WOZ bezwaar Wapenveld

> Direct bezwaar maken

Als huizenbezitter krijg je rond januari, februari en maart de nieuwe WOZ-waarde. De WOZ wil zeggen een inschatting van de waarde van een pand door de gemeente. Gebaseerd op deze woningwaarde worden diverse belastingen berekend zoals de verplichte OZB en de hoogte van het eigenwoningforfait voor de inkomstenbelasting. Stelt de gemeente een te hoge waarde vast, en wil je een bezwaarprocedure starten tegen de WOZ-waarde in Wapenveld? Op dit portaal bieden wij meer informatie over de te nemen stappen.

 • De gemeente Heerde komt elk jaar met een indicatie van de verwachte waarde van elk huis.
 • Aan de hand van deze huizenprijs worden verschillende belastingen berekend.
 • Je doet er goed aan om de aanslag kritisch te bekijken zodat de (gemeentelijke) belastingen binnen de perken blijven.
 • De WOZ-beschikking die in 2024 wordt toegestuurd is een schatting van de marktwaarde van je woning op peildatum 1 januari 2023.
 • Wanneer je denkt dat de berekening van de WOZ fout is gegaan kan je bezwaar maken bij gemeente. De uiterlijke datum om dit te doen is 6 weken na datum van de WOZ-beschikking.
 • Men kan eenvoudig online bezwaar maken, maar er zijn ook tal van juristen die dit graag voor je doen. Vaak hanteren ze een ‘no-cure-no-pay’ strategie.

WOZ waarde Wapenveld 2024

Elke woningeigenaar krijgt een WOZ-beschikking. Details bekijken van de gemiddelde WOZ-waarde en de hoogte van de overige woonlasten in de gemeente? In de volgende tabel bekijk je een overzicht met de verschillende woonlasten in Wapenveld op basis van een meerpersoonshuishouden. Daarbij lees je ook meer informatie over WOZ-waarde berekenen.

ProvincieGelderland
GemeenteHeerde
Postcode8190
Netnummer038 (+3138)
Gemiddelde WOZ-waarde€297.000
OZB-tarief woningen0,1593%
Gemiddeld betaalde OZB€472
Rioolheffing€166
Afvalstoffenheffing€221
Totale woonlasten€858
Schema met gemiddelde WOZ, OZB en gemeentelijke heffingen in Wapenveld.

Kostenberekening: je hebt een koopwoning in de gemeente Heerde. De WOZ-waarde bedraagt op €241.000. In dit geval betaal je aan onroerendezaakbelasting €241.000 x 0,1593% = €384.

Moeiteloos bezwaar tegen een hoge WOZ maken?

Start met de bezwaarcheck en bespaar direct veel geld

Bezwaar maken WOZ: hoe werkt dat?

Wil jij een verlaging afdwingen voor een te hoge WOZ-waarde in Wapenveld? Je kunt hiervoor een bezwaar indienen. Het indienen van een bezwaarschrift moet binnen 1,5 maand, gerekend vanaf de dag volgend op de dagtekening van de beschikking. In het volgende stappenplan duiden we hoe WOZ aanvechten in Wapenveld werkt.

De WOZ-waarde verlagen in 5 stappen

 1. Neem de beschikking door

  Het aanslagbiljet valt in januari, februari of maart op de mat. Of open wozwaardeloket.nl om in te zien of de nieuwste waarde al beschikbaar is. Je ziet hier ook een tabel met de waardes van de afgelopen jaren.

 2. Taxatieverslag inzien

  Het basis-taxatierapport download je vanuit het WOZ-loket Wapenveld. Meestal heb je hier DigiD voor nodig. Deze verslaglegging ligt ten grondslag aan de waarde die de heffingsambtenaar heeft vastgesteld.

 3. Controle woningprijs

  Check of de waarde consistent is met de verkoopprijs. De heffingsambtenaar kijkt hierbij ook naar de verkoopprijs van vergelijkbare woningen. Evalueer of deze objecten vergelijkbaar zijn met jouw woning, of dat ze juist te weinig overeenkomsten hebben. Dat geeft vaak te maken met het feit dat ze gerenoveerd zijn of omdat jouw woning een stuk ouder is.

 4. Begin met bezwaar maken

  Het bezwaar maken tegen een te hoge woningwaarde moet je 6 weken na dagtekening van het aanslagbiljet indienen. Je kunt het bezwaar kracht bijzetten met een recent taxatierapport. Om het je wat eenvoudiger te maken kan je gebruik maken van een voorbeeldbrief. Steeds vaker kan je ook telefonisch bezwaar maken.

 5. Behandeltermijn en reactie gemeente

  De gemeente heeft tot het einde van het kalenderjaar de keuze dit bezwaar goed of af te keuren. Kan jij je hier niet in vinden? Dan kan je via de rechtbank alsnog in beroep gaan met een advocaat.

Actuele WOZ-waarde opvragen

Nieuwsgierig naar de vastgestelde WOZ-waarde van 2024?Deze kan je gratis inzien via www.wozwaardeloket.nl. Op deze site vind je snel en eenvoudig de vastgestelde waarde van jouw huis. Je checkt hier bovendien de WOZ-waardes van de laatste paar jaar. De verwachte tarieven van onroerende zaken kan iedereen gratis inzien. In het gestandaardiseerde taxatierapport wordt onderbouwd hoe de waarde is vastgesteld. Dit WOZ-rapport kun je opvragen bij je gemeente. In het overzicht hieronder vind je de gemiddele woningwaarden van meerdere jaren geleden.

JaartalGemiddelde WOZ% verandering
2020€297.0007,6%
2019€276.0006,2%
2018€260.0002,8%
2017€253.0001,6%
2016€249.0002,0%
2015€244.000
Overzicht met recente WOZ-waarde in de gemeente Heerde.

Ja, ik wil gratis bezwaar maken tegen de WOZ.

Doe de scan en maak gratis bezwaar

woz-waarde-wapenveld-8190

Woningtaxatie in Wapenveld

Is de vastgestelde WOZ-waarde te hoog? Dan kan je bezwaar indienen. Jouw bezwaarschrift WOZ Wapenveld kan je het beste ondersteunen met een vakkundig taxatierapport. Met deze WOZ contra taxatie kom je een stap dichterbij dat jouw verzoek wordt gehonoreerd. Dit is namelijk een betrouwbare analyse het huis een minder hoge marktwaarde heeft dan de beoogde waarde die je gemeente bepaalde. De verwachte prijs van zo’n WOZ-taxatierapport in Wapenveld ligt rond de €235. Wordt het bezwaar gegrond verklaard, en wordt de waarde verminderd? De kosten van het taxatierapport kan je verhalen op de gemeente (dit ligt maximaal op €242).

Lokale taxateurs vergelijken
Hieronder zoek je naar taxateurs en makelaars in Wapenveld die professionele hulp bieden bij een erkend taxatierapport om jouw WOZ te verlagen. Check ook vastgoedadviseurs in de regio zoals in Vaassen, Oene, Emst, Lemelerveld en Lemele.

Geen taxatiebedrijven gevonden! Meld jouw bedrijf aan
In deze plaats zijn er nog geen taxateurs gevonden. Klik hier om een nieuw bedrijf aan te melden.

FAQ – veelgestelde vragen

Wat wordt er bedoeld met de WOZ-waarde?
Met WOZ bedoelen we de wet Waardering Onroerende Zaken. Elke woningbezitter krijgt elk jaar een nieuwe waardering toegestuurd. Hieraan ten grondslag ligt een gestandaardiseerd taxatierapport. De woningwaarde vormt de basis voor o.a. de IB, OZB en eigenwoningforfait. De WOZ 2024 is de verwachte marktprijs van het vastgoed op 1 januari 2023 en wordt geschat op basis van kenmerken zoals: ligging, bouwjaar, onderhoudsniveau, bijgebouwen, type woning, oppervlakte en de verkoopbedragen van vergelijkbare huizen rond de peildatum.

Hoe krijg ik een WOZ-beschikking?
In het eerste kwartaal van 2024 ontvang je de WOZ-beschikking in Wapenveld. In deze documenten vind je een indicatie van de woningwaarde en de gemeentelijke belastingen zoals de welbekende onroerendezaakbelasting (ozb), maar ook bijvoorbeelde de afvalstoffen- en rioolheffing. Ook de waterschappen gebruiken deze gegevens. Je gebruikt ze ook voor de aangifte inkomstenbelasting (IB) / eigenwoningforfait.

Waarom betaal ik OZB-belasting?
We spreken van een onroerende-zaakbelasting die huiseigenaren jaarlijks betalen aan de gemeente. Heb jij een woning in bezit? In dat geval krijg je aan het begin van het jaar een gecombineerde aanslag (gereed in februari). Daar tref je als grootste kostenpost de OZB-heffing. In 2024 betaal je 0,1593% over de WOZ waarde aan OZB belasting in Wapenveld. Een huizeneigenaar betaalt hier gemiddeld €472.

Hoe bepalen gemeenten de WOZ-waarde?
De waarde wordt vastgesteld aan de hand van beschikbare data. Zo wordt er gekeken naar kenmerken zoals: de ligging van de woning, woonoppervlakte, het soort woning en de verkoopbedragen van vergelijkbare huizen rond de peildatum dichtbij jouw woning. In Nederland is het kadaster de instantie voor het verzamelen van de juiste woninggegevens.

Waar vind ik mijn taxatieverslag?
Op het moment dat je een WOZ-beschikking hebt ontvangen heb je ook recht om het taxatieverslag in te zien. Deze kan je opvragen bij de gemeente (www.heerde.nl). In het document staan belangrijke gegevens zoals: bouwjaar, grootte van het pand, oppervlakte van het perceel, kadastrale gegevens, bijgebouwen, type object. In dit taxatieverslag zie je ook een overzicht met verkoopprijzen van soortgelijke woningen die rond de peildatum van eigenaar zijn gewisseld.

Hoe kan ik bezwaar aantekenen tegen een te hoge WOZ-waarde in Wapenveld?
Het bezwaar maken moet binnen 45 dagen na ontvangst van de beschikking. Doorzoek het taxatieverslag online en check of deze huizen in de wijken inderdaad vergelijkbaar zijn. Vind je de WOZ-waarde aan de hoge kant? Verstuur dan het bezwaarschrift gelijk naar de gemeente (met daarbij correcte onderbouwing). Gebruik gerust een professionele voorbeeldbrief , bel even met de gemeente of schakel een juridisch specialist in.

In welke gevallen is bezwaar indienen verstandig?
Als je vermoedt de WOZ te hoog (of te laag is) dan kun jij een bezwaarprocedure starten. Dit kan ervoor zorgen dat de waarde naar beneden wordt bijgesteld. Je betaalt dan minder OZB en andere (gemeentelijke) belastingen. Goed om te weten: ben je van plan om jouw huis te verkopen? Dan speelt er nog wat anders mee. Woningzoekers kijken vaak naar de WOZ-waarde, en baseren mede daarop het bod. Een lagere waardering onroerende zaken in Wapenveld kan de verkoopkansen verkleinen.

Plaats een reactie