WOZ bezwaar Oosterend

> Direct bezwaar maken

Als eigenaar van een woning ontvang je in het eerste kwartaal van het jaar de aanslag OZB met daarop de nieuwe WOZ-waarde. Onder WOZ verstaan we: een geschatte marktprijs van een woning. Op basis van de woningwaarde die is vastgesteld kan men verschillende heffingen opleggen zoals het OZB tarief maar ook het eigenwoningforfait. Is de waarde van het huis te hoog en wil je een bezwaarprocedure starten tegen de WOZ-waarde in Oosterend? Hier geven we inzicht in wat je moet doen.

 • De gemeente Terschelling komt elk jaar met een indicatie van de verkoopprijs van een huis.
 • Met behulp van de vastgestelde huizenprijs wordt duidelijk hoe hoog de verschillende belastingen zijn.
 • Het is essentieel om hiervan op de hoogte te zijn zodat de heffingen niet onnodig hoog zijn.
 • De WOZ-beschikking die jij ontvangt in 2024 is een afgeleide van de woningwaarde op peildatum 1 januari 2023.
 • Wanneer je van mening bent dat de WOZ niet juist is dan kun jij een bezwaarprocedure starten. Dit moet kenbaar gemaakt worden binnen 6 weken na datum van de WOZ-beschikking.
 • Je kunt zelf online bezwaar maken, echter is het ook uit te besteden aan een jurist. Kies altijd voor een no-cure-no-pay afhandeling.

WOZ waarde Oosterend 2024

Niemand komt onder de WOZ-beschikking uit. Wil je meer weten over de gemiddelde WOZ-waarde en wat je gemiddeld moet betalen aan OZB? In het onderstaande overzicht tref je een indicatie van de gemiddelde woonlasten in Oosterend (uitgegaan van een meerpersoonshuishouden). Op deze pagina kan je ook aan de slag met aanvullende informatie over WOZ-kredieten.

ProvincieFriesland
GemeenteTerschelling
Postcode8897
Netnummer0562 (+31562)
Gemiddelde WOZ-waarde€338.000
OZB-tarief woningen0,103%
Gemiddeld betaalde OZB€347
Rioolheffing€176
Afvalstoffenheffing€207
Totale woonlasten€731
Schema met gemiddelde WOZ, OZB en gemeentelijke heffingen in Oosterend.

Voorbeeld: je woont in een koophuis in de gemeente Terschelling. De gemeente heeft een WOZ-waarde berekent van €278.000. De onroerendezaakbelasting is in dit geval €278.000 x 0,103% = €286.

Gratis en snel WOZ-bezwaar maken?

Start met de gratis check en ontdek meteen jouw besparing

Bezwaar maken WOZ: waar kan ik dat doen?

Word jij geconfronteerd met een te hoge WOZ-waarde in Oosterend? Dan kan je vrij eenvoudig een bezwaar indienen. Je hebt hiervoor 1,5 maand de tijd, gerekend vanaf de datum die je op de beschikking ziet staan. In onderstaande stappenplan maken we je duidelijk hoe WOZ aanvechten in Oosterend nu precies werkt.

Een lagere WOZ-waarde bedingen in 5 stappen

 1. Wacht de beschikking af

  Het aanslagbiljet met gemeentelijke heffingen krijg je doorgaans in januari of februari. Of gebruik de website wozwaardeloket.nl om op te vragen of de WOZ al geregistreerd staat. De waardes van afgelopen jaren staan ook in dat systeem.

 2. Taxatieverslag inzien

  Het gebruikte taxatierapport download je vanuit het WOZ-loket Oosterend. Let op: vaak is een DigiD account vereist. Deze documentatie ligt ten grondslag aan de vastgestelde WOZ-waarde.

 3. Onderzoek verkoopprijs

  Beoordeel of de waarde correct is. De heffingsambtenaar hecht veel waarde aan vergelijkbare woningen. Weeg af of deze woonruimtes inderdaad vergelijkbaar zijn, of dat ze veel van jouw huis verschillen. Een reden kan zijn dat ze gerenoveerd zijn of dat deze woningen beschikking over veel milieuvriendelijke investeringen.

 4. Bezwaarschrift indienen

  Het bezwaar maken moet je 6 weken na de datum van het aanslagbiljet opsturen. Zorg voor de juiste argumentatie, eventueel met een recent taxatierapport. Om direct vandaag aan de slag te gaan is een speciale voorbeeldbrief beschikbaar. Vaak kan je ook telefonisch bezwaar maken.

 5. Behandeltermijn en reactie gemeente

  De gemeente heeft daarna tot het einde van het jaar de tijd om te beslissen. Kan jij je hier niet in vinden? Dan is de weg naar de rechtbank mogelijk middels een hoger beroep met een advocaat.

Hoogte WOZ-waarde inzien

Geïnteresseerd in de WOZ-waarde 2024?Dit kan je het gemakkelijkste bekijken via het WOZ-waardeloket van de overheid. Op die website vind je snel en eenvoudig de vastgestelde waarde van jouw huis. Je treft hier ook de vastgestelde waardes van de laatste paar jaar. De waarde van onroerende zaken is inzichtelijk voor iedereen. In het opgestelde taxatieverslag is in te zien op basis waarvan deze waardes zijn gecalculeerd. Dit WOZ-rapport kun je opvragen bij je gemeente. In de onderstaande tabel vergelijk je de gemiddelde woningwaardes van de laatste 6 jaar.

JaartalGemiddelde WOZ% verandering
2020€338.0005,3%
2019€321.0003,9%
2018€309.0003,0%
2017€300.0001,7%
2016€295.0002,1%
2015€289.000
Actuele WOZ-waardes in de gemeente Terschelling.

Ja, ik wil gratis bezwaar maken tegen de WOZ.

Gratis bezwaar maken, in een paar minuten geregeld

woz-waarde-oosterend-8897

Woningtaxatie in Oosterend

Ben jij het niet eens met de nieuwe WOZ-waarde? Je hebt dan de optie om bezwaar aan te tekenen. Jouw bezwaarschrift WOZ Oosterend kan je goed onderbouwen met een taxatierapport. Geholpen door een WOZ contra taxatie heb je serieus kans dat men gehoor geeft aan je verzoek. Het is namelijk een heel overtuigend bewijs dat de woning minder waard is dan de gemeente heeft vastgesteld. De kostprijs van een WOZ-taxatierapport in Oosterend komt gemiddeld uit rond de €220. Word je in het gelijk gesteld, en wordt de waarde verminderd? Vraag de gemeente om een vergoeding van de kosten van het taxatierapport (maximaal €242).

Taxateurs in de regio vinden
In de bijgaande tabel vind je de gegevens van taxateurs en makelaars in Oosterend die je kunnen helpen aan een deskundig taxatierapport om de WOZ aan te passen. Zoek ook vastgoedadviseurs in omliggende plekken zoals Hoorn, Lies, Formerum, Landerum en Striep.

Geen taxatiebedrijven gevonden! Meld jouw bedrijf aan
In deze plaats zijn er nog geen taxateurs gevonden. Klik hier om een nieuw bedrijf aan te melden.

FAQ – veelgestelde vragen

Wat wordt er bedoeld met de WOZ-waarde?
De wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ) is van toepassing op vastgoed. Elke huiseigenaar ontvangt jaarlijks een geüpdatete woningwaarde. De waarde voor 2024 is gebaseerd op de marktwaarde op 1 januari 2023. Deze WOZ-waarde geldt als input voor berekening van de heffingen. De WOZ 2024 is een inschatting van de prijs van een woning op 1 januari 2023 en komt tot stand door thema’s zoals: bijgebouwen, grootte, bouwjaar, onderhoudsniveau, oppervlakte, ligging en vaak drie vergelijkbare koopsommen van woningen in de buurt.

Wat is de WOZ-beschikking?
Elk jaar ontvang je een WOZ-beschikking in Oosterend. In deze aanslag bekijk je de ingeschatte woningwaarde en de gemeentelijke belastingen zoals de welbekende onroerendezaakbelasting (ozb), maar ook bijvoorbeelde de afvalstoffen- en rioolheffing. Het waterschap gebruikt de waarde ook voor de belasting watersysteemheffing gebouwd. De beschikking speelt ook een rol bij de aangifte inkomstenbelasting (IB) / eigenwoningforfait.

Hoe bereken ik de OZB-belasting?
Het betreft de onroerende-zaakbelasting die je moet betalen als je eigenaar bent van een woning, gebouw of stuk grond. Ben jij eigenaar van een huis? Houd dan rekening met de jaarlijkse gecombineerde-aanslag (gereed in februari). Op het aanslagbiljet vind je de OZB-heffing voor woningeigenaren. In 2024 betaal je 0,103% over de WOZ waarde aan OZB belasting in Oosterend. Voor woningen ligt het gemiddelde tarief op €347.

Hoe komt de gemeente aan de WOZ-waarde?
De waarde wordt bepaald d.m.v. verschillende objectkenmerken. De gemeente verwerkt thema’s zoals: ligging van het perceel, hoe groot de woning is (oppervlakte), onderhoudstoestand en referentiewoningen die recent zijn verkocht dichtbij jouw woning. Via het kadaster kun je een aanvraag doen voor de juiste woninggegevens.

Wat is het taxatieverslag, en waar vind ik het?
Zodra je de aanslag van de gemeente binnen hebt gekregen kan je het aanvullende taxatieverslag opvragen. Deze kan je inzien via het online loket van de gemeente (www.terschelling.nl). In het document staan belangrijke gegevens zoals: bijgebouwen, oppervlakte van het perceel, kadastrale gegevens, bouwjaar, adresgegevens, grootte van het pand. In zo’n taxatieverslag vind je ook verkoopprijzen van soortgelijke woningen die rondom 1 januari 2023 zijn verkocht.

Hoe moet ik bezwaar indienen tegen een te hoge WOZ-waarde in Oosterend?
Het bezwaar maken tegen een te hoge woningwaarde moet binnen 6 weken na dagtekening van de beschikking. Neem het taxatieverslag goed door en ga na of de getoonde woningen in de wijken vergelijkbaar zijn met jouw woning. Blijkt dat de WOZ-waarde niet klopt? Kies ervan voor een bezwaarschrift aan te leveren bij de gemeente (inclusief uitgebreide onderbouwing). Wij hebben hiervoor een unieke voorbeeldbrief of schakel een juridisch specialist in.

Wanneer is het slim om bezwaar te maken?
Als je het gevoel hebt dat de WOZ niet juist is dan kan je bezwaar maken bij de desbetreffende ambtenaren. Dit kan ervoor zorgen dat de gemeente de waarde bijstelt. Je betaalt dan minder OZB en andere (gemeentelijke) belastingen. Goed om te weten: ga je jouw woning verkopen? Dan spelen er meer belangen. Huizenzoekers checken doorgaans eerst de WOZ-waarde, aangezien dit een afspiegeling is van de reële prijs. Een lagere waardering onroerende zaken in Oosterend kan de verkoopkansen verkleinen.

Plaats een reactie