WOZ bezwaar Terschuur

> Direct bezwaar maken

Als eigenaar van een woning ontvang je in de eerste 12 weken van het jaar de nieuwe vastgestelde WOZ-waarde. De WOZ wil zeggen een inschatting van de waarde van jouw woning. Gebaseerd op deze woningwaarde kunnen diverse heffingen worden berekend zoals natuurlijk de OZB en het eigenwoningforfait voor de IB. Is de vastgestelde waarde volgens jou niet realistisch, en wil jij gebruik maken van je bezwaarrecht voor de WOZ-waarde in Terschuur? Hieronder lees je praktische info over welke opties je hebt.

 • De gemeente Barneveld maakt elk jaar een schatting van de marktwaarde van het woonhuis.
 • A.d.h.v. de huizenprijs zul je gemeenteheffingen moeten betalen.
 • Je doet er goed aan om daar aandachtig naar te kijken zodat de heffingen niet onnodig hoog zijn.
 • De WOZ-beschikking die begin 2024 op de mat valt is een afgeleide van de woningwaarde op peildatum 1 januari 2023.
 • Wanneer je kunt aantonen dat de WOZ verkeerd is ingeschat dan kan je bezwaar aantekenen. Dit moet kenbaar gemaakt worden binnen 6 weken na dagtekening van het aanslagbiljet.
 • Je kunt dit zelf doen, of kies voor een jurist die alles uit handen neemt. Kies altijd voor een no-cure-no-pay afhandeling.

WOZ waarde Terschuur 2024

Aan het begin van het jaar krijg je de welbekende WOZ-beschikking. Statistieken doorzoeken over de gemiddelde WOZ-waarde en wat je gemiddeld moet betalen aan OZB? In het overzicht hieronder tref je een kostenraming van de hedendaagse woonlasten in Terschuur van een meerpersoonshuishouden. Tevens bekijk je ook informatie over Waardering onroerende zaken.

ProvincieGelderland
GemeenteBarneveld
Postcode3784
Netnummer0342 (+31342)
Gemiddelde WOZ-waarde€315.000
OZB-tarief woningen0,0968%
Gemiddeld betaalde OZB€304
Rioolheffing€179
Afvalstoffenheffing€313
Totale woonlasten€796
Tabel met gemiddelde WOZ, OZB en gemeentelijke heffingen in Terschuur.

Stel: je woont in een koophuis in de gemeente Barneveld. De WOZ-waarde bedraagt op €287.000. Je betaalt dan aan OZB (onroerendezaakbelasting) €287.000 x 0,0968% = €278.

Zonder gedoe en gratis een WOZ-bezwaar indienen?

Doe de gratis WOZ-check en ontdek meteen jouw besparing

Bezwaar maken WOZ: waarom en hoe werkt het?

Zoek jij naar een oplossing voor een te hoge WOZ-waarde in Terschuur? Dan kan je een bezwaarschrift indienen. Let op: je hebt hier zes weken de tijd voor, gerekend vanaf de dag dat je de beschikking hebt ontvangen. In het 5-stappenplan hieronder verduidelijken we hoe WOZ aanvechten in Terschuur nu precies werkt.

Een lagere WOZ-waarde in 5 stappen

 1. Neem de beschikking door

  Het aanslagbiljet ontvang je in januari, februari of maart. Of gebruik de website wozwaardeloket.nl om te achterhalen of de WOZ al geregistreerd staat. Je ziet hier ook een tabel met de waardes van de afgelopen jaren.

 2. Taxatieverslag bekijken

  Het basis-taxatierapport vraag je op bij het WOZ-loket Terschuur. Let op: vaak heb je hier DigiD voor nodig. Dit verslag dient als onderbouwing van de waarde die de heffingsambtenaar heeft vastgesteld.

 3. Beoordeling verkoopprijs

  Evalueer of de waarde overeenkomt met de werkelijke prijs. De heffingsambtenaar onderbouwt de waardering met verkoopbedragen van vergelijkbare huizen rond de peildatum. Controleer of deze gebouwen vergelijkbaar zijn met jouw woning, of dat ze significant verschillen. Onder andere doordat ze op een goede plek gebouwd zijn (ligging) of wanneer er sprake is van bodemverontreiniging.

 4. Bezwaar maken

  Het bezwaar maken moet binnen 6 weken na dagtekening ingediend zijn. Let erop dat je alles juist onderbouwd met eventueel een alternatieve taxatie. Om je snel op te weg te helpen kun je onze voorbeeldbrief downloaden. Vaak is het slim om eerst even te bellen, er is dan ook al veel mogelijk.

 5. Reactie gemeente afwachten

  Jouw gemeente heeft tot en met eind december de mogelijkheid om het bezwaar goed te keuren. Kan jij je hier niet in vinden? Dan kun je in beroep gaan tegen de uitspraak met een advocaat.

De WOZ-waarde inzien

Direct bekijken hoe hoog de WOZ-waarde 2024 is? Je kunt dit opvragen via wozwaardeloket.nl. Op die website is betrouwbare info te vinden van alle woning in Nederland. Je ziet hier ook de waarde van de afgelopen jaren. De geschatte prijs van onroerende zaken is inzichtelijk voor iedereen. In het samengestelde taxatieverslag staat hoe deze waardes zijn berekend. Het WOZ-rapport is alleen voor jou, en vind je via het loket van de gemeente. In de volgende tabel vind je de gemiddelde berekende woningwaarde van de laatste jaren.

JaartalGemiddelde WOZ% verandering
2020€315.0007,9%
2019€292.0005,4%
2018€277.0003,0%
2017€269.0000,0%
2016€269.000-1,1%
2015€272.000
Overzicht met recente WOZ-waarde in de gemeente Barneveld.

Ja, ik wil bezwaar indienen tegen mijn WOZ

Doe de scan en maak gratis bezwaar

woz-waarde-terschuur-3784

Woningtaxatie in Terschuur

Hoopte jij op een lagere WOZ-waarde? Dan kan je bezwaar indienen. Dit bezwaarschrift WOZ Terschuur kan je extra kracht bijzetten met een uitgebreid taxatierapport. Geholpen door een WOZ contra taxatie wordt het steeds aannemelijker om in het gelijk gesteld te worden. Het is een zeer effectief bewijs dat het huis een minder hoge marktwaarde heeft dan de gemeente stelt. De verwachte prijs van zo’n WOZ-taxatierapport in Terschuur is ongeveer €255. Word je in het gelijk gesteld, en wordt de WOZ naar een lagere prijs bijgesteld? Soms heb je recht op een vergoeding (tot een max. van €242).

Taxateurs vergelijken
In het schema hieronder vind je de gegevens van taxateurs en makelaars in Terschuur die jou kunnen ondersteunen met een deskundig taxatierapport om een betere WOZ af te dwingen. Of klik door voor vastgoedadviseurs in de regio zoals in Voorthuizen, Stroe, Kootwijk, Kootwijkerbroek en Soesterberg.

Geen taxatiebedrijven gevonden! Meld jouw bedrijf aan
In deze plaats zijn er nog geen taxateurs gevonden. Klik hier om een nieuw bedrijf aan te melden.

FAQ met veelgestelde vragen

Waar staat de WOZ-waarde voor?
Met WOZ bedoelen we de wet Waardering Onroerende Zaken. Elke woningbezitter ontvangt jaarlijks zo’n aanslagbiljet. Deze waarde komt tot stand middels het taxatierapport. De geïndexeerde huizenprijs heeft invloed op o.a. de IB, OZB en eigenwoningforfait. De WOZ 2024 is de verwachte marktprijs van jouw woning op 1 januari 2023 en wordt vastgesteld door te kijken naar feiten als: type woning, bouwjaar, oppervlakte, ligging, bijgebouwen, grootte en vaak drie vergelijkbare koopsommen van woningen in de buurt.

Wanneer ontvang ik een WOZ-beschikking?
Doorgaans ontvang je januari of februari de WOZ-beschikking in Terschuur. In deze gemeentelijke beschikking bekijk je een indicatie van de woningwaarde en de periodieke gemeentelijke belastingen zoals de onroerendezaakbelasting (ozb) en afvalstoffenheffing. Tevens gebruikt het waterschap deze data. Tevens is dit van toepassing op het bepalen van de hoogte van het eigenwoningforfait (inkomstenbelasting).

Waarom betaal ik OZB-belasting?
Hiermee bedoelt men de onroerende-zaakbelasting die de gemeente heft bij iedereen die vastgoed bezit. Heb jij een woning of stuk grond? Dan ontvang je aan het begin van het jaar de gecombineerde aanslag (gereed in februari). Hierin vind je onder andere de OZB-heffing. In 2024 betaal je 0,0968% over de WOZ waarde aan OZB belasting in Terschuur. Voor woningen ligt het gemiddelde tarief op €304.

Hoe wordt mijn WOZ-waarde bepaald?
Deze waarde wordt berekend a.d.h.v. openbare data. Men kijkt naar aspecten zoals: ligging van het perceel, grondoppervlakte, onderhoudsstaat en vaak drie vergelijkbare koopsommen van woningen in de buurt in de nabije omgeving. Via het kadaster kun je een aanvraag doen voor de juiste woninggegevens.

Wat is een taxatieverslag?
Als je de definitieve aanslag van dit jaar hebt, kan je de gemeente vragen om een taxatieverslag. Deze kan je inzien via de site van de gemeente (www.barneveld.nl). In het taxatieverslag beschrijven ze actuele gegeven als: grootte van het pand, adresgegevens, bijgebouwen, bouwjaar, type object, oppervlakte van het perceel. In dit taxatieverslag vind je ook details van verkoopgegevens van nabije woningen die rondom de waardepeildatum zijn verkocht.

Hoe maak ik bezwaar tegen een te hoge WOZ-waarde in Terschuur?
Het indienen van een bezwaarschrift kan binnen 30 werkdagen na dagtekening van het aanslagbiljet. Bekijk het bijbehorende taxatieverslag en check of de referentie huizen in de wijken inderdaad gelijkwaardig zijn. Is de WOZ-waarde onrealistisch hoog? Dien dan een bezwaarschrift in bij de gemeente, inclusief argumenten. Gebruik hiervoor devoorbeeldbrief of laat het doen door een taxateur of juridisch specialist.

Waarom moet ik bezwaar maken?
Als je het gevoel hebt dat de waarde van jouw huis verkeerd is ingeschat dan kun jij een bezwaarschrift schrijven en indienen. Bezwaar maken kan ertoe leiden dat de woningwaarde kan worden verlaagd. Je betaalt dan minder OZB en andere (gemeentelijke) belastingen. Let goed op: ga je verhuizen en wil je jouw huis verkopen? Dan speelt er nog wat anders mee. Potentiële kopers letten vaak extra goed op de WOZ-waarde want dit zegt iets over de marktprijs. Een lagere waardering onroerende zaken in Terschuur maakt je woning bij verkoop minder waardevol.

Plaats een reactie