WOZ bezwaar Wijnaldum

> Direct bezwaar maken

Als eigenaar van een woning, bedrijfspand of een andere onroerende zaak krijg je in de eerste 3 maanden van het jaar de aanslag OZB met daarop de nieuwe WOZ-waarde. WOZ houdt in: een inschatting van de waarde van jouw woning. Door gebruik te maken van deze woningwaarde kan men verschillende heffingen opleggen zoals de standaard OZB maar ook bij de IB, eigenwoningforfait en voor erf- en schenkbelasting. Stelt de gemeente een te hoge waarde vast, en wil je bezwaar maken tegen de WOZ-waarde in Wijnaldum? Op dit portaal praten we je bij over de te nemen stappen.

 • De gemeente Harlingen raamt ieder jaar de marktwaarde van het woonhuis.
 • Op basis van de huizenprijs die is vastgesteld wordt duidelijk hoe hoog de verschillende belastingen zijn.
 • Het is dus slim om hiervan op de hoogte te zijn zodat je niet onnodig veel belasting betaalt.
 • De WOZ-beschikking die jij ontvangt in 2024 is gebaseerd op de waarde van jouw woning op peildatum 1 januari 2023.
 • Als je kunt aantonen dat de WOZ te hoog is dan kun jij bezwaar maken bij gemeente. Je moet het bezwaar indienen binnen 6 weken na dagtekening van het aanslagbiljet.
 • Dit kan je tegenwoordig prima zelf aanvliegen, of kies voor een jurist die alles uit handen neemt. Let er goed op dat dit wel een no-cure-no-pay bureau is.

WOZ waarde Wijnaldum 2024

Aan het begin van het jaar krijg je de welbekende WOZ-beschikking. Details bekijken van de gemiddelde WOZ-waarde en wat je gemiddeld moet betalen aan OZB? In de onderstaande tabel verschaffen we duidelijke info over de gemiddelde woonlasten in Wijnaldum (gebaseerd op een meerpersoonshuishouden). Op deze website vind je ook meer informatie over Informatie over WOZ-waarde.

ProvincieFriesland
GemeenteHarlingen
Postcode8857
Netnummer0517 (+31517)
Gemiddelde WOZ-waarde€173.000
OZB-tarief woningen0,1238%
Gemiddeld betaalde OZB€214
Rioolheffing€176
Afvalstoffenheffing€250
Totale woonlasten€640
Weergave van gemiddelde WOZ, OZB en gemeentelijke heffingen in Wijnaldum.

Rekenvoorbeeld: je bezit een woning of bedrijfspand in de gemeente Harlingen. De WOZ-waarde die daarbij hoort ligt op €265.000. Voor de onroerendezaakbelasting moet je dan rekenen op €265.000 x 0,1238% = €328.

Zonder gedoe en gratis een WOZ-bezwaar indienen?

Start met de bezwaarcheck en verlaag de belastingen

Bezwaar maken WOZ: hoe regel ik dat?

Heb jij een beschikking ontvangen met een te hoge WOZ-waarde in Wijnaldum? Je kunt hiervoor een bezwaar indienen. Je hebt hiervoor 1,5 maand de tijd, gerekend vanaf de dagtekening van het aanslagbiljet. In het 5-stappenplan hieronder verduidelijken we hoe WOZ aanvechten in Wijnaldum uitgevoerd kan worden.

In vijf stappen een lagere WOZ-waarde realiseren

 1. Neem de beschikking door

  Het aanslagbiljet met gemeentelijke heffingen krijg je doorgaans in januari of februari. Of ga naar wozwaardeloket.nl om te checken of het al bekend is. Je kunt daar ook de waarde van de afgelopen jaren inzien.

 2. Taxatieverslag opvragen

  Het gebruikte taxatierapport staat voor je klaar in het WOZ-loket Wijnaldum. Vermoedelijk is een geldige DigiD inlog noodzakelijk. Dit verslag ligt ten grondslag aan de waardebepaling.

 3. Onderzoek woningwaarde

  Weeg af of de waarde wel overeenkomt met de feitelijke woningwaarde. De heffingsambtenaar vergelijkt jouw huis met vergelijkbare woningen die rond het begin van vorig jaar verkocht zijn. Controleer of deze woningen in grote lijnen overeenkomen met jouw woning, of dat ze heel andere kenmerken hebben. Dat kan voorkomen doordat ze op een goede plek gebouwd zijn (ligging) of wanneer er sprake is van bodemverontreiniging.

 4. Begin met bezwaar maken

  Het indienen van het bezwaar moet je 6 weken na dagtekening van het aanslagbiljet indienen. Kom met overtuigend bewijs zoals een uitgebreide taxatie. Om je snel op te weg te helpen kun je de handige voorbeeldbrief gebruiken. In sommige gevallen kan je ook eerst even een belletje doen naar de gemeente.

 5. Reactie gemeente afwachten

  De gemeente heeft tot het einde van het jaar waarin het bezwaar is ingediend de gelegenheid om jou een reactie te geven. Ben je het niet eens met de beslissing? Dan kan je in hoger beroep gaan met een advocaat.

Actuele WOZ-waarde bekijken

Wil je weten wat jouw huidige WOZ-waarde 2024 is? Je kunt dit opvragen via website van het WOZ-waardeloket. Hier vind je in een handomdraai jouw woning terug. Je achterhaalt daar ook kenmerken zoals bouwjaar, oppervlakte en de WOZ-waardes van de afgelopen jaren. De vastgestelde waarde van onroerende zaken is inzichtelijk voor iedereen. In het samengestelde taxatierapport wordt meer precies omschreven hoe deze waarde zijn afgeleid. Je persoonlijke WOZ-rapport is online op te vragen. In de bijgaande tabel vind je de gemiddelde berekende woningwaarde van meerdere jaren geleden.

JaartalGemiddelde WOZ% verandering
2020€173.0005,5%
2019€164.0005,1%
2018€156.0003,3%
2017€151.0000,7%
2016€150.0002,0%
2015€147.000
Gemiddelde WOZ-waarde in de gemeente Harlingen.

Ja, verlaag mijn WOZ-waarde

Realiseer direct een lagere OZB

woz-waarde-wijnaldum-8857

Woningtaxatie in Wijnaldum

Hoopte jij op een lagere WOZ-waarde? Dan kun je een bezwaarprocedure starten. Dit bezwaarschrift WOZ Wijnaldum kan je extra kracht bijzetten met een deskundig taxatierapport. Geholpen door een WOZ contra taxatie heb je een grotere kans dat men gehoor geeft aan je verzoek. Dit is namelijk een betrouwbare analyse het woonobject een lagere waarde heeft dan de inschatting die de gemeente heeft gemaakt. De prijs van een WOZ-taxatierapport in Wijnaldum ligt om en nabij de €185. Krijg je gelijk, en stellen ze de WOZ-waarde bij? Dan heb je mogelijk recht op een vergoeding van de kosten (maximaal €242).

Een taxateur in de regio zoeken
In de onderstaande tabel tref je contactgegevens van taxateurs en makelaars in Wijnaldum die professionele hulp bieden bij een vakkundig taxatierapport om de WOZ aan te passen. Bekijk ook vastgoedadviseurs in omliggende plekken zoals Pietersbierum, Sexbierum, Oosterbierum, Klooster Lidlum en Firdgum.

Geen taxatiebedrijven gevonden! Meld jouw bedrijf aan
In deze plaats zijn er nog geen taxateurs gevonden. Klik hier om een nieuw bedrijf aan te melden.

Veelgestelde vragen (FAQ) en antwoorden

Wat wordt er bedoeld met de WOZ-waarde?
WOZ staat voor wet Waardering Onroerende Zaken. Elke huizenbezitter krijgt elk jaar een nieuwe waardering toegestuurd. Hiervoor gebruikt de gemeente een jaarlijks taxatierapport. De nieuwste woningwaarde wordt gebruikt voor de gemeentelijke heffingen. De WOZ 2024 is de commerciële waarde van een huis op 1 januari 2023 en wordt gecalculeerd a.d.h.v. onderwerpen zoals: onderhoudsniveau, oppervlakte, bijgebouwen, ligging, type woning, bouwjaar en verkoopcijfers van huizen in de omgeving.

Wanneer ontvang ik een WOZ-beschikking?
Doorgaans ontvang je januari of februari de WOZ-beschikking in Wijnaldum. Op dit aanslagbiljet tref je de ingeschatte woningwaarde en de periodieke gemeentelijke belastingen zoals afvalheffing en de onroerendezaakbelasting (ozb). Het waterschap gebruikt de waarde ook voor de belasting watersysteemheffing gebouwd. Je hebt de beschikking tenslotte ook nodig voor de IB (aangifte inkomstenbelasting) voor eigenwoningforfait.

Hoe bereken ik de OZB-belasting?
Dit is de onroerende-zaakbelasting die je als eigenaar van een woning aan de gemeente betaalt. Heb jij een woning in bezit? Dan ontvang je aan het begin van het jaar de gecombineerde aanslag (verstuurd in februari). Hierin vind je als grootste kostenpost de OZB-heffing. In 2024 betaal je 0,1238% over de WOZ waarde aan OZB belasting in Wijnaldum. Een gemiddelde woning betaalt €214.

Op basis waarvan is de WOZ-waarde tot stand gekomen?
De waarde wordt bepaald door middel van beschikbare data. Hiervoor gebruiken ze thema’s als: ligging van het perceel, oppervlakte van de kavel, het soort woning en referentiewoningen die recent zijn verkocht in de regio. In Nederland is het kadaster de instantie voor het verzamelen van de juiste woninggegevens.

Hoe kan ik het taxatieverslag inzien?
Indien je de definitieve aanslag van dit jaar hebt, staat er ook een taxatieverslag voor je klaar. Dit document vind je via de site van de gemeente (www.harlingen.nl). In dit PDF-bestand zijn diverse zaken opgenomen zoals: bijgebouwen, grootte van het pand, kadastrale gegevens, adresgegevens, oppervlakte van het perceel, type object. In het taxatieverslag vind je ook een overzicht met prijzen van gelijkwaardige woningen die rondom 1 januari 2023 zijn verkocht.

Kan ik zelf een bezwaar indienen tegen een te hoge WOZ-waarde in Wijnaldum?
Het proces van bezwaar maken moet je opstarten in een periode van 1,5 maand na de dagtekening van de WOZ-beschikking. Vraag het taxatieverslag op (via DigiD) en vergelijk of de aangehaalde woningen in de wijken vergelijkbaar zijn met jouw woning. Blijkt dat de WOZ-waarde niet klopt? Formuleer dan een bezwaarschrift voor de gemeente, inclusief argumenten. Gebruik hiervoor devoorbeeldbrief , bel even met de gemeente of schakel een juridisch specialist in.

Waarom moet ik bezwaar maken?
Als je het vermoeden hebt dat de verwachte WOZ van je huis niet klopt dan kan je een bezwaarschrift schrijven en indienen. Naar aanleiding van de procedure kan het zijn dat je een lagere waarde voor je woning krijgt. Je betaalt dan minder OZB en andere (gemeentelijke) belastingen. Niet vergeten: ga je verhuizen en wil je jouw huis verkopen? Dan gelden er andere belangen. Woningzoekers checken doorgaans eerst de WOZ-waarde om te bepalen wat ze gaan bieden. Een lagere waardering onroerende zaken in Wijnaldum zorgt ervoor dat een huis in potentie minder zal opbrengen.

Plaats een reactie