WOZ bezwaar t Waar

> Direct bezwaar maken

Als huizenbezitter krijg je in de eerste 12 weken van het jaar een aanslag met daarbij je nieuwe WOZ-waarde. Met WOZ bedoelen we een inschatting van de waarde van een pand door de gemeente. Op basis van de woningwaarde die is vastgesteld kunnen diverse heffingen worden berekend zoals de OZB beschikking en de waterschapsbelastingen en het eigenwoningforfait. Is de vastgestelde waarde volgens jou niet realistisch, en wil jij gebruik maken van je bezwaarrecht voor de WOZ-waarde in t Waar? Op deze pagina lees je praktische info over hoe dit werkt.

 • De gemeente Oldambt komt elk jaar met een indicatie van de verwachte waarde van elk huis.
 • Door gebruik te maken van deze huizenprijs wordt duidelijk hoe hoog de verschillende belastingen zijn.
 • Het is zeer belangrijk de aanslag kritisch te bekijken zodat je niet onnodig veel belasting betaalt.
 • De WOZ-beschikking die je begin 2024 krijgt is de geschatte woningwaarde op peildatum 1 januari 2023.
 • Als je het vermoeden hebt dat er een fout is gemaakt bij de WOZ berekening kan je bezwaar maken bij de desbetreffende ambtenaren. De maximaal termijn om dit te doen is 6 weken na dagtekening van de beschikking.
 • Je kunt zelf online bezwaar maken, maar er zijn ook tal van juristen die dit graag voor je doen. Let er goed op dat dit wel een no-cure-no-pay bureau is.

WOZ waarde t Waar 2024

Niemand komt onder de WOZ-beschikking uit. Achtergrondgegevens bekijken over de gemiddelde WOZ-waarde en de hoogte van diverse gemeentelijke heffingen? In het overzicht hieronder geven we een samenvatting van de actuele woonlasten in t Waar waarbij we uitgaan van een meerpersoonshuishouden. Tevens vind je ook meer informatie over WOZ-waarde zakelijk.

ProvincieGroningen
GemeenteOldambt
Postcode9942
Netnummer0598 (+31598)
Gemiddelde WOZ-waarde€159.000
OZB-tarief woningen0,2316%
Gemiddeld betaalde OZB€366
Rioolheffing€243
Afvalstoffenheffing€222
Totale woonlasten€831
Weergave van gemiddelde WOZ, OZB en gemeentelijke heffingen in t Waar.

Kostenberekening: je hebt een eigen woning in de gemeente Oldambt. De WOZ-waarde ligt op €294.000. Je betaalt dan aan OZB (onroerendezaakbelasting) €294.000 x 0,2316% = €681.

Gratis bezwaar tegen WOZ maken?

Start met de gratis check en verlaag de belastingen

Bezwaar maken WOZ: informatie en uitleg

Zoek jij naar een oplossing voor een te hoge WOZ-waarde in t Waar? Dan kan je vrij eenvoudig een bezwaar indienen. Men heeft hiervoor zo’n 1,5 maand de tijd, gerekend vanaf de datum die je op de beschikking ziet staan. In onderstaande stappenplan verduidelijken we hoe WOZ aanvechten in t Waar precies in z’n werk gaat.

De WOZ-waarde omlaag in 5 stappen

 1. Neem de beschikking door

  Het aanslagbiljet ontvang je rond januari, februari en maart. Of surf naar wozwaardeloket.nl om te checken of de waarde van 2024 al ingevoerd is. Je kunt hier ook zien hoe de waarde de laatste jaren is ontwikkeld.

 2. Taxatieverslag inzien

  Het gestandaardiseerde taxatierapport bekijk je in het digitale WOZ-loket t Waar. Meestal kan dit alleen met DigiD. Dit rapport dient als onderbouwing van de WOZ-waarde.

 3. Check marktwaarde

  Beoordeel of de geregistreerde waarde wel klopt. De heffingsambtenaar kijkt hierbij ook naar 1 of meer vergelijkbare woningen. Controleer of deze woonruimtes vergelijkbaar zijn met jouw woning, of dat ze eigenlijk heel anders zijn dan jouw huis. Onder andere doordat ze op een goede plek gebouwd zijn (ligging) of wanneer er sprake is van asbest.

 4. Bezwaar maken

  Het bezwaar maken moet je uiterlijk 6 weken na datum van de WOZ-beschikking indienen. Let erop dat je alles juist onderbouwd met eventueel een compleet taxatierapport. Om direct vandaag aan de slag te gaan kun je onze voorbeeldbrief downloaden. In sommige gevallen kan je ook al e.e.a. regelen door even te bellen.

 5. Inhoudelijke toelichting gemeente

  De gemeente heeft daarna tot het einde van het jaar de gelegenheid om jou een reactie te geven. Kan jij je hier niet in vinden? Dan kan je in hoger beroep gaan met een advocaat.

Mijn WOZ-waarde checken

Benieuwd naar jouw laatste WOZ-waarde (2024)? Je kunt dit dan bekijken via www.wozwaardeloket.nl. Daar is iedere openbare woning op te zoeken. Je vindt daar direct ook kenmerken zoals bouwjaar, oppervlakte en de WOZ-waardes van de afgelopen jaren. De verwachte tarieven van onroerende zaken kan iedereen gewoon inzien. In het opgestelde taxatieverslag kun je vinden op welke manier deze waardes zijn gecalculeerd. Je kunt dit WOZ-rapport aanvragen bij de gemeente. In de onderstaande lijst vind je de gemiddelde vastgestelde woningwaarde van de laatste jaren.

JaartalGemiddelde WOZ% verandering
2020€159.0008,9%
2019€146.0009,0%
2018€134.0003,9%
2017€129.0000,0%
2016€129.0000,8%
2015€128.000
Actuele WOZ-waardes in de gemeente Oldambt.

Ja, verlaag mijn WOZ-waarde

Gratis bezwaar maken, in een paar minuten geregeld

woz-waarde-t-waar-9942

Woningtaxatie in t Waar

Wil jij een verlaging van de WOZ-waarde? Je hebt dan het recht om bezwaar in te dienen. Het bezwaarschrift WOZ t Waar kan je het beste ondersteunen met een deskundig taxatierapport. Aan de hand van een WOZ contra taxatie heb je een grotere kans om gelijk te krijgen. Het is namelijk een perfect bewijsstuk dat jouw woning een lagere waarde heeft dan de inschatting die de gemeente heeft gemaakt. De kostprijs van een WOZ-taxatierapport in t Waar ligt om en nabij de €280. Wordt jij in het gelijk gesteld, en wordt de WOZ naar een lagere prijs bijgesteld? Dan heb je mogelijk recht op een vergoeding van de kosten (tot een max. van €242).

Taxateurs in de regio vergelijken
In de onderstaande tabel vind je de gegevens van taxateurs en makelaars in t Waar die je kunnen adviseren aangaande een taxatierapport om een lagere WOZ te verkrijgen. Vergelijk ook vastgoedadviseurs in naburige plaatsen zoals Tjuchem, Meedhuizen, Farmsum, Startenhuizen en Garsthuizen.

Geen taxatiebedrijven gevonden! Meld jouw bedrijf aan
In deze plaats zijn er nog geen taxateurs gevonden. Klik hier om een nieuw bedrijf aan te melden.

FAQ – veelgestelde vragen

Wat houdt de WOZ-waarde in?
Met WOZ bedoelen we de wet Waardering Onroerende Zaken. Elk woonobject ontvangt jaarlijks een geüpdatete woningwaarde. Deze waarde wordt gebaseerd op de waarde van de woning op 1 januari 2023. De woningwaarde vormt de basis voor berekening van de heffingen. De WOZ 2024 is de inschatting van de waarde van een woning op 1 januari 2023 en komt tot stand door zaken als: bijgebouwen, onderhoudsniveau, oppervlakte, type woning, bouwjaar, grootte en de verkoopbedragen van vergelijkbare huizen rond de peildatum.

Waar vind ik de WOZ-beschikking?
Elk jaar ontvang je een WOZ-beschikking in t Waar. In deze documenten staan de huidige woningwaarde en alle verschillende gemeentelijke belastingen zoals de onroerendezaakbelasting (ozb) en afvalstoffenheffing. Tevens gebruikt het waterschap deze data. Je hebt de beschikking tenslotte ook nodig voor het berekenen van het eigenwoningforfait in de IB.

Hoe bereken ik de OZB-belasting?
Hier gaat het om de onroerende-zaakbelasting die de gemeente heft bij iedereen die vastgoed bezit. Bezit jij een woning? Dan krijg je automatisch een gecombineerde aanslag (begin van het jaar). Daar tref je de OZB-heffing voor woningeigenaren. In 2024 betaal je 0,2316% over de WOZ waarde aan OZB belasting in t Waar. In 2024 betaal je gemiddeld aan OZB €366.

Op basis waarvan is de WOZ-waarde tot stand gekomen?
De waarde wordt door de gemeente berekend a.d.h.v. verschillende objectkenmerken. De gemeente verwerkt thema’s zoals: waar staat de woning, grondoppervlakte van het perceel, onderhoudsstaat en verkoopcijfers van huizen in de omgeving in de wijk. Via het kadaster kun je een aanvraag doen voor de juiste woninggegevens.

Waar vind ik mijn taxatieverslag?
Indien je de aanslag van de gemeente binnen hebt gekregen kan je de gemeente vragen om een taxatieverslag. Deze kan je opvragen bij de gemeente (www.gemeente-oldambt.nl). In dit PDF-bestand zijn allerlei zaken zoals: oppervlakte van het perceel, bouwjaar, grootte van het pand, adresgegevens, kadastrale gegevens, type object. In dit taxatieverslag vind je tevens koopsommen van gelijkwaardige woningen die rondom de waardepeildatum zijn verkocht.

Hoe moet ik bezwaar indienen tegen een te hoge WOZ-waarde in t Waar?
Je dient bezwaar te maken binnen 6 weken na dagtekening van het aanslagbiljet. Bekijk het bijbehorende taxatieverslag en vergelijk of de getoonde woningen in de wijken in grote lijnen overeenkomen met jouw woning. Blijkt dat de WOZ-waarde niet klopt? Schrijf dan een bezwaarschrift naar de gemeente (met daarbij correcte onderbouwing). Gebruik gerust een professionele voorbeeldbrief of laat het doen door een taxateur of juridisch specialist.

Waarom moet ik een bezwaar indienen?
Als je veronderstelt dat de WOZ niet klopt dan kan je een bezwaarschrift schrijven en indienen. In het gunstige geval leidt dit ertoe dat de waarde naar beneden wordt bijgesteld. De te betalen gemeentelijke belasting wordt dan ook minder. Aandachtspunt: ben je van plan om jouw huis te verkopen? Dan moet je goed nadenken. Potentiële kopers hechten veel waarde aan de WOZ-waarde , en baseren mede daarop het bod. Een lagere waardering onroerende zaken in t Waar kan een negatief effect hebben op de verkoopkansen.

Plaats een reactie