WOZ bezwaar Boornzwaag

> Direct bezwaar maken

Als eigenaar van een woning krijg je in januari, februari of maart de gemeentelijke aanslag met daarop de WOZ-waarde. Onder WOZ verstaan we: een inschatting van de waarde van jouw woning. A.d.h.v. de woningwaarde worden heffingen en belastingen berekend Zoals de jaarlijkse OZB en de hoogte van het eigenwoningforfait voor de inkomstenbelasting. Geeft de gemeente een te hoge waarde, en heb je plannen voor een bezwaar tegen de WOZ-waarde in Boornzwaag? Op deze pagina geven we inzicht in de wetgeving en processtappen.

 • De gemeente De Fryske Marren raamt ieder jaar de waarde van onroerende zaken.
 • Gebaseerd op deze huizenprijs worden er diverse gemeentelijke belastingen bepaald.
 • Het is zeer belangrijk de aanslag kritisch te bekijken zodat je niet onnodig veel belasting betaalt.
 • De WOZ-beschikking die je in januari, februari of maart van 2024 krijgt is een schatting van de marktwaarde van je woning op peildatum 1 januari 2023.
 • Als je veronderstelt dat de calculatie van de WOZ niet actueel is kan je hiertegen bezwaar maken. Je moet het bezwaar indienen binnen 6 weken na ontvangst van de beschikking.
 • Dit is privé te regelen, maar er zijn ook juristen die dit kunnen oplossen. Kies bij voorkeur voor een no-cure-no-pay bureau.

WOZ waarde Boornzwaag 2024

Iedere huiseigenaar ontvangt een WOZ-beschikking. Details bekijken van de gemiddelde WOZ-waarde en de verschillende woonlasten in de gemeente? In het onderstaande overzicht bieden we een overzicht met de actuele woonlasten in Boornzwaag (gebaseerd op een meerpersoonshuishouden). Op deze pagina tref je ook handige informatie over WOZ-waarde uitrekenen.

ProvincieFriesland
GemeenteDe Fryske Marren
Postcode8526
Netnummer0513 (+31513)
Gemiddelde WOZ-waarde€230.000
OZB-tarief woningen0,1204%
Gemiddeld betaalde OZB€276
Rioolheffing€204
Afvalstoffenheffing€267
Totale woonlasten€747
Lijst met OZB, gemiddelde WOZ en gemeentelijke heffingen in Boornzwaag.

Berekening: je woont in een koophuis in de gemeente De Fryske Marren. De WOZ-waarde is vastgesteld op €263.000. Je betaalt dan aan onroerendezaakbelasting €263.000 x 0,1204% = €317.

Gratis en snel WOZ-bezwaar maken?

Doe de gratis check en verlaag de belastingen

Bezwaar maken WOZ: hoe regel ik dat?

Te maken met een te hoge WOZ-waarde in Boornzwaag? Dan kan je een bezwaarschrift indienen. Doe dit altijd binnen 1,5 maand, gerekend vanaf de dag na de dagtekening van het aanslagbiljet. In het praktisch stappenplan maken we je duidelijk hoe WOZ aanvechten in Boornzwaag ingediend kan worden.

WOZ-waarde verlagen in 5 stappen

 1. Beoordeel de beschikking

  Het gemeentelijke aanslagbiljet ontvang je rond januari, februari en maart. Of ga even naar wozwaardeloket.nl (van de Rijksoverheid) om te checken of het al bekend is. Je vindt hier tevens de waardes van de afgelopen jaren.

 2. Taxatieverslag inzien

  Het zogenaamde taxatierapport kan je opvragen bij het WOZ-loket Boornzwaag. Gewoonlijk moet je hiervoor inloggen met DigiD. Dit stuk is feitelijk een onderbouwing van de ingeschatte WOZ-waarde.

 3. Evalueer huizenprijs

  Controleer of de waarde wel klopt. De heffingsambtenaar maakt een vergelijking van jouw object met vergelijkbare woningen. Ga na of deze woonruimtes in grote lijnen overeenkomen met jouw woning, of dat ze juist te weinig overeenkomsten hebben. Dat geeft vaak te maken met het feit dat ze heel mooi gelegen zijn (landelijk of in het centrum) of omdat jouw woning een stuk ouder is.

 4. Indienen van bezwaarschrift

  Het maken van het bezwaar moet je 6 weken na de datum van het aanslagbiljet opsturen. Zorg voor de juiste argumentatie, eventueel met een uitgebreide taxatie. Om direct vandaag aan de slag te gaan kun je onze voorbeeldbrief downloaden. Soms kan je ook telefonisch bezwaar maken.

 5. Behandeltermijn en reactie gemeente

  De heffingsambtenaar van de gemeente heeft tot het einde van het kalenderjaar de mogelijkheid om het bezwaar goed te keuren. Ben je het niet eens met de beslissing? Dan kan jij nog verdere juridische stappen zetten door een hoger beroep met een advocaat.

De WOZ-waarde inzien

Direct bekijken hoe hoog de WOZ-waarde 2024 is? Deze kan je eenvoudig opvragen via www.wozwaardeloket.nl. Hier is betrouwbare info te vinden van alle woning in Nederland. Je treft hier ook de kenmerken van de woning en de waarde van de laatste paar jaar. De huidige waarde van onroerende zaken is beschikbaar voor elke Nederlander. In het gemeentelijke taxatieverslag is te vinden hoe de waarde is vastgesteld. Het WOZ-rapport is te downloaden op de website van de gemeente. In de onderstaande lijst vind je de ontwikkeling van de gemiddelde woningwaarde van de afgelopen jaren.

JaartalGemiddelde WOZ% verandering
2020€230.0006,0%
2019€217.0005,3%
2018€206.0004,0%
2017€198.0002,6%
2016€193.000
2015
Historische ontwikkeling WOZ-waarde gemeente De Fryske Marren.

Ja, ik wil een lagere WOZ-waarde

Realiseer direct een lagere OZB

woz-waarde-boornzwaag-8526

Woningtaxatie in Boornzwaag

Wil jij een verlaging van de WOZ-waarde? Dan raden we aan om bezwaar te maken. Het bezwaarschrift WOZ Boornzwaag kan je goed onderbouwen met een officieel taxatierapport. Geholpen door een WOZ contra taxatie kom je een stap dichterbij om gelijk te krijgen. Het is namelijk een perfect bewijsstuk dat jouw woning een lagere waarde heeft dan de inschatting die de gemeente heeft gemaakt. Een kostenindicatie van dit WOZ-taxatierapport in Boornzwaag ligt om en nabij de €250. Word je in het gelijk gesteld, en stellen ze de WOZ-waarde bij? Soms heb je recht op een vergoeding, deze is maximaal €242.

Vind en vergelijk taxateurs
In het onderstaande overzicht tref je contactgegevens van taxateurs en makelaars in Boornzwaag die je mogelijk kunnen helpen met een vakkundig taxatierapport om een lagere WOZ te realiseren. Check ook vastgoedadviseurs in omliggende plekken zoals Langweer, Teroele, Idskenhuizen, Tjerkgaast en Sint Nicolaasga.

Geen taxatiebedrijven gevonden! Meld jouw bedrijf aan
In deze plaats zijn er nog geen taxateurs gevonden. Klik hier om een nieuw bedrijf aan te melden.

Veelgestelde vragen

Wat betekent de WOZ-waarde?
WOZ houdt in de wet Waardering Onroerende Zaken. Elke woning of bedrijfspand krijgt jaarlijks een nieuwe waarde toegewezen. Deze waarde komt tot stand middels het taxatierapport. De WOZ-waarde wordt gebruikt als basis voor gemeentelijke belastingen en de IB. De WOZ 2024 is de commerciële waarde van een woonobject op 1 januari 2023 en wordt bepaald door aspecten als: onderhoudsniveau, grootte, bijgebouwen, oppervlakte, ligging, bouwjaar en vergelijkbare woningen die rond het begin van vorig jaar verkocht zijn.

Waarom ontvang ik een WOZ-beschikking?
Normaal gesproken krijg je aan het begin van het jaar de WOZ-beschikking in Boornzwaag. In dit document check je een indicatie van de woningwaarde en de periodieke gemeentelijke belastingen zoals de onroerendezaakbelasting (ozb) en afvalstoffenheffing. De gegevens worden ook gebruikt door het waterschap. De beschikking speelt ook een rol bij de berekening van eigenwoningforfait bij de inkomstenbelasting.

Waarom betaal ik OZB-belasting?
We spreken van een onroerende-zaakbelasting die je als eigenaar van een woning aan de gemeente betaalt. Ben jij de bezitter dan een huis? Dan ontvang je aan het begin van het jaar de gecombineerde aanslag (gereed in februari). Daar tref je het tarief en het te betalen bedrag t.a.z. de OZB-heffing. In 2024 betaal je 0,1204% over de WOZ waarde aan OZB belasting in Boornzwaag. Gemiddeld ligt deze belasting hier op €276.

Hoe komt de gemeente aan de WOZ-waarde?
Deze waarde wordt berekend aan de hand van openbare data. Hiervoor gebruiken ze zaken zoals: ligging, de inhoud van de woning, het soort woning en verkoopcijfers van woningen in de buurt in de wijk. In Nederland is het kadaster de instantie voor het verzamelen van de juiste woninggegevens.

Wat staat er in een taxatieverslag?
Vanaf het moment dat je het aanslagbiljet hebt ontvangen heb je ook recht om het taxatieverslag in te zien. Deze kan je inzien via het online loket van de gemeente (www.defryskemarren.nl). In het document zijn diverse zaken opgenomen zoals: kadastrale gegevens, bouwjaar, bijgebouwen, adresgegevens, type object, oppervlakte van het perceel. In dit taxatieverslag zie je ook een overzicht met prijzen van gelijkwaardige woningen die rond 1 januari 2023 te koop zijn aangeboden.

Hoe moet ik bezwaar indienen tegen een te hoge WOZ-waarde in Boornzwaag?
De bezwaarprocedure kan je starten in een periode van 6 weken na ontvangst van de beschikking. Vraag het taxatieverslag op (via DigiD) en bekijk of de aangehaalde woningen in de wijken ook echt vergelijkbaar zijn. Is de WOZ-waarde verkeerd ingeschat? Schrijf dan een bezwaarschrift naar de gemeente met daarbij jouw argumenten. Je kunt dit eenvoudig zelf doen middels onze voorbeeldbrief of laat het doen door een taxateur of juridisch specialist.

Waarom moet ik een bezwaar indienen?
Als je vermoedt de WOZ verkeerd is ingeschat dan kun jij bezwaar maken bij gemeente. Het effect van het bezwaar is doorgaans dat je een lagere waarde voor je woning krijgt. De gemeentelijke heffingen zullen daardoor ook dalen. Opmerking: wil je jouw woning te koop zetten? Dan spelen er meer belangen. Investeerders kijken naar de huidige WOZ-waarde van jouw huis, aangezien dit een afspiegeling is van de reële prijs. Een lagere waardering onroerende zaken in Boornzwaag kan de verkoopkansen verkleinen.

Plaats een reactie