WOZ bezwaar Keent

> Direct bezwaar maken

Als huizenbezitter ontvang je aan het begin van het jaar de aanslag OZB met daarop de nieuwe WOZ-waarde. WOZ betekent: een verwachte marktwaarde van een woning. Aan de hand van deze woningwaarde is de gemeente instaat heffingen op te leggen zoals de standaard OZB en het eigenwoningforfait. Stelt de gemeente een te hoge waarde vast, en wil je een bezwaarprocedure starten tegen de WOZ-waarde in Keent? Hier bieden wij meer informatie over wat je moet doen.

 • De gemeente Oss maakt elk jaar een schatting van de marktwaarde van een object.
 • Met behulp van de vastgestelde huizenprijs wordt de hoogte van verschillende belastingen bepaald.
 • Het is dus slim om hier scherp op te zijn zodat je niet teveel betaalt aan de gemeente.
 • De WOZ-beschikking die jij ontvangt in 2024 is een schatting van de marktwaarde van je woning op peildatum 1 januari 2023.
 • Wanneer je meent dat de WOZ niet juist is dan kan je bezwaar maken. Dit moet kenbaar gemaakt worden binnen 6 weken na datum van de beschikking.
 • Dit kan je tegenwoordig prima zelf aanvliegen, maar voor jouw gemak kan je het ook uitbesteden aan een jurist. Let er goed op dat dit wel een no-cure-no-pay bureau is.

WOZ waarde Keent 2024

Elke woningbezitter krijgt een WOZ-beschikking. Statistieken doorzoeken over de gemiddelde WOZ-waarde en de belastingtarieven van de diverse heffingen? In het overzicht hieronder geven we een samenvatting van de gemiddelde woonlasten in Keent waarbij we uitgaan van een meerpersoonshuishouden. Daarbij lees je ook meer informatie over WOZ-waarde FAQ.

ProvincieGroningen
GemeenteOss
Postcode5359
Netnummer0486 (+31486)
Gemiddelde WOZ-waarde€255.000
OZB-tarief woningen0,1153%
Gemiddeld betaalde OZB€294
Rioolheffing€168
Afvalstoffenheffing€278
Totale woonlasten€740
Schema met gemiddelde WOZ, OZB en gemeentelijke heffingen in Keent.

Voorbeeld: je hebt een eigen woning in de gemeente Oss. De WOZ-waarde bedraagt op €241.000. De onroerendezaakbelasting is in dit geval €241.000 x 0,1153% = €278.

No-cure-no-pay WOZ-bezwaar maken?

Doe de gratis WOZ-check en bespaar direct veel geld

Bezwaar maken WOZ: hoe regel ik dat?

Heb jij een beschikking ontvangen met een te hoge WOZ-waarde in Keent? Je kunt dan bezwaar maken. Je moet dit indienen binnen 6 weken, gerekend vanaf de dag volgend op de dagtekening van de beschikking. In het volgende stappenplan vertellen we jou hoe WOZ aanvechten in Keent precies in z’n werk gaat.

Een lagere WOZ-waarde in 5 stappen

 1. Het aanslagbiljet afwachten

  Het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen krijg je doorgaans in januari of februari. Of open wozwaardeloket.nl om in te zien of de nieuwste waarde al beschikbaar is. Je kunt daar ook de waarde van de afgelopen jaren inzien.

 2. Taxatieverslag openen

  Het samengestelde taxatierapport bekijk je in het digitale WOZ-loket Keent. Waarschijnlijk heb je daarvoor een DigiD account nodig. Deze verslaglegging dient als onderbouwing van de WOZ-waarde.

 3. Beoordeling huizenprijs

  Ga naar of de vastgestelde waarde wel realistisch is. De heffingsambtenaar kijkt hierbij ook naar vergelijkbare woningen. Ga na of deze gebouwen inderdaad vergelijkbaar zijn, of dat ze heel andere kenmerken hebben. Een reden kan zijn dat ze gerenoveerd zijn of als er sprake is van vervuilde grond.

 4. Bezwaar maken

  Een bezwaarschrift indienen bij de gemeente moet je binnen 6 weken doen. Kom met overtuigend bewijs zoals een uitgevoerde woningtaxatie. Voor het gemak kun je onze voorbeeldbrief downloaden. Dikwijls kan je ook telefonisch bezwaar maken.

 5. Inhoudelijke toelichting gemeente

  De heffingsambtenaar van de gemeente heeft tot het einde van het kalenderjaar met een inhoudelijke reactie op het bezwaar te komen. Wordt jouw bezwaar afgekeurd? Dan kan jij nog verdere juridische stappen zetten door een hoger beroep met een advocaat.

Hoogte WOZ-waarde inzien

Wil je weten wat jouw huidige WOZ-waarde 2024 is? Deze bekijk je eenvoudig via wozwaardeloket.nl. Hier vind je in een handomdraai jouw woning terug. Je treft hier ook de kenmerken van de woning en de waarde van de afgelopen jaren. De geschatte prijs van onroerende zaken is openbaar beschikbaar. In het gemeentelijke taxatieverslag is in te zien op basis waarvan deze waardes zijn berekend. Je persoonlijke WOZ-rapport is online op te vragen. In de onderstaande tabel vind je de gemiddele woningwaarden van de laatste 6 jaar.

JaartalGemiddelde WOZ% verandering
2020€255.0009,0%
2019€234.0007,3%
2018€218.0003,8%
2017€210.0002,4%
2016€205.000-1,4%
2015€208.000
Gemiddelde WOZ-waarde in de gemeente Oss.

Ja, ik wil een bezwaar indienen

Start gratis WOZ-bezwaar

woz-waarde-keent-5359

Woningtaxatie in Keent

Vind jij de nieuwe WOZ-waarde aan de hoge kant? Op dat moment heb je de keuze om bezwaar te maken. Het bezwaarschrift WOZ Keent kan je het beste ondersteunen met een erkend taxatierapport. Met een WOZ contra taxatie wordt het steeds aannemelijker om gelijk te krijgen. Het is een zeer effectief bewijs dat de woning minder waard is dan de beoogde waarde die je gemeente bepaalde. Een kostenindicatie van dit WOZ-taxatierapport in Keent ligt rond de €215. Krijg je gelijk, en wordt de WOZ aangepast? De kosten van het taxatierapport kan je verhalen op de gemeente, maar een plafond van €242.

Lokale taxateur zoeken
In de volgende tabel tref je contactgegevens van taxateurs en makelaars in Keent die je kunnen adviseren aangaande een officieel taxatierapport om een lagere WOZ te verkrijgen. Zoek ook vastgoedadviseurs in de regio, zoals in Overlangel, Neerloon, Neerlangel, Demen en Dieden.

Geen taxatiebedrijven gevonden! Meld jouw bedrijf aan
In deze plaats zijn er nog geen taxateurs gevonden. Klik hier om een nieuw bedrijf aan te melden.

Bekijk hier de FAQ met veelgestelde vragen

Wat betekent de WOZ-waarde?
WOZ staat voor wet Waardering Onroerende Zaken. Elke huizenbezitter krijgt elk jaar een nieuwe waardering toegestuurd. De gemeente stelt hiervoor jaarlijks een nieuw taxatierapport op. De geïndexeerde huizenprijs heeft invloed op de calculatie van diverse belastingen. De WOZ 2024 is een inschatting van de prijs van een object op 1 januari 2023 en komt tot stand door aspecten zoals: onderhoudsniveau, oppervlakte, type woning, bouwjaar, grootte, bijgebouwen en 1 of meer vergelijkbare woningen.

Hoe krijg ik een WOZ-beschikking?
In januari, februari of maart krijg je de WOZ-beschikking in Keent. In die rapportage staan de actuele woningwaarde en de gemeentelijke belastingen zoals de welbekende onroerendezaakbelasting (ozb), maar ook bijvoorbeelde de afvalstoffen- en rioolheffing. Waterschappen gebruiken de waarde voor de watersysteemheffing. Ook gebruik je dit voor de aangifte inkomstenbelasting (IB) / eigenwoningforfait.

Hoe komt de OZB-belasting tot stand?
Hiermee bedoelt men de onroerende-zaakbelasting die de gemeente heft bij iedereen die vastgoed bezit. Bezit jij een woning, gebouw of grond? In dat geval krijg je aan het begin van het jaar een gecombineerde aanslag (verstuurd in februari). Daar tref je onder andere de OZB-heffing. In 2024 betaal je 0,1153% over de WOZ waarde aan OZB belasting in Keent. Gemiddeld betaal hier een woningeigenaar €294.

Hoe wordt de WOZ-waarde uitgerekend?
De waarde wordt vastgesteld d.m.v. verschillende objectkenmerken. Hiervoor gebruiken ze thema’s als: de ligging van de woning, hoe groot de woning is (oppervlakte), onderhoudsstaat en vergelijkbare woningen rond de waardepeildatum rondom je huis. In Nederland is het kadaster de instantie voor het verzamelen van erkende woninggegevens.

Hoe kan ik het taxatieverslag inzien?
Zodra je de definitieve aanslag van dit jaar hebt, heb je ook recht om het taxatieverslag in te zien. Dit document vind je via het belastingloket van de gemeente (www.oss.nl). In dit PDF-bestand staan belangrijke gegevens zoals: bouwjaar, grootte van het pand, type object, bijgebouwen, kadastrale gegevens, oppervlakte van het perceel. In het taxatieverslag vind je ook een overzicht met koopsommen van andere vergelijkbare woningen die rond de waardepeildatum verkocht zijn.

Kan ik zelf een bezwaar indienen tegen een te hoge WOZ-waarde in Keent?
Een bezwaarschrift indienen bij de gemeente moet in een termijn van 6 weken na dagtekening van het aanslagbiljet. Bekijk het bijbehorende taxatieverslag en beoordeel of de vergelijkbare huizen in de wijken inderdaad gelijkwaardig zijn. Is de WOZ-waarde onrealistisch hoog? Formuleer dan een bezwaarschrift voor de gemeente inclusief onderbouwing. Gebruik gerust een professionele voorbeeldbrief of maak gebruik van de diensten van een taxeur of juridisch specialist.

In welke gevallen is bezwaar indienen verstandig?
Als je vermoedt dat de WOZ niet klopt dan kan je bezwaar maken bij gemeente. Het effect van het bezwaar is doorgaans dat de waarde naar beneden wordt bijgesteld. Het grote voordeel is dat je minder belasting betaalt. Belangrijk: ga je verhuizen en wil je jouw huis verkopen? Dan moet je een goede afweging maken. Woningzoekers hechten veel waarde aan de WOZ-waarde , aangezien dit een afspiegeling is van de reële prijs. Een lagere waardering onroerende zaken in Keent zorgt ervoor dat een huis in potentie minder zal opbrengen.

Plaats een reactie