouw of grond? Dan ontvang je aan het begin van het jaar de gecombineerde aanslag (verstuurd in februari). In dit document vind je de OZB-heffing voor woningeigenaren. In 2024 betaal je 0,1892% over de WOZ waarde aan OZB belasting in Tytsjerk. In 2024 betaal je gemiddeld aan OZB €405.

Hoe bepalen gemeenten de WOZ-waarde?
De waarde komt tot stand d.m.v. openbare data. Hiervoor gebruiken ze feiten als: ligging van het perceel, oppervlakte van het perceel, onderhoudsniveau en vergelijkbare woningen die rond het begin van vorig jaar verkocht zijn dichtbij jouw woning. Het kadaster is in Nederland verantwoordelijk voor de juiste woninggegevens.

Wat staat er in een taxatieverslag?
Vanaf het moment dat je de definitieve aanslag van dit jaar hebt, kan je ook online het taxatieverslag downloaden. Deze kan je downloaden via de site van de gemeente (www.t-diel.nl). In dit document vermelden ze relevante details zoals: type object, grootte van het pand, bijgebouwen, oppervlakte van het perceel, adresgegevens, kadastrale gegevens. In het taxatieverslag vind je tevens verkooptransacties van nabije woningen die rond de peildatum van eigenaar zijn gewisseld.

Hoe kan ik bezwaar maken tegen een te hoge WOZ-waarde in Tytsjerk?
Het maken van bezwaar is mogelijk binnen 45 dagen na datum van de WOZ-beschikking. Neem het taxatieverslag goed door en onderzoek of de getoonde huizen in de wijken inderdaad gelijkwaardig zijn. Wil je dan toch de WOZ-waarde verlagen? Stel dan een bezwaarschrift op voor de gemeente (met daarbij correcte onderbouwing). Hiervoor maak je eenvoudig gebruik van onze voorbeeldbrief of besteed het uit aan een juridisch specialist.

Waarom zou ik bezwaar maken?
Als je denkt dat de calculatie van de WOZ niet correct is dan kan je bezwaar maken. Naar aanleiding van de procedure kan het zijn dat de gemeente de waarde bijstelt. Je hoeft daardoor minder belasting te betalen. Let goed op: ben je van plan om jouw huis te verkopen? Dan kan een te lage waarde niet handig zijn. Kopers letten vaak extra goed op de WOZ-waarde om zo hun bod voor te bereiden. Een lagere waardering onroerende zaken in Tytsjerk maakt je woning bij verkoop minder waardevol.

Plaats een reactie