WOZ bezwaar Steenbergen

> Direct bezwaar maken

Als eigenaar van een woning ontvang je aan het begin van het jaar een aanslag met daarbij je nieuwe WOZ-waarde. Onder WOZ verstaan we: een inschatting van de waarde van jouw woning. Door gebruik te maken van deze woningwaarde worden heffingen en belastingen berekend zoals de OZB beschikking maar ook het eigenwoningforfait. Is de waarde van het huis te hoog en wil je een bezwaarprocedure starten tegen de WOZ-waarde in Steenbergen? Op dit portaal kan je aan de slag met handige info over de wetgeving en processtappen.

 • De gemeente Steenbergen beoordeelt elk jaar opnieuw de waarde van onroerende zaken.
 • Aan de hand van deze huizenprijs worden verschillende belastingen berekend.
 • Het is essentieel om hier elk jaar goed naar te kijken zodat de heffingen niet onnodig hoog zijn.
 • De WOZ-beschikking die jij ontvangt in 2024 is een afgeleide van de woningwaarde op peildatum 1 januari 2023.
 • Als je denkt dat de verwachte WOZ van je huis niet klopt kan je een bezwaarprocedure starten. Dit moet je doen binnen uiterlijk 6 weken na dagtekening van het aanslagbiljet.
 • Je kunt vrij eenvoudig zelf online bezwaar indienen, maar er zijn ook tal van juristen die dit graag voor je doen. Kies bij voorkeur voor een no-cure-no-pay bureau.

WOZ waarde Steenbergen 2024

Als huizenbezitter ontvang je jaarlijks de WOZ-beschikking. Informatie opvragen over de gemiddelde WOZ-waarde en de belastingtarieven van de diverse heffingen? In de onderstaande tabel check je een samenvatting van de actuele woonlasten in Steenbergen (uitgegaan van een meerpersoonshuishouden). Op deze pagina kan je ook aan de slag met aanvullende informatie over WOZ-krediet.

ProvincieNoord-Brabant
GemeenteSteenbergen
Postcode4651
Netnummer0592 (+31592)
Gemiddelde WOZ-waarde€230.000
OZB-tarief woningen0,1211%
Gemiddeld betaalde OZB€278
Rioolheffing€159
Afvalstoffenheffing€389
Totale woonlasten€826
Schema met gemiddelde WOZ, OZB en gemeentelijke heffingen in Steenbergen.

Berekening: je woont in een koophuis in de gemeente Steenbergen. Hierbij hoort een WOZ-waarde van €276.000. Aan de onroerendezaakbelasting betaal je dan €276.000 x 0,1211% = €334.

Moeiteloos bezwaar tegen een hoge WOZ maken?

Start met de bezwaarcheck en ontdek meteen jouw besparing

Bezwaar maken WOZ: hoe regel ik dat?

Heb jij een te hoge WOZ-waarde in Steenbergen? Je kunt hiervoor een bezwaar indienen. Let op: je hebt hier zes weken de tijd voor, gerekend vanaf de datum die op de beschikking staat. In het stappenplan dat je hierna kunt lezen verduidelijken we hoe WOZ aanvechten in Steenbergen nu precies werkt.

WOZ-waarde verlagen in 5 stappen

 1. Wacht de beschikking af

  Het aanslagbiljet krijg je aan het begin van elk jaar. Of ga naar wozwaardeloket.nl om te achterhalen of de waarde al ingevoerd is. Je kunt hier ook zien hoe de waarde de laatste jaren is ontwikkeld.

 2. Taxatieverslag inzien

  Het gebruikte taxatierapport download je vanuit het WOZ-loket Steenbergen. Let op: vaak heb je daarvoor een DigiD account nodig. Dit verslag ligt ten grondslag aan de ingeschatte WOZ-waarde.

 3. Beoordeling huizenprijs

  Controleer of de geregistreerde waarde wel klopt. De heffingsambtenaar hecht veel waarde aan verkoopcijfers van huizen in de omgeving. Ga na of deze woonhuizen dezelfde kenmerken hebben van jouw huis, of dat ze juist te weinig overeenkomsten hebben. Dat geeft vaak te maken met het feit dat ze groter zijn of wanneer jouw huis sterk verouderd is.

 4. Indienen van bezwaarschrift

  Het bezwaar maken tegen een te hoge woningwaarde moet je 6 weken na ontvangst van de beschikking opsturen. Goed voorwerk is belangrijk, zoals een alternatieve taxatie. Om direct vandaag aan de slag te gaan zijn online verschillende voorbeeldbrieven te vinden. Dikwijls kan je ook bellen met de gemeente.

 5. Wacht op bevestiging van de gemeente

  De heffingsambtenaar van de gemeente heeft tot het einde van het kalenderjaar de tijd om te beslissen. Vind jij de uitspraak onterecht? Je kunt dan alsnog je gelijk halen met een hoger beroep met een advocaat.

Mijn WOZ-waarde checken

Wil je weten wat jouw huidige WOZ-waarde 2024 is? Dit kan je 24/7 inzien via wozwaardeloket.nl. Op die website kun je elke woning opzoeken. Je achterhaalt daar ook de waarde van de laatste paar jaar. De verwachte tarieven van onroerende zaken kan iedereen gewoon inzien. In het samengestelde taxatierapport staat hoe de waarde tot stand komt. Je persoonlijke WOZ-rapport is online op te vragen. In de onderstaande lijst vind je de gemiddele woningwaarden van de laatste jaren.

JaartalGemiddelde WOZ% verandering
2020€230.0007,0%
2019€215.0003,9%
2018€207.0002,5%
2017€202.0001,0%
2016€200.0000,0%
2015€200.000
Gemiddelde WOZ-waarde in de gemeente Steenbergen.

Ja, ik wil bezwaar indienen tegen mijn WOZ

Doe de scan en maak gratis bezwaar

woz-waarde-steenbergen-4651

Woningtaxatie in Steenbergen

Hoopte jij op een lagere WOZ-waarde? Op dat moment heb je de keuze om bezwaar te maken. Jouw bezwaarschrift WOZ Steenbergen kan je nog sterker maken met een deskundig taxatierapport. Geholpen door een WOZ contra taxatie kom je een stap dichterbij om gelijk te krijgen. Het is een heel betrouwbaar bewijs dat jouw huis minder / meer waard is dan de beoogde waarde die je gemeente bepaalde. De kostprijs van een WOZ-taxatierapport in Steenbergen ligt zo rond de €250. Word je in het gelijk gesteld, en gaat de waarde omlaag? Dan kun jij de kosten van dit taxatierapport terugvorderen, in 2024 is dat maximaal €242,00.

Lokale taxateur zoeken
In de onderstaande tabel vind je taxateurs en makelaars in Steenbergen die jou kunnen ondersteunen met een officieel taxatierapport om een lagere WOZ te verkrijgen. Of klik door voor vastgoedadviseurs in de regio zoals in Woensdrecht, Bergen op Zoom, Hulst, Terneuzen en Sluis.

Geen taxatiebedrijven gevonden! Meld jouw bedrijf aan
In deze plaats zijn er nog geen taxateurs gevonden. Klik hier om een nieuw bedrijf aan te melden.

FAQ – veelgestelde vragen

Waar staat de WOZ-waarde voor?
De wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ) is van toepassing op vastgoed. Elke huizenbezitter krijgt jaarlijks een aanslagbiljet toegestuurd. De gemeente stelt hiervoor jaarlijks een nieuw taxatierapport op. Deze WOZ-waarde geldt als input voor gemeentelijke belastingen en de IB. De WOZ 2024 is de inschatting van de waarde van een huis op 1 januari 2023 en wordt bepaald door onderdelen als: type woning, bouwjaar, grootte, oppervlakte, bijgebouwen, ligging en vaak drie vergelijkbare koopsommen van woningen in de buurt.

Wat wordt bedoeld met een WOZ-beschikking?
In het eerste kwartaal van 2024 ontvang je de WOZ-beschikking in Steenbergen. In deze gemeentelijke beschikking lees je de huidige woningwaarde en de periodieke gemeentelijke belastingen zoals de welbekende onroerendezaakbelasting (ozb), maar ook bijvoorbeelde de afvalstoffen- en rioolheffing. Waterschappen gebruiken de waarde voor de watersysteemheffing. Je gebruikt ze ook voor de inkomstenbelasting (eigenwoningforfait).

Hoe komt de OZB-belasting tot stand?
Het betreft de onroerende-zaakbelasting die huiseigenaren jaarlijks betalen aan de gemeente. Ben jij eigenaar van een huis? Dan ontvang jij elk jaar deze gecombineerde aanslag (rond februari). Daarin staat het tarief van de OZB-heffing. In 2024 betaal je 0,1211% over de WOZ waarde aan OZB belasting in Steenbergen. Een gemiddelde woning betaalt €278.

Hoe wordt de WOZ-waarde vastgesteld?
De waarde wordt gecalculeerd met behulp van modelmatige waardebepaling. Men kijkt naar onderdelen als: waar staat de woning, oppervlakte van de kavel, onderhoudsstaat en verkoopcijfers van woningen in de buurt in de buurt. Data van het kadaster wordt gebruikt voor het bepalen van de juiste woninggegevens.

Hoe kan ik het taxatieverslag inzien?
Op het moment dat je het aanslagbiljet hebt ontvangen kan je ook online het taxatieverslag downloaden. Deze kan je bekijken via het belastingloket van de gemeente (www.gemeente-steenbergen.nl). In het taxatieverslag zijn diverse zaken opgenomen zoals: bouwjaar, grootte van het pand, adresgegevens, oppervlakte van het perceel, kadastrale gegevens, bijgebouwen. In zo’n taxatieverslag vind je ook details van prijzen van soortgelijke woningen die rondom 1 januari 2023 zijn verkocht.

Kan ik zelf een bezwaar indienen tegen een te hoge WOZ-waarde in Steenbergen?
Het indienen van het bezwaar moet in een periode van 1,5 maand na de dagtekening van de WOZ-beschikking. Bekijk het bijbehorende taxatieverslag en bekijk of de aangehaalde woningen in de wijken inderdaad gelijkwaardig zijn. Ligt de WOZ-waarde te ver af van de correcte prijs? Stel dan een bezwaarschrift op voor de gemeente (inclusief uitgebreide onderbouwing). Als uitgangspunt gebruik je de voorbeeldbrief of laat het doen door een juridisch specialist.

Wanneer is het slim om bezwaar te maken?
Als je vermoedt dat de calculatie van de WOZ niet correct is dan kan je bezwaar maken bij gemeente. In het gunstige geval leidt dit ertoe dat de geschatte woningprijs verlaagd wordt. Je betaalt dan minder OZB en andere (gemeentelijke) belastingen. Disclaimer: wil jij binnenkort gaan verhuizen en verkopen? Dan spelen er meer belangen. Potentiële kopers hechten veel waarde aan de WOZ-waarde want dit zegt iets over de marktprijs. Een lagere waardering onroerende zaken in Steenbergen kan een negatief effect hebben op de verkoopkansen.

 • WOZ bezwaar Kruisland
 • WOZ bezwaar De Heen
 • WOZ bezwaar Dinteloord
 • WOZ bezwaar Nieuw-Vossemeer
 • Plaats een reactie