WOZ bezwaar Leermens

> Direct bezwaar maken

Als eigenaar van een woning ontvang je in de eerste 3 maanden van het jaar een aanslag met daarbij je nieuwe WOZ-waarde. Onder WOZ verstaan we: een schatting van de marktwaarde van jouw onroerend goed. Door gebruik te maken van deze woningwaarde kunnen diverse heffingen worden berekend Zoals de jaarlijkse OZB en de hoogte van het eigenwoningforfait voor de inkomstenbelasting. Is de vastgestelde waarde volgens jou niet realistisch, en wil jij bezwaar indienen voor een lagere WOZ-waarde in Leermens? Hier geven we inzicht in de te nemen stappen.

 • De gemeente Loppersum komt elk jaar met een indicatie van de marktwaarde van het woonhuis.
 • Gebaseerd op deze huizenprijs wordt duidelijk hoe hoog de verschillende belastingen zijn.
 • Het is zeer belangrijk daar aandachtig naar te kijken zodat de (gemeentelijke) belastingen binnen de perken blijven.
 • De WOZ-beschikking die je in 2024 vaak digitaal ontvangt is de verwachte woningwaarde op peildatum 1 januari 2023.
 • Als je het gevoel hebt dat de WOZ te hoog (of te laag is) dan kun jij een bezwaarschrift schrijven en indienen. Je moet het bezwaar indienen binnen 6 weken na dagtekening van de beschikking.
 • Je kunt vrij eenvoudig zelf online bezwaar indienen, of kies voor een jurist die alles uit handen neemt. Zij werken vaak op basis van no-cure-no-pay.

WOZ waarde Leermens 2024

Elke woningbezitter krijgt een WOZ-beschikking. Achtergrondgegevens bekijken over de gemiddelde WOZ-waarde en wat je gemiddeld moet betalen aan OZB? In het overzicht hieronder check je een samenvatting van de verschillende woonlasten in Leermens (uitgegaan van een meerpersoonshuishouden). Tevens kan je ook meer info vinden over WOZ-waarde vragen.

ProvincieGroningen
GemeenteLoppersum
Postcode9912
Netnummer0596 (+31596)
Gemiddelde WOZ-waarde€162.000
OZB-tarief woningen0,1731%
Gemiddeld betaalde OZB€279
Rioolheffing€346
Afvalstoffenheffing€241
Totale woonlasten€866
Tabel met gemiddelde WOZ, OZB en gemeentelijke heffingen in Leermens.

Voorbeeld: je hebt een eigen woning in de gemeente Loppersum. De WOZ-waarde ligt op €281.000. Voor de onroerendezaakbelasting moet je dan rekenen op €281.000 x 0,1731% = €486.

Eenvoudig en snel gratis bezwaar indienen?

Start de gratis waardescan en ontdek meteen jouw besparing

Bezwaar maken WOZ: waar kan ik dat doen?

Wil jij een verlaging afdwingen voor een te hoge WOZ-waarde in Leermens? Je kunt een bezwaar indienen. Je moet dit indienen binnen 6 weken, gerekend vanaf de datum die je op de beschikking ziet staan. In het 5-stappenplan hieronder vertellen we jou hoe WOZ aanvechten in Leermens ingediend kan worden.

5-stappenplan voor een lagere WOZ-waarde

 1. Bekijk de beschikking

  Het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen krijg je aan het begin van het jaar. Of gebruik de website wozwaardeloket.nl om op te vragen of de waarde van 2024 al ingevoerd is. De waardes van afgelopen jaren staan ook in dat systeem.

 2. Taxatieverslag doornemen

  Het gebruikte taxatierapport bekijk je in het digitale WOZ-loket Leermens. Let op: vaak heb je daarvoor een DigiD account nodig. Deze documentatie dient als onderbouwing van de vastgestelde WOZ-waarde.

 3. Controle verkoopprijs

  Evalueer of de waarde wel overeenkomt met de feitelijke woningwaarde. De heffingsambtenaar vergelijkt jouw huis met verkoopbedragen van vergelijkbare huizen rond de peildatum. Check of deze objecten dezelfde kenmerken hebben van jouw huis, of dat ze veel van jouw huis verschillen. Bijvoorbeeld omdat ze heel mooi gelegen zijn (landelijk of in het centrum) of omdat jouw woning een slechte staat van onderhoud heeft.

 4. Bezwaar maken

  Een bezwaarschrift indienen bij de gemeente moet je 6 weken na ontvangst van de beschikking opsturen. Zorg voor een goede onderbouwing, eventueel met een taxatierapport. Hiervoor kun je de handige voorbeeldbrief gebruiken. Dikwijls kan je ook telefonisch bezwaar maken.

 5. Behandeltermijn en reactie gemeente

  Jouw gemeente heeft tot en met eind december de keuze dit bezwaar goed of af te keuren. Ben je het oneens? Dan kan je in hoger beroep gaan met een advocaat.

De WOZ-waarde opvragen

Wil je meteen weten wat de WOZ-waarde 2024 is? Dit kan je het gemakkelijkste bekijken via wozwaardeloket.nl. Op die website kan je zoeken op adres, plaats of postcode. Je bekijkt hier bovendien de waarde van de laatste paar jaar. De actuele waarde van onroerende zaken zoals een woning of bedrijfspand is openbaar beschikbaar. In het taxatieverslag van de overheid staat hoe de waarde tot stand komt. Het WOZ-rapport is alleen voor jou, en vind je via het loket van de gemeente. In de bijgaande tabel kan jij de gemiddelde woningwaarde inzien van de laatste 6 jaar.

JaartalGemiddelde WOZ% verandering
2020€162.0004,5%
2019€155.0004,0%
2018€149.0002,8%
2017€145.0000,7%
2016€144.000-2,0%
2015€147.000
Gemiddelde WOZ-waarde in de gemeente Loppersum.

Ja, ik wil een lagere woningwaarde

Verlaag gratis de waarde van jouw woning

woz-waarde-leermens-9912

Woningtaxatie in Leermens

Wil jij een verlaging van de WOZ-waarde? Dan kan je bezwaar indienen. Dit bezwaarschrift WOZ Leermens kan je het beste ondersteunen met een uitgebreid taxatierapport. Geholpen door een WOZ contra taxatie heb je een grotere kans om gelijk te krijgen. Het is een uitstekend bewijs dat de woning minder waard is dan de gemeente stelt. De verwachte prijs van zo’n WOZ-taxatierapport in Leermens is ongeveer €185. Word je in het gelijk gesteld, en gaan ze de WOZ-waarde verder aanpassen? Er bestaat een vergoeding voor het indienen van een taxatierapport (tot een max. van €242).

Een taxateur in de regio zoeken
In het schema hieronder tref je contactgegevens van taxateurs en makelaars in Leermens die jou kunnen voorzien van een vakkundig taxatierapport om een lagere WOZ te realiseren. Zoek ook vastgoedadviseurs in de regio, zoals in Oosterwijtwerd, Spijk, Godlinze, Losdorp en Bierum.

Geen taxatiebedrijven gevonden! Meld jouw bedrijf aan
In deze plaats zijn er nog geen taxateurs gevonden. Klik hier om een nieuw bedrijf aan te melden.

FAQ met veelgestelde vragen

Wat wordt bedoeld met de WOZ-waarde?
WOZ betekent wet Waardering Onroerende Zaken. Elke woning of bedrijfspand ontvangt jaarlijks de welbekende aanslag in de bus. De waarde voor 2024 is gebaseerd op de marktwaarde op 1 januari 2023. De nieuwste woningwaarde wordt gebruikt voor verschillende soorten belastingen. De WOZ 2024 is de verwachte marktprijs van je huis op 1 januari 2023 en wordt berekend a.d.h.v. onderwerpen zoals: oppervlakte, bouwjaar, bijgebouwen, grootte, onderhoudsniveau, type woning en vergelijkbare woningen die rond het begin van vorig jaar verkocht zijn.

Wat is een WOZ-beschikking?
In het eerste kwartaal van 2024 ontvang je de WOZ-beschikking in Leermens. In die rapportage lees je de huidige woningwaarde en de daaraan gekoppelde gemeentelijke belastingen zoals de welbekende onroerendezaakbelasting (ozb), maar ook bijvoorbeelde de afvalstoffen- en rioolheffing. Waterschappen gebruiken de waarde voor de watersysteemheffing. Als laatste gebruik je dit ook voor het bepalen van de hoogte van het eigenwoningforfait (inkomstenbelasting).

Wat wordt er bedoeld met de OZB-belasting?
Het betreft de onroerende-zaakbelasting die gemeenten opleggen aan huiseigenaren. Staat de woning op jouw naam? Dan kun je jaarlijks een gecombineerde-aanslag verwachten (rond februari). Daarin staat het tarief van de OZB-heffing. In 2024 betaal je 0,1731% over de WOZ waarde aan OZB belasting in Leermens. In 2024 betaal je gemiddeld aan OZB €279.

Hoe wordt de WOZ-waarde van een woning bepaald?
De waarde komt tot stand aan de hand van beschikbare data. Hiervoor gebruiken ze kenmerken zoals: plek van de woning, grondoppervlakte, het soort woning en vergelijkbare woningen die rond het begin van vorig jaar verkocht zijn in de omgeving. Via de websites van het kadaster bekijk je ook eenvoudig de correcte woninggegevens.

Waar vind ik mijn taxatieverslag?
Zodra je de beschikking in de bus hebt gekregen, kan je de gemeente vragen om een taxatieverslag. Dit document vind je via de site van de gemeente (www.loppersum.nl). In dit PDF-bestand krijg je inzicht in de gebruikte gegevens als; oppervlakte van het perceel, bouwjaar, kadastrale gegevens, type object, bijgebouwen, grootte van het pand. In het taxatieverslag tref je daarbij ook verkoopprijzen van vergelijkbare woningen die rond de peildatum van eigenaar zijn gewisseld.

Kan ik zelf een bezwaar indienen tegen een te hoge WOZ-waarde in Leermens?
Het maken van bezwaar is mogelijk binnen 6 weken na de dagtekening van de WOZ-beschikking. Vraag het taxatieverslag op (via DigiD) en onderzoek of de getoonde woningen in de wijken inderdaad gelijkwaardig zijn. Klopt de WOZ-waarde niet met de werkelijkheid? Schrijf dan een bezwaarschrift naar de gemeente (inclusief uitgebreide onderbouwing). Hiervoor maak je eenvoudig gebruik van onze voorbeeldbrief of besteed het uit aan een juridisch specialist.

In welke gevallen is bezwaar indienen verstandig?
Als je meent dat de WOZ te hoog is dan kun jij bezwaar maken bij de desbetreffende ambtenaren. In het gunstige geval leidt dit ertoe dat de waarde naar beneden wordt bijgesteld. Je hoeft daardoor minder belasting te betalen. Niet vergeten: ben je van plan om jouw huis te verkopen? Dan wil je juist geen lagere waarde. Geïnteresseerden kijken naar de WOZ-waarde van jouw woning want dit zegt iets over de marktprijs. Een lagere waardering onroerende zaken in Leermens heeft dus veel invloed op de uiteindelijke verkoopprijs.

Plaats een reactie