WOZ bezwaar Kamerik

> Direct bezwaar maken

Als eigenaar van een woning ontvang je in januari, februari of maart de aanslag OZB met daarop de nieuwe WOZ-waarde. WOZ houdt in: een inschatting van de waarde van een pand door de gemeente. A.d.h.v. de woningwaarde worden diverse belastingen berekend zoals de onroerendezaakbelasting (OZB) en het eigenwoningforfait. Is er sprake van een te hoge woningwaarde en wil je bezwaar maken tegen de WOZ-waarde in Kamerik? Hier lees je praktische info over wat je moet doen.

 • De gemeente Woerden komt elk jaar met een indicatie van de waarde van jouw woning.
 • A.d.h.v. de huizenprijs zul je gemeenteheffingen moeten betalen.
 • Je doet er goed aan om dit goed in de gaten te houden zodat je niet teveel betaalt aan de gemeente.
 • De WOZ-beschikking die in 2024 wordt toegestuurd is de verwachte woningwaarde op peildatum 1 januari 2023.
 • Als je veronderstelt dat de WOZ niet juist is dan kun jij een bezwaarschrift schrijven en indienen. De maximaal termijn om dit te doen is 6 weken na ontvangst van de beschikking.
 • Dit kan je tegenwoordig prima zelf aanvliegen, of kies voor een jurist die alles uit handen neemt. Doorgaans kan dit op no-cure-no-pay basis.

WOZ waarde Kamerik 2024

Elke woningeigenaar krijgt een WOZ-beschikking. Achtergrondgegevens bekijken over de gemiddelde WOZ-waarde en de hoogte van diverse gemeentelijke heffingen? In het schema hieronder check je verschillende gegevens van de verschillende woonlasten in Kamerik (uitgegaan van een meerpersoonshuishouden). Daarbij is er meer info te vinden over Bezwaarbrief WOZ-waarde .

ProvincieUtrecht
GemeenteWoerden
Postcode3471
Netnummer0348 (+31348)
Gemiddelde WOZ-waarde€308.000
OZB-tarief woningen0,1152%
Gemiddeld betaalde OZB€354
Rioolheffing€203
Afvalstoffenheffing€228
Totale woonlasten€786
Schema met gemiddelde WOZ, OZB en gemeentelijke heffingen in Kamerik.

Kostenberekening: je bezit een woning of bedrijfspand in de gemeente Woerden. Hierbij hoort een WOZ-waarde van €252.000. Je betaalt dan aan onroerendezaakbelasting €252.000 x 0,1152% = €290.

No-cure-no-pay WOZ-bezwaar maken?

Doe de gratis WOZ-check en neem direct actie

Bezwaar maken WOZ: hoe werkt dat?

Te maken met een te hoge WOZ-waarde in Kamerik? Je kunt dan bezwaar maken. Let op: je hebt hier zes weken de tijd voor, gerekend vanaf de dag volgend op de dagtekening van de beschikking. In het praktisch stappenplan maken we je duidelijk hoe WOZ aanvechten in Kamerik aangevlogen dient te worden.

Een lagere WOZ-waarde bedingen in 5 stappen

 1. Het aanslagbiljet afwachten

  Het WOZ-aanslagbiljet ontvang je in januari, februari of maart, digitaal en/of per post. Of surf naar wozwaardeloket.nl om te achterhalen of de waarde van 2024 al ingevoerd is. Je ziet hier ook een tabel met de waardes van de afgelopen jaren.

 2. Taxatieverslag inzien

  Het samengestelde taxatierapport staat voor je klaar in het WOZ-loket Kamerik. Waarschijnlijk heb je hier DigiD voor nodig. Deze documentatie is feitelijk een onderbouwing van de ingeschatte WOZ-waarde.

 3. Onderzoek marktwaarde

  Beoordeel of de waarde wel klopt. De heffingsambtenaar kijkt onder andere naar vergelijkbare woningen. Ga na of deze woonhuizen inderdaad vergelijkbaar zijn, of dat ze veel van jouw huis verschillen. Dit komt doorgaans doordat ze een beter uitzicht hebben of als er sprake is van betonrot.

 4. Bezwaar maken

  Het bezwaar maken tegen een te hoge woningwaarde moet je 6 weken na de datum van het aanslagbiljet opsturen. Kom met overtuigend bewijs zoals een professionele woningtaxatie. Hiervoor zijn online verschillende voorbeeldbrieven te vinden. Steeds vaker kan je ook telefonisch bezwaar maken.

 5. Reactie gemeente afwachten

  Je gemeente heeft t/m het einde van het desbetreffende jaar de keuze dit bezwaar goed of af te keuren. Vind jij de uitspraak onterecht? Dan is er nog de mogelijkheid om te procederen in hoger beroep met een advocaat.

Actuele WOZ-waarde bekijken

Wil je meteen weten wat de WOZ-waarde 2024 is? Je kunt dit opvragen via het officiële WOZ-waardeloket. Op deze site vind je snel en eenvoudig de vastgestelde waarde van jouw huis. Je achterhaalt daar ook de vastgestelde waardes van de laatste paar jaar. De marktprijs van onroerende zaken is openbaar beschikbaar. In het persoonlijke taxatieverslag wordt onderbouwd hoe deze waardes zijn berekend. Je persoonlijke WOZ-rapport is online op te vragen. In de tabel hieronder vind je de de gemiddelde waarde van woningen van de laatste jaren.

JaartalGemiddelde WOZ% verandering
2020€308.0008,5%
2019€284.0005,2%
2018€270.0005,1%
2017€257.0004,0%
2016€247.0001,2%
2015€244.000
Historische ontwikkeling WOZ-waarde gemeente Woerden.

Ja, ik wil gratis bezwaar maken tegen de WOZ.

Gratis bezwaar maken, in een paar minuten geregeld

woz-waarde-kamerik-3471

Woningtaxatie in Kamerik

Vind jij de WOZ-waarde die is vastgesteld niet realistisch? Dan kun je een bezwaarprocedure starten. Het bezwaarschrift WOZ Kamerik kan je extra kracht bijzetten met een uitgebreid taxatierapport. Dankzij een WOZ contra taxatie vergroot je de kansen om in het gelijk gesteld te worden. Het is namelijk een heel overtuigend bewijs dat jouw woning een lagere waarde heeft dan de gemeente heeft vastgesteld. De kostprijs van een WOZ-taxatierapport in Kamerik ligt om en nabij de €270. Wordt het bezwaar gegrond verklaard, en wordt de WOZ naar een lagere prijs bijgesteld? Er bestaat een vergoeding voor het indienen van een taxatierapport, echter tot maximaal €242.

Lokale taxateur zoeken
In het overzicht hieronder tref je contactgegevens van taxateurs en makelaars in Kamerik die je kunnen helpen aan een uitgebreid taxatierapport om een betere WOZ af te dwingen. Zoek ook vastgoedadviseurs in de omgeving zoals in Hekendorp, Waarder, Driebruggen, Papekop en Linschoten.

Geen taxatiebedrijven gevonden! Meld jouw bedrijf aan
In deze plaats zijn er nog geen taxateurs gevonden. Klik hier om een nieuw bedrijf aan te melden.

Veelgestelde vragen en antwoorden (FAQ)

Wat betekent de WOZ-waarde?
De wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ) is van toepassing op vastgoed. Elke woning in Nederland krijgt jaarlijks een aanslagbiljet toegestuurd. De gemeente stelt hiervoor jaarlijks een nieuw taxatierapport op. De WOZ-waarde wordt gebruikt als basis voor o.a. de IB, OZB en eigenwoningforfait. De WOZ 2024 is de geschatte marktwaarde van een object op 1 januari 2023 en komt tot stand door onderwerpen zoals: oppervlakte, onderhoudsniveau, bouwjaar, bijgebouwen, ligging, grootte en de verkoopbedragen van vergelijkbare huizen rond de peildatum.

Waar vind ik de WOZ-beschikking?
Normaal gesproken krijg je aan het begin van het jaar de WOZ-beschikking in Kamerik. In die rapportage lees je de actuele woningwaarde en alle verschillende gemeentelijke belastingen zoals onroerendezaakbelasting (ozb), rioolheffing, en afvalstoffenheffing. Waterschappen gebruiken de waarde voor de watersysteemheffing. Je gebruikt ze ook voor de IB (aangifte inkomstenbelasting) voor eigenwoningforfait.

Hoe komt de OZB-belasting tot stand?
We spreken van een onroerende-zaakbelasting die je – als percentage van de WOZ-waarde – moet betalen aan de gemeente. Staat de woning op jouw naam? In dat geval krijg je aan het begin van het jaar een gecombineerde aanslag (verstuurd in februari). Daarin staat de OZB-heffing voor woningeigenaren. In 2024 betaal je 0,1152% over de WOZ waarde aan OZB belasting in Kamerik. In 2024 betaal je gemiddeld aan OZB €354.

Hoe komt de gemeente aan de WOZ-waarde?
De waarde wordt opgesteld a.d.h.v. objectieve criteria. Zo wordt er gekeken naar kenmerken zoals: de ligging van de woning, de oppervlakte, onderhoudstoestand en verkoopprijzen van vergelijkbare huizen in de buurt. Data van het kadaster wordt gebruikt voor het bepalen van erkende woninggegevens.

Hoe kan ik het taxatieverslag opvragen?
Zodra je de beschikking in de bus hebt gekregen, kan je ook online het taxatieverslag downloaden. Deze kan je bekijken via de online omgeving van de gemeente (www.woerdenwijzer.nl). In het taxatieverslag beschrijven ze actuele gegeven als: adresgegevens, kadastrale gegevens, oppervlakte van het perceel, grootte van het pand, bijgebouwen, bouwjaar. In het taxatieverslag vind je tevens verkoopprijzen van nabije woningen die rond 1 januari van 2023 zijn verkocht.

Hoe kan ik bezwaar maken tegen een te hoge WOZ-waarde in Kamerik?
Het indienen van het bezwaar moet binnen 45 dagen na datum van de WOZ-beschikking. Informeer naar het actuele taxatieverslag en weeg af of de aangehaalde woningen in de wijken inderdaad gelijkwaardig zijn. Vind je de WOZ-waarde aan de hoge kant? Formuleer dan een bezwaarschrift voor de gemeente inclusief onderbouwing. Gebruik hiervoor devoorbeeldbrief of laat het doen door een taxateur of juridisch specialist.

Waarom zou ik bezwaar maken?
Als je van mening bent dat de berekening van de WOZ fout is gegaan dan kan je hiertegen bezwaar maken. Het effect van het bezwaar is doorgaans dat de waarde lager wordt ingeschat. De gemeentelijke heffingen zullen daardoor ook dalen. Opmerking: ga je verhuizen en wil je jouw huis verkopen? Dan speelt er nog wat anders mee. Investeerders kijken naar de huidige WOZ-waarde van jouw huis want dit zegt iets over de marktprijs. Een lagere waardering onroerende zaken in Kamerik maakt je woning bij verkoop minder waardevol.

Plaats een reactie