WOZ bezwaar Best

> Direct bezwaar maken

Als eigenaar van een woning, bedrijfspand of een andere onroerende zaak ontvang je in de eerste 3 maanden van het jaar een nieuwe WOZ-beschikking. Onder WOZ verstaan we: een schatting van de marktwaarde van jouw onroerend goed. A.d.h.v. de woningwaarde kunnen diverse heffingen worden berekend zoals met name de OZB maar het wordt ook gebruikt voor de waterschapsbelasting en het eigenwoningforfait. Schrik je van de ingeschatte woningwaarde, en wil je bezwaar maken tegen de WOZ-waarde in Best? Hier praten we je bij over hoe dit werkt.

 • De gemeente Best maakt elk jaar een schatting van de marktprijs van een gebouw.
 • Op basis van deze huizenprijs wordt duidelijk hoe hoog de verschillende belastingen zijn.
 • Het is zeer belangrijk de aanslag kritisch te bekijken zodat je een juiste / eerlijke aanslag toegestuurd krijgt.
 • De WOZ-beschikking die in februari 2024 uitgegeven wordt is een schatting van de marktwaarde van je woning op peildatum 1 januari 2023.
 • Wanneer je van mening bent dat de verwachte WOZ van je huis niet klopt kan je een bezwaarschrift schrijven en indienen. Dit moet kenbaar gemaakt worden binnen 6 weken na dagtekening van de beschikking.
 • Men kan eenvoudig online bezwaar maken, echter is het ook uit te besteden aan een jurist. Zij werken vaak op basis van no-cure-no-pay.

WOZ waarde Best 2024

Ieder jaar krijg jij een WOZ-beschikking. Info aanvragen over de gemiddelde WOZ-waarde en de tarieven van de gemeentelijke belastingen? In de bijgaande tabel bieden we een overview van de gemiddelde woonlasten in Best van een meerpersoonshuishouden. Op wozwaardespecialist.nl kan je ook aan de slag met aanvullende informatie over WOZ-waarde bezwaar.

ProvincieNoord-Brabant
GemeenteBest
Postcode5683
Netnummer0499 (+31499)
Gemiddelde WOZ-waarde€307.000
OZB-tarief woningen0,0906%
Gemiddeld betaalde OZB€278
Rioolheffing€172
Afvalstoffenheffing€263
Totale woonlasten€713
Figuur met gemiddelde WOZ, OZB en gemeentelijke heffingen in Best.

Stel: je bent eigenaar van een woning in de gemeente Best. De WOZ-waarde bedraagt op €246.000. De onroerendezaakbelasting is dan € 246.000 x 0,0906% = €223.

No-cure-no-pay WOZ-bezwaar maken?

Doe de gratis WOZ-check en ontdek meteen jouw besparing

Bezwaar maken WOZ: hoe moet ik dat doen?

Word jij geconfronteerd met een te hoge WOZ-waarde in Best? Dan kan je vrij eenvoudig een bezwaar indienen. Daarvoor heb je 6 weken de tijd, gerekend vanaf de datum die op de beschikking staat. In het stappenplan dat je hierna kunt lezen verduidelijken we hoe WOZ aanvechten in Best nu precies werkt.

In vijf stappen een lagere WOZ-waarde realiseren

 1. De beschikking bekijken

  Het WOZ-aanslagbiljet ontvang je rond januari, februari en maart. Of open wozwaardeloket.nl om te achterhalen of de waarde al ingevoerd is. De waardes van afgelopen jaren staan ook in dat systeem.

 2. Taxatieverslag inzien

  Het samengestelde taxatierapport bekijk je in het digitale WOZ-loket Best. Doorgaans moet je daarbij je DigiD inloggegevens bij de hand hebben. Dit stuk is een toelichting op de geregistreerde woningwaarde.

 3. Controle verkoopprijs

  Beoordeel of de waarde wel overeenkomt met de feitelijke woningwaarde. De heffingsambtenaar hecht veel waarde aan vergelijkbare woningen rond de waardepeildatum. Beoordeel of deze gebouwen vergelijkbaar zijn met jouw woning, of dat ze juist te weinig overeenkomsten hebben. Dat geeft vaak te maken met het feit dat ze een gunstige ligging hebben of wanneer er sprake is van bodemverontreiniging.

 4. Begin met de bezwaarprocedure

  Het WOZ-bezwaar maken moet je binnen 6 weken na datum van de beschikking indienen. Goed voorwerk is belangrijk, zoals een recent taxatierapport. Voor het gemak kan je gebruik maken van een voorbeeldbrief. Steeds vaker kan je ook telefonisch bezwaar maken.

 5. Uitslag van het onderzoek afwachten

  De gemeente heeft daarna tot het einde van het jaar de tijd om met een reactie op het bezwaar te komen. Kan jij je hier niet in vinden? Dan kan je in hoger beroep gaan met een advocaat.

Hoogte WOZ-waarde checken

Benieuwd naar jouw laatste WOZ-waarde (2024)? Dit kan je 24/7 inzien via het officiële WOZ-waardeloket. Daar zijn de waardes van alle huizen verzameld. Je achterhaalt daar ook het bouwjaar, gebruiksdoel, oppervlakte en de waardes van de afgelopen jaren. De geschatte prijs van onroerende zaken is voor alle Nederlanders te bekijken. In het taxatieverslag van de overheid is in te zien op basis waarvan de waarde is vastgesteld. Het WOZ-rapport is te downloaden op de website van de gemeente. In het onderstaande overzicht vind je de gemiddelde vastgestelde woningwaarde van de laatste 6 jaar.

JaartalGemiddelde WOZ% verandering
2020€307.0005,5%
2019€291.0007,0%
2018€272.0002,3%
2017€266.0004,7%
2016€254.0000,4%
2015€253.000
Gemiddelde WOZ-waarde in de gemeente Best.

Ja, verlaag mijn WOZ-waarde

Verlaag gratis de waarde van jouw woning

woz-waarde-best-5683

Woningtaxatie in Best

Is de vastgestelde WOZ-waarde te hoog? Dan kun je een bezwaarprocedure starten. Dit bezwaarschrift WOZ Best zal een stuk overtuigender zijn met een erkend taxatierapport. Dankzij een WOZ contra taxatie nemen de kansen toe dat jouw verzoek wordt gehonoreerd. Het is namelijk een heel overtuigend bewijs dat de woning een lagere marktwaarde heeft dan de vastgestelde waarde van de gemeente. De kostprijs van een WOZ-taxatierapport in Best komt gemiddeld uit rond de €205. Wordt het bezwaar gegrond verklaard, en gaat de waarde omlaag? De kosten van het taxatierapport kan je verhalen op de gemeente, deze is maximaal €242.

Vind en vergelijk taxateurs
In de onderstaande tabel check je taxateurs en makelaars in Best die je kunnen adviseren aangaande een uitgebreid taxatierapport om jouw WOZ te verlagen. Bekijk ook vastgoedadviseurs in omliggende plekken zoals Nuenen, Gerwen en Nederwetten, Geldrop-Mierlo, Eindhoven, Heeze-Leende en Waalre.

Geen taxatiebedrijven gevonden! Meld jouw bedrijf aan
In deze plaats zijn er nog geen taxateurs gevonden. Klik hier om een nieuw bedrijf aan te melden.

Veelgestelde vragen (FAQ) en antwoorden

Waar staat de WOZ-waarde voor?
Dit is de wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ). Elke eigenaar ontvangt jaarlijks een aanslagbiljet met een bepaalde woningwaarde. Hieraan ten grondslag ligt een gestandaardiseerd taxatierapport. De WOZ-waarde wordt gebruikt als basis voor gemeentelijke belastingen en de IB. De WOZ 2024 is de verwachte marktprijs van je huis op 1 januari 2023 en wordt berekend a.d.h.v. kenmerken als: grootte, type woning, oppervlakte, onderhoudsniveau, ligging, bijgebouwen en de verkoopprijs van vergelijkbare woningen.

Waar vind ik de WOZ-beschikking?
In het eerste kwartaal van 2024 ontvang je de WOZ-beschikking in Best. In deze gemeentelijke beschikking tref je de actuele woningwaarde en de daaraan gekoppelde gemeentelijke belastingen zoals natuurlijk de onroerendezaakbelasting, maar ook de afvalstoffen- en rioolheffing. Het waterschap gebruikt de waarde ook voor de belasting watersysteemheffing gebouwd. Tevens is dit van toepassing op de aangifte inkomstenbelasting (IB) / eigenwoningforfait.

Hoe bereken ik de OZB-belasting?
Dit staat voor de onroerende-zaakbelasting die een gemeente heft bij eigenaren van onroerende zaken. Staat de woning op jouw naam? Dan ontvang je aan het begin van het jaar de gecombineerde aanslag (rond februari). Op het aanslagbiljet vind je het tarief en het te betalen bedrag t.a.z. de OZB-heffing. In 2024 betaal je 0,0906% over de WOZ waarde aan OZB belasting in Best. Als woningeigenaar betaal je gemiddeld €278.

Hoe wordt de WOZ-waarde van een woning bepaald?
De waarde wordt bepaald d.m.v. data die voorhanden is. Er wordt ingezoomd op aspecten zoals: de ligging van het huis, grondoppervlakte van het perceel, onderhoudsstaat en de verkoopprijs van vergelijkbare woningen in de buurt. Je kunt bij het kadaster terecht actuele woninggegevens.

Wat is het taxatieverslag, en waar vind ik het?
Wanneer je de aanslag in de berichtenbox van de overheid hebt ontvangen, kan je het aanvullende taxatieverslag opvragen. Dit document vind je in het WOZ-loket van de gemeente (www.gemeentebest.nl). In het document krijg je inzicht in de gebruikte gegevens als; oppervlakte van het perceel, grootte van het pand, bouwjaar, adresgegevens, kadastrale gegevens, type object. In dit taxatieverslag vind je ook een overzicht met verkooptransacties van andere vergelijkbare woningen die rond 1 januari 2023 te koop zijn aangeboden.

Hoe kan ik bezwaar aantekenen tegen een te hoge WOZ-waarde in Best?
Een bezwaarschrift indienen bij de gemeente moet in een termijn van 1,5 maand na dagtekening van de beschikking. Informeer naar het actuele taxatieverslag en bekijk of deze huizen in de wijken ook echt vergelijkbaar zijn. Klopt de WOZ-waarde niet met de werkelijkheid? Formuleer dan een bezwaarschrift voor de gemeente (inclusief uitgebreide onderbouwing). Je kunt hiervoor gebruik maken van de voorbeeldbrief of schakel een juridisch specialist in.

Waarom moet ik bezwaar maken?
Als je vermoedt de WOZ niet juist is dan kan je bezwaar maken bij gemeente. Het effect van het bezwaar is doorgaans dat de gemeente de waarde bijstelt. Het grote voordeel is dat je minder belasting betaalt. Niet vergeten: ga je een woning in de verkoop zetten? Dan wil je juist geen lagere waarde. Woningzoekers kijken naar de huidige WOZ-waarde van jouw huis, aangezien dit een afspiegeling is van de reële prijs. Een lagere waardering onroerende zaken in Best heeft dus veel invloed op de uiteindelijke verkoopprijs.

Plaats een reactie