WOZ bezwaar Beuningen

> Direct bezwaar maken

Woningbezitters ontvangen jaarlijks aan het begin van het jaar de nieuwe vastgestelde WOZ-waarde. Onder WOZ verstaan we: een schatting van de waarde van jouw huis. Gebaseerd op deze woningwaarde is de gemeente instaat heffingen op te leggen zoals de standaard OZB en de hoogte van het eigenwoningforfait voor de inkomstenbelasting. Geeft de gemeente een te hoge waarde, en wil jij bezwaar indienen voor een lagere WOZ-waarde in Beuningen? Op deze pagina bieden wij meer informatie over welke opties je hebt.

 • De gemeente Losser maakt elk jaar een schatting van de waarde van onroerende zaken.
 • Op basis van deze huizenprijs wordt de hoogte van verschillende belastingen bepaald.
 • Het is verstandig om de aanslag kritisch te bekijken zodat je een juiste / eerlijke aanslag toegestuurd krijgt.
 • De WOZ-beschikking die in februari 2024 uitgegeven wordt is een schatting van de marktwaarde van je woning op peildatum 1 januari 2023.
 • Wanneer je het gevoel hebt dat de WOZ te hoog is dan kun jij een bezwaarprocedure starten. Dit moet kenbaar gemaakt worden binnen 6 weken na de datum van het aanslagbiljet.
 • Dit is privé te regelen, echter is het ook uit te besteden aan een jurist. Zij werken vaak op basis van no-cure-no-pay.

WOZ waarde Beuningen 2024

Als huizenbezitter ontvang je jaarlijks de WOZ-beschikking. Achtergrondgegevens bekijken over de gemiddelde WOZ-waarde en de hoogte van diverse gemeentelijke heffingen? In het schema hieronder verschaffen we een overview van de huidige woonlasten in Beuningen waarbij we uitgaan van een meerpersoonshuishouden. Op wozwaardespecialist.nl vind je ook meer informatie over Waardering onroerende zaken.

ProvincieGelderland
GemeenteLosser
Postcode7588
Netnummer024 (+3124)
Gemiddelde WOZ-waarde€246.000
OZB-tarief woningen0,1502%
Gemiddeld betaalde OZB€368
Rioolheffing€264
Afvalstoffenheffing€255
Totale woonlasten€887
Figuur met gemiddelde WOZ, OZB en gemeentelijke heffingen in Beuningen.

Stel: je beschikt over een eigen huis in de gemeente Losser. De WOZ-waarde die daarbij hoort ligt op €256.000. De onroerendezaakbelasting is in dit geval €256.000 x 0,1502% = €385.

Zonder gedoe en gratis een WOZ-bezwaar indienen?

Start de gratis waardescan en ontdek jouw besparing

Bezwaar maken WOZ: hoe regel ik dat?

Te maken met een te hoge WOZ-waarde in Beuningen? Je kunt hiervoor een bezwaar indienen. Je hebt hiervoor 1,5 maand de tijd, gerekend vanaf de dag na de dagtekening van het aanslagbiljet. In het praktisch stappenplan verduidelijken we hoe WOZ aanvechten in Beuningen ingediend kan worden.

De WOZ-waarde omlaag in 5 stappen

 1. Bekijk de beschikking

  Het aanslagbiljet van de gemeente ontvang je in januari, februari of maart, digitaal en/of per post. Of ga even naar wozwaardeloket.nl (van de Rijksoverheid) om in te zien of het al bekend is. Je kunt hier tot een aantal jaar terugkijken.

 2. Taxatieverslag openen

  Het beschikbare taxatierapport kan je opvragen bij het WOZ-loket Beuningen. Over het algemeen moet je daarbij je DigiD inloggegevens bij de hand hebben. Het document is de basis van de indicatie van de woningwaarde.

 3. Beoordeling woningprijs

  Bekijk of de waardering te hoog is. De heffingsambtenaar vergelijkt jouw huis met de verkoopprijs van vergelijkbare woningen. Controleer of deze woonhuizen in hoofdlijnen hetzelfde zijn als jouw huis, of dat ze eigenlijk heel anders zijn dan jouw huis. Dit kan zijn omdat ze groter zijn of wanneer er sprake is van bodemverontreiniging.

 4. Begin met bezwaar maken

  Een bezwaarschrift indienen bij de gemeente moet je binnen 6 weken na datum van de beschikking indienen. Gebruik heldere en goede argumenten en vul het eventueel aan met een compleet taxatierapport. Om het je wat eenvoudiger te maken kun je de handige voorbeeldbrief gebruiken. Vaak kan je ook al e.e.a. regelen door even te bellen.

 5. Inhoudelijke toelichting gemeente

  De heffingsambtenaar van de gemeente heeft tot het einde van het kalenderjaar de mogelijkheid om het bezwaar goed te keuren. Ben je het niet eens met de beslissing? Dan is er nog de mogelijkheid om te procederen in hoger beroep met een advocaat.

Actuele WOZ-waarde inzien

Wil je weten wat jouw huidige WOZ-waarde 2024 is? Je kunt dit opvragen via het WOZ-waardeloket platform. Via die zoekmachine is iedere openbare woning op te zoeken. Je ziet hier ook de kenmerken van de woning en de waarde van de laatste paar jaar. De geschatte prijs van onroerende zaken is openbaar beschikbaar. In het gestandaardiseerde taxatierapport is te vinden hoe deze waarde zijn afgeleid. Je persoonlijke WOZ-rapport is online op te vragen. In het onderstaande overzicht vind je de gemiddelde berekende woningwaarde van dit jaar, en van de voorgaande jaren.

JaartalGemiddelde WOZ% verandering
2020€246.0007,0%
2019€230.0006,5%
2018€216.0005,9%
2017€204.0000,5%
2016€203.000-0,5%
2015€204.000
Ontwikkeling gemiddelde WOZ-waarde in gemeente Losser.

Ja, ik wil bezwaar indienen tegen mijn WOZ

Realiseer direct een lagere OZB

woz-waarde-beuningen-7588

Woningtaxatie in Beuningen

Vind jij de WOZ-waarde die is vastgesteld niet realistisch? In die situaties kun jij je wenden tot de gemeente. Dit bezwaarschrift WOZ Beuningen komt nog beter over met een officieel taxatierapport. Dankzij een WOZ contra taxatie heb je een grotere kans dat men gehoor geeft aan je verzoek. Het is een heel betrouwbaar bewijs dat de woning een lagere marktwaarde heeft dan de gemeente stelt. De investering van een WOZ-taxatierapport in Beuningen bedraagt circa €195. Word je in het gelijk gesteld, en wordt de WOZ aangepast? Er bestaat een vergoeding voor het indienen van een taxatierapport (tot een max. van €242).

Vind en vergelijk taxateurs
In de volgende tabel verstrekken we taxateurs en makelaars in Beuningen die professionele hulp bieden bij een erkend taxatierapport om de WOZ beschikking te veranderen. Check ook vastgoedadviseurs in de regio zoals in de Lutte, Overdinkel, Glane, Deurningen en Bentelo.

Geen taxatiebedrijven gevonden! Meld jouw bedrijf aan
In deze plaats zijn er nog geen taxateurs gevonden. Klik hier om een nieuw bedrijf aan te melden.

Bekijk hier de FAQ met veelgestelde vragen

De WOZ waarde: wat is dat?
De wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ) geldt voor elke huizenbezitter. Elke woning of bedrijfspand krijgt jaarlijks een aanslagbiljet toegestuurd. Hieraan ten grondslag ligt een gestandaardiseerd taxatierapport. De WOZ-waarde wordt gebruikt als basis voor verschillende soorten belastingen. De WOZ 2024 is de verwachte marktprijs van jouw huis op 1 januari 2023 en komt tot stand door onderwerpen zoals: bouwjaar, ligging, onderhoudsniveau, grootte, oppervlakte, bijgebouwen en verkoopcijfers van huizen in de omgeving.

Hoe krijg ik een WOZ-beschikking?
Elk jaar ontvang je een WOZ-beschikking in Beuningen. In dit document tref je de geregistreerde woningwaarde en de jaarlijkse gemeentelijke belastingen zoals natuurlijk de onroerendezaakbelasting, maar ook de afvalstoffen- en rioolheffing. Tevens gebruikt het waterschap deze data. Je hebt de beschikking tenslotte ook nodig voor de inkomstenbelasting (eigenwoningforfait).

Wanneer is er de OZB-belasting?
Dit staat voor de onroerende-zaakbelasting die je moet betalen als je eigenaar bent van een woning, gebouw of stuk grond. Ben jij de bezitter dan een huis? Houd dan rekening met de jaarlijkse gecombineerde-aanslag (begin van het jaar). Daarin staat de OZB-heffing voor woningeigenaren. In 2024 betaal je 0,1502% over de WOZ waarde aan OZB belasting in Beuningen. Gemiddeld betaal hier een woningeigenaar €368.

Hoe wordt de WOZ-waarde van een woning bepaald?
De waarde wordt opgesteld door middel van openbare data. De gemeente verwerkt onderdelen zoals: waar staat de woning, oppervlakte van de kavel, onderhoudstoestand en referentiewoningen die recent zijn verkocht in de nabije omgeving. Je kunt bij het kadaster terecht de correcte woninggegevens.

Waar vind ik mijn taxatieverslag?
Als je de beschikking in de bus hebt gekregen, staat er ook een taxatieverslag voor je klaar. Deze kan je inzien bij de gemeente (www.losser.nl). In het rapport vermelden ze relevante details zoals: kadastrale gegevens, bouwjaar, bijgebouwen, type object, adresgegevens, oppervlakte van het perceel. In zo’n taxatieverslag vind je tevens verkoopgegevens van vergelijkbare huizen die rond 1 januari 2023 te koop zijn aangeboden.

Hoe moet ik bezwaar indienen tegen een te hoge WOZ-waarde in Beuningen?
De bezwaarprocedure kan je starten binnen 30 werkdagen na ontvangst van de beschikking. Informeer naar het actuele taxatieverslag en weeg af of de getoonde woningen in de wijken in hoofdlijnen hetzelfde zijn als jouw huis. Ligt de WOZ-waarde te ver af van de correcte prijs? Formuleer dan een bezwaarschrift voor de gemeente, inclusief argumenten. Je kunt hiervoor gebruik maken van de voorbeeldbrief of maak gebruik van de diensten van een taxeur of juridisch specialist.

In welke gevallen is bezwaar indienen verstandig?
Als je denkt dat de WOZ verkeerd is ingeschat dan kun jij bezwaar aantekenen. Het effect van het bezwaar is doorgaans dat de waarde wordt verminderd. Je hoeft daardoor minder belasting te betalen. Goed om te weten: ben je van plan om jouw huis te verkopen? Dan spelen er meer belangen. Potentiële kopers hechten veel waarde aan de WOZ-waarde om zo hun bod voor te bereiden. Een lagere waardering onroerende zaken in Beuningen kan de verkoopkansen verkleinen.

Plaats een reactie