WOZ bezwaar Readtsjerk

> Direct bezwaar maken

Als huizenbezitter ontvang je in januari, februari of maart de aanslag OZB met daarop de nieuwe WOZ-waarde. Met WOZ wordt bedoeld: een inschatting van de waarde van een pand door de gemeente. Aan de hand van deze woningwaarde kan men verschillende heffingen opleggen zoals de onroerendezaakbelasting (OZB) maar het wordt ook gebruikt voor de waterschapsbelasting en het eigenwoningforfait. Is de waarde van het huis te hoog en heb je plannen voor een bezwaar tegen de WOZ-waarde in Readtsjerk? Op deze pagina kan je aan de slag met handige info over de te nemen stappen.

 • De gemeente Dantumadiel maakt elk jaar een schatting van de marktwaarde van het woonhuis.
 • Gebaseerd op deze huizenprijs zul je gemeenteheffingen moeten betalen.
 • We raden altijd aan om daar aandachtig naar te kijken zodat de OZB ook klopt met de feitelijke woningwaarde.
 • De WOZ-beschikking die je in 2024 vaak digitaal ontvangt is een indicatie van de woningwaarde op peildatum 1 januari 2023.
 • Wanneer je van mening bent dat de WOZ niet juist is dan kun jij bezwaar maken bij de desbetreffende ambtenaren. Dit moet kenbaar gemaakt worden binnen 6 weken na de datum van het aanslagbiljet.
 • Dit is privé te regelen, of je kan het uitbesteden aan een jurist of gespecialiseerd bureau. Zij werken vaak op basis van no-cure-no-pay.

WOZ waarde Readtsjerk 2024

Als huizenbezitter ontvang je jaarlijks de WOZ-beschikking. Achtergrondgegevens bekijken over de gemiddelde WOZ-waarde en de belastingtarieven van de diverse heffingen? In de tabel hieronder geven we een overview van de huidige woonlasten in Readtsjerk (uitgegaan van een meerpersoonshuishouden). Op deze website is er meer info te vinden over WOZ-waarde uitrekenen.

ProvincieFriesland
GemeenteDantumadiel
Postcode9067
Netnummer058 (+3158)
Gemiddelde WOZ-waarde€194.000
OZB-tarief woningen0,1915%
Gemiddeld betaalde OZB€370
Rioolheffing€203
Afvalstoffenheffing€251
Totale woonlasten€824
Overzicht met OZB, gemiddelde WOZ en gemeentelijke heffingen in Readtsjerk.

Stel je voor: je beschikt over een eigen huis in de gemeente Dantumadiel. De WOZ-waarde is vastgesteld op €254.000. In dit geval betaal je aan onroerendezaakbelasting €254.000 x 0,1915% = €486.

Direct een bezwaarschrift indienen?

Doe de gratis check en ontdek jouw besparing

Bezwaar maken WOZ: hoe regel ik dat?

Te maken met een te hoge WOZ-waarde in Readtsjerk? Dan kan je een bezwaarschrift indienen. Men heeft hiervoor zo’n 1,5 maand de tijd, gerekend vanaf de dagtekening van het aanslagbiljet. In het stappenplan dat je hierna kunt lezen beschrijven we hoe WOZ aanvechten in Readtsjerk ingediend kan worden.

In vijf stappen een lagere WOZ-waarde realiseren

 1. Wacht op de beschikking

  Het WOZ-aanslagbiljet ontvang je in januari, februari of maart, digitaal en/of per post. Of open wozwaardeloket.nl om op te vragen of de WOZ al geregistreerd staat. Je kunt daar ook de waarde van de afgelopen jaren inzien.

 2. Taxatieverslag downloaden

  Het basis-taxatierapport kan je raadplegen via het WOZ-loket Readtsjerk. Gewoonlijk heb je hier DigiD voor nodig. Dit rapport is feitelijk een onderbouwing van de waardebepaling.

 3. Onderzoek woningprijs

  Controleer of de waarde in lijn ligt met de marktwaarde. De heffingsambtenaar kijkt hierbij onder andere naar drie vergelijkbare koopsommen van woningen in de buurt. Weeg af of deze huizen ook echt vergelijkbaar zijn, of dat je eigenlijk niet mag vergelijken met jouw eigen huis. Onder andere doordat ze gerenoveerd zijn of wanneer jij veel last hebt van geluidsoverlast.

 4. Begin met de bezwaarprocedure

  Het indienen van het bezwaar moet je uiterlijk 6 weken na datum van de WOZ-beschikking indienen. Je kunt het bezwaar kracht bijzetten met een recent taxatierapport. Om je snel op te weg te helpen kan je gebruik maken van een voorbeeldbrief. Soms kan je ook bellen met de gemeente.

 5. Inhoudelijke toelichting gemeente

  De gemeente heeft het hele kalenderjaar de tijd om uitspraak te doen. Vind jij de uitspraak onterecht? Dan kan jij nog verdere juridische stappen zetten door een hoger beroep met een advocaat.

Huidige WOZ-waarde checken

Benieuwd naar jouw laatste WOZ-waarde (2024)? Je kunt dit dan bekijken via het officiële WOZ-waardeloket. Met deze zoekfunctie zijn de waardes van alle huizen verzameld. Je vindt daar direct ook het bouwjaar, gebruiksdoel, oppervlakte en de waardes van de afgelopen jaren. De vastgestelde waarde van onroerende zaken kan iedereen gratis inzien. In het gemeentelijke taxatieverslag wordt meer precies omschreven hoe de waarde tot stand komt. Dit WOZ-rapport kan je online downloaden via de website van jouw gemeente. In de tabel hieronder vergelijk je de gemiddelde woningwaardes van de laatste 6 jaar.

JaartalGemiddelde WOZ% verandering
2020€194.0005,4%
2019€184.0005,7%
2018€174.0002,4%
2017€170.0002,4%
2016€166.0001,8%
2015€163.000
Tabel met recente WOZ-gegevens in de gemeente Dantumadiel.

Ja, ik wil een lagere WOZ-waarde

Start gratis WOZ-bezwaar

woz-waarde-readtsjerk-9067

Woningtaxatie in Readtsjerk

Is de WOZ-waarde aan de hoge kant? Dan kun je een bezwaarprocedure starten. Het bezwaarschrift WOZ Readtsjerk kan je het beste ondersteunen met een deskundig taxatierapport. Met deze WOZ contra taxatie nemen de kansen toe dat je bezwaar gegrond wordt verklaard. Het is namelijk een heel overtuigend bewijs dat jouw woning een lagere waarde heeft dan de inschatting die de gemeente heeft gemaakt. De verwachte prijs van zo’n WOZ-taxatierapport in Readtsjerk komt gemiddeld uit rond de €270. Wordt jij in het gelijk gesteld, en stellen ze de WOZ-waarde bij? Soms heb je recht op een vergoeding, deze is maximaal €242.

Taxateurs in de regio vergelijken
In de volgende tabel vergelijk je taxateurs en makelaars in Readtsjerk die je mogelijk willen helpen aan een erkend taxatierapport om de WOZ aan te passen. Check ook vastgoedadviseurs in de buurt zoals in Aldtsjerk, Mûnein, Oentsjerk, Gytsjerk en Jelsum.

Geen taxatiebedrijven gevonden! Meld jouw bedrijf aan
In deze plaats zijn er nog geen taxateurs gevonden. Klik hier om een nieuw bedrijf aan te melden.

FAQ met veelgestelde vragen

Wat wordt bedoeld met de WOZ-waarde?
WOZ houdt in de wet Waardering Onroerende Zaken. Elke woning in Nederland ontvangt jaarlijks de welbekende aanslag in de bus. Hieraan ten grondslag ligt een gestandaardiseerd taxatierapport. Deze WOZ-waarde geldt als input voor berekening van de heffingen. De WOZ 2024 is de inschatting van de waarde van jouw woning op 1 januari 2023 en wordt berekend a.d.h.v. onderdelen zoals: oppervlakte, bijgebouwen, onderhoudsniveau, grootte, ligging, bouwjaar en verkoopcijfers van huizen in de omgeving.

Wat wordt bedoeld met een WOZ-beschikking?
In januari, februari of maart krijg je de WOZ-beschikking in Readtsjerk. In dit document tref je de verwachte woningwaarde en de jaarlijkse gemeentelijke belastingen zoals natuurlijk de onroerendezaakbelasting, maar ook de afvalstoffen- en rioolheffing. Het waterschap gebruikt de waarde ook voor de belasting watersysteemheffing gebouwd. Ook gebruik je dit voor het berekenen van het eigenwoningforfait in de IB.

Wanneer is er de OZB-belasting?
We spreken van een onroerende-zaakbelasting die gemeenten opleggen aan huiseigenaren. Bezit jij een woning? Dan ontvang jij elk jaar deze gecombineerde aanslag (in de eerste maanden van het jaar). Je treft hierin de OZB-heffing (totale kosten). In 2024 betaal je 0,1915% over de WOZ waarde aan OZB belasting in Readtsjerk. Een gemiddelde woning betaalt €370.

Hoe bepalen gemeenten de WOZ-waarde?
De waarde wordt bepaald d.m.v. data die voorhanden is. De gemeente verwerkt zaken zoals: plek van de woning, grondoppervlakte van het perceel, onderhoudsniveau en vergelijkbare woningen rond de waardepeildatum in de wijk. Via het kadaster kun je een aanvraag doen voor actuele woninggegevens.

Wat staat er in een taxatieverslag?
Vanaf het moment dat je de beschikking in de bus hebt gekregen, kan je ook online het taxatieverslag downloaden. Deze kan je inzien via het online loket van de gemeente (www.dantumadiel.frl). In het taxatierapport staan belangrijke gegevens zoals: bijgebouwen, oppervlakte van het perceel, bouwjaar, kadastrale gegevens, grootte van het pand, adresgegevens. In het taxatieverslag vind je ook een overzicht met prijzen van vergelijkbare woningen die rond de peildatum van eigenaar zijn gewisseld.

Kan ik bezwaar maken tegen een te hoge WOZ-waarde in Readtsjerk?
Het maken van bezwaar is mogelijk in een periode van 6 weken na de dagtekening van de WOZ-beschikking. Download het taxatieverslag direct en check of deze huizen in de wijken in hoofdlijnen hetzelfde zijn als jouw huis. Is de WOZ-waarde verkeerd ingeschat? Dien dan een bezwaarschrift in bij de gemeente inclusief onderbouwing. Daarvoor is er een speciale voorbeeldbrief of laat het doen door een juridisch specialist.

Wanneer is het slim om bezwaar te maken?
Als je kunt aantonen dat de berekening van de WOZ fout is gegaan dan kun jij een bezwaarschrift schrijven en indienen. Dit kan ervoor zorgen dat de waarde lager wordt ingeschat. Hierdoor betaal je uiteindelijk minder belasting. Let op: ben je van plan om jouw huis te verkopen? Dan wil je juist geen lagere waarde. Investeerders kijken naar de WOZ-waarde van jouw woning, aangezien dit een afspiegeling is van de reële prijs. Een lagere waardering onroerende zaken in Readtsjerk zorgt doorgaans voor een wat lager startbod.

Plaats een reactie