WOZ bezwaar Voorst

> Direct bezwaar maken

Als eigenaar van een onroerende zaak ontvang je in de eerste 12 weken van het jaar de nieuwe WOZ-waarde. De WOZ is: een inschatting van de waarde van jouw woning. A.d.h.v. de woningwaarde worden heffingen en belastingen berekend zoals natuurlijk de OZB en de waterschapsbelastingen en het eigenwoningforfait. Stelt de gemeente een te hoge waarde vast, en heb je plannen voor een bezwaar tegen de WOZ-waarde in Voorst? Op dit portaal bieden wij meer informatie over wat je moet doen.

 • De gemeente Oude IJsselstreek begroot jaarlijks de waarde van onroerende zaken.
 • Middels deze huizenprijs worden er diverse belastingen vastgesteld.
 • Het is zeer belangrijk daar aandachtig naar te kijken zodat de OZB ook klopt met de feitelijke woningwaarde.
 • De WOZ-beschikking die begin 2024 op de mat valt is een indicatie van de woningwaarde op peildatum 1 januari 2023.
 • Wanneer je veronderstelt dat de verwachte WOZ van je huis niet klopt kun jij hiertegen bezwaar maken. Men moet dit bezwaar indienen binnen 6 weken na ontvangst van de beschikking.
 • Je kunt zelf online bezwaar maken, maar je kunt hier ook een jurist voor inschakelen. Zij werken vaak op basis van no-cure-no-pay.

WOZ waarde Voorst 2024

Iedere huiseigenaar ontvangt een WOZ-beschikking. Wil je meer weten over de gemiddelde WOZ-waarde en de hoogte van diverse gemeentelijke heffingen? Hieronder verschaffen we een overzicht met de verschillende woonlasten in Voorst (uitgegaan van een meerpersoonshuishouden). Eveneens is er meer info te vinden over WOZ-waarde bezwaar.

ProvincieGelderland
GemeenteOude IJsselstreek
Postcode7383
Netnummer0575 (+31575)
Gemiddelde WOZ-waarde€215.000
OZB-tarief woningen0,1615%
Gemiddeld betaalde OZB€346
Rioolheffing€231
Afvalstoffenheffing€184
Totale woonlasten€761
Overzicht met OZB, gemiddelde WOZ en gemeentelijke heffingen in Voorst.

Voorbeeld: je bezit een woning of bedrijfspand in de gemeente Oude IJsselstreek. Hierbij hoort een WOZ-waarde van €292.000. Je betaalt dan aan onroerendezaakbelasting €292.000 x 0,1615% = €472.

Moeiteloos bezwaar tegen een hoge WOZ maken?

Start met de gratis check en ontdek meteen jouw besparing

Bezwaar maken WOZ: waar kan ik dat doen?

Heb jij een beschikking ontvangen met een te hoge WOZ-waarde in Voorst? Je kunt hiervoor een bezwaar indienen. Daarvoor heb je 6 weken de tijd, gerekend vanaf de dag dat je de beschikking hebt ontvangen. In onderstaande stappenplan duiden we hoe WOZ aanvechten in Voorst ingediend kan worden.

In vijf stappen een lagere WOZ-waarde realiseren

 1. De beschikking bekijken

  Het aanslagbiljet van de gemeente ontvang je rond januari, februari en maart. Of ga even naar wozwaardeloket.nl (van de Rijksoverheid) om in te zien of de nieuwste waarde al beschikbaar is. Je kunt hier ook zien hoe de waarde de laatste jaren is ontwikkeld.

 2. Taxatieverslag bekijken

  Het gebruikte taxatierapport kan je raadplegen via het WOZ-loket Voorst. Vermoedelijk moet je hiervoor inloggen met DigiD. Dit verslag dient als onderbouwing van de waarde die de heffingsambtenaar heeft vastgesteld.

 3. Controle woningprijs

  Ga naar of de waarde correct is. De heffingsambtenaar hecht veel waarde aan vergelijkbare woningen rond de waardepeildatum. Weeg af of deze objecten dezelfde kenmerken hebben van jouw huis, of dat ze significant verschillen. Dat geeft vaak te maken met het feit dat ze veel meer oppervlak hebben of wanneer er sprake is van asbest.

 4. Start een bezwaarprocedure

  Een bezwaarschrift indienen bij de gemeente moet je uiterlijk 6 weken na datum van de WOZ-beschikking indienen. Zorg voor een goede onderbouwing, eventueel met een professionele woningtaxatie. Voor het gemak raden we aan onze voorbeeldbrief te bekijken. Dikwijls is het slim om eerst even te bellen, er is dan ook al veel mogelijk.

 5. Wacht op bevestiging van de gemeente

  De gemeente heeft daarna tot het einde van het jaar de tijd om uitspraak te doen. Ben je het oneens? Dan is de weg naar de rechtbank mogelijk middels een hoger beroep met een advocaat.

De WOZ-waarde bekijken

Wil je meteen weten wat de WOZ-waarde 2024 is? Je kunt dit opvragen via www.wozwaardeloket.nl. Hier kan je zoeken op adres, plaats of postcode. Je checkt hier bovendien de vastgestelde waardes van de laatste paar jaar. De huidige waarde van onroerende zaken is openbaar beschikbaar. In het samengestelde taxatieverslag wordt onderbouwd hoe de waarde tot stand komt. Dit WOZ-rapport staat klaar in je mijnoverheid account. In het overzicht hieronder vind je de ontwikkeling van de gemiddelde woningwaarde van enkele jaren terug.

JaartalGemiddelde WOZ% verandering
2020€215.0003,9%
2019€207.0004,0%
2018€199.0003,1%
2017€193.0000,5%
2016€192.0001,1%
2015€190.000
Tabel met recente WOZ-gegevens in de gemeente Oude IJsselstreek.

Ja, ik wil bezwaar indienen tegen mijn WOZ

Maak direct gratis online bezwaar

woz-waarde-voorst-7383

Woningtaxatie in Voorst

Is de vastgestelde WOZ-waarde te hoog? Dan raden we aan om bezwaar te maken. Jouw bezwaarschrift WOZ Voorst kan je goed onderbouwen met een taxatierapport. Geholpen door een WOZ contra taxatie wordt het steeds aannemelijker dat je bezwaar gegrond wordt verklaard. Dit is namelijk een betrouwbare analyse jouw woning een lagere waarde heeft dan de gemeente heeft vastgesteld. De kostprijs van een WOZ-taxatierapport in Voorst ligt rond de €270. Geeft de gemeente gehoor, en wordt de waarde verminderd? De kosten van het taxatierapport kan je verhalen op de gemeente, deze is maximaal €242.

Taxateurs in de regio vinden
In de bijgaande tabel bekijk je taxateurs en makelaars in Voorst die je mogelijk willen helpen aan een uitgebreid taxatierapport om jouw WOZ te verlagen. Zoek ook vastgoedadviseurs in de regio zoals in Klarenbeek, Loenen, Lieren, Beekbergen en Hoenderloo.

Geen taxatiebedrijven gevonden! Meld jouw bedrijf aan
In deze plaats zijn er nog geen taxateurs gevonden. Klik hier om een nieuw bedrijf aan te melden.

FAQ – veelgestelde vragen

Wat wordt er bedoeld met de WOZ-waarde?
Dit is de wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ). Elke eigenaar krijgt jaarlijks een aanslagbiljet toegestuurd. De gemeente stelt hiervoor jaarlijks een nieuw taxatierapport op. Deze WOZ-waarde geldt als input voor gemeentelijke belastingen en de IB. De WOZ 2024 is een inschatting van de prijs van een object op 1 januari 2023 en wordt geschat op basis van zaken als: oppervlakte, bouwjaar, grootte, ligging, onderhoudsniveau, type woning en de verkoopprijs van vergelijkbare woningen.

Hoe krijg ik een WOZ-beschikking?
In januari, februari of maart krijg je de WOZ-beschikking in Voorst. In dit document lees je de ingeschatte woningwaarde en de daaraan gekoppelde gemeentelijke belastingen zoals de welbekende onroerendezaakbelasting (ozb), maar ook bijvoorbeelde de afvalstoffen- en rioolheffing. Ook de waterschappen gebruiken deze gegevens. Als laatste gebruik je dit ook voor het bepalen van de hoogte van het eigenwoningforfait (inkomstenbelasting).

Wat wordt er bedoeld met de OZB-belasting?
We hebben het hier over de onroerende-zaakbelasting die je betaalt over de waarde van onroerend goed. Heb jij een woning of stuk grond? Dan krijg je automatisch een gecombineerde aanslag (rond februari). Hierin vind je het tarief en het te betalen bedrag t.a.z. de OZB-heffing. In 2024 betaal je 0,1615% over de WOZ waarde aan OZB belasting in Voorst. Voor woningen ligt het gemiddelde tarief op €346.

Hoe komt de WOZ-waarde tot stand?
De waarde komt tot stand op basis van een speciaal model. Zo wordt er gekeken naar aspecten als: ligging, de oppervlakte, onderhoudsstaat en 1 of meer vergelijkbare woningen rondom je huis. In Nederland is het kadaster de instantie voor het verzamelen van betrouwbare woninggegevens.

Wat is een taxatieverslag?
Vanaf het moment dat je de beschikking in de bus hebt gekregen, is tevens het taxatieverslag beschikbaar voor inzage. Je kunt dit rapport aanvragen via de online omgeving van de gemeente (www.oude-ijsselstreek.nl). In dit document staan alle gebruikte onderdelen zoals; oppervlakte van het perceel, grootte van het pand, bouwjaar, bijgebouwen, adresgegevens, kadastrale gegevens. In zo’n taxatieverslag tref je daarbij ook verkoopcijfers van vergelijkbare woningen die rond de waardepeildatum verkocht zijn.

Hoe maak ik bezwaar tegen een te hoge WOZ-waarde in Voorst?
Het bezwaar maken tegen een te hoge woningwaarde moet binnen 30 werkdagen na de dagtekening van de WOZ-beschikking. Neem het taxatieverslag goed door en analyseer of de aangehaalde huizen in de wijken in grote lijnen overeenkomen met jouw woning. Vind je de WOZ-waarde niet kloppen? Dien dan een bezwaarschrift in bij de gemeente (inclusief uitgebreide onderbouwing). Je kunt dit eenvoudig zelf doen middels onze voorbeeldbrief of maak gebruik van de diensten van een taxeur of juridisch specialist.

Wanneer is het slim om bezwaar te maken?
Als je het vermoeden hebt dat de WOZ te hoog is dan kun jij een bezwaarschrift schrijven en indienen. Het effect van het bezwaar is doorgaans dat de geschatte woningprijs verlaagd wordt. Je hoeft daardoor minder belasting te betalen. Opmerking: wil je jouw woning te koop zetten? Dan gelden er andere belangen. Kopers kijken vaak naar de WOZ-waarde om zo hun bod voor te bereiden. Een lagere waardering onroerende zaken in Voorst heeft dus veel invloed op de uiteindelijke verkoopprijs.

Plaats een reactie