WOZ bezwaar Banholt

> Direct bezwaar maken

Als bezitter van een woning of bedrijfspand krijg je in de eerste 12 weken van het jaar een aanslag met daarbij je nieuwe WOZ-waarde. Onder WOZ verstaan we: een schatting van de waarde van jouw huis. Op basis van de woningwaarde die is vastgesteld kan men verschillende heffingen opleggen zoals met name de OZB en het eigenwoningforfait. Geeft de gemeente een te hoge waarde, en ga je bezwaar maken tegen de WOZ-waarde in Banholt? Op dit portaal vind je uitgebreide informatie over de verschillende mogelijkheden.

 • De gemeente Eijsden-Margraten raamt ieder jaar de verwachte waarde van elk huis.
 • Op basis van deze huizenprijs worden er diverse gemeentelijke belastingen bepaald.
 • Het is verstandig om hier elk jaar goed naar te kijken zodat je een juiste / eerlijke aanslag toegestuurd krijgt.
 • De WOZ-beschikking die je in 2024 vaak digitaal ontvangt is de geschatte woningwaarde op peildatum 1 januari 2023.
 • Wanneer je het vermoeden hebt dat de WOZ verkeerd is ingeschat dan kan je bezwaar aantekenen. Je moet het bezwaar indienen binnen 6 weken na dagtekening van de beschikking.
 • Dit is privé te regelen, maar er zijn ook juristen die dit kunnen oplossen. Ons advies is in zee te gaan met een no-cure-no-pay partij.

WOZ waarde Banholt 2024

Als huizenbezitter ontvang je jaarlijks de WOZ-beschikking. Info aanvragen over de gemiddelde WOZ-waarde en de tarieven van de gemeentelijke belastingen? In de onderstaande tabel vind je een kostenraming van de huidige woonlasten in Banholt op basis van een meerpersoonshuishouden. Eveneens bekijk je ook informatie over Nadeel lage WOZ-waarde.

ProvincieLimburg
GemeenteEijsden-Margraten
Postcode6262
Netnummer043 (+3143)
Gemiddelde WOZ-waarde€278.000
OZB-tarief woningen0,1401%
Gemiddeld betaalde OZB€389
Rioolheffing€270
Afvalstoffenheffing€271
Totale woonlasten€931
Overzicht met OZB, gemiddelde WOZ en gemeentelijke heffingen in Banholt.

Stel: je bezit een woning of bedrijfspand in de gemeente Eijsden-Margraten. De WOZ-waarde die daarbij hoort ligt op €263.000. In dit geval betaal je aan onroerendezaakbelasting €263.000 x 0,1401% = €368.

Gratis bezwaar tegen WOZ maken?

Start met de bezwaarcheck en ontdek jouw besparing

Bezwaar maken WOZ: waar kan ik dat doen?

Te maken met een te hoge WOZ-waarde in Banholt? Dan kan je vrij eenvoudig een bezwaar indienen. Het indienen van een bezwaarschrift moet binnen 1,5 maand, gerekend vanaf de dag volgend op de dagtekening van de beschikking. In het praktisch stappenplan verduidelijken we hoe WOZ aanvechten in Banholt werkt.

De WOZ-waarde omlaag in 5 stappen

 1. De beschikking bekijken

  Het aanslagbiljet met gemeentelijke heffingen ontvang je (digitaal) in de eerste 3 maanden van het jaar. Of surf naar wozwaardeloket.nl om te achterhalen of de waarde van 2024 al ingevoerd is. De waardes van afgelopen jaren staan ook in dat systeem.

 2. Taxatieverslag bekijken

  Het samengestelde taxatierapport download je vanuit het WOZ-loket Banholt. Waarschijnlijk heb je daarvoor een DigiD account nodig. Deze documentatie is feitelijk een onderbouwing van de waardebepaling.

 3. Evalueer marktwaarde

  Controleer of de waarde overeenkomt met de werkelijke prijs. De heffingsambtenaar maakt een vergelijking van jouw object met vergelijkbare woningen die rond het begin van vorig jaar verkocht zijn. Beoordeel of deze huizen dezelfde kenmerken hebben van jouw huis, of dat ze heel andere kenmerken hebben. Dit komt doorgaans doordat ze groter zijn of wanneer er sprake is van bodemverontreiniging.

 4. Start een bezwaarprocedure

  Het bezwaar maken tegen een te hoge woningwaarde moet je binnen 6 weken na datum van de beschikking indienen. Kom met overtuigend bewijs zoals een alternatieve taxatie. Om direct vandaag aan de slag te gaan kun je de handige voorbeeldbrief gebruiken. Dikwijls is het slim om eerst even te bellen, er is dan ook al veel mogelijk.

 5. Inhoudelijke toelichting gemeente

  De gemeente heeft tot het einde van het kalenderjaar met een inhoudelijke reactie op het bezwaar te komen. Ben je het oneens? Dan kan je nog overwegen om in beroep te gaan met een advocaat.

De WOZ-waarde checken

Nieuwsgierig naar de vastgestelde WOZ-waarde van 2024?Je kunt dit opvragen via website van het WOZ-waardeloket. Met deze zoekfunctie zijn de waardes van alle huizen verzameld. Je treft hier ook de vastgestelde waardes van de afgelopen jaren. De actuele waarde van onroerende zaken zoals een woning of bedrijfspand is beschikbaar voor elke Nederlander. In het taxatieverslag dat kan worden opgevraagd kun je vinden op welke manier deze waardes zijn berekend. Dit WOZ-rapport staat klaar in je mijnoverheid account. In de onderstaande lijst vind je de gemiddelde berekende woningwaarde van de afgelopen periode.

JaartalGemiddelde WOZ% verandering
2020€278.0006,9%
2019€260.0005,7%
2018€246.0006,0%
2017€232.000-0,9%
2016€234.0001,7%
2015€230.000
Tabel met recente WOZ-gegevens in de gemeente Eijsden-Margraten.

Ja, ik wil een bezwaar indienen

Doe de scan en maak gratis bezwaar

woz-waarde-banholt-6262

Woningtaxatie in Banholt

Vind jij de WOZ-waarde die is vastgesteld niet realistisch? Je hebt dan de optie om bezwaar aan te tekenen. Dit bezwaarschrift WOZ Banholt komt nog beter over met een erkend taxatierapport. Geholpen door een WOZ contra taxatie heb je serieus kans om in het gelijk gesteld te worden. Het is namelijk een perfect bewijsstuk dat jouw huis minder / meer waard is dan de gemeente aangeeft. De kostprijs van een WOZ-taxatierapport in Banholt ligt zo rond de €230. Wordt het bezwaar gegrond verklaard, en stellen ze de WOZ-waarde bij? Vraag de gemeente om een vergoeding van de kosten van het taxatierapport (tot een max. van €242).

Zoek taxateurs in de buurt
In de onderstaande lijst check je taxateurs en makelaars in Banholt die jou kunnen ondersteunen met een uitgebreid taxatierapport om een betere WOZ af te dwingen. Vergelijk ook vastgoedadviseurs in omliggende plekken zoals Mheer, Noorbeek, Eckelrade, Gronsveld en Eijsden.

Geen taxatiebedrijven gevonden! Meld jouw bedrijf aan
In deze plaats zijn er nog geen taxateurs gevonden. Klik hier om een nieuw bedrijf aan te melden.

FAQ met veelgestelde vragen

De WOZ waarde: wat is dat?
Dit is de wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ). Elk huis in Nederland ontvangt jaarlijks zo’n aanslagbiljet. Hieraan ten grondslag ligt een gestandaardiseerd taxatierapport. De WOZ-waarde wordt gebruikt als basis voor de calculatie van diverse belastingen. De WOZ 2024 is een inschatting van de prijs van een object op 1 januari 2023 en wordt geschat op basis van kenmerken zoals: bijgebouwen, ligging, type woning, bouwjaar, grootte, oppervlakte en referentiewoningen die recent zijn verkocht.

Wat is de WOZ-beschikking?
In januari, februari of maart krijg je de WOZ-beschikking in Banholt. In dit document check je de huidige woningwaarde en de periodieke gemeentelijke belastingen zoals onroerendezaakbelasting (ozb), rioolheffing, en afvalstoffenheffing. Ook de waterschappen gebruiken deze gegevens. Als laatste gebruik je dit ook voor de inkomstenbelasting (eigenwoningforfait).

Wanneer is er de OZB-belasting?
Dit staat voor de onroerende-zaakbelasting die woningeigenaren elk jaar weer opnieuw moeten betalen. Bezit jij een woning, gebouw of grond? Dan krijg je automatisch een gecombineerde aanslag (gereed in februari). Je treft hierin als belangrijkste kostenpost de OZB-heffing. In 2024 betaal je 0,1401% over de WOZ waarde aan OZB belasting in Banholt. In 2024 betaal je gemiddeld aan OZB €389.

Hoe bepalen gemeenten de WOZ-waarde?
De waarde wordt gecalculeerd met behulp van objectieve criteria. Hiervoor gebruiken ze zaken als: ligging van het perceel, oppervlakte van de kavel, onderhoudsstaat en de verkoopbedragen van vergelijkbare huizen rond de peildatum in de regio. Data van het kadaster wordt gebruikt voor het bepalen van betrouwbare woninggegevens.

Wat staat er in een taxatieverslag?
Zodra je de definitieve aanslag van dit jaar hebt, heb je ook recht om het taxatieverslag in te zien. Deze kan je bekijken via het belastingloket van de gemeente (www.eijsden-margraten.nl). In het taxatierapport beschrijven ze actuele gegeven als: kadastrale gegevens, bijgebouwen, adresgegevens, type object, bouwjaar, grootte van het pand. In het taxatieverslag vind je ook details van transactiecijfers van andere vergelijkbare woningen die rond de waardepeildatum verkocht zijn.

Hoe moet ik bezwaar indienen tegen een te hoge WOZ-waarde in Banholt?
Bezwaar maken kan in een periode van 1,5 maand na de dagtekening van de WOZ-beschikking. Vraag het taxatieverslag op (via DigiD) en beoordeel of deze huizen in de wijken inderdaad gelijkwaardig zijn. Wil je dan toch de WOZ-waarde verlagen? Formuleer dan een bezwaarschrift voor de gemeente met daarbij jouw argumenten. Je kunt hiervoor gebruik maken van de voorbeeldbrief of schakel een juridisch specialist in.

In welke gevallen is bezwaar indienen verstandig?
Als je van mening bent dat de verwachte WOZ van je huis niet klopt dan kun jij bezwaar maken. Het effect van het bezwaar is doorgaans dat de waarde wordt verminderd. Je hoeft daardoor minder belasting te betalen. Niet vergeten: ga je verhuizen en wil je jouw huis verkopen? Dan kan een te lage waarde niet handig zijn. Kopers hechten veel waarde aan de WOZ-waarde , aangezien dit een afspiegeling is van de reële prijs. Een lagere waardering onroerende zaken in Banholt zorgt ervoor dat een huis in potentie minder zal opbrengen.

Plaats een reactie