WOZ bezwaar Ooij

> Direct bezwaar maken

Als bezitter van een woning of bedrijfspand krijg je rond januari, februari en maart de nieuwe WOZ-waarde. De WOZ wil zeggen een verwachte marktwaarde van een woning. Door gebruik te maken van deze woningwaarde allerlei belastingen berekend zoals de verplichte OZB en het eigenwoningforfait. Is de waarde van het huis te hoog en wil je bezwaar maken tegen de WOZ-waarde in Ooij? Op dit portaal geven we inzicht in de regelgeving.

 • De gemeente Berg en Dal maakt elk jaar een schatting van de marktprijs van een gebouw.
 • Op basis van de huizenprijs die is vastgesteld wordt de hoogte van verschillende belastingen bepaald.
 • Het is verstandig om hier elk jaar goed naar te kijken zodat je niet onnodig veel belasting betaalt.
 • De WOZ-beschikking die je in januari, februari of maart van 2024 krijgt is een indicatie van de woningwaarde op peildatum 1 januari 2023.
 • Wanneer je kunt aantonen dat de WOZ te hoog is dan kan je bezwaar maken bij de desbetreffende ambtenaren. De uiterlijke datum om dit te doen is 6 weken na dagtekening van de beschikking.
 • Je kunt vrij eenvoudig zelf online bezwaar indienen, of kies voor een jurist die alles uit handen neemt. Ons advies is in zee te gaan met een no-cure-no-pay partij.

WOZ waarde Ooij 2024

Elke woningeigenaar krijgt een WOZ-beschikking. Wil je meer weten over de gemiddelde WOZ-waarde en de hoogte van de overige woonlasten in de gemeente? Hieronder geven we duidelijke info over de gemiddelde woonlasten in Ooij van een meerpersoonshuishouden. Op wozwaardespecialist.nl lees je ook meer informatie over Nadeel lage WOZ-waarde.

ProvincieGelderland
GemeenteBerg en Dal
Postcode6576
Netnummer024 (+3124)
Gemiddelde WOZ-waarde€256.000
OZB-tarief woningen0,0916%
Gemiddeld betaalde OZB€234
Rioolheffing€255
Afvalstoffenheffing€248
Totale woonlasten€737
Schema met OZB, gemiddelde WOZ en gemeentelijke heffingen in Ooij.

Voorbeeld: je hebt een eigen woning in de gemeente Berg en Dal. Hierbij hoort een WOZ-waarde van €244.000. De onroerendezaakbelasting is dan € 244.000 x 0,0916% = €224.

No-cure-no-pay WOZ-bezwaar maken?

Doe de gratis Quick Scan en kijk wat jij kunt besparen

Bezwaar maken WOZ: waarom en hoe werkt het?

Word jij geconfronteerd met een te hoge WOZ-waarde in Ooij? Je kunt een bezwaar indienen. Je moet dit indienen binnen 6 weken, gerekend vanaf de dag volgend op de dagtekening van de beschikking. In ons handige stappenplan maken we je duidelijk hoe WOZ aanvechten in Ooij werkt.

WOZ-waarde verlagen in 5 stappen

 1. Het aanslagbiljet afwachten

  Het aanslagbiljet van de gemeente krijg je opgestuurd in de eerste 12 weken van het jaar. Of surf naar wozwaardeloket.nl om te zien of de WOZ al geregistreerd staat. Je ziet hier ook een tabel met de waardes van de afgelopen jaren.

 2. Taxatieverslag doornemen

  Het zogenaamde taxatierapport bekijk je in het digitale WOZ-loket Ooij. Over het algemeen moet je daarbij je DigiD inloggegevens bij de hand hebben. Deze documentatie bevat kenmerken die van belang zijn voor de WOZ-waarde.

 3. Controle huizenprijs

  Weeg af of de geregistreerde waarde wel klopt. De heffingsambtenaar fundeert hun bevindingen met de verkoopprijs van vergelijkbare woningen. Ga na of deze objecten dezelfde kenmerken hebben van jouw huis, of dat ze nogal afwijken van jouw eigen woning. Bijvoorbeeld omdat ze een gunstige ligging hebben of dat er sprake is van veel duurzaamheidinvesteringen.

 4. Dien uw bezwaarschrift in

  Het WOZ-bezwaar maken moet binnen 6 weken na dagtekening ingediend zijn. Kom met overtuigend bewijs zoals een compleet taxatierapport. Voor het gemak kun je de handige voorbeeldbrief gebruiken. Soms kan je ook al e.e.a. regelen door even te bellen.

 5. Reactie gemeente afwachten

  Jouw gemeente heeft tot en met eind december de tijd om met een reactie op het bezwaar te komen. Ben je het oneens? Dan kan je nog overwegen om in beroep te gaan met een advocaat.

Actuele WOZ-waarde opvragen

Wil je weten wat jouw huidige WOZ-waarde 2024 is? Deze kan je eenvoudig opvragen via het WOZ-waardeloket van de overheid. Via die zoekmachine kan je zoeken op adres, plaats of postcode. Je ziet hier ook de kenmerken van de woning en de waarde van de afgelopen jaren. De huidige waarde van onroerende zaken is beschikbaar voor elke Nederlander. In het samengestelde taxatieverslag is in te zien op basis waarvan deze waardes zijn gecalculeerd. Dit WOZ-rapport kan je online downloaden via de website van jouw gemeente. In de onderstaande tabel kan jij de gemiddelde woningwaarde inzien van meerdere jaren geleden.

JaartalGemiddelde WOZ% verandering
2020€256.0006,2%
2019€241.0006,2%
2018€227.0004,1%
2017€218.0000,9%
2016€216.000
2015
Historische ontwikkeling WOZ-waarde gemeente Berg en Dal.

Ja, ik wil bezwaar indienen tegen mijn WOZ

Gratis bezwaar maken, in een paar minuten geregeld

woz-waarde-ooij-6576

Woningtaxatie in Ooij

Vind jij de WOZ-waarde die is vastgesteld niet realistisch? Je hebt dan het recht om bezwaar in te dienen. Jouw bezwaarschrift WOZ Ooij kan je het beste ondersteunen met een uitgebreid taxatierapport. Via een WOZ contra taxatie nemen de kansen toe dat je verzoek wordt goedgekeurd. Het is namelijk een perfect bewijsstuk dat de woning minder waard is dan de beoogde waarde die je gemeente bepaalde. De verwachte prijs van zo’n WOZ-taxatierapport in Ooij ligt zo rond de €230. Krijg je gelijk, en wordt de waarde verminderd? Soms heb je recht op een vergoeding (tot een max. van €242).

Taxateurs vergelijken
In de volgende tabel vind je de gegevens van taxateurs en makelaars in Ooij die je kunnen adviseren aangaande een vakkundig taxatierapport om een lagere WOZ te verkrijgen. Of klik door voor vastgoedadviseurs in omliggende plekken zoals Persingen, Ubbergen, Millingen aan de Rijn, Heilig Landstichting en Groesbeek.

Geen taxatiebedrijven gevonden! Meld jouw bedrijf aan
In deze plaats zijn er nog geen taxateurs gevonden. Klik hier om een nieuw bedrijf aan te melden.

Veelgestelde vragen en antwoorden (FAQ)

Wat houdt de WOZ-waarde in?
WOZ betekent wet Waardering Onroerende Zaken. Elk woonobject krijgt jaarlijks een aanslagbiljet toegestuurd. Hiervoor gebruikt de gemeente een jaarlijks taxatierapport. De waarde van de WOZ bepaalt verschillende soorten belastingen. De WOZ 2024 is een inschatting van de prijs van je woning op 1 januari 2023 en wordt gecalculeerd a.d.h.v. zaken als: ligging, bijgebouwen, oppervlakte, onderhoudsniveau, type woning, bouwjaaren verkoopcijfers van woningen in de buurt.

Waar vind ik de WOZ-beschikking?
Doorgaans ontvang je januari of februari de WOZ-beschikking in Ooij. In deze gemeentelijke beschikking bekijk je de geregistreerde woningwaarde en de gemeentelijke belastingen zoals de onroerendezaakbelasting (OZB), en ook de afvalstoffenheffing, rioolheffing en ledigingen van de container. Het waterschap gebruikt de waarde ook voor de belasting watersysteemheffing gebouwd. Ook gebruik je dit voor de inkomstenbelasting (eigenwoningforfait).

Hoe komt de OZB-belasting tot stand?
We spreken van een onroerende-zaakbelasting die gemeenten opleggen aan huiseigenaren. Ben jij eigenaar van een huis? Dan krijg je automatisch een gecombineerde aanslag (begin van het jaar). Je vindt daarin bijvoorbeeld de OZB-heffing. In 2024 betaal je 0,0916% over de WOZ waarde aan OZB belasting in Ooij. Een gemiddelde woning betaalt €234.

Hoe wordt mijn WOZ-waarde bepaald?
De waarde wordt vastgesteld aan de hand van verschillende objectkenmerken. De gemeente verwerkt thema’s als: de ligging van het huis, grondoppervlakte van het perceel, bouwjaar en verkoopcijfers van woningen in de buurt in de buurt. Je kunt bij het kadaster terecht geverifieerde woninggegevens.

Wat staat er in een taxatieverslag?
Als je de definitieve aanslag van dit jaar hebt, kan je ook online het taxatieverslag downloaden. Deze kan je inzien via het online loket van de gemeente (www.bergendal.nl). In dit PDF-bestand staan alle gebruikte onderdelen zoals; type object, oppervlakte van het perceel, adresgegevens, bouwjaar, bijgebouwen, kadastrale gegevens. In zo’n taxatieverslag vind je ook details van koopsommen van vergelijkbare huizen die rond de waardepeildatum verkocht zijn.

Hoe kan ik bezwaar aantekenen tegen een te hoge WOZ-waarde in Ooij?
Het bezwaar maken tegen een te hoge woningwaarde moet binnen 30 werkdagen na dagtekening van het aanslagbiljet. Doorzoek het taxatieverslag online en ga na of de woningen in de wijken inderdaad gelijkwaardig zijn. Klopt de WOZ-waarde niet met de werkelijkheid? Dien dan een bezwaarschrift in bij de gemeente (inclusief uitgebreide onderbouwing). Je kunt hiervoor gebruik maken van de voorbeeldbrief of laat het doen door een taxateur of juridisch specialist.

Wanneer is het verstandig om bezwaar in te dienen?
Als je meent dat de WOZ verkeerd is ingeschat dan kun jij bezwaar maken bij gemeente. Dit kan ervoor zorgen dat de gemeente de woningwaarde herziet. Het grote voordeel is dat je minder belasting betaalt. Vergeet niet: ga je jouw woning verkopen? Dan moet je goed nadenken. Potentiële kopers hechten veel waarde aan de WOZ-waarde want dit zegt iets over de marktprijs. Een lagere waardering onroerende zaken in Ooij kan de verkoopkansen verkleinen.

Plaats een reactie