WOZ bezwaar Maasland

> Direct bezwaar maken

Woningbezitters krijgen in de eerste 3 maanden van het jaar de gemeentelijke aanslag met daarop de WOZ-waarde. Onder WOZ verstaan we: een indicatie van de verkoopprijs van een gebouw. Middels deze woningwaarde is de gemeente instaat heffingen op te leggen Zoals de jaarlijkse OZB en de waterschapsbelastingen en het eigenwoningforfait. Geeft de gemeente een te hoge waarde, en heb je plannen voor een bezwaar tegen de WOZ-waarde in Maasland? Hier kan je aan de slag met handige info over de te nemen stappen.

 • De gemeente Midden-Delfland calculeert jaarlijks de marktprijs van een gebouw.
 • Gebaseerd op deze huizenprijs weet je wat je moet betalen aan gemeentelijke heffingen.
 • Het is verstandig om daar aandachtig naar te kijken zodat de OZB ook klopt met de feitelijke woningwaarde.
 • De WOZ-beschikking die begin 2024 op de mat valt is een indicatie van de woningwaarde op peildatum 1 januari 2023.
 • Wanneer je van mening bent dat de WOZ verkeerd is ingeschat dan kun jij bezwaar maken bij de desbetreffende ambtenaren. Dit moet je doen binnen uiterlijk 6 weken nadat je de beschikking hebt gekregen.
 • Je kunt zelf een bezwaarschrift indienen, echter is het ook uit te besteden aan een jurist. Zij werken vaak op basis van no-cure-no-pay.

WOZ waarde Maasland 2024

Elke woningeigenaar krijgt een WOZ-beschikking. Statistieken doorzoeken over de gemiddelde WOZ-waarde en wat je gemiddeld moet betalen aan OZB? In de bijgaande tabel vind je een indicatie van de hedendaagse woonlasten in Maasland (waarbij we inzoomen op een meerpersoonshuishouden). Op wozwaardespecialist.nl tref je ook handige informatie over WOZ-waarde opvragen .

ProvincieZuid-Holland
GemeenteMidden-Delfland
Postcode3155
Netnummer010 (+3110)
Gemiddelde WOZ-waarde€358.000
OZB-tarief woningen0,1205%
Gemiddeld betaalde OZB€431
Rioolheffing€228
Afvalstoffenheffing€372
Totale woonlasten€1030
Tabel met OZB, gemiddelde WOZ en gemeentelijke heffingen in Maasland.

Kostenberekening: je bent eigenaar van een woning in de gemeente Midden-Delfland. De WOZ-waarde is vastgesteld op €250.000. De onroerendezaakbelasting bedraagt dan €250.000 x 0,1205% = €301.

Moeiteloos bezwaar tegen een hoge WOZ maken?

Doe de gratis Quick Scan en ontdek jouw besparing

Bezwaar maken WOZ: waar kan ik dat doen?

Zoek jij naar een oplossing voor een te hoge WOZ-waarde in Maasland? Dan kan je een bezwaarschrift indienen. Men heeft hiervoor zo’n 1,5 maand de tijd, gerekend vanaf de dag volgend op de dagtekening van de beschikking. In ons handige stappenplan maken wij inzichtelijk hoe WOZ aanvechten in Maasland uitgevoerd kan worden.

De WOZ-waarde omlaag in 5 stappen

 1. De beschikking bekijken

  Het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen ontvang je (digitaal) in de eerste 3 maanden van het jaar. Of ga naar wozwaardeloket.nl om te achterhalen of de nieuwste waarde al beschikbaar is. Je kunt hier tot een aantal jaar terugkijken.

 2. Taxatieverslag doornemen

  Het zogenaamde taxatierapport kan je raadplegen via het WOZ-loket Maasland. Gewoonlijk moet je daarbij je DigiD inloggegevens bij de hand hebben. Dit rapport ligt ten grondslag aan de indicatie van de woningwaarde.

 3. Evalueer verkoopprijs

  Controleer of de waardering te hoog is. De heffingsambtenaar kijkt onder andere naar drie vergelijkbare koopsommen van woningen in de buurt. Beoordeel of deze gebouwen ook echt vergelijkbaar zijn, of dat ze totaal van elkaar verschillen. Dit kan zijn omdat ze een beter uitzicht hebben of omdat jouw woning een slechte staat van onderhoud heeft.

 4. Maak bezwaar

  Het maken van het bezwaar moet je zo snel mogelijk doen. Gebruik heldere en goede argumenten en vul het eventueel aan met een taxatierapport. Om het je wat eenvoudiger te maken kan je gebruik maken van een voorbeeldbrief. Vaak bestaat ook de optie om telefonisch bezwaar te maken.

 5. Uitslag van het onderzoek afwachten

  De gemeente heeft tot het einde van het jaar waarin het bezwaar is ingediend de gelegenheid om jou een reactie te geven. Vind jij de uitspraak onterecht? Dan kan jij nog verdere juridische stappen zetten door een hoger beroep met een advocaat.

Mijn WOZ-waarde checken

Nieuwsgierig naar de vastgestelde WOZ-waarde van 2024?Dit kan je 24/7 inzien via het WOZ-waardeloket platform. Hier kun je elke woning opzoeken. Je checkt hier bovendien de WOZ-waardes van de laatste paar jaar. De waarde van onroerende zaken is voor iedereen in te zien. In het taxatieverslag dat kan worden opgevraagd is in te zien op basis waarvan deze waarde zijn afgeleid. Dit WOZ-rapport kun je opvragen bij je gemeente. In de tabel hieronder vind je de de gemiddelde waarde van woningen van de afgelopen periode.

JaartalGemiddelde WOZ% verandering
2020€358.0009,8%
2019€326.0007,2%
2018€304.0006,3%
2017€286.0002,1%
2016€280.0001,4%
2015€276.000
Overzicht met recente WOZ-waarde in de gemeente Midden-Delfland.

Ja, ik wil gratis bezwaar maken tegen de WOZ.

Start gratis WOZ-bezwaar

woz-waarde-maasland-3155

Woningtaxatie in Maasland

Ben jij het niet eens met de nieuwe WOZ-waarde? Dan kun je een bezwaarprocedure starten. Jouw bezwaarschrift WOZ Maasland kan je extra kracht bijzetten met een uitgebreid taxatierapport. Met een WOZ contra taxatie heb je serieus kans dat je bezwaar gegrond wordt verklaard. Het is een uitstekend bewijs dat de woning een lagere marktwaarde heeft dan de inschatting die de gemeente heeft gemaakt. De verwachte prijs van zo’n WOZ-taxatierapport in Maasland ligt om en nabij de €255. Geeft de gemeente gehoor, en wordt de WOZ naar een lagere prijs bijgesteld? Vraag de gemeente om een vergoeding van de kosten van het taxatierapport (tot een max. van €242).

Taxateurs in de regio vinden
In de bijgaande tabel vind je de gegevens van taxateurs en makelaars in Maasland die jouw kunnen ondersteunen bij een deskundig taxatierapport om een betere WOZ af te dwingen. Zoek ook vastgoedadviseurs in de buurt zoals in Hoek van Holland, Heerjansdam, Goudriaan, Ottoland en Brandwijk.

Geen taxatiebedrijven gevonden! Meld jouw bedrijf aan
In deze plaats zijn er nog geen taxateurs gevonden. Klik hier om een nieuw bedrijf aan te melden.

FAQ – veelgestelde vragen

Waar staat de WOZ-waarde voor?
WOZ staat voor wet Waardering Onroerende Zaken. Elke woning of bedrijfspand krijgt jaarlijks een nieuwe waarde toegewezen. Hiervoor gebruikt de gemeente een jaarlijks taxatierapport. De WOZ-waarde wordt gebruikt als basis voor o.a. de IB, OZB en eigenwoningforfait. De WOZ 2024 is een indicatie van de verkoopprijs van een object op 1 januari 2023 en wordt vastgesteld door te kijken naar factoren zoals: grootte, type woning, bouwjaar, bijgebouwen, onderhoudsniveau, oppervlakte en de verkoopprijs van vergelijkbare woningen.

Wat is een WOZ-beschikking?
In januari, februari of maart krijg je de WOZ-beschikking in Maasland. Op dit aanslagbiljet check je de actuele woningwaarde en alle verschillende gemeentelijke belastingen zoals de welbekende onroerendezaakbelasting (ozb), maar ook bijvoorbeelde de afvalstoffen- en rioolheffing. De gegevens worden ook gebruikt door het waterschap. Als laatste gebruik je dit ook voor de berekening van eigenwoningforfait bij de inkomstenbelasting.

Wanneer is er de OZB-belasting?
Het betreft de onroerende-zaakbelasting die je moet betalen als je eigenaar bent van een woning, gebouw of stuk grond. Heb jij een woning of stuk grond? Dan kun je jaarlijks een gecombineerde-aanslag verwachten (in de eerste maanden van het jaar). Hierin vind je het tarief en het te betalen bedrag t.a.z. de OZB-heffing. In 2024 betaal je 0,1205% over de WOZ waarde aan OZB belasting in Maasland. Een huizeneigenaar betaalt hier gemiddeld €431.

Hoe wordt de WOZ-waarde van een woning bepaald?
De waarde wordt bepaald d.m.v. een speciaal model. Ze onderzoeken kenmerken zoals: ligging, de oppervlakte, onderhoudstoestand en verkoopcijfers van huizen in de omgeving in de nabije omgeving. In Nederland is het kadaster de instantie voor het verzamelen van geverifieerde woninggegevens.

Hoe kan ik het taxatieverslag opvragen?
Vanaf het moment dat je de aanslag in de berichtenbox van de overheid hebt ontvangen, heb je ook recht om het taxatieverslag in te zien. Deze kan je bekijken via de site van de gemeente (www.middendelfland.nl). In dit document beschrijven ze actuele gegeven als: grootte van het pand, bouwjaar, adresgegevens, oppervlakte van het perceel, bijgebouwen, kadastrale gegevens. In dit taxatieverslag bekijk je eveneens verkoopcijfers van andere vergelijkbare woningen die rond 1 januari van 2023 zijn verkocht.

Kan ik bezwaar maken tegen een te hoge WOZ-waarde in Maasland?
Het proces van bezwaar maken moet je opstarten binnen 1,5 maand na dagtekening van het aanslagbiljet. Bekijk het bijbehorende taxatieverslag en onderzoek of de vergelijkbare woningen in de wijken inderdaad vergelijkbaar zijn. Vind je de WOZ-waarde niet kloppen? Stel dan een bezwaarschrift op voor de gemeente met daarbij jouw argumenten. Gebruik gerust een professionele voorbeeldbrief of besteed het uit aan een juridisch specialist.

Wanneer is het verstandig om bezwaar in te dienen?
Als je het gevoel hebt dat de berekening van de WOZ fout is gegaan dan kun jij een bezwaarprocedure starten. In het gunstige geval leidt dit ertoe dat de waarde lager wordt ingeschat. De gemeentelijke heffingen zullen daardoor ook dalen. Vergeet niet: ga je een woning in de verkoop zetten? Dan moet je een goede afweging maken. Investeerders kijken vaak naar de WOZ-waarde om te bepalen wat ze gaan bieden. Een lagere waardering onroerende zaken in Maasland heeft dus veel invloed op de uiteindelijke verkoopprijs.

Plaats een reactie