WOZ bezwaar Hemrik

> Direct bezwaar maken

Als eigenaar van een onroerende zaak krijg je in de eerste 3 maanden van het jaar een aanslag met daarbij je nieuwe WOZ-waarde. Met WOZ wordt bedoeld: een geschatte marktprijs van een woning. Met behulp van de vastgestelde woningwaarde worden heffingen en belastingen berekend Zoals de jaarlijkse OZB en het eigenwoningforfait voor de IB. Is er sprake van een te hoge woningwaarde en wil jij gebruik maken van je bezwaarrecht voor de WOZ-waarde in Hemrik? Op deze pagina vind je uitgebreide informatie over de regelgeving.

 • De gemeente Opsterland komt elk jaar met een indicatie van de marktwaarde van het woonhuis.
 • Aan de hand van deze huizenprijs wordt de hoogte van verschillende belastingen bepaald.
 • Het is verstandig om hiervan op de hoogte te zijn zodat de heffingen niet onnodig hoog zijn.
 • De WOZ-beschikking die je begin 2024 krijgt heeft betrekking op de woningwaarde op peildatum 1 januari 2023.
 • Wanneer je veronderstelt dat de verwachte WOZ van je huis niet klopt kun jij bezwaar maken bij gemeente. De maximaal termijn om dit te doen is 6 weken nadat je de beschikking hebt gekregen.
 • Je kunt zelf online bezwaar maken, maar er zijn ook juristen die dit kunnen oplossen. Let er goed op dat dit wel een no-cure-no-pay bureau is.

WOZ waarde Hemrik 2024

Iedere huiseigenaar ontvangt een WOZ-beschikking. Achtergrondgegevens bekijken over de gemiddelde WOZ-waarde en welke andere woonlasten er zijn? In de tabel hieronder bieden we duidelijke info over de actuele woonlasten in Hemrik (uitgegaan van een meerpersoonshuishouden). Daarnaast bekijk je ook informatie over Voorbeeldbrief bezwaar WOZ-waarde .

ProvincieFriesland
GemeenteOpsterland
Postcode8409
Netnummer0516 (+31516)
Gemiddelde WOZ-waarde€234.000
OZB-tarief woningen0,1052%
Gemiddeld betaalde OZB€245
Rioolheffing€248
Afvalstoffenheffing€229
Totale woonlasten€722
Tabel met gemiddelde WOZ, OZB en gemeentelijke heffingen in Hemrik.

Voorbeeld: je bent eigenaar van een woning in de gemeente Opsterland. De WOZ-waarde die daarbij hoort ligt op €253.000. Je betaalt dan aan onroerendezaakbelasting €253.000 x 0,1052% = €266.

Moeiteloos bezwaar tegen een hoge WOZ maken?

Doe de gratis waardescan en bespaar direct veel geld

Bezwaar maken WOZ: waar kan ik dat doen?

Te maken met een te hoge WOZ-waarde in Hemrik? Dan kan je formeel bezwaar maken. Doe dit altijd binnen 1,5 maand, gerekend vanaf de dag volgend op de dagtekening van de beschikking. In het 5-stappenplan hieronder vertellen we jou hoe WOZ aanvechten in Hemrik aangevlogen dient te worden.

In vijf stappen een lagere WOZ-waarde realiseren

 1. Het aanslagbiljet afwachten

  Het WOZ-aanslagbiljet ontvang je in januari, februari of maart. Of gebruik de website wozwaardeloket.nl om te checken of de waarde al ingevoerd is. Je kunt hier ook zien hoe de waarde de laatste jaren is ontwikkeld.

 2. Taxatieverslag openen

  Het eenvoudige taxatierapport kan je raadplegen via het WOZ-loket Hemrik. Over het algemeen is een DigiD account vereist. Deze verslaglegging bevat kenmerken die van belang zijn voor de waardebepaling.

 3. Evalueer woningprijs

  Check of de waarde wel klopt. De heffingsambtenaar kijkt hierbij ook naar 1 of meer vergelijkbare woningen. Beoordeel of deze objecten inderdaad vergelijkbaar zijn, of dat ze juist te weinig overeenkomsten hebben. Dit kan zijn omdat ze een gunstige ligging hebben of wanneer jij veel last hebt van geluidsoverlast.

 4. Bezwaar maken

  Het bezwaar maken tegen een te hoge woningwaarde moet je 6 weken na ontvangst van de beschikking opsturen. Zorg voor een goede onderbouwing, eventueel met een compleet taxatierapport. Om direct vandaag aan de slag te gaan zijn online verschillende voorbeeldbrieven te vinden. Vaak kan je ook al e.e.a. regelen door even te bellen.

 5. Inhoudelijke toelichting gemeente

  Je gemeente heeft t/m het einde van het desbetreffende jaar met een inhoudelijke reactie op het bezwaar te komen. Ben je het oneens? Dan is de weg naar de rechtbank mogelijk middels een hoger beroep met een advocaat.

Huidige WOZ-waarde inzien

Benieuwd naar jouw laatste WOZ-waarde (2024)? Je kunt dit opvragen via wozwaardeloket.nl. Op dit platform kun je elke woning opzoeken. Je ziet hier ook de kenmerken van de woning en de waarde van de afgelopen jaren. De huidige waarde van onroerende zaken is openbaar beschikbaar. In het samengestelde taxatieverslag wordt onderbouwd hoe deze waarde zijn afgeleid. Je kunt dit WOZ-rapport aanvragen bij de gemeente. In het overzicht hieronder vind je de gemiddele woningwaarden van de laatste jaren.

JaartalGemiddelde WOZ% verandering
2020€234.0007,8%
2019€217.0001,9%
2018€213.0006,5%
2017€200.0004,2%
2016€192.000-1,5%
2015€195.000
Ontwikkeling gemiddelde WOZ-waarde in gemeente Opsterland.

Ja, ik wil een lagere WOZ-waarde

Realiseer direct een lagere OZB

woz-waarde-hemrik-8409

Woningtaxatie in Hemrik

Vind jij de nieuwe WOZ-waarde aan de hoge kant? Dan kun je een bezwaarprocedure starten. Het bezwaarschrift WOZ Hemrik komt nog beter over met een erkend taxatierapport. Via een WOZ contra taxatie wordt het steeds aannemelijker dat jouw verzoek wordt gehonoreerd. Het is een uitstekend bewijs dat het huis een minder hoge marktwaarde heeft dan de inschatting die de gemeente heeft gemaakt. Het tarief van een WOZ-taxatierapport in Hemrik ligt om en nabij de €270. Geeft de gemeente gehoor, en wordt de WOZ aangepast? Soms heb je recht op een vergoeding (maximaal €242).

Vind een taxateur in de buurt
Hieronder vind je de gegevens van taxateurs en makelaars in Hemrik die je kunnen adviseren aangaande een deskundig taxatierapport om jouw WOZ te verlagen. Of klik door voor vastgoedadviseurs in omliggende plekken zoals Lippenhuizen, Terwispel, Tijnje, Luxwoude en Langezwaag.

Geen taxatiebedrijven gevonden! Meld jouw bedrijf aan
In deze plaats zijn er nog geen taxateurs gevonden. Klik hier om een nieuw bedrijf aan te melden.

FAQ – veelgestelde vragen

Wat wordt er bedoeld met de WOZ-waarde?
Dit is de wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ). Elke eigenaar krijgt jaarlijks een nieuwe waarde toegewezen. De gemeente stelt hiervoor jaarlijks een nieuw taxatierapport op. De waarde van de WOZ bepaalt de gemeentelijke heffingen. De WOZ 2024 is de geschatte marktwaarde van je huis op 1 januari 2023 en wordt geschat op basis van zaken als: oppervlakte, type woning, bijgebouwen, grootte, bouwjaar, onderhoudsniveau en vergelijkbare woningen die recent verkocht zijn.

Wat is de WOZ-beschikking?
In januari, februari of maart krijg je de WOZ-beschikking in Hemrik. In deze documenten staan de huidige woningwaarde en de jaarlijkse gemeentelijke belastingen zoals onroerendezaakbelasting (ozb), rioolheffing, en afvalstoffenheffing. Tevens gebruikt het waterschap deze data. De beschikking speelt ook een rol bij de aangifte inkomstenbelasting (IB) / eigenwoningforfait.

Hoe bereken ik de OZB-belasting?
Dit staat voor de onroerende-zaakbelasting die een gemeente heft bij eigenaren van onroerende zaken. Heb jij een woning of stuk grond? Dan kun je jaarlijks een gecombineerde-aanslag verwachten (begin van het jaar). In dit document vind je als grootste kostenpost de OZB-heffing. In 2024 betaal je 0,1052% over de WOZ waarde aan OZB belasting in Hemrik. De gemiddelde betaalde ozb ligt op €245.

Hoe wordt de WOZ-waarde van een woning bepaald?
De waarde wordt opgesteld door middel van verschillende objectkenmerken. Hiervoor gebruiken ze thema’s als: ligging, oppervlakte van het perceel, onderhoudsniveau en vergelijkbare woningen rond de waardepeildatum in de omgeving. Via de websites van het kadaster bekijk je ook eenvoudig actuele woninggegevens.

Wat staat er in een taxatieverslag?
Zodra je het aanslagbiljet hebt ontvangen kan je ook online het taxatieverslag downloaden. Deze kan je opvragen in het WOZ-loket van de gemeente (www.opsterland.nl). In het document beschrijven ze actuele gegeven als: kadastrale gegevens, bijgebouwen, adresgegevens, grootte van het pand, bouwjaar, oppervlakte van het perceel. In zo’n taxatieverslag vind je ook een overzicht met marktprijzen van soortgelijke woningen die rondom 1 januari 2023 zijn verkocht.

Hoe moet ik bezwaar indienen tegen een te hoge WOZ-waarde in Hemrik?
Het maken van bezwaar is mogelijk in een termijn van 6 weken na de datum van het aanslagbiljet. Download het taxatieverslag direct en vergelijk of de vergelijkbare woningen in de wijken dezelfde kenmerken hebben van jouw huis. Vind je de WOZ-waarde aan de hoge kant? Schrijf dan een bezwaarschrift naar de gemeente inclusief onderbouwing. Gebruik gerust een professionele voorbeeldbrief of maak gebruik van de diensten van een taxeur of juridisch specialist.

Wanneer is het slim om bezwaar te maken?
Als je van mening bent dat de WOZ te hoog is dan kan je bezwaar maken bij de desbetreffende ambtenaren. Het gevolg van de bezwaarprocedure is dat de waarde wordt verminderd. Je hoeft daardoor minder belasting te betalen. Let op: wil je jouw woning te koop zetten? Dan wil je juist geen lagere waarde. Potentiële kopers kijken vaak naar de WOZ-waarde, want dit heeft invloed op het bod dat zij uitbrengen. Een lagere waardering onroerende zaken in Hemrik kan een negatief effect hebben op de verkoopkansen.

Plaats een reactie