WOZ bezwaar Bergen aan Zee

> Direct bezwaar maken

Als bezitter van een woning of bedrijfspand krijg je in de eerste 12 weken van het jaar de nieuwe WOZ-waarde. Onder WOZ verstaan we: een inschatting van de waarde van jouw woning. Op basis van de woningwaarde die is vastgesteld is de gemeente instaat heffingen op te leggen zoals het OZB tarief en het eigenwoningforfait voor de IB. Is de waarde van het huis te hoog en wil je bezwaar maken tegen de WOZ-waarde in Bergen aan Zee? Op deze website geven we inzicht in wat je moet doen.

 • De gemeente Bergen Noord-Holland calculeert jaarlijks de verwachte waarde van elk huis.
 • Op basis van deze huizenprijs wordt de hoogte van verschillende belastingen bepaald.
 • Het is zeer belangrijk dit te checken zodat je een juiste / eerlijke aanslag toegestuurd krijgt.
 • De WOZ-beschikking die je begin 2024 krijgt is de verwachte woningwaarde op peildatum 1 januari 2023.
 • Wanneer je van mening bent dat de WOZ te hoog (of te laag is) dan kun jij een bezwaarschrift schrijven en indienen. Dit moet je doen binnen uiterlijk 6 weken na dagtekening van het aanslagbiljet.
 • Je kunt vrij eenvoudig zelf online bezwaar indienen, maar voor jouw gemak kan je het ook uitbesteden aan een jurist. Zij werken vaak op basis van no-cure-no-pay.

WOZ waarde Bergen aan Zee 2024

Elke woningbezitter krijgt een WOZ-beschikking. Informatie opvragen over de gemiddelde WOZ-waarde en de hoogte van de overige woonlasten in de gemeente? In het overzicht hieronder verstrekken we duidelijke info over de actuele woonlasten in Bergen aan Zee waarbij we uitgaan van een meerpersoonshuishouden. Op dit portaal vind je ook meer informatie over WOZ belastingen.

ProvincieNoord-Holland
GemeenteBergen Noord-Holland
Postcode1865
Netnummer072 (+3172)
Gemiddelde WOZ-waarde€440.000
OZB-tarief woningen0,0899%
Gemiddeld betaalde OZB€395
Rioolheffing€265
Afvalstoffenheffing€350
Totale woonlasten€1010
Schema met gemiddelde WOZ, OZB en gemeentelijke heffingen in Bergen aan Zee.

Rekenvoorbeeld: je woont in een koophuis in de gemeente Bergen Noord-Holland. De WOZ-waarde die daarbij hoort ligt op €267.000. De hoogte van de onroerendezaakbelasting komt dan uit op €267.000 x 0,0899% = €240.

Gratis en snel WOZ-bezwaar maken?

Start met de bezwaarcheck en bespaar direct

Bezwaar maken WOZ: waarom en hoe werkt het?

Heb jij een beschikking ontvangen met een te hoge WOZ-waarde in Bergen aan Zee? Je kunt een bezwaar indienen. Doe dit altijd binnen 1,5 maand, gerekend vanaf de dag volgend op de dagtekening van de beschikking. In ons handige stappenplan maken wij inzichtelijk hoe WOZ aanvechten in Bergen aan Zee precies in z’n werk gaat.

De WOZ-waarde verlagen in 5 stappen

 1. Het aanslagbiljet afwachten

  Het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen krijg je opgestuurd in de eerste 12 weken van het jaar. Of ga even naar wozwaardeloket.nl (van de Rijksoverheid) om te achterhalen of de WOZ al geregistreerd staat. Je ziet hier ook een tabel met de waardes van de afgelopen jaren.

 2. Taxatieverslag bekijken

  Het samengestelde taxatierapport kan je raadplegen via het WOZ-loket Bergen aan Zee. Doorgaans heb je hier DigiD voor nodig. Het document dient als onderbouwing van de waarde die de heffingsambtenaar heeft vastgesteld.

 3. Controle woningprijs

  Bekijk of de geregistreerde waarde wel klopt. De heffingsambtenaar onderbouwt de waardering met vergelijkbare woningen. Controleer of deze woningen ook echt vergelijkbaar zijn, of dat ze juist te weinig overeenkomsten hebben. Onder andere doordat ze een gunstige ligging hebben of dat deze woningen beschikking over veel milieuvriendelijke investeringen.

 4. Bezwaar maken

  Een bezwaarschrift indienen bij de gemeente moet je uiterlijk 6 weken na datum van de WOZ-beschikking indienen. Goed voorwerk is belangrijk, zoals een recent taxatierapport. Daarvoor raden we aan onze voorbeeldbrief te bekijken. Steeds vaker kan je ook al e.e.a. regelen door even te bellen.

 5. Behandeltermijn en reactie gemeente

  De gemeente heeft daarna tot het einde van het jaar de tijd om met een reactie op het bezwaar te komen. Vind jij de uitspraak onterecht? Dan kan jij nog verdere juridische stappen zetten door een hoger beroep met een advocaat.

Actuele WOZ-waarde checken

Wil je meteen weten wat de WOZ-waarde 2024 is? Deze bekijk je eenvoudig via website van het WOZ-waardeloket. Daar vind je snel en eenvoudig de vastgestelde waarde van jouw huis. Je bekijkt hier bovendien de WOZ-waardes van de laatste paar jaar. De marktprijs van onroerende zaken is voor iedereen openbaar. In het opgestelde taxatieverslag wordt uitgelegd hoe deze waardes zijn berekend. Dit WOZ-rapport kun je opvragen bij je gemeente. In de bijgaande tabel vind je de de gemiddelde waarde van woningen van de laatste jaren.

JaartalGemiddelde WOZ% verandering
2020€440.0009,2%
2019€403.0007,8%
2018€374.0005,4%
2017€355.0002,3%
2016€347.0000,3%
2015€346.000
Overzicht met recente WOZ-waarde in de gemeente Bergen Noord-Holland.

Ja, ik wil een lagere WOZ-waarde

Start gratis WOZ-bezwaar

woz-waarde-bergen-aan-zee-1865

Woningtaxatie in Bergen aan Zee

Hoopte jij op een lagere WOZ-waarde? In die situaties kun jij je wenden tot de gemeente. Dit bezwaarschrift WOZ Bergen aan Zee kan je het beste ondersteunen met een vakkundig taxatierapport. Aan de hand van een WOZ contra taxatie nemen de kansen toe dat je bezwaar gegrond wordt verklaard. Dit is namelijk een betrouwbare analyse de woning minder waard is dan de inschatting die de gemeente heeft gemaakt. De verwachte prijs van zo’n WOZ-taxatierapport in Bergen aan Zee ligt om en nabij de €195. Geeft de gemeente gehoor, en wordt de WOZ aangepast? Vraag de gemeente om een vergoeding van de kosten van het taxatierapport (maximaal €242).

Taxateurs in de regio vinden
In de volgende tabel zoek je naar taxateurs en makelaars in Bergen aan Zee die professionele hulp bieden bij een officieel taxatierapport om de WOZ beschikking te veranderen. Of klik door voor vastgoedadviseurs in naburige plaatsen zoals Bergen, Driehuizen, Zuidschermer, Grootschermer en Oterleek.

Geen taxatiebedrijven gevonden! Meld jouw bedrijf aan
In deze plaats zijn er nog geen taxateurs gevonden. Klik hier om een nieuw bedrijf aan te melden.

Veelgestelde vragen

Wat wordt er bedoeld met de WOZ-waarde?
De wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ) geldt voor elke huizenbezitter. Elke huiseigenaar ontvangt jaarlijks een aanslagbiljet met een bepaalde woningwaarde. De gemeente stelt hiervoor jaarlijks een nieuw taxatierapport op. De geïndexeerde huizenprijs heeft invloed op verschillende soorten belastingen. De WOZ 2024 is een inschatting van de prijs van jouw huis op 1 januari 2023 en wordt berekend a.d.h.v. feiten als: oppervlakte, bijgebouwen, bouwjaar, ligging, grootte, type woning en de verkoopprijs van vergelijkbare woningen.

Waar vind ik de WOZ-beschikking?
Doorgaans ontvang je januari of februari de WOZ-beschikking in Bergen aan Zee. In die rapportage staan een indicatie van de woningwaarde en de periodieke gemeentelijke belastingen zoals afvalheffing en de onroerendezaakbelasting (ozb). Het waterschap rekent ook met deze gegevens. Ook gebruik je dit voor het berekenen van het eigenwoningforfait in de IB.

Wat wordt er bedoeld met de OZB-belasting?
Hier gaat het om de onroerende-zaakbelasting die je – als percentage van de WOZ-waarde – moet betalen aan de gemeente. Ben jij de bezitter dan een huis? In dat geval krijg je aan het begin van het jaar een gecombineerde aanslag (rond februari). Hierin vind je het tarief en het te betalen bedrag t.a.z. de OZB-heffing. In 2024 betaal je 0,0899% over de WOZ waarde aan OZB belasting in Bergen aan Zee. Als woningeigenaar betaal je gemiddeld €395.

Hoe komt de gemeente aan de WOZ-waarde?
Deze waarde wordt berekend aan de hand van verschillende objectkenmerken. Men kijkt naar kenmerken als: ligging van het perceel, hoe groot de woning is (oppervlakte), onderhoudsstaat en vaak drie vergelijkbare koopsommen van woningen in de buurt in de wijk. Het kadaster is in Nederland verantwoordelijk voor de juiste woninggegevens.

Wat is een taxatieverslag?
Als je de aanslag van de gemeente binnen hebt gekregen kan je het aanvullende taxatieverslag opvragen. Deze kan je opvragen bij de gemeente (www.bergen-nh.nl). In het taxatieverslag beschrijven ze actuele gegeven als: type object, adresgegevens, oppervlakte van het perceel, grootte van het pand, kadastrale gegevens, bouwjaar. In het taxatieverslag vind je daarbij ook koopsommen van gelijkwaardige woningen die rond 1 januari 2023 te koop zijn aangeboden.

Kan ik zelf een bezwaar indienen tegen een te hoge WOZ-waarde in Bergen aan Zee?
Het bezwaar maken tegen een te hoge woningwaarde moet in een periode van 1,5 maand na dagtekening van het aanslagbiljet. Bekijk het bijbehorende taxatieverslag en bekijk of de referentie huizen in de wijken in hoofdlijnen hetzelfde zijn als jouw huis. Is de WOZ-waarde onrealistisch hoog? Dien dan een bezwaarschrift in bij de gemeente met daarbij jouw argumenten. Daarvoor is er een speciale voorbeeldbrief of schakel een juridisch specialist in.

Waarom zou ik bezwaar maken?
Als je denkt dat de WOZ niet klopt dan kan je bezwaar aantekenen. Het gevolg van de bezwaarprocedure is dat de gemeente de woningwaarde herziet. Je betaalt dan minder OZB en andere (gemeentelijke) belastingen. Vergeet niet: wil je jouw woning te koop zetten? Dan moet je extra goed nadenken. Potentiële kopers checken doorgaans eerst de WOZ-waarde om zo hun bod voor te bereiden. Een lagere waardering onroerende zaken in Bergen aan Zee maakt je woning bij verkoop minder waardevol.

Plaats een reactie