WOZ bezwaar Hoornsterzwaag

> Direct bezwaar maken

Als eigenaar van een woning, bedrijfspand of een andere onroerende zaak ontvang je in januari, februari of maart de gemeentelijke aanslag met daarop de WOZ-waarde. WOZ houdt in: een geschatte marktprijs van een woning. Aan de hand van deze woningwaarde is de gemeente instaat heffingen op te leggen zoals met name de OZB maar ook het eigenwoningforfait. Vind je dat de waarde van de woning te hoog is, en wil je een bezwaarprocedure starten tegen de WOZ-waarde in Hoornsterzwaag? Op wozwaardespecialist.nl bieden wij meer informatie over wat je moet doen.

 • De gemeente Heerenveen komt elk jaar met een indicatie van de marktprijs van een gebouw.
 • A.d.h.v. de huizenprijs zul je gemeenteheffingen moeten betalen.
 • Het is zeer belangrijk dit te checken zodat de OZB ook klopt met de feitelijke woningwaarde.
 • De WOZ-beschikking die je in 2024 vaak digitaal ontvangt heeft betrekking op de woningwaarde op peildatum 1 januari 2023.
 • Als je meent dat de verwachte WOZ van je huis niet klopt kun jij bezwaar maken bij de desbetreffende ambtenaren. Men moet dit bezwaar indienen binnen 6 weken na ontvangst van de beschikking.
 • Dit kan je tegenwoordig prima zelf aanvliegen, of kies voor een jurist die alles uit handen neemt. Doorgaans kan dit op no-cure-no-pay basis.

WOZ waarde Hoornsterzwaag 2024

De WOZ-beschikking valt aan het begin van elk jaar op de mat. Achtergrondgegevens bekijken over de gemiddelde WOZ-waarde en wat je gemiddeld moet betalen aan OZB? In de onderstaande tabel vind je een samenvatting van de recente woonlasten in Hoornsterzwaag (waarbij we inzoomen op een meerpersoonshuishouden). Op deze pagina kun je ook verder lezen over Nadeel lage WOZ-waarde.

ProvincieFriesland
GemeenteHeerenveen
Postcode8412
Netnummer0516 (+31516)
Gemiddelde WOZ-waarde€228.000
OZB-tarief woningen0,1328%
Gemiddeld betaalde OZB€302
Rioolheffing€216
Afvalstoffenheffing€313
Totale woonlasten€831
Tabel met gemiddelde WOZ, OZB en gemeentelijke heffingen in Hoornsterzwaag.

Calculatie: je beschikt over een eigen huis in de gemeente Heerenveen. De WOZ-waarde bedraagt op €255.000. De onroerendezaakbelasting is in dit geval €255.000 x 0,1328% = €339.

Zonder gedoe en gratis een WOZ-bezwaar indienen?

Start met de bezwaarcheck en verlaag de belastingen

Bezwaar maken WOZ: waar kan ik dat doen?

Te maken met een te hoge WOZ-waarde in Hoornsterzwaag? Dan kan je een bezwaarschrift indienen. Let op: je hebt hier zes weken de tijd voor, gerekend vanaf de dag volgend op de dagtekening van de beschikking. In het 5-stappenplan hieronder duiden we hoe WOZ aanvechten in Hoornsterzwaag uitgevoerd kan worden.

Een lagere WOZ-waarde bedingen in 5 stappen

 1. De beschikking bekijken

  Het aanslagbiljet krijg je aan het begin van elk jaar. Of surf naar wozwaardeloket.nl om te bekijken of de waarde al ingevoerd is. De waardes van afgelopen jaren staan ook in dat systeem.

 2. Taxatieverslag downloaden

  Het basis-taxatierapport download je vanuit het WOZ-loket Hoornsterzwaag. Vermoedelijk moet je daarbij je DigiD inloggegevens bij de hand hebben. Dit rapport ligt ten grondslag aan de waardebepaling.

 3. Onderzoek woningprijs

  Beoordeel of de waarde correct is. De heffingsambtenaar onderbouwt de waardering met vergelijkbare woningen die rond het begin van vorig jaar verkocht zijn. Controleer of deze woningen inderdaad vergelijkbaar zijn, of dat ze totaal van elkaar verschillen. Onder andere doordat ze een gunstige ligging hebben of als er sprake is van betonrot.

 4. Bezwaar maken

  Een bezwaarschrift indienen bij de gemeente moet binnen 6 weken na dagtekening ingediend zijn. Je kunt het bezwaar kracht bijzetten met een uitgebreide taxatie. Hiervoor kun je de handige voorbeeldbrief gebruiken. In sommige gevallen kan je ook al e.e.a. regelen door even te bellen.

 5. Uitslag van het onderzoek afwachten

  Jouw gemeente heeft tot en met eind december de gelegenheid om jou een reactie te geven. Ben je het niet eens met de beslissing? Dan kan jij nog verdere juridische stappen zetten door een hoger beroep met een advocaat.

Actuele WOZ-waarde bekijken

Benieuwd naar jouw laatste WOZ-waarde (2024)? Dit kan je het gemakkelijkste bekijken via het WOZ-waardeloket platform. Op deze site kun je elke woning opzoeken. Je bekijkt hier bovendien de waarde van de afgelopen jaren. De marktprijs van onroerende zaken is voor iedereen in te zien. In het taxatieverslag dat kan worden opgevraagd wordt meer precies omschreven hoe deze waardes zijn gecalculeerd. Je persoonlijke WOZ-rapport is online op te vragen. In de bijgaande tabel is de gemiddelde woningwaarde te bekijken van de laatste 6 jaar.

JaartalGemiddelde WOZ% verandering
2020€228.0008,6%
2019€210.0005,0%
2018€200.0006,4%
2017€188.0002,7%
2016€183.0003,4%
2015€177.000
Gemiddelde WOZ-waarde in de gemeente Heerenveen.

Ja, verlaag mijn WOZ-waarde

Maak direct gratis online bezwaar

woz-waarde-hoornsterzwaag-8412

Woningtaxatie in Hoornsterzwaag

Wil jij een verlaging van de WOZ-waarde? Je hebt dan het recht om bezwaar in te dienen. Het bezwaarschrift WOZ Hoornsterzwaag zal een stuk overtuigender zijn met een vakkundig taxatierapport. Dankzij een WOZ contra taxatie heb je een grotere kans dat jouw verzoek wordt gehonoreerd. Het is namelijk een perfect bewijsstuk dat jouw woning een lagere waarde heeft dan de gemeente stelt. Een kostenindicatie van dit WOZ-taxatierapport in Hoornsterzwaag is ongeveer €240. Geeft de gemeente gehoor, en gaat de waarde omlaag? De kosten van het taxatierapport kan je verhalen op de gemeente (maximaal €242).

Lokale taxateurs vergelijken
In het schema hieronder zoek je naar taxateurs en makelaars in Hoornsterzwaag die jou kunnen ondersteunen met een vakkundig taxatierapport om een betere WOZ af te dwingen. Zoek ook vastgoedadviseurs in de buurt zoals in Jubbega, Hemrik, Lippenhuizen, Terwispel en Tijnje.

Geen taxatiebedrijven gevonden! Meld jouw bedrijf aan
In deze plaats zijn er nog geen taxateurs gevonden. Klik hier om een nieuw bedrijf aan te melden.

Veelgestelde vragen en antwoorden (FAQ)

Wat is de WOZ-waarde?
Dit is de wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ). Elke woningbezitter ontvangt jaarlijks zo’n aanslagbiljet. Hiervoor gebruikt de gemeente een jaarlijks taxatierapport. De geïndexeerde huizenprijs heeft invloed op uiteenlopende belastingen en heffingen. De WOZ 2024 is een indicatie van de verkoopprijs van een huis op 1 januari 2023 en wordt berekend a.d.h.v. zaken zoals: ligging, grootte, type woning, bouwjaar, onderhoudsniveau, oppervlakteen verkoopcijfers van woningen in de buurt.

Wat wordt bedoeld met een WOZ-beschikking?
Normaal gesproken krijg je aan het begin van het jaar de WOZ-beschikking in Hoornsterzwaag. Op dit aanslagbiljet tref je de actuele woningwaarde en de gemeentelijke belastingen zoals de welbekende onroerendezaakbelasting (ozb), maar ook bijvoorbeelde de afvalstoffen- en rioolheffing. Het waterschap gebruikt de waarde ook voor de belasting watersysteemheffing gebouwd. Tevens is dit van toepassing op de IB (aangifte inkomstenbelasting) voor eigenwoningforfait.

Wat is onroerendezaakbelasting (OZB)?
Het betreft de onroerende-zaakbelasting die je moet betalen als je eigenaar bent van een woning, gebouw of stuk grond. Bezit jij een woning, gebouw of grond? Dan ontvang jij elk jaar deze gecombineerde aanslag (in de eerste maanden van het jaar). Je treft hierin de OZB-heffing (totale kosten). In 2024 betaal je 0,1328% over de WOZ waarde aan OZB belasting in Hoornsterzwaag. Een huizeneigenaar betaalt hier gemiddeld €302.

Hoe wordt de WOZ-waarde uitgerekend?
De waarde wordt gecalculeerd met behulp van een speciaal model. Er wordt ingezoomd op aspecten zoals: ligging, oppervlakte van de kavel, bouwjaar en de verkoopprijs van vergelijkbare woningen in de omgeving. Je kunt bij het kadaster terecht de juiste woninggegevens.

Waar vind ik mijn taxatieverslag?
Zodra je het aanslagbiljet hebt ontvangen kan je ook online het taxatieverslag downloaden. Je kunt dit rapport aanvragen bij de gemeente (www.heerenveen.nl). In het rapport zijn allerlei zaken zoals: type object, grootte van het pand, adresgegevens, kadastrale gegevens, bijgebouwen, oppervlakte van het perceel. In dit taxatieverslag bekijk je eveneens prijzen van nabije woningen die rondom de waardepeildatum zijn verkocht.

Hoe maak ik bezwaar tegen een te hoge WOZ-waarde in Hoornsterzwaag?
De bezwaarprocedure kan je starten binnen 30 werkdagen na de dagtekening van de WOZ-beschikking. Vraag het taxatieverslag op (via DigiD) en onderzoek of de aangehaalde woningen in de wijken in hoofdlijnen hetzelfde zijn als jouw huis. Is de WOZ-waarde onrealistisch hoog? Formuleer dan een bezwaarschrift voor de gemeente (inclusief uitgebreide onderbouwing). Gebruik hiervoor devoorbeeldbrief of laat het doen door een taxateur of juridisch specialist.

Waarom zou ik bezwaar maken?
Als je meent dat de WOZ verkeerd is ingeschat dan kun jij bezwaar maken. In het gunstige geval leidt dit ertoe dat je een lagere waarde voor je woning krijgt. Het grote voordeel is dat je minder belasting betaalt. Let goed op: wil jij binnenkort gaan verhuizen en verkopen? Dan moet je extra goed nadenken. Investeerders hechten veel waarde aan de WOZ-waarde , aangezien dit een afspiegeling is van de reële prijs. Een lagere waardering onroerende zaken in Hoornsterzwaag zorgt ervoor dat een huis in potentie minder zal opbrengen.

Plaats een reactie